Wednesday, March 14, 2018

2018-03-14 הבלוגרית לורי שם-טוב וחופש הביטוי: השופט רענן בן-יוסף משתין מהמקפצה!

2018-03-14 הבלוגרית לורי שם-טוב וחופש הביטוי: השופט רענן בן-יוסף משתין מהמקפצה!
----
אין ולא יכולה להיות חסינות לשופטים ולבכירי הפרקליטות על מרמה במילוי תפקידם. אבל אצלנו השופטים והיועמ"ש המציאו חבריינות – חסינות בדויה לעבריינות. הפרשות הבולטות בשנים האחרונות הן פרשת רומן זדורוב, פרשת פרקליטת מחוז ת"א רות דוד, ופרשת השופטת המפברקת ורדה אלשייך.
שחיתות מערכת המשפט היא קדקוד השחיתות השלטונית. ועד שלא נתמודד עם המצב הזה – הסיכויים למאבק יעיל בשחיתות השלטונית הם אפסיים!
https://youtu.be/l62EcYbEPhM
-14:27