Sunday, May 12, 2013

13-05-12 בית המשפט העליון מתבקש להבהיר אם החלטה ש"שוחררה" לאחרונה היא החלטה בת תוקף, או החלטה למראית עין (מרמה)

העתירה לבג"ץ דר' יוסף צרניק נ שרת המשפטים ומנהל בתי המשפט טוענת שמערכות המחשבים שהונהגו בבתי המשפט בעשור האחרון הן כלים למירמה רחבת-היקף בבתי המשפט. החלטתה של השופטת אסתר חיות מיום ה-18 לאפריל בעתירה זאת הומצאה כשאינה חתומה על ידי השופטת, נושאת תניית פטור "עותק כפוף לשינויי עריכה ונוסח", וללא מכתב מלווה מאת מזכירות בית המשפט. בקשה הוגשה היום לאישור כתב החלטה זה "העתק מתאים למקור". בבתי המשפט שמוצאם מן המשפט האנגלי המקובל, אישור זה הוא השיטה הפשוטה ביותר להבחין בין כתבי בי דין תקיפים וכתבי בי דין מרמתיים.

שופטת בית המשפט העליון אסתר חיות


מאהל המחאה החברתית ת"א, ה-12 למאי – דר' יוסף צרניק, סייג לזכויות האדם (NGO) הגיש היום בבית המשפט העליון בקשה לאישור החלטה של השופטת אסתר חיות "העתק מתאים למקור". [1] הבקשה הוגשה בעתירה דר' יוסף צרניק נ שרת המשפטים ציפי לבני ומנהל בתי המשפט מיכאל שפיצר (2689/13). העתירה עצמה טוענת למרמה רחבת-היקף במערכות המחשבים שהונהגו בבתי המשפט בישראל בעשור האחרון. [2]

הבקשה לאישור החלטתה של השופטת חיות מציינת שאדם בר-דעת לא יוכל לקבל את כתב ההחלטה, כפי שהומצא, ככתב החלטה בר תוקף של בית משפט כלשהו:
  • כתב ההחלטה הומצא לעותר כשאינו חתום על ידי השופטת חיות.
  • כתב ההחלטה נושא תניית פטור "עותק כפוף לשינויי עריכה ונוסח".
  • כתב ההחלטה הומצא ללא מכתב מלווה מאת מזכירות בית המשפט (אותנטיקציה).

בנוסף, כתב הבקשה מציין שמזכירות בית המשפט העליון מנהלת רישומים כוזבים ומטעים של הכתבים שהוגשו לרישום בעתירה זאת.

יתרה מזאת, הבקשה שהוגשה היום מציינת שהמזכירה הראשית של בית המשפט העליון, הגב' שרה ליפשיץ יושבת במשרדה מעל לעשור ללא כתב מינוי כדין.

המצאת כתבי החלטות ממין זה היא תופעה יחסית חדשה, שהחלה בסביבות 2002 בבית המשפט העליון, בסמוך ל:
  • תחולתו של חוק החתימה האלקטרונית (2001)
  • כניסתה של הגב' שרה ליפשיץ למשרד המזכיר הראשי.

שינויים אלה ארעו בבית המשפט העליון תחת כהונתו של נשיא בית המשפט העליון אהרון ברק, שנודע בהנהגת "מהפכה תחוקתית" בישראל...

דוח סייג לזכויות האדם למועצת זכויות האדם של האו"ם נכלל בדוח הרשמי של המועצה (2013) בלוויית הערה לגבי "חוסר יושרה בכתבים האלקטרוניים בבית המשפט העלין... בישראל". הדוח מתעד, בין השאר, החלטות רבות של בית המשפט העליון שאושרו אלקטרונית, כביכול, על ידי המזכיר הראשי שמריהו כהן, ז"ל, עד חמש שנים לאחר מותו!

מאמרים אקדמאים הדנים במירמה בכתבים האלקטרוניים של בתי המשפט בישראל גם התפרסמו בשנים האחרונות בכתבי עת למדעי המחשב בכפוך לבדיקת עמיתית אנונימית.

המירמה במערכות המחשבים מן הדור האחרון בבתי המשפט בישראל היא חיקוי של מערכות דומות שהונהגו בבתי המשפט בארה"ב עשר עד עשרים שנים קודם לכן. על פי דוח מבקר המדינה, מערכות המחשבים של בתי המשפט הונהגו בעשור האחרון על ידי חברות שבסיסן בארה"ב – אי.בי.אם ואי.די.אס. - בניגוד לחוקי מדינת ישראל. [3]

הבקשה מהיום והעתירה עצמה הוגשו ממאהל המחאה, ת"א. העתירה וכתבים נוספים שהוגשו בתיק זה טוענים שמירמה בבתי המשפט היא גורם מרכזי לשינויים החברתיים-כלכליים בישראל בעשור האחרון, שהם נושא המחאה החברתית. [4]

דר' יוסף צרניק
סייג לזכויות האדם (NGO)
מאהל המחאה החברתית, ת"א

_____
* דוח סייג לזכויות האדם נכלל בדוח התקופתי של האו"ם לגבי זכויות האדם בארה"ב (2010), עם הערה: "שחיתות בתי המשפט ומקצוע עריכת הדין בקליפורניה".
* דוח סייג לזכויות האדם נכלל בדוח התקופתי של האו"ם לגבי זכויות האדם בישראל (2013), עם הערה: "חוסר יושרה בכתבים האלקטרוניים של בית המשפט העליון, בתי המשפט המחוזיים, ובתי הדין למוחזקי משמורת בישראל".

קישורים:
[1] 13-05-12 בקשה לאישור החלטת השופטת חיות
[2] 13-04-15 דר' יוסף צרניק נ שרת המשפטים ציפי לבני ומנהל בתי המשפט מיכאל שפיצר (36681/13) - עתירה לבג"ץ
[3] דוח מבקר המדינה 60ב (2010)
[4] הטייקון נוחי דנקנר ומשה סילמן ז"ל - שני צדדים של אותה המטבע - שחיתות השופטים בישראל

13-05-12 Israel: It's the general draft, stupid!

At the end, it is the general draft and reserve service that prevent the Israeli gov from treating the People like the US gov.


Latest Occupy event:
May 16, 7:00pm, in front of Central Command and Control in Tel Aviv - returning reserve service cards... 
70 people confirmed joining the event so far...

13-05-12 The Israeli Supreme Court is asked to clarify whether a recent decision is valid a or simulated, fraudulent record.


The petition Zernik v Minister of Justice et al alleges large-scale fraud in the electronic record systems, which were implemented in the Israeli courts over the past decade. In such petition, the Justice Esther April 18, 2013 decision was served unsigned by the Justice, bearing a disclaimer “subject to editing and phrasing changes”, and with no authentication letter by the Clerk of the Court. Today, a request for certification of the decision record “True Copy of the Original” was filed. In the courts, which originate from the English common law, such certification is probably the simplest way to distinguish between valid and simulated (fraudulent) court papers.
[pics]
Justice Esther Hayut of the Israeli Supreme Court.
View as blog post:
Occupy Tel Aviv Encampment, May 12 – Joseph Zernik, PhD, of Human Rights Alert (NGO) filed today with the Israeli Supreme Court a request for certification of the Justice Esther Hayut April 18, 2013 decision record “True Copy of the Original”. [1] The request was filed under the petition Dr Joseph Zernik v Minister of Justice Tzipi Livni and Director of the Courts Michael Spitzer (2689/13). The petition alleges large scale fraud in the electronic record systems, which were implemented in the Israeli courts over the past decade. [2]
The reason, which was stated for the request was that the April 18, 2013 decision, as served on the Petitioner, could not possibly be deemed by a reasonable person a valid court record:
  • The decision record was served unsigned by Justice Hayut;
  • The decision record, as served, bears a disclaimer “subject to editing and phrasing changes”, and
  • The decision record was served with no accompanying authentication letter by the Clerk of the Court.
Furthermore, the request for certification notes that the office of the Clerk of the Court has engaged in false and deliberately misleading registration of the records in the petition file.
Additionally, the request notes that Chief Clerk of the Israeli Supreme Court, Sarah Lifschitz, has occupied her office for over a decade with no lawful appointment record.
The service of such decision records by the Israeli Supreme Court is a relatively new phenomenon, starting around 2002, concomitantly with:
  • Effective date of the Israeli Electronic Signature Act (2001), and
  • The occupation of the office of the Clerk of the Court by Ms Lifschitz.
Such changes took place under the tenure of Chief Justice of the Israeli Supreme Court Aharon Barak, who was advertized as leading a “Constitutional Revolution” in the State of Israel.
The State of Israel has no constitution.
The Human Rights Alert (NGO) submission to the Human Rights Council (HRC) of the United Nations was incorporated into the HRC Professional Staff Report (2013) with a note referring to “Lack of integrity in the electronic records of the Supreme Court, the district courts and the detainees courts in Israel”. The submission, documented, among other data, numerous decisions of the Israeli Supreme Court, which were purportedly certified electronically by the late Chief Clerk Shmaryahu Cohen up to five (5) years after his death in 2002.
Academic papers, detailing the fraud in the Israeli courts' electronic record systems were also published in international computer science journals, following anonymous peer-review.
The electronic record systems of the Israeli courts, which were implemented over the past decade, mimic fraud in the electronic record systems of the state and federal courts in the United States. According to the Israeli State Ombudsman the systems were developed and implemented by US-based corporations IBM and EDS in violation of the law of the State of Israel. [3]
Both the petition Dr Joseph Zernik v Minister of Justice Tzipi Livni and Director of the Courts Michael Spitzer (2689/13) and today's request for certification were filed from the Occupy Tel Aviv Encampment. The petition and related records also allege that widespread fraud in the Israeli courts is central to socio-economic changes in Israel over the past decade, which are the core cause of current protests in Israel. [4]
LINKS:
[1] 13-05-12 Zernik v Minister of Justice et al (2689/13) Request for Certification of Israeli Supreme Court Justice Esther Hayut April 18, 2013 Decision
[2] 13-04-15 Dr Zernik v Justice Minister Livni and Director of Administration of the Courts Spitzer (2689/13) – Petition in the High Court of Justice of the State of Israel (Hebrew with English translation))
[3] 10-00-00 State of Israel - Ombudsman's Report 60b, Ministry of Justice Computerization (2010) p 693 Et Seq
[4] 13-05-06 Tycoon Nochi Dankner and Self-immolated Moshe Silman - two sided of the same coin - judicial corruption in Israel
_____________
Joseph Zernik, PhD
Sent from "1984", Iceland-based Internet Service Provider
_____________
Human Rights Alert (NGO)   

United States - the 2010 submission of Human Rights Alert to the Human Rights Council (HRC) of the United Nations was reviewed and incorporated in the official HRC Professional Staff Report with a note referring to “corruption of the courts and the legal profession and discrimination by law enforcement in California.”  

[1] 10-10-01 United Nations Human Rights Council Records for 2010 Review (UPR) of Human Rights in the United States, where Human Rights Alert (NGO) submission was incorporated with a note referring to "corruption of the courts and the legal profession and discrimination by law enforcement in California."
State of Israel - the 2013 submission of Human Rights Alert to the HRC, was incorporated into the HRC Staff Report with a note, referring to "the lack of integrity of the electronic record systems of the Supreme Court, District Court and Detainees Courts in Israel."
[1] 12-05-10 Appendix I to Human Right Alert's Submission; 15th UPR - State of Israel: "Integrity, or lack thereof, of the electronic record systems of the courts of the State of Israel"
____________________________
Occupy! 

11-12-10 Where should Occupy go next? Civil Disobedience in the footsteps of Thoreau and Gandhi!
12-06-08 Courts and Judges as racketeering enterprises under RICO (the Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act) - key element in the current financial crisis
Get Up, stand up, stand up for your rights! 
_____________________________
Take away justice, then, and what are governments but great bandit bands?
Saint Augustine, Civitas Dei (City of God,4.4) 
_____________________________