Wednesday, May 17, 2017

2017-05-18 פרשת שוקי משעול: מה קורה עם עו"ד מנחם רובינשטיין?

פרשת שוקי משעול: מה קורה עם עו"ד מנחם רובינשטיין?
ביום שני בערב, לפני כניסתו למאסר ביום ג' בבוקר, שלח שוקי משעול - הבכיר מבין חושפי השחיתויות ברשות המיסים - הוראות ברורות לעורך דינו מנחם רובינשטיין.  שוקי הורה לעו"ד רובינשטיין כיצד לנהוג בעניין מאסרו השרירותי, ללא צו מאסר.  האם עו"ד רובינשטיין מתכוון לקיים את רצונו של שוקי משעול ולהגן על זכויותיו הבסיסיות?  לא ברור בכלל...  דו"ח 2017 על ישראל למועצת זכויות האדם של האו"ם יטען  - "שחיתות נרחבת של השופטים ועורכי הדין ואפליה באכיפת החוק".
קראו את הפוסט השלם: http://inproperinla.blogspot.co.il/2017/05/2017-05-18.html 

 
תמונה: "משרדו של עוה"ד מנחם רובינשטיין נמנה על המשרדים המובילים והבולטים בישראל בתחום המשפט הפלילי על רבדיו השונים." אין ספק שעו"ד מנחם רובינשטיין הוא עו"ד בולט, אבל לא ברור כלל באיזה אופן הוא בולט...  טיפולו בפרשת שוקי משעול מעלה חששות כבדים.
____ 

מאהל המחאה ת"א, 18 למאי - למרות פניות חוזרות, עו"ד רובינשטיין אינו עונה: האם בכוונתו לקיים את הוראותיו המפורשות של שוקי משעול מיום שני אחה"צ - ערב כניסתו למאסר - לגבי מאסרו השרירותי של משעול, ללא צו מאסר.

להלן מועתקת תכתובת דוא"ל בין שוקי משעול, עו"ר מנחם רובינשטיין וביני. תחילתה ביום ב' בערב, לפני מאסרו של משעול ביום ג' בבוקר, וסופה אתמול, יום ד'.  ביום ב' בערב, הורה שוקי משעול לעו"ד מנחם רובינשטיין:
א) לסייע במאמצי לוודא את קיומו של צו מאסר עשוי כדין למאסרו (ברור לחלוטין שאינו קיים).
ב) לציין בפירוש שהחלטה אחרונה של רשמת בית המשפט העליון ליאת בנמלך בעניין שוקי משעול מבוססת על כזב עובדתי.

תכתבות קודמת עם שוקי משעול מעלה חששות כבדים,  שעו"ד מנחם רובינשטיין לא הסביר לשוקי משעול מראש שרשויות המדינה מתכוונות להפעיל על שוקי מאסר בלתי חוקי בעליל - ללא צו מאסר עשוי כדין.  
יתרה מזאת, מתוך תכתובת עם שוקי משעול גם עולה חשש כבד, שלאחר שהובהר לשוקי משעול שהוא עתיד להיות קרבן של מאסר בלתי חוקי בעליל, עו"ד מנחם רובינשטיין יעץ לשוקי משעול שלא לדרוש צו מאסר עשוי כדין למאסרו. הסיבה - דרישה לקיום החוק בעניין מאסרים, עלולה להביא לנקמנות נגד משעול.
תמונה: תקשורת דוא"ל בין שוקי משעול, עו"ד מנחם רובינשטיין, דר' יוסף צרניק - בעניין מאסרו השרירותי של שוקי משעול ללא צו מאסר עשוי כדין.
______ 


תמונה: רפי רותם, חושף שחיתויות נוסף מרשות המסים, גם הוא יוצג בעבר על ידי עו"ד מנחם רובינשטיין. גם בעניין ייצוגו של רפי רותם עולים חששות חמורים.
______ 

עו"ד מנחם רובינשטיין  ייצג בעבר גם את רפי רותם - מחושפי השחיתויות ברשות המסים.  עיון בתיק רותם נ ברעם ומדינת ישראל, בו ייצג עו"ד מנחם רובינשטיין את רפי רותם, מעלה תהיות דומות לגבי התנהלותו של עו"ד רובינשטיין.

ביוני 2017 נקבע המועד סופי להגשת הדוחות התוקפתיים על זכויות האדם בישראל למועצת זכויות האדם של האו"ם.  הדו"ח המתוכנן יטען "שחיתות נרחבת של השופטים ועורכי הדין, ואפליה באכיפת החוק".  אין ספק שהתיעוד הייחודי הנובע מפרשת שוקי משעול יככב בדו"ח זה...

מדינה בה שופטים, עורכי דין, ובכירי שירות בתי הסוהר משתפים פעולה במאסרים שרירותיים ללא צווי מאסר, אינה מדינת חוק. בוודאי שאינה מקיימת את זכויות האדם הבסיסיות.  תופעות אלה טיפוסיות לדיקטטורות ומשטרים אפלים.
_______

עדכון
לאחר פרסום פוסט זה בתפוצה רחבה, כולל משלוח לעו"ד רובינשטיין עצמו, קיבלתי את התגובה הבאה:

ולהלן תגובתי:
---------- Forwarded message ----------
From: JZ <123456xyz>
Date: 2017-05-18 15:03 GMT+03:00
Subject: Re: משעול שוקי
To: עוד מנחם רובינשטיין


עורך דין רובינשטיין הנכבד,
הריני מאשר קבלת מכתבך מהיום בנידון שוקי משעול.
על פי הבנתי את מה שכתבת:
א) אין בכוונתך להגיב על החלטת הרשמת ליאת בנמלך מיום 11 למאי, 2017, האומרת בחלקה: "הצדדים יגישו תגובתם לבקשה לעיין בפקודת המאסר בתוך 14 ימים מיום המצאת ההחלטה". זאת - למרות הוראותיו המפורשות של שוקי משעול. שכן אתה כותב: "לכשאתבקש על ידי הגורם אליו הפנית את בקשת העיון - אגיב!"
ב) אתה מקבל את כתב ה"החלטה" של השופט אורי שוהם מיום 05 לאפריל, 2017, כצו מאסר עשוי כדין.  שכן אתה כותב: "אם אתה כה מאמין שצו המאסר שהוצא נגד שוקי משעול הוא בניגוד לדין..." 
אודה את תתקן אותי, באם נפלה טעות בהבנתי את מה שכתבת.
בברכה,
דר' יוסף צרניק
מאהל המחאה ת"א

ערב כניסתו של שוקי משעול לכלא - בית המשפט העליון מתמיד בהונאות
באיחור רב שלח בית המשפט העליון החלטה על בקשות העיון בצו איסור פרסום ובפקודת מאסר עשויים כדין לגבי מאסרו של שוקי משעול מחר.  מתוך ההחלטה ברור שאין בתיק צו איסור פרסום, והחסיון היה מפוברק. גם ברור כבר עכשיו שאין פקודת מאסר עשויה כדין.  ובית המשפט העליון, כמנהגו, אינו מקיים את החוק בעניין העיון בתיקים - נטל לעצמו סמכות שיפוטית שלא הוקנתה לו בחוק. קבלת אדם למאסר ללא פקודת מאסר היא תופעה טיפוסית לדיקטטורות ומשטרים חשוכים. קבלת שוקי משעול למאסר מחר על ידי שירות בתי הסוהר מעמידה את הנציבה עפרה קלינגר כמפקדת גולאג, שאינה אשת חוק.  מחר, יום ג', 9:30, מלווים את שוקי משעול ותומכים בו בדרכו למאסר שווא!  השופטים הם קדקוד השחיתות השלטונית בישראל!
קראו את הפוסט השלם:  http://inproperinla.blogspot.co.il/2017/05/2017-05-15_15.html

Dan Cohen https://www.facebook.com/events/793283487505346/
MAY16
Tomorrow 9:30 AMRamla
143 people interested · 66 people going
תמונה: מחר, יום שלישי, 16 למאי, 9:30 בכלא רמלה - מלווים את שוקי משעול למאסר.
_______

מאהל המחאה ת"א - החלטת רשמת בית המשפט העליון ליאת בנמלך נשלחה היום לשוקי משעול בעניין בקשתי לעיון בצו מאסר עשוי כדין ופקודת מאסר עשויה כדין בעניינו של שוקי משעול. יש לציין שהרשמת לא שלחה לי, מבקש העיון את החלטתה, וכיוון שהתיק חסוי (ראה להלן) לא יכולתי לדעת על קיום ההחלטה.  יש לראות את התנהלותה של הרשמת כהמשך ההונאות בבית המשפט העליון בעניינו של שוקי משעול.
  
  
תמונות: שופט בית המשפט העליון אורי שוהם והרשמת ליאת בנמלך עוסקים בפברוקים והונאות בעניינו של שוקי משעול.  שליחת אדם לכלא ללא פקודת מאסר עשויה כדין היא תופעה טיפוסית לדיקטטורות ומשטרים אפלים.
_____תמונה: החלטה מיום 11 למאי, שנשלחה היום, 15 למאי, בשעות אחה"צ המוקדמות בעניין פקודת המאסר המפוברקת של שוקי משעול. יש לראות בהחלטה זאת המשך ההונאות והפברוקים בבית המשפט העליון בפרשת שוקי משעול.
____

החלטת הרשמת ליאת בנמלך אומרת: "הצדדים יגישו תגובתם לבקשה לעיין בפקודת המאסר, וזאת תוך 14 ימים מיום המצאת ההחלטה."  החלטה זאת עומדת בניגוד מוחלט לדין האומר: "כל אדם רשאי לעיין בהחלטות שאינן אסורות בפרסום על פי דין".  יתרה מזאת, החלטה בג"ץ בעניין זה גם מפרשת שאין צורך בכל בקשה לעיון בהחלטות שאינן חסויות על פי דין, ועניין זה הובהר גם בפנייה לבית המשפט העליון בעניין זה.  נראה שבית המשפט העליון עוסק כאן בהשהיה מכוונת עד לאחר כניסתו של שוקי משעול לכלא.
החלטת הרשמת ליאת בנמלך אומרת עוד: "ביחס לבקשה לעיון בצו איסור פרסום אציין כי שמו של המבקש נחסה במועד פתיחת ההליך כיוון שההליך בערכאה קמא התנהל בדלתיים סגורות." יש לראות בהחלטה זאת פברוק נוסף: א) לא רק שמו של המבקש שוקי משעול "נחסה" (על ידי החלפתו ב"פלוני") אלא התיק כולו, והתיק כולו נתון תחת חסיון עד היום (תמונה להלן).
תמונה: בניגוד לרושם שמנסה הרשמת ליאת בנמלך ליצור - על התיק כולו הושת חסיון מפוברק, לא רק על שמו של שוקי משעול שהוחלף ב"פלוני".
______
יחד עם זאת, ברור מתוך החלטתה של הרשמת, שאין בנמצא כל כתב בית דין המראה על החלטת חיסיון כדין - מכאן שהן החיסיון על התיק כולו, והן החיסיון על שמו של שוקי משעול היו בניגוד לחוק.  העלמת כתבים ותיקים הם סימן מובהק של בית משפט בלתי כשיר.
יתרה מזאת, ההנמקה שסיפקה הרשמת ליאת בנמלך, "ההליך בערכאה קמא התנהל בדלתיים סגורות" - גם היא בכזב יסודה.
שוקי משעול מוסר, וחיפוש במאגרי מידע מראה שכל ההליכים הפליליים בבתי המשפט קמא התנהלו בדלתיים פתוחות, ושמו של שוקי משעול לא נחסה באף אחד מהם.
התנהלות בית המשפט העליון בפרשת שוקי משעול, יחד עם הטיפול הסלחני ברות דוד מצביעים בבירור על תפקידו המרכזי של בית המשפט העליון כקדקוד השחיתות השלטונית בישראל.
_____ 


תמונה: נציבת שירות בתי הסוהר עפרה קלינגר - אשת חוק, או מפקדת גולאג? 
_____
נציבת שירות בתי הסוהר עפרה קלינגר לא ענתה עד היום על פניות חוזרות בעניין הזמנתו של שוקי משעול לוועדת מיון ולהתייצבות למאסר ללא פקודת מאסר עשויה כדין.  ברור שהיא נחושה בדעתה לשתף פעולה עם שופט בית המשפט העליון אורי שוהם, ולקבל את שוקי משעול למאסר מחר. התנהלות זאת טיפוסית לדיקטטורות ומשטרים חשוכים, ויש לראות בה עבירה חמורה על זכויות האדם.
_____

האם שופט בית המשפט העליון אורי שוהם פברק גם "צו איסור פרסום" בערעור שוקי משעול?
אמש התפרסם בתפוצה רחבה, שהשופט אורי שוהם פיברק "פקודת מאסר" לגבי חושף השחיתויות ברשות המסים שוקי משעול. המסמך שהנפיק שופט בית המשפט העליון אורי שוהם בלתי חתום, מתייחס ל"פלוני" ללא ציון שמו, ועליו תניית פטור - "כפוף לשינויי עריכה ונוסח"... הבוקר התבשרנו, שמאסרו של משעול נדחה למספר שבועות, ועדיין אין מסמכים סופיים בעניין. בדיעבד גם התברר שגישת הציבור לכתבים בתיק בית המשפט העליון נחסמה תחת הכיתוב "חסוי".  העלמת כתבי בתי המשפט שלא כדין על ידי השופטים, מתוך שרירות וגחמנות, הפכה לשגרה בתיקים הנוגעים לשחיתות השלטונית ולרדיפת פעילי מחאה חברתית. העלמת כתבי בתי המשפט גם מוכרת ברחבי העולם מזה מאות שנים כאמצעי מסייע לפברוק הליכי משפט. בקשה שהוגשה היום לבית המשפט העליון, מנסה לברר האם אכן קיים צו איסור פרסום כדין בפרשת מאסרו של שוקי משעול, שכבר התפרסמה בהרחבה בתקשורת...  החשש הכבד הוא, ששופטי בית המשפט העליון, שהכריזו על "מהפכה חוקתית" בעקבות חקיקת חוק היסוד כבוד האדם וחירותו, מתנהלים כשופטים במשטרים אפלים. 
תמונה: שוקי משעול - חושף שחיתויות ברשות המסים - היה צפוי להיכנס לכלא ניצן ביום א' ללא פקודת מאסר עשויה כדין. קרבן נסיון סחטנות של רונאל פישר ורדיפה על ידי רות דוד  - אז פרקליטת מחוז ת"א.
___________

  
תמונות: שופט בית המשפט העליון אורי שוהם הנפיק על שוקי משעול פקודת מאסר מפוברקת. בדיעבד התברר שגישת הציבור לתיק גם נחסמה במערכת גישת הציבור תחת הכיתוב "חסוי". חשש ברור שגם "צו איסור פרסום" פוברק בתיק זה.
_____ 

תמונה: תיק ערעור פלילי 1322/17 "חסוי" במערכת גישת הציבור של בית המשפט העליון. במקרים רבים, הן בבית המשפט העליון והן נט-המשפט, התברר ששופטים חסמו את גישת הציבור ללא צו איסור פרסום כדין - עבירה חמורה על זכות האדם לשימוע הוגן ופומבי.
_____ 

מאהל המחאה ת"א, 21 לאפריל - בעקבות גילוי "פקודת המאסר" המפוברקת של שופט בית המשפט העליון אורי שוהם לגבי חושף השחיתויות ברשות המסים שוקי משעול, הוגשה היום בקשה לעיון (בתיק פלוני נ מדינת ישראל 1322/17) בצו איסור פרסום עשוי כדין.
העלמת כתבי בתי המשפט שלא כדין על ידי השופטים הפכה לשגרה בתיקים הנוגעים לשחיתות השלטונית ולנקמנות נגד פעילי מחאה חברתית. העלמת כתבי בתי המשפט בהליכים פליליים שלא כדין היא עבירה חמורה על זכות האדם לשימוע הוגן ופומבי. העלמת כתבי בתי המשפט גם מוכרת ברחבי העולם מזה מאות שנים כאמצעי מסייע לפברוק הליכי משפט.
הבקשה שהוגשה היום לבית המשפט העליון, מבקשת לברר האם אכן קיים צו איסור פרסום כדין בתיק הערעור בעניין מאסרו של שוקי משעול. הפרשה הרי כבר התפרסמה בהרחבה בתקשורת...  החשש כבד הוא, ששופטי בית המשפט העליון, שהכריזו על "מהפכה חוקתית" בעקבות חקיקת חוק היסוד כבוד האדם וחירותו, מנתנהלים כשופטים במשטרים אפלים. 

להלן הבקשה לעיון שהוגשה היום בבית המשפט העליון בתיק פלוני נ מדינת ישראל 1322/17


תקנות בתי המשפט ובתי הדין לעבודה (עיון בתיקים), תשס"ג-2003; טופס 2 (תקנה 4(ג))

בקשת עיון בתיק בית משפט

      1. פרטי המבקש:
אשם מלאדריוסף צרניק
במסזהות
גכתובתתד 33407, תל-אביב
דמסטלפוןאין

     2. פרטי תיק בית המשפט:
אמסתיק בית משפט שבו מבוקש העיון:
                בית המשפט העליוןרע”פ 1322/17
בהצדדים בתיק:
               פלוני נ מדינת ישראל
גהמסמכים/המוצגים שבהם מבוקש העיון:
                       (1) צו איסור פרסום עשוי כדין

        3. מטרת העיון והטעמים המצדיקים אותו:
אבקשה זאת מוגשת בכפוף לתקנות בתי המשפט – עיון בתיקים (2003) והחלטת בית המשפט העליון בתיק האגודה לזכויות האזרח בישראל נ שר המשפטים ואח' (5917/97), בנוגע לגישת הציבור לכתבי בית דין.
בהמבקש עוסק מזה שנים במחקר אקדמי בנושא מערכות הכתבים האלקטרוניים של בתי המשפט בישראל ובארה"ב וניהול גישת הציבור לכתביםמחקריו בנושא זה הוצגו ופורסמו בכנסים אקדמיים בינלאומיים בתחומים המתאימיםבכפוף לבדיקת מומחים בינלאומיתדוחות שחיבר בנושאים אלהנכללו בדוחות מועצת זכויות האדם של האו"ם על ארה"ב (2010, 2015)ועל ישראל (2013), בכפוף לבדיקה על ידי הצוות המקצועי של המועצה.
ג) פרסום של המבקש מיום 20 לאפריל, 2017 לגבי תיק זה זכה לתהודה רבה:
    שופט בית המשפט העליון אורי שהם פיברק "פקודת מאסרעל חושף השחיתויות ברשות המסים שוקי משעול!תקנות סדר הדין הפלילי ופקודת בתי הסוהר מחייבות פקודת מאסר עשויה כדיןהמזהה את האסירוהחתומה על ידי שופטלקבלת אדם למאסראולם שופט בית המשפט העליון אורי שוהם הנפיק מסמך בלתי חתוםנגד"פלוני", "כפוף לשינויי עריכה ונוסח"... גם רומן זדורוב יושב במאסר עולם ללא פקודת מאסר... קודם זה היה רומן זדורובביום אזה שוקי משעול. מי הבא בתור?שופטי בית המשפט העליון הכריזו על "מהפכה חוקתיתבעקבות חקיקת חוק יסוד כבוד האדם וחירותויחד עם זאתהם מתנהלים כשופטים במשטרים אפליםאז מה עושיםמלווים את שוקי משעול לכלא ניצן ביום א', לוודא את אופן קבלתו למאסר!יש לקוות שנציבת שירות בתי הסוהר עפרה קלינגר תקיים את החוק ולא תנהגכמפקדת גולאג!קראו את הפוסט השלםhttp://inproperinla.blogspot.co.il/2017/04/2017-04-20.html 
גם פרסומים של אחרים לגבי תיק זההן בתקשורת הכתובה והן בתקשורת המשודרת זכו לתהודה רבהאולם בדיעבדגילה המבקש שתיק זה מסומן במערכת גישת הציבור של בית המשפט העליון "חסוי".
דיחד עם זאתברור שהכתבים והרישומים במערכת האלקטרונית של בית המשפט העליון חסרי כל תוקף כשלעצמםשכן בית המשפט העליון מתנהל בתיקי נייריתרה מזאתהן בבית המשפט העליון והן בבתי המשפט האחרים נתקלתי במקרים רבים בעבר בהם נמנעה גישת הציבור לכתבים במערכות האלקטרוניות ללא כל צו איסור פרסום כדין.
התיק זה עוסק בתביעה פלילית נגד חושף שחיתויות ופעיל מחאה חברתית מרכזי. עיקר מחאתושל המערער היא נגד שחיתות ברשות המסים והתנהלות מערכת המשפט ואכיפת החוק בעניין שחיתות זאתשופט בית המשפט העליון בני מזוז (אז יועמ"ש לשעברתיאר בראיון עיתונאיפרשה זאת כ’קרובה ביותר לפשיעה מאורגנת בחלונות הגבוהים’ מזוז גם הביע את אכזבתו מאופן טיפול בתי המשפט בפרשהלכן, קיים חשש ברור של ניסיון השתקת ביקורת על מערכת המשפט ואכיפת החוק בהליכים בתיק זה.
במיוחד על רקע זההמצב שנוצרבו נחסמת גישת הציבור לכתבים, מעלה חששות כבדים של הפרות חמורות של זכויותיו של המערערבראש ובראשונה – הזכות לשימוע הוגן ופומבימצב זה גם פוגע קשות באמון הציבור במערכת המשפט ואכיפת החוק.
יתרה מכךאי פרסום "צו איסור הפרסוםיוצר מצב עמום ודו-משמעיהמאפשר אכיפה שרירותיתוגחמניתומעלה חששות לגבי חופש הביטוי וחופש העיתונות בישראל.

  1. הקשר של המבקש לתיק בית משפט (נא לציין כל קשר ישיר/עקיף):
אין למבקש קשר ישיר לתיק זההמבקש מכיר את המערער כפעיל מחאהבפרט בנוגע לפרשתרות דוד רונאל פישר -ערן מלכה (מכירת מידע מחקירות משטרתיות סמויות ביאח”ה ולהב לחשודיםביניהם דמויות פשע מאורגן). המבקש גם פרסם בעבר מאמרים בתקשורת בחו"ל לגבי אופן התנהלות בתי המשפט בישראל בעניינו של רפי רותםחושף שחיתויות אחר בפרשת רשות המסיםשעליו נכתב בתקשורת: “כבר עשור שבתי המשפט מתעמרים ברודף הצדק".
למבקש עניין אקדמי בתיק זהמשום המצב יוצא הדופן שנוצר בו הן מבחינת זכויות האדםהן מבחינת חופש הביטוי וחופש העיתונות, והן מבחינת אופן התנהלות המערכת האלקטרונית של בית המשפט העליון.

תאריך21 לאפריל, 2017; חתימת המבקש: _________
                                                                       דריוסף צרניק

שופט בית המשפט העליון אורי שהם פיברק "פקודת מאסר" על חושף השחיתויות ברשות המסים שוקי משעול!
תקנות סדר הדין הפלילי ופקודת בתי הסוהר מחייבות פקודת מאסר עשויה כדין, המזהה את האסיר, חתומה על ידי שופט. אבל שופט בית המשפט העליון אורי שוהם הנפיק מסמך בלתי חתום, נגד "פלוני", "כפוף לשינויי עריכה ונוסח"... גם רומן זדורוב יושב במאסר עולם ללא פקודת מאסר... אתמול זה רומן זדורוב, ביום א' זה שוקי משעול, ומי הבא בתור? שופטי בית המשפט העליון הכריזו על "מהפכה חוקתית" בעקבות חוק יסוד כבוד האדם וחירותו. יחד עם זאת, הם מתנהלים כשופטים במשטרים אפלים. אז מה עושים? מלווים את שוקי משעול לכלא ניצן ביום א', לוודא את אופן קבלתו למאסר!  יש לקוות שנציבת שירות בתי הסוהר עפרה קלינגר תקיים את החוק ולא תפעל כמפקדת גולאג! 
קראו את הפוסט השלם: http://inproperinla.blogspot.co.il/2017/04/2017-04-20.html 
תמונה: שוקי משעול - חושף שחיתויות ברשות המסים - צפוי להיכנס לכלא ניצן ביום א' ללא פקודת מאסר עשויה כדין. קרבן נסיון סחטנות של רונאל פישר ורדיפה על ידי רות דוד  - אז פרקליטת מחוז ת"א.
___________

 
תמונות: שופט בית המשפט העליון אורי שוהם הנפיק על שוקי משעול פקודת מאסר מפוברקת.
_____

מאהל המחאה ת"א, 20 לאפריל - בית המשפט העליון הכריז על "מהפכה חוקתית" בעקבות חקיקת חוק יסוד כבוד האדם וחירותו.  יחד עם זאת, שופטי בית המשפט העליון מפברקים באופן קבוע את כתבי בית המשפט העליון - גם בענייני מאסרים. הדוגמה האחרונה היא שוקי משעול.
שוקי משעול אמור להיכנס לכלא ניצן ביום א' - על סמך החלטה בלתי חתומה של שופט בית המשפט העליון אורי שוהם, שאינה  מזהה את שוקי משעול בשמו - "פלוני" בלבד, ושבשוליה תניית הפטור "כפוף לשינויי עריכה ונוסח".  מסמך זה אומר: "סוף דבר... המבקש יתייצב לריצוי ענשו, ביום 23.04.2017 עד השעה 10:00, בימ"ר ניצן, או על פי החלטת שירות בתי הסוהר, כשברשותו תעודת זהות או דרכון, ועותק מהחלטה זו."


תמונה: "פקודת מאסר" מפוברקת של שופט בית המשפט העליון אורי שוהם, כפי שהתקבלה בפקס.
אינה מזהה את שוקי משעול בשמו - "פלוני נ מדינת ישראל", אינה חתומה, נושאת תניית פטור, "כפוף לשינויי עריכה ונוסח", ואינה תואמת את תקנות סדר הדין הפלילי (1974).  אין ספק שהתנהלות בית המשפט העליון, וכן שירות בתי הסוהר, אם יקבל את שוקי משעול למאסר על סמך מסמך זה, היא עבירה חמורה על זכויות האדם!
_________ 

הדין בישראל ובאומות נאורות לגבי קבלת אדם למאסר ברור.  עניין זה חיוני לקיום חירות האדם ומניעת מאסרים שרירותיים על ידי רשויות המשטר.

תקנות סדר הדין הפלילי, 1974, אומרות:
צו ביצוע ופקודת מאסר
31.  ניתן גזר דין – יערוך בית המשפט או הרשם, על פי דרישת בעל הדין, צו אשר יציין את הטעון ביצוע על פי גזר הדין ואם הוטל עונש מאסר תיערך פקודת מאסר לפי טופס 6 שבתוספת; צו ופקודה כאמור ייחתמו בידי בית המשפט או בידי הרשם וישמשו אסמכתה לכל רשות מוסמכת לבצע את העונש. 
התקנות גם מספקות את טופס פקודת המאסר: 
פקודת בתי הסוהר [נוסח חדש], תשל"ב-1971, גם היא ברורה, ואומרת בפירוש:
קבלת אסירים
2. לא יתקבל אדם לבית סוהר אלא על פי צו מאסר או צו מעצר שהובא עמו, ואולם מותר לקבל לבית סוהר ילד של אסירה ביחד עם אמו אם היא מיניקה אותו והוא בן פחות משנתיים.
זיהוי 
3. מנהל בית הסוהר יאמת כי הצו חתום בידי הרשות המתאימה ועשוי כדין והאסיר הוא האדם הנזכר בו.


תמונה: נציבת שירות בתי הסוהר עפרה קלינגר - אשת חוק, או מפקדת גולאג? 
_____

עניין מאסרים שלא כחוק בישראל אינו עניין חדש כלל. כבר לפני יותר משנתיים הוגשה בקשה על פי חוק חופש המידע על שירות בתי הסוהר לגבי נוהלי קבלת אנשים למאסר. עד היום מסרב שירות בתי הסוהר לענות על הבקשה כדין, בתשובה חתומה על ידי ממונה על פי חוק חופש המידע כדין.
יחד עם זאת, שלח שירות בתי הסוהר תשובה בלתי תקינה בדוא"ל מאת אתי גרובר " רכזת טיפול בתלונות ופניות ציבור שב"ס".

תמונה: תשובה בלתי תקינה של שירות בתי הסוהר מיום 06 לינואר, 2016 על בקשה על פי חוק חופש המידע לגבי נוהלי קבלת אנשים למאסר בישראל. "הננו להביא לידיעתך כי אסמכתא לכליאה בשב"ס היא פקודת מאסר/מעצר חתומה ע"י שופט - מקור בלבד!"
_____ 

המצב לגבי שוקי משעול הוא כמובן חמור במיוחד, כי הוא האפיזודה האחרונה של התעללות מערכת המשפט ואכיפת החוק בחושפי השחיתויות ברשות המיסים.

הלקח של חושפי שחיתות, הניצחון של רות דוד ורונאל פישר 
שוקי משעול, הבכיר ב"קבוצת ה-15" שחשפו שחיתות ברשות המסים, ייכנס לכלא ניצן לחודשיים החל מיום ראשון הקרוב 
20/04/2017, 19:38שלח תגובה במיילמשה ליכטמן  http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=10011855831

אז מה עושים?  באים ביום א' עם שוקי משעול לכלא ניצן (רמלה) לבדוק אם וכיצד יתקבל למאסר!

APR 23

מלווים את שוקי משעול לכלא  https://www.facebook.com/events/793283487505346/
_______ במקביל, מחפים היועמ"ש אביחי מנדלבליט, פרקליט המדינה שי ניצן ובתי המשפט על המושחתים האמתיים. איתן רוב מרשות המסים מעולם לא הועמד לדין (משרד המשפטים פרסם הודעת דובר כוזבת על הגשת כתב אישום), ורות דוד עדיין מהלכת חופשית!
  
 תמונות: היועמ"ש אביחי מנדלבלבליט, פרקליט המדינה שי ניצן, פרקליטת מחוז ת"א לשעבר רות דוד - מושחתים בצמרת מערכת אכיפת החוק.__________המצב במקרה של שוקי משעול אינו יוצא דופן כלל. רומן זדורוב יושב גם הוא - במאסר עולם - לאחר ששופטי בית המשפט המחוזי נצרת יצחק כהן (עבריין מין), אסתר הלמן וחיים גלפז ניהלו נגדו משפט בדוי/מפוברק - ללא הכרעת דין עשויה כדין, ללא גזר דין עשוי כדין, וללא פקודת מאסר עשויה כדין. 

  
תמונה:  רומן זדורוב יושב במאסר עולם ללא פקודת מאסר עשויה כדין. בתגובה על בקשות חוזרות לעיון ב"פקודת מאסר עשויה כדין", הנפיק נשיא בית המשפט המחוזי נצרת אברהם אברהם "החלטה בפתקית" האומרת: "על פני הדברים נחזית הבקשה להיות טורדנית וחסרת כל תוחלת. על כן לא ראיתי כל מקום להיענות לה, והיא נדחית".______ הדין בישראל ברור: "כל אדם רשאי לעיין בהחלטות שאינן אסורות בפרסום על פי דין".  אולם בתגובה על בקשות חוזרות לעיין בפקודת מאסר עשויה כדין לגבי רומן זדורוב, הנפיק נשיא בית המשפט המחוזי נצרת "החלטה בפתקית" המסרבת לאפשר את העיון, בתואנה שהבקשה "טורדנית" ו"חסרת כל תוחלת"...השופטים הם קדקד השחיתות השלטונית במדינת ישראל!