Wednesday, January 2, 2019

2019-01-02 ועדת הבחירות המרכזית: נחלצים לעזרת השב"כ

2019-01-03 ועדת הבחירות המרכזית: נחלצים לעזרת השב"כ
No photo description available. Image may contain: 1 person Image may contain: 1 person, smiling, closeup
היום התפרסם, שלראשונה השב"כ יערוך בדיקות סיווג בטחוני לאנשי ועדת הבחירות המרכזית. [1] מיד נחלצתי לעזרת השב"כ, ושלחתי לנדב ארגמן בדוא"ל את הפרסום האחרון שלי על הוועדה - מהיום. הצעתי לנדב ארגמן, שלדעתי, הכשלים המרכזיים ביושרת הוועדה הם בקשר למנכ"לית - עו"ד אורלי עדס, ואיש המסתורין - לזר דודוביץ' - ראש אגף מבצעים, מחשוב ותפעול (אבל ללא מינוי כדין וללא תיעוד של תפקידו וסמכויותיו). [2]
=קישורים=
[1] כאן חדשות
לראשונה: חברי ועדת הבחירות המרכזית יעברו סיווג ביטחוני בשב"כ. במשרד רה"מ אומרים כי עלה צורך שתפקידים מסוימים יידרשו סיווג ביטחוני מתאים. ועדת הבחירות: הסיבה מנהלית משום שעובדי הוועדה הם עובדי מדינה @gilicohen10#חדשותהערבTranslate Tweet
https://twitter.com/kann_news/status/1080529230943920129
[2] 2019-01-02 ועדת הבחירות המרכזית והיו"ר חנן מלצר - חששות חמורים לגבי ישרת הוועדה
סדרת בקשות חופש המידע מדגימה מאמצים קבועים של הוועדה למנוע שקיפות בעבודתה, משקפת תרבות של פברוקים, ואף מעלות חשדות חמורים לגבי ישרת בכירים בוועדה. לאחר כ-10 חודשים, ולאחר התראה לפני נקיטת פעולה משפטית, שנשלחה בסוף השבוע שעבר, התקבלה היום תשובת הוועדה בדבר פרוטוקולים של נשיאות ומליאת הוועדה (ישיבות בהן משתתף יו"ר הוועדה - שופט בית המשפט העליון). אולם, כמו בתשובות קודמות, תשובת הוועדה לא היתה העתקים של מסמכים אמתיים כמבוקש, אלא תיאור של המסמכים המבוקשים במכתב מאת ממונה חופש המידע. סדר היום של ישיבות הנשיאות והמליאה, כפי שהוא משתקף במידע שנמסר, אינו מראה על מעורבות של יו"ר הוועדה, השופט חנן מלצר, בעניינים מהותיים בתקינותן, אמינותן, ואבטחתן של מערכות המידע של הוועדה. בתשובה על בקשה קודמת הוועדה גם מסרה שאין כל מסמך הקושר את היו"ר למחשוב הוועדה. לעומת זאת, כתבה של העיתונאי בן כספית מנובמבר 2018 תחת הכותרת, "האם ניתן לזייף את הבחירות בישראל", בישרה לציבור, שהשופט חנן מלצר "ירד לעומק הבעייה", ויזם הקמת "מערך הגנה רב-שכבתי". בתשובה על בקשת חופש המידע נוספת, הוועדה הכחישה כל קשר לכתבה, או קיום כל מסמך המתעד פעולה מסוג זה של השופט חנן מלצר...
דוחות מבקר המדינה, וכן תשובות הוועדה על סדרת בקשות חופש המידע תיעדו כשלים בלתי נתפסים בתקינותן, אמינותן, ואבטחתן של מערכות המידע של הוועדה: * הוועדה מסרה תחילה שהשב"כ בדק ואישור את מערכות המידע. אולם לאחר שהשב"כ הכחיש זאת מכל וכל - הוועדה מסרה שאין ברשותה אישור בדיקה על ידי עובד מדינה כנדרש. * הוועדה מסרה שאין ברשותה אישור על עמידה בתקן הנדרש בחוק לאבטחת מערכות מידע של ארגונים. * בתשובה על בקשה בדבר סמכויות והרשאות להעלאת מידע על תוצאות הבחירות לאתר הוועדה - הוועדה מסרה תחילה תשובה כוזבת, שניסתה ליצור מיצג שווא של תהליך אוטומטי ללא מגע יד אדם. לאחר שהוצגו לוועדה נתונים כוזבים באתר הוועדה - הוועדה מסרה שמישהו העלה את הקובץ הלא נכון...
תשובות חופש המדיע של הוועדה מעלות חשש חמור לגבי ישרתם של בכירים בוועדה, כולל מנכ"לית הוועדה - עו"ד אורלי עדס, היועץ המשפטי - עו"ד דין לבנה, וממונה חופש המידע - אלעד נווה. על פי תשובות הוועדה, ניהול פיתוחן, הטמעתן והפעלתן של מערכות המידע נתון תחת סמכותו של מר לזר דודוביץ', אולם הוועדה לא מצאה מסמך המתעד את מינויו כדין ואת תפקידו... תפקודם של יושבי ראש הוועדה - שופטי בית המשפט העליון - אינו מעורר אמון בתפקוד הוועדה, נהפוך הוא!
קראו את הפוסט השלם: https://human-rights-alert.blogspot.com/…/01/2019-01-02.html