Friday, December 16, 2016

2016-12-17 מתכוננים לבדיקה התקופתית המתקרבת של זכויות האדם בישראל על ידי מועצת זכויות האדם של האו"ם

מתכוננים לבדיקה התקופתית המתקרבת של זכויות האדם בישראל על ידי מועצת זכויות האדם של האו"ם

האו"ם פרסם לו"ז לבדיקה התקופתית הבאה של זכויות האדם במדינת ישראל. לקראת הבדיקה התקופתית נשלחו הודעות לקבוצות פעילים שונות, ובכללן נפגעי ההונאות בהוצאה לפועל, נפגעי הונאות הבנקים בבתי המשפט, קבוצת התמיכה ברפי רותם והדרישה לחקירת השחיתות ברשות המסים, נפגעי ההונאות בבתי המשפט לענייני משפחה, פעילי הדיור הציבורי, קבוצת התמיכה בטיהור רומן זדורוב וחקירת אמת של רצח תאיר ראדה ז"ל, מני נפתלי והמפגינים להפסקת נוהל "הבדיקה" המפוברק של היועמ"ש אביחי מנדלבליט. יש לקוות שאנשי תנועת המחאה יספקו מידע לבדיקה הבאה, כך שתכלול התייחסות מפורטת לזכויות האדם של אזרחי ישראל ותושביה בתוך קווי 1967. סקירה מערכתית מראה על התדרדרות חמורה בישרת בתי המשפט בישראל מאז ראשית שנות ה-2000. "משפטנים בכירים" מתארים את המצב כ"ג'ונגל טוטלי בבתי המשפט". הראיות מצביעות על הונאות שגרתיות של השופטים על ידי הנפקת כתבי בית דין למראית עין (“מפוברקים" /"טיוטות”). פרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" של השופטת ורדה אלשייך הייתה רק קצה הקרחון. מחשוב הונאתי בעשור האחרון היה גורם מרכזי בהשחתת בתי המשפט. שחיתות השופטים ועורכי הדין היא קדקוד השחיתות השלטונית בישראל היום.

תמונה: למרות ראיות חותכות לעבריינות של שופטים ורשמים על כס המשפט, היועמ"ש מסרב לאפשר חקירת משטרה של תלונות פליליות נגד שופטים מכהנים.
_____

מאהל המחאה ת"א, 17 לדצמבר - הודעות נשלחו לקבוצות פעילים שונות בנוגע לבדיקה התקופתית המתקרבת של זכויות האדם בישראל על ידי מועצת זכויות האדם של האו"ם.  המועד הסופי להגשת דוחות על ידי בעלי עניין הוא 29 ליוני, 2017, והבדיקה עצמה תתקיים בינואר 2018.

 עידוד קבוצות פעילים שונות להגיש דוחות פרטניים 

עזרה הוצעה לקבוצות אלה בהכנת הדוחות הפרטניים. ההודעה, והצעת עזרה נשלחו לקבוצות ופעילים בתחומים שונים, ובכללם:

* נפגעי ההונאות בהוצאה לפועל.
תמונה: בדיקת הכתבים וההליכים בהוצאה לפועל תביא כל בר-דעת למסקנה שהתנהלות הלשכות היא פשיעה מאורגנת תחת חזות שלטון החוק.
_____

* נפגעי הונאות השופטים לטובת הבנקאים
   
 תמונה: רקפת רוסק-עמינח נ אמנון פורת (64434-11-16) - הונאה של השופטת שלומית בן יצחק, שהעלימה את התיק כולו מרשימת התיקים, אבל מסרבת לספק החלטה על בקשת עיון בכל כתב שהוא הבסיס החוקי להעלמת התיק מרשימת התיקים.  מערכת החשפט ואכיפת החוק מתירה לבנקים לעסוק בהונאות בקנה מידה נרחב, ובמקביל - מדכאת כל מחאה נגד שוד הציבור על ידי הבנקים.
_____

* נפגעי ההונאות בבתי המשפט לענייני משפחה.
 

תמונה: הונאה של השופט מנחם הכהן - הנפקת כתב בית דין למראית עין ("מפוברק") בתיק של ג'ואל בן סימון. ג'ואל הפגינה נגד שחיתות השופטים לפני משרדה של איילת שקד, ובתגובה "תאם" משרדה של איילת שקד אשפוז פסיכיאטרי כפוי של ג'ואל. מערכת המשפט ואכיפת החוק מתירה לשופטים, עורכי דין ואחרים לעסוק בהונאות בקנה מידה נרחב על בעלי הדין בבתי המשפט לענייני משפחה, ובמקביל - מדכאת כל מחאה נגד שחיתות בתי המשפט לענייני משפחה.
_____

*
קבוצת התמיכה ברפי רותם והדרישה לחקירת השחיתות ברשות המסים.


   
תמונה: מדינת ישראל נ רפי רותם (1074-02-13) בבית המשפט השלום ת"א - הונאה סדרתית של השופט דניאל בארי: א) דיון "השמעת הכרעת הדין" מיום 06 לאוקטובר, 2016, רשום ביומן - "התקיים" - אך ללא פרוטוקול. בהמשך, הנפיק השופט דניאל בארי  סדרת "החלטות בפתקית" הונאתיות בתגובה על בקשות חוזרות לעיון ב"פרוטוקול דיון הכרעת דין עשוי כדין ורשום כדין". ב) דיון "השמעת גזר הדין" מיום 28 לנובמבר, 2016, שדווח בהרחבה בתקשורת, נרשם ביומן כדיון "הוכחות" - ש"לא התקיים". כתב גזר הדין עצמו לא נרשם בתיק בית המשפט (אך פורסם על ידי דוברת הנהלת בתי המשפט איילת פילו - קצינת פברוקים ראשית). כתב גזר הדין אומר בסופו "ניתן ... בהעדר הצדדים", ואינו מורה על המצאתו.

ההתנכלות לחושפי שחיתויות היא סממן מובהק של משטרים מושחתים.
_____

*
פעילי מחאה שהיו קרבן להתנכלויות של מערכת המשפט ואכיפת החוק
תמונהחוה קליין נ לורי שם-טוב ומוטי לייבל (621-02-16) בבית המשפט השלום ת"א – הונאה של הרשם אבי כהן. "פסק דין בפתקית" מיום 17 לאפריל, 2016, שגזר כביכול 800,000 ש"ח לטובת עורכת הדין חווה קליין - יותר מפי 10 מסמכותו בחוק...
____

*
קבוצת הפעילים בענייני הדיור הציבורי.
____* קבוצת התמיכה לטיהורו של רומן זדורוב וחקירת אמת של רצח תאיר ראדה ז"ל

 
  
תמונה: מדינת ישראל נ רומן זדורוב (502-07) בבית המשפט המחוזי נצרת - הונאה בכתב "הכרעת הדין" של רומן זדורוב מנט-המשפט: אכתב "הכרעת הדיןהונאתי, שנמצא בעיון בבית המשפט המחוזי נצרת.  בכתב "הכרעת הדיןהונאתי,  שנמצא עם "הודעת הערעור" בבית המשפט העליון. בהונאה זאת השתתפו השופט יצחק כהן, השופטת אסתר הלמן, והמתחזה לשופט חיים גלפז.
______ 
תמונה: מדינת ישראל נ רומן זדורוב (502-07) בבית המשפט המחוזי נצרת - הונאה נוספת של נשיא בית המשפט המחוזי נצרת אברהם אברהם במטרה לחפות על ההונאה במשפט רומן זדורוב. בתגובה על בקשה לעיון ב"פקודת מאסר עשויה כדין" - הנדרשת בדין לקבלת נידון למאסר - הנפיק השופט אברהם אברהם "החלטה בפתקית" הונאתית, המודה למעשה שאין לגבי רומן זדורוב פקודת מאסר כלל...
____* מני נפתלי והדרישה להפסקת נוהל ה"בדיקות" של היועמ"ש.

תמונה: היועמ"ש אביחי מנדלבליט מפברק נוהל "בדיקה" במקום "חקירה משטרתית" להגנה על בכירים לנוכח ראיות חותכות לעבריינות בצמרת. היועמ"ש גם מסרב להורות על חקירות פליליות נגד שופטים שנתפסו בהונאות על כס המשפט.
________ 


תפקידנו ליידע את הקהילה הבינלאומית לגבי שחיתות מערכת המשפט בישראל
ממשלת ישראל ומערכת המשפט ואכיפת החוק בישראל מעוניינות בקיום התדמית הבינלאומית הכוזבת של מדינת ישראל (לפחות בתוך גבולות 1967) כמדינת חוק. מן הראוי לספק לקהילה הבינלאומית מידע אמין על המצב לאמתו.
התקשורת בישראל, מצידה, מספקת לציבור דיווחים כוזבים על התנהלות בתי המשפט, גם כשבידי העיתונאים נמצא מידע ברור על התנהלות הונאתית של השופטים. התקשורת גם מדווחת על פעולות מועצת זכויות האדם של האו"ם בנוגע לישראל כנגועות בנטייה פרו-פלסטינית ואנטי ישראלית. לכן, מן הראוי לספק למועצה מידע שיביא ליצירת דו"ח הכולל סקירה מקיפה גם על זכויות האדם של אזרחי ישראל ותושביה בתוך גבולות 1967.
דו"ח הקודם של HUMAN RIGHTS ALERT עסק בהונאות במחשוב בתי המשפט. הדו"ח נכלל בדו"ח הסופי של הצוות המקצועי של מועצת זכויות האדם בינואר 2013 עם ההערה (על פי ניסוחם):
חוסר ישרה במערכות הכתבים האלקטרוניים של בית המשפט העליון, בתי המשפט המחוזיים, ובתי הדין למוחזקי משמורת בישראל.


פרשת ורדה אלשייך הייתה רק קצה הקרחון – הונאות בכתבי בית דין הן מרכיב מרכזי בשחיתות

הדו"ח הבא של HUMAN RIGHTS ALERT יהיה מפורט הרבה יותר, ויכלול תיעוד של סדרת מקרים, בהם ניהלו שופטים הונאות על כס המשפט על ידי ניהול הליכים משפטיים למראית עין (מפוברקים). המקרים מגיעים מבתי המשפט השלום ובתי המשפט לענייני משפחה, מבתי המשפט המחוזיים, ומבית המשפט העליון.
המקרה הידוע ביותר מסוג זה הוא כמובן פרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" של השופטת ורדה אלייך. אולם פרשת ורדה אלשייך היא רק קצה הקרחון, כפי שמעידה החלטת נציב תלונות הציבור על השופטים בפרשת זאת.
   


תמונה: בנק הפועלים נ כונס הנכסים הרשמי () בבית המשפט המחוזי ת"א – עבריינות של השופטת ורדה אשייך: כתב בית דין למראית עין ("מפוברק") של השופטת ורדה אלשייך. נציב תלונות הציבור על השופטים פסק שכתב זה אינו כתב בית דין כלל, אלא "טיוטא". למרות שהונאות של שופטים מסוג זה מוכרות ברחבי העולם כהתנהלות עבריינית למהדרין, לא הועמדה ורדה אלשייך לדין.
_____

סדרת המקרים שתועדה לצורך הבדיקה התקופתית הקרובה כוללת מקרים רבים, שאינם מוכרים בציבור. יחד עם זאת, כמה מן המקרים זכו לסקירה תקשורתית (כוזבת) רחבה:
*
הונאות חמורות של השופט דוד רוזן במשפט פרשת הולילנד

  
תמונה: "החלטה בפתקית", שהיא הונאה של השופט דוד רוזן בתגובה על בקשה לעיון בפסקי דין עשויים כדין לגבי אהוד אולמרט ושולה זקן, ופקודת מאסר עשויה כדין לגבי שולה זקן. בבית משפט המתנהל בתיקים אלקטרוניים מזה יותר מחמש שנים, דוד רוזן אומר שאין ניתן לעיין בכתבים כי "הועברו פיזית" לבית המשפט העליון...
___________* הונאות של השופט עודד מודריק במשפט פרשת פינטו-ארביב-ברכה

  
תמונה: מדינת ישראל נ פינטו (43357-09-14) בבית המשפט המחוזי ת"א. "החלטה בפתקית" של השופט עודד מודריק על בקשה לקבלת העתק חתום ומאושר של "החלטה בפתקית" הדוחה בקשה לעיין בכתב "הכרעת הדין עשוי כדין”, שאינו בנמצא בתיק פינטו. "החלטותי ניתנות בדרך ובאופן שאני סבור שמותר לי לנקוט בהם".
_____


התדרדרות חמורה חלה בישרת בתי המשפט במקביל למחשוב המאפשר הונאה ושיבוש הכתבים
הסקירה המערכתית, שהוגשה בשנת 2012, הראתה כבר אז על התדרדרות חמורה של ישרת בתי המשפט בישראל החל מראשית שנות ה-2000, תחת כהונתו של אהרן ברק כנשיא בית המשפט העליון.
בדומה, דיון חופשי של "משפטנים בכירים", שהודלף לתקשורת לאחרונה, מתאר את המצב כ"ג'ונגל טוטלי בבתי המשפט". המשפטנים הבכירים" מתארים מצב בו השופטים עושים ככל העולה על רוחם תוך התעלמות הן מהעובדות והן מהחוק. "משפטנים בכירים" אלה דחו את האמתלה התאורטית הנפוצה של "ירידה בפורמליזם ועלייה בערכים" כהסבר למצב זה. [1]
בדיקה פרטנית מראה שהשופטים בישראל מפרים בריש גלי את יסודות ההתנהלות של בתי משפט כשירים, תוך הנפקה נרחבת ושגרתית של כתבי בית דין למראית עין ("מפוברקים") תחת אמתלה של "טיוטות".
התנהלות מסוג זה בבתי המשפט מוכרת ברחבי העולם מזה מאות שנים כתופעה טיפוסית לפשיעה מאורגנת של שופטים, עורכי דין, וסגל בתי המשפט. אולם בישראל, גם כשנתפסים שופטים ועורכי דין בהתנהלות עבריינית זאת, אינם עומדים לדין. בכל שנות המדינה לא הורשע אף שופט על עבירות במילוי תפקידו, למרות ראיות למכביר של עבריינות השופטים. גם עתה, מסרב היועץ המשפטי לממשלה להורות על חקירה פלילית של שופטים הנתפסים בעבריינות מסוג זה.
בדיקת המצב שנוצר בבתי המשפט של מדינת ישראל בעשור האחרון תביא למסקנה שאינם בתי משפט כשירים כלל - שכן אין נשמרים בהם כתבי בית דין תקינים ואמינים.
שחיתות השופטים ועורכי הדין היא קדקוד השחיתות השלטונית במדינת ישראל היום.


קישורים
[1] "יש ג'ונגל טוטאלי בבתי המשפט. תעשו הכול כדי לא להגיע אליהם"
חשיפת "גלובס": התכתבות בפייסבוק בין משפטנים בכירים, שנתנו דרור למקלדתם בלי הפורמליות המקובלת, חושפת ביקורת על מערכת בתי המשפט למשפחה ובתי המשפט בכלל