Wednesday, July 19, 2017

2017-07-19 יום ים!

2017-07-17 יום ים!
==============

בא צלם ולקח אותי לים לעשות צילומים. יצא חצי-פורנו, עם כמה מותגים מושתלים (מישהו צריך לממן את התקשורת): אני לבוש רק בשלט "מנדלבליט תתפטר!".
הצלם נכנס ללחץ כשהתפשטתי, פחד שיעצרו אותנו על מפלג מוסר או משהו כזה. אבל זה לא הזיז לאף אחד, עוד זקן...
אח"כ הוצאתי את השלט "מנדלבליט תתפטר!"
מיד הגיע שוטר, וביקש שנזדהה:
שאלת תם: מה עושים במצב כזה?
תשובה לבוגרים: מבקשים שיראה קודם כל תעודת שוטר שלו. השוטר מתחיל להתחמם... :)
אז מתברר שאין לי תעודה, ואני מסביר שהמשטרה גנבה לי אותה, וניצב צ'יקו אדרי יודע מזה... :)
אז השוטר מתחיל להתלהב: אולי יש לו פה איזה עיכובון בפוטנציה...
אבל הצלם הפחדן התחיל להרגיע אותו, נתן לו את התעודת זהות של עצמו.
אז השוטר מתחיל: אתם צריכים אישור של המשטרה!
זה כמובן פותח לי את השריטה, אז אני אומר לו: "על מה את מפנטז?"
השוטר נדלק כמובן ברגע, היה מופעל עוד קודם לכן. הצלם הפחדן שוב לא נתן לאירוע לצמוח באופן טבעי.
אבל השוטר הספיק להסביר (יכול להיות שיש וידאו), שמעל לשלושה אנשים צריך אישור משטרה...
אז אני תוקף אותו מכיוון מפתיע: אבל אנחנו רק שני אנשים, אלא אם כן סופרים אותך, ואז אנחנו שלושה....:)
הטיעון המבריק הזה לא בלבל את השוטר לרגע: אבל צריך לברר, כי יכול להיות שיגיעו עוד אנשים...
המשכתי להדליק אותו כמובן, אבל הצלם הפחדן קטע את כל העסק כל הזמן והרגיע... בסוף הצעתי לשוטר חיבוק. הוא נבוך, וביקש ללחוץ יד. ולמרות שאני לא לוחץ יד לשוטרים (או הכל או לא כלום), לחצתי לו ת'יד - מתועד! (טוב, האמת, זה היה רק לצורך צילומי בחירות...:) )
בדרך עוד היה שם איזה דיון של דקה או שתיים על זכות הציבור לתעד את השוטרים בזמן עבודתם, אבל בעזרת הצלם עברנו גם את זה בשלום...
לפני שנפרדנו, ביקשתי שימסור ד"ש לחברה: ניצב צ'יקו אדרי מת"א, ניצב מוטי כהן ממרכז, היועמ"ש הכללי שאול גורדון, יועמ"ש מרכז ארבל.
אח"כ נשארתי בים. תפסנו ראש. היו שם שתי ספרדיות מהדרום (אשדוד) ששרו שירים בספרדית ממש ברמה. נותן איזון נגד יתר הפטפטת וחוסר הריכוז במחאה... :)
מומלץ!
פרטים מתפרצים - בהמשך.