Sunday, February 10, 2019

2019-02-10 נט-המשפט


7 hours ago

More
מערכת נט המשפט זרקה אותי מתיק ושייכה את הלקוח שלי לעורך דין אחר. דיברתי עם האחר, הוא לא יודע מה קרה. ניסיתי להגדיר את עצמי כעורך הדין בתיק וקיבלתי שגיאה: "הוא כבר מיוצג". שלחתי פקס שיגדירו אותי,

יוק. כדי שהכל יגיע בזמן הוצאתי שליח לבית המשפט להגיש את הניירת. אנחנו מעצמת סייבר.
ושיהיה ברור: בספטמבר מערכת בתי המשפט מחליפה מערכת הפעלה משפטית. יש תקנות חדשות שאמורות להחליף לגמרי את איך שהמשפטים יתנהלו. אני בספק אם לרגע אחד המערכת תהיה מוכנה. אני בספטמבר אקח לי פגרה ולא אגע בתיקים, כי יש סיכוי שנצטרך להחזיק שתי מערכות שונות: לתיקים הישנים לחוד ולחדשים לחוד.