Monday, February 27, 2017

2017-02-27 לורי שם-טוב ומוטי לייבל

לעיוני, כשופט תורן, הגיע לפני זמן קצר מעין-ערר מטעמו של מר מוטי לייבל, שנשלח למזכירות בית המשפט בפקסימיליה בשם בא כוחו, עו"ד מידן. החשוד-העורר, כך עולה מן הבקשה, מבקש להשיג על החלטת הקצין הממונה במשטרת מסובים לעניין שחרורו בערובה, כאשר תנאי לשחרור, כך לפי האמור בבקשה (ואין לדעת אם קיימים תנאים נוספים): הפקדה כספית במזומן בסך 5,000 ₪.
מבלי להדרש לעניינים שונים הקשורים בבקשה, הרי שהבקשה כפי שהגיעה לעיוני אינה כוללת העתק מהחלטת הקצין הממונה. בשלב זה אין אפוא כל אפשרות לבחון את ההחלטה כיאות, כאשר היא אינה מונחת לפני בית המשפט. ממילא גם יש מקום לתגובה טרם קביעת עמדה שיפוטית.
נוכח האמור, תתבקש תגובתה המיידית של משטרת ישראל. לתגובה יצורף אף העתק החלטתו של הקצין הממונה. אקדים ואומר, זאת על מנת למצות את בחינת האפשרות לשחרור החשוד עוד במהלך הלילה: ככל שהחשוד ייוותר במעצר אך בשל אי הפקדת הסכום במזומן כפי שתואר בבקשה, הרי שהקצין הממונה יתבקש (לעת הזו וכל עוד לא ניתן היה לבחון את ההחלטה ולקבל את תגובת המשטרה – לא כצו) לבחון חלופות אחרות באשר לתנאי שחרורו של החשוד בערובה. בכלל זאת, בידו לבחון אפשרות להסתפקות בהתחייבות עצמית, ערבות צד ג', או הפחתת היקף ההפקדה במזומן להיקף שבידי החשוד לעמוד בו עוד הלילה, באופן שיאפשר את שחרורו בתנאים שייקבעו. כל זאת בלא לגרוע מתנאים אחרים לשחרור, ככל שנקבעו.
ככל שתוגש תגובה במהלך הלילה הרי שהמזכירות מתבקשת להביאה לעיוני.
העתק פורמלי של החלטתי זו ייחתם מחר בבוקר והמזכירות תתייקו בתיק בית המשפט, לאחר פתיחתו (כאשר לעת הזו אין מספר תיק להליך).
המזכירות מתבקשת להודיע לב"כ החשוד, והלה יידע את משטרת מסובים, שם ניתן להבין כי נמצא החשוד.
החלטתי ניתנת עתה, שעה 00:20, יום א' באדר התשע"ז, 27 בפברואר  2017 
+++++++++
המקור: פוסט בפייסבוק dani carmi
מחר בבוקר בשעה 8 וחצי, יובא מוטי לייבל העיתונאי  להארכת  מעצר אצל שופט בוייצמן 1 בתל אביב
מוטי מסרב לשלם 5000 שח לשחרורו
מעצרו נובע כנראה מתלונה שהגישה השופטת יוכבד גרינוולד
נא לבוא ולתמוך בו
אנו במהפכה נגד העוולות הגזעניות שפוגעות בגברים יהודים גרושים וילדיהם
לא נחדל.
++++++++
1 hr
2,156 Views
ד.
מוטי יובא מחר ב-8:30 לשופט מעצר בבית משפט שלום ת"א.
כולם מוזמנים.
_______________________________________________
השופטת יוכבד גרינוולד רנד - מאמינה בתום לב שאבא זה כספומט...
פוסקת לאדם שמרוויח 5,000 שקלים בחודש מזונות בגובה של 5,900 שקלים בחודש!
 השופטת יוכבד גרינוולד רנד מנתקת הורים מהילדים שלהם כי יש לה כוח של אלוהים ומאחורי הדלתיים הסגורות...
לא עוד גרינוולד - מעתה כל ההתנהלות העבריינית שלך תצא החוצה!
 אז הלכנו צוות "לכל ילד יש שם" כדי להזכיר לה מה היא עושה שם ומה היא אמורה לעשות
ּּּּ


ּּ================
2017-02-26 מעצר של מוטי לייבל היום - עדכונים
=====================
המחאה לא מתה בכלל.  היא נולדה בגלגול שני, שונה לגמרי. והרשויות מפעילות שיטות של רוסיה הסובייטית לדכא אותה...
 מוטי נעצר בסוף דיון בבית המשפט השלום ת"א על בקשה של עוס"יות לצו הרחקה. הדיון נערך בדלתיים סגורות מסיבות בלתי ידועות.. השופטת בן יצחק, שפברקה דיונים על אמנון פורת.
לאחר הדיון הופיעו ארבעה סמויים ועצרו את מוטי.  אור ברוך וכפיר יצאו מיד לתחנת אור יהודה, לשם נלקח.
עדכון מאור:
בזמן המעצר לא הוצג צו מעצר. למה היה צורך בשוטרים סמויים בבית המשפט - לא ברור...
מוטי מוחזק עד מחר בבוקר, יובא להארכת מעצר בשלום ת"א, וייצמן 1.
 סיבת המעצר קשורה ככל הנראה לפעולת מחאה מול בית שופט/ת במוצ"ש.
Joseph Zernik with Gavrihel Gal and 2 others.
19 hrs
ידי סמויים בתום דיון בשלום ת"א
===================
הדיון היה בבקשה צו הרחקה על הטרדה מאיימת של עו"סיות, לפני השופטת בן-יצחק. העוסיות ביקשו דלתיים סגורות , והשופטת נעתרה לבקשתן, כך שלא יכולנו להיות בדיון.
בסוף הדיון, מוטי יצא, והסביר לנו בקווים כלליים מה היו הטיעונים נגדו... למשל על כך שפירסם תמונה קלאסית של שלומית עם ראשו של יוחנן על מגש הכסף... טענו שזה איום.
במקביל הופיעו 4 בריונים באזרחי. אני לא נשארתי אח"כ, אבל אור OR Baruch מדווח שמספר דקות אח"כ מוטי שאל אותם למה הם עוקבים אחריו, ואז הם עצרו אותו, כנראה לוקחים אותו לאור-יהודה.

ּּּּּּּּ

2017-02-27 Protest against corruption of the Attorney General generates unique perversions by judges...

2017-02-27 המחאה נגד היועמ"ש מנדלבליט - השופט עודד מורנו יוצר תיעוד ייחודי של שיבוש הליכי משפט...

המחאה נגד היועמ"ש מנדלבליט - השופט עודד מורנו יוצר תיעוד ייחודי של שיבוש הליכי משפט...
השופט עודד מורנו קיים דיון על מעצר שווא באשמת "הפרה" כביכול של "הסכמות" עם "פעילים המובילים" - שלא היו ולא נבראו.  פרוטוקול הדין משובש לחלוטין, והשופט מסרב לאפשר לבדוק אם בכלל חתם על הפרוטוקול...  ועכשיו - הוא מוחק מרישום בקשות שכבר נרשמו כדין... לפניו, עסקה השופטת שלהבת קמיר-וייס בשיבוש הליכים חמור לא פחות...  מערכת המשפט ואכיפת החוק היא קדקוד השחיתות השלטונית!
קראו את הפוסט השלם:

Sunday, February 26, 2017

2017-02-26 "Demonstration License" to Mr Oren Simon - the latest in a string of frauds to suppress protest against AG Mandelblit?

 "Demonstration License" to Mr Oren Simon - the latest in a string of frauds to suppress protest against AG Mandelblit?
דיכוי המחאה נגד היועמ"ש מנדלבליט - "רשיון להפגנה" של מר אורן סיימון - הונאה אחרונה בשרשרת?
הפעולות בהן נוקטים המשטרה, התביעה והשופטים  לדיכוי המחאה נגד היועמ"ש מנדלבליט, מדגימות את מה שהיה ברור מהתחלה: מערכת המשפט ואכיפת החוק היא קדקוד השחיתות! 
קראו את הפוסט השלם: 
  
  
Figures: Attorney General Avichai Mandelblit patronizes the senior gang members in government, while the Petah-Tikvah Police (Barak Mordechai) and judges (Shalhevet Mair-Wiess and Oded Moreno) protect the AG.  Fraud, deception and other special effects are the routine...
____
OccupyTLV, February 25 - demand for discovery of records was forwarded to the Israel Police, Central District Attorney, Commander Aliza Arbel.  The demand pertains to two records, both of which are probably fraud,as part of efforts to suppress protest against Attorney General Avichai Mandelblit, and  probably do not exist at all:
a) "Demonstration License" issued to Mr Oren Simon
b) "Agreements" with "Leading Activists", the purported violations of which was puportedly a cause for prosecution.
In previous correspondence, commander Arbel confirmed that a "Court Decree", which prohibited the protest persons from nearing Attorney General Mandelblit's residence, did not exist at all.
Conduct of the Petah-Tikvah police, the police prosecution, and judges of the Petah-Tikvah Magistrate Court in view of the ongoing protest amounts to a routine of fraud, deception and other special effects...
Attorney Daniel Hacklai has become a central figure in such conduct...
LINKS:

[1] 2017-02-24 בלבולים או הונאות לקראת "כמו כל מוצ"ש - אצל היועמ"ש בפתח תקוה"
https://inproperinla.blogspot.co.il/2017/02/2017-02-24.html
[2] 2017-02-21 המחאה נגד היועמ"ש אביחי מנדלבליט והונאה של השופט עודד מורנו בנט-המשפט: מסתיר את החתימות האלקטרוניות
https://inproperinla.blogspot.co.il/2017/02/2017-02-21.html
[3] 2017-02-20 היועמ"ש אביחי מנדלבליט, זכות המחאה, עיון בתיקים, חתימות אלקטרוניות - ו"הזכות לפרטיות"
https://inproperinla.blogspot.co.il/2017/02/2017-02-20.html
[4] 2017-02-10 השופטת שלהבת קמיר-וייס מתבקשת לממש את איומיה על "החשוד"...
https://inproperinla.blogspot.co.il/2017/02/2017-02-10.html\

The complete demand for discovery of recofds:

February 25, 2017

Commander Attorney Aliza Arbel
Legal Advisor, Central District, Israel Police
By fax: 08-977-0164

RE: Urgent demand for disclosure of records, pertaining to protest against Attorney General Avichai Mandelblit: a) “Demonstration License”, issued to Oren Simon et al, and b) “Agreements” with “leading representatives” pertaining to protest against Attorney General Avichai Mandelblit, claimed by police in State of Israel v Zernik (38086-02-17)
Your response within 5 days is kindly requested. Time is of the essence!
Dear Commander Arbel:
Thank you very much for your February 01, 2017 letter (15038017), which confirmed that email, which I received, purportedly from Israeli Police Spokesman, and which purported to notify me of a “Court Decree”, which purportedly prohibited me and ‘my friends’ from getting near the residence of Attorney General Avichai Mandelblit, and which threatened police actions against me (which were indeed taken), was in fact a fraud trick, and that such decree never existed at all.
Over the past couple of days, information was published regarding a purported “Demonstration License”, pertaining to protest against Attorney General Avichai Mandelblit. Attorney Daniel Hacklai was again involved.  However, this time around, it is rather clear that information, which was published by Mr Oren Simon, pertaining to a purported “Demonstration License”, is baseless. Again there is reasonable concern of fraud.
Attached is also my February 19, 2017 letter to Petah-Tikva police commander Barak Mordechai, pertaining to similar conduct in State of Israel v Zernik (38086-02-17). No response has been received to this day. As far as could be ascertained, I was detained and prosecuted by the Israel Police, based on non-existent “agreements”, pertaining  to protest against Attorney General Avichai Mandelblit.
Consequently,  there is reasonable room for concern that we are dealing with  a routine conduct of the Israel Police, the police prosecution, the courts, and others, in matters that pertain to fundamental rights in the State of Israel: Freedom of Movement, Freedom of Expression, Freedom to Protest, Due Process, and Fair and Public Hearing. 
Therefore, I herein demand the disclosure of the records, referenced above, pertaining to protest against Attorney General Avichai Mandelblit, if they exist at all.
Truly,

Joseph Zernik, PhD
Human Rights Alert (NGO)
OccupyTLV
CC: Association for Civil Rights in Israel,  Attorney Daniel Hacklai, wide distribution


Saturday, February 25, 2017

2017-02-25 יוסי הרמן - מקרבנות הוצל"פ שובת ליד בית היועמ"ש...


PROTESTING CORRUPTION OF THE JUSTICE SYSTEM 
2017-02-25 כמו כל מוצ"ש - אצל היועמ"ש בפתח-תקווה
https://www.facebook.com/events/1816356025301922/
FEB25
Today 7 PMרח' אליעזר רואי 6, פתח תקווה
28 Going · 20 Interested
Details
כרגיל, נפגשים בשעה 19:00 בקפה רולדין, קניון גנים, רח' העצמאות.
אין ספק שהמחאה נגד היועמ"ש אביחי מנדלבליט בפ"ת, יזמתו של מני נפתלי נפתלי, צוברת תאוצה! 
המחאה נגד השחיתות השלטונית שוללת כל אלימות, פגיעה ברכוש, או ונדליזם. החדשות המפוברקות שמפיצה משטרת פ"ת בתקשורת חסרות כל בסיס. המושחתים מנסים להכפיש אזרחים הדורשים את קיום שלטון החוק.
היועמ"ש אביחי מנדלבליט מעלים עין מעבריינות בכל זרועות השלטון - החל מבנימין ושרה נתניהו, דרך חברי כנסת, וכלה בשופטים, בכירים בפרקליטות ובמשטרה, שעסקו ועוסקים בעבריינות בעליל.
מישהו בכלל עוד זוכר שמנשה ארביב - "ראש האפ. בי. איי. הישראלי" - נתפס בלקיחת שוחד, אבל לא הועמד לדין?
בשלב הנוכחי, כשההתנהלותו של מנדלבליט גוררת מחאה ציבורית, ובצדק, מנדלבליט מנסה לדכא את זכויות האזרח הבסיסיות בעזרת משטרת פ"ת...
כבר בקיץ שעבר העיד שר המשפטים לשעבר, פרופ’ דניאל פרידמן בוועדת חוקה, חוק ומשפט של הכנסת - "לא יכול להיות שהיועץ המשפטי לממשלה יאמר המדינה זה אני. הוא לא יכול לקבוע למדינה מה החוק, לסתום למדינה את הפה, ולא לאפשר לה לומר את דעתה..."
התשובה: סרבנות אזרחית בלתי אלימה!

יוסי הרמן - מקרבנות הוצל"פ שובת ליד בית היועמ"ש... 
-------- Original Message --------
Subject:יוסי הרמן, מקרבנות ההונאות בהוצאה לפועל הכריז על שביתת שבת ליד ביתו של היועמ"ש
Date:2017-02-25 6:08 pm
From:joseph.zernik@hra-ngo.org
To:Ornanu <ornanu@gmail.com>, Dan Yakir <dan@acri.org.il>, Feldmana1948 <feldmana1948@gmail.com>, Asa Kasher <asa.kasher@gmail.com>

2017-02-25 יוסי הרמן - על מה אני אשבות
==================
Joseph Herman
4:47 PM (1 hour ago)
חזי קרא את מה שכתבתי עכשיו לצ'רניק.
זה לכולם.
תאמין לי אני לא בקו הבריאות. הולך ומותש יותר ויותר - אבל גם בזחילה
אלחם בהם.
מנדלבליט קטן ממני ב- 23 שנים. הוא היום בן 54. כבר לא רחוק מגיל הבן שלי.
אני מקווה שיש לו הורים - אשתדל להגיע גם אליהם - אבצע שיימינג - יש גבול
לשיתוף הפעולה עם עבריינים.
==========
בתאריך 25 בפברואר 2017 בשעה 16:43
בהצלחה
אולי היועץ יתעורר
=================
בתאריך 25 בפבר' 2017 16:14,‏ "Joseph Herman" כתב:
השקט - כבר 60 יום שובת אדם ליד ביתו של היועץ המשפטי.
אני אצטרף ואשבות ביחד ליד ביתו של היועץ המשפטי.
הדבר יידחה בכמה ימים, היות וביום שלישי יש לי בדיקה חשובה ביותר, אבל מיד לאחר מכן אגיע לביתו של
מנדלבליט.
על מה אשבות:
1. החלטת רשם משה כהן לבטל את שכ"ט שנפסק בפתיחת התיק. כלומר סכום של 75.662 ש"ח חייב היה להמחק
מחשבון ההוצל"פ. מנהלי רשות האכיפה לא ביצעו פסק דין, ולכן גם שילמתי כפול, וגם חויבתי בריבית חובה של 36% לשנה.
הנזק שלי ליום 29-04-2004 הוא 650.000 ש"ח - שמאז לא קיבלתי שקל אחד.
למרות ההוראות של כל היועצים לממשלה לבצע החלטות רשמים - רשות האכיפה מצפצפת על יועץ משפטי לממשלה.
מתברר שעו'ד מנדלבליט משחק- פוחד ממנהלי רשות האכיפה!
האם פוחד - או משתף פעולה? נראה.
אבל - לא אתן להם יותר להינות מהכספים שלי.
עו'ד מנדלבליט במעמדו - פוחד ממנהלי משרד המשפטים??
כך נראה.
2. שילמתי לבנק לאומי סכום של 1.960.000 ש"ח ביום 29-04-2004. הבנק דווח רק ביום
19-07-2004 כך שחסר בחשבון ריבית הזכות ליום 19-07-2004 בסך של 187.755 ש"ח.
עו'ד מוסקוביץ נמלט בשקרים מטיפול בנושא.
הוא שיקר את מבקר המדינה - וחובת המבקר להעביר החומר ליועץ המשפטי שיכניס משטרה
להב 433 לחקור את הפשעים ברשות האכיפה!
אם מבקר המדינה פוחד ממוסקוביץ- שיטבל בזאת עו'ד מנדלבליט.
3. ביום 29-04-2004 זייפו עו'ד רחל כרמי ושאול רוסמן - בכיר בבנק לאומי ערבות בנקאית של בנק לאומי וגנסבו מקופת הכינוס 1.550.000 ש"ח.
הגניבה היא של קופת הכינוס - כלומר גנבו את כספי מקופת משרד המשפטים.
חובה שהמשטרה תחקור.
4. בנק המזרחי זפט - משפחת זפט - השופט יהודה זפט ואשתו גנבו ממני סכומי כסף עצומים,
ביניהם תקבול של מכירת נכס בכינוס שעו'ד זפט הביאה לבעלה על שולחן האוכל בבית.
כדי לא להחזיר הכסף, הם שיחדו רשם הוצאה לפועל דניאל הורוביץ, כדי שיחליט שמותר
לגנוב את קופת משרד המשפטים.
כל אלה תפקידו של יועץ משפטי לממשלה לברר ולהעביר למשטרה.
השופט זפט הוא עבריין - וכל פניה לבית משפט נדונה לכישלון מראש.
ראו החלטת צ'רניאק במחוזי - מותר לגנוב את קופת משרד המשפטים!
כל ההחלטות כדי להציל את השופט מחובתו להחזיר לקופת משרד המשפטים 1.500.000 ש"ח
שנמצא בכיסו - הוא ואשתו.
10 פעמים היגעתי ללשכתו בבית המשפט ומסרתי לו אישית מכתבים עם
מסמכים ודרישה להחזיר הכסף.!
ליועץ משפטים יש חובות - הוא חייב להכניס משטרה להב 433 למערכת
מושחתת ורקובה זו.
אני בסך הכל מבקש לקבל את כספי בחזרה בצירוף הריבית שחויבתי,
הוצאות ונזק.
 
 Image may contain: 1 person, beard
 
 
 
 
 
 
Joseph Zernik
13 mins ·
 
2017-02-24 יוסי הרמן - מקרבנות הוצל"פ שובת ליד ביתו של היועמ"ש!
===============================================
---------- Forwarded message ----------
From: Joseph Herman
Date: 2017-02-25 16:44 GMT+02:00
Subject: [Justicc] זרניק - הפעם אשבות ליד ביתו של מנדלבליט.
אתה לא יודע - אבל אני הייתי בביתו ומסרתי למשחתו מעטפה מלאה במכתבים שלי ודרישה לטפל בחומר!
מדובר כבר לפני 10 ימים. אין תגובה ולא נעשה דבר.
חשבתי השבוע שמשטרה תגיע אלי - אבל לא - איש לא הגיע.
אולי עוד יגיעו או יזמנו אותי להזהיר אותי.
או - שאולי אני באתי אישית, בשקט ללא רעש - בלי הפגנה ומסרתי חומר שלי אישית (לא צוללות וביבי)
ודרשתי ממנו לבצע הוראות החוק - אולי הוא לא רוצה רעש.
היועץ המשפטי אין לו בראש יוסי הרמן - והאנשים מסביבו מנצלים זאת.
 עכשיו הוא אישית בביתו קיבל חומר שלדעתי הוא חומר קשה.
התלבטתי שבוע אם ללכת לביתו.
עורכי דין שהתייעצתי - קיבלו התקף לב מעצם הרעיון ללכת לביתו.
כולם הזהירו אותי לא להגיע לביתו היות ומדובר בהטרדה של עובד מדינה.
התלבטתי - והלכתי למרות כל האזהרות.
נאמר לי שהנושא של פניה ליועץ בביתו הוא מעשה חמור בזמן רגיש ביותר עכשיו, כשכל מוצאי שבת
עושים הפגנות ליד ביתו.
למרות הסיכון - הלכתי - שיקרה מה שיקרה.
או שהוא לא יעשה דבר - או שבכל זאת כשהוא רואה את המסמכים שלי הוא יפעל.
אם תבוא משטרה - בסדר - אתמודד גם עם זה.
אני דווקא חושב שבאמת לבוא ליד ביתו עם שלט ומסמכים אותם אמסור לכל אחד - מה יעשו?
הבעיה היחידה שלי היא שביתו נמצא במקום מרוחק מקווי אוטובוס - וכך אאלץ ללכת ברגל 20-25 דקות לביתו.
בלילה כשקר - זה בשבילי עינוי. אני לא צעיר - חולה.
אני חייב להחליף 3 אוטובוסים להגיע אליו קרוב ו 3 אוטובוסים חזרה.
הבחור מפגין בין 20:00 - 22:00.
אני אגיע בשעה 19:00 - 21:00.
 שתגיע משטרה. מה יעשו? אסור לי להפגין שם? נדבר.
בכל מקרה - אני דורש ממנו לבצע ההוראות שהוא כתב!
 אשמח אם יבוא מישהו ויצלם שיפורסם בעיתון. אני לא חושש מכלום.
אני נאבק על כסף שלי - שנראה שהוא שותף לעבריינים.
זה לא ביבי ולא צוללות. ברגע שאני נלחם על כספי-לחמי - קשה להתמודד איתי.
אולי שביתה שלי תביא עוד קורבנות.
האמת היא שאני נלחם בכוחות שלי שהולכים ונגמרים.
אני בטוח שאנצח!
יוסף הרמן
Image may contain: 1 person, beard