Wednesday, June 15, 2016

2016-06-15 Zadorov affair: Disqualification of Supreme Court Justice Joubran // פרשת זדורוב: בקשת פסלות הוגשה נגד השופט סלים ג'ובראן2016-06-15 Zadorov affair: Disqualification of Supreme Court Justice Joubran alleges lack of honesty and integrity and/or fraud //
פרשת זדורוב: בקשת פסלות נגד השופט סלים ג'ובראן טוענת חוסר ישרה ותום לב ו/או הונאה
[English below]
ראה בבלוג:
רומן זדורוב מוחזק במאסר שווא על ידי הרשויות ללא פסק דין עשוי כדין, ללא גזר דין עשוי כדין, וללא פקודת מאסר ו/או צו מאסר, תחת חזות כוזבת של הרשעה ברצח תאיר ראדה ז"ל וריצוי מאסר עולם. הפרשה החלה בשיבוש חקירת משטרה (כנראה כדי לחפות על נערות, שהן קרובות משפחה של אנשי משטרה). משם התגלגל כדור השלג לשיבוש הליכים על ידי התביעה, והונאה חמורה של השופטים בנצרת – יצחק כהן, אסתר הלמן, חיים גלפז – שניהלו משפט בדוי (בשעה שיצחק כהן היה חשוף לסחטנות עקב תלונות על עברות מין חמורות). אולם היום, קדקוד ההונאה הם שופטי בית המשפט העליון. התנהלות בית המשפט העליון בפרשת זדורוב כמוה כשינוי שיטת משטר בלתי מוכרז.  


תמונה 1: רומן זדורוב יושב בכלא במאסר שווא כבר 10 שנים, בעוד שופטי בית המשפט העליון, ביניהם סלים ג'ובראן ומרים נאור עוסקים בהעלמת הראיות להונאה בניהול משפט בדוי בבית המשפט המחוזי נצרת.
________
מאהל המחאה ת"א, 15 ליוני - בקשת פסלות הוגשה היום נגד השופט סלים ג'ובראן בתיק הערעור צרניק נ זדורוב ומדינת ישראל (4650/16) בבית המשפט העליון. [1] הערעור עצמו נובע מהחלטת רשם בית המשפט העליון, המונעת את העיון בהחלטות הנייר (כתבי מקור) בתיק מדינת ישראל נ זדורוב (502/07) בבית המשפט המחוזי נצרת, בהנמקה של "ערבוביה" בתיק. [2] קרוב לוודאי שעיון בכתבי המקור של החלטות אלה יספק ראיות רבות, בנוסף על אלה שכבר נמצאו, להונאה חמורה של השופטים יצחק כהן, אסתר הלמן וחיים גלפז – ניהול משפט בדוי נגד רומן זדורוב. התהנהלותו של השופט סלים ג'ובראן, המתועדת בבקשת הפסלות מראה שבית המשפט העליון עוסק ב בהעלמת ראיות להונאה זאת של השופטים בנצרת תוך שיבוש מכוון של הוראות החוק...


תמונה 2: בקשת פסלות שהוגשה היום נגד השופט סלים ג'ובראן.
________
בקשת הפסלות נובעת מהחלטה קודמת של השופט סלים ג'וברן שהתירה לרשם בית המשפט העליון לנהל הליך שיפוטי חסר סמכות בחוק , ולמנוע את מימוש זכות העיון בכתבי המקור של החלטות בית המשפט המחוזי נצרת בתיק זדורוב. בקשת הפסלות אומרת שיש לראות בהתנהלותו של השופט סלים ג'ובראן בעניין זה, שאין לה כל בסיס בחוק, משוא פנים, והיא לוקה בחוסר ישרה ותום לב ו/או הונאה, שיבוש הליכים והפרת אמונים.
החוק פשוט וברור: אין לשופטים כל סמכות שפיטה בעניין זכות הציבור לעיין בהחלטות שאינן אסורות בפרסום על פי דין.
תקנות העיון (2003) אומרות:
2(ב) כל אדם רשאי לעיין בהחלטות שאינן אסורות לפרסום על פי דין.
עניין זה גם פורש בבירור פסק הדין של נשיאת בית המשפט העליון דורית בייניש משנת 2009 בסופה של עתירה שנמשכה 12 שנים - האגודה לזכויות האזרח נ שר המשפטים (בג"ץ 5917/97). פסק דין זה של בית המשפט העליון אומר:
תקנה 2(ב) מרחיבה את זכות העיון של הציבור ללא כל צורך בהגשת בקשה לבית המשפט, אולם זאת רק לגבי החלטות של בית המשפט, ורק לגבי אלה שאינן אסורות לפרסום על פי דין.
אולם בתיק זדורוב מנצרת, רשם בית המשפט העליון נטל לעצמו סמכות חסרת בסיס בחוק לשפוט בעניין זכות העיון בהחלטות שאינן חסויות. השופט סלים ג'ובראן גיבה התנהלות זאת. בסופו של הליך שיפוטי חסר סמכות ותוקף, מנע בית המשפט העליון את העיון בכתבי המקור של ההחלטות בתיק זדורוב מנצרת, תחת ההנמקה המופרכת של “ערבוביה” בתיק.
פסק הדין של בית המשפט העליון משנת 2009 בעתירת האגודה הכריז על זכות העיון "עקרון יסוד בכל משטר דמוקרטי... חוקתי, על-חוקי...". ואכן, זכות העיון בהחלטות בתי המשפט נחשבת גם באזורי שפיטה אחרים לזכות חוקתית יסודית.
פרשת זדורוב מראה בבירור את המשמעות החמורה של הפרת עקרון יסוד זה: רומן זדורוב מוחזק היום במאסר שווא ללא הכרעת דין עשויה כדין, ללא גזר דין עשוי כדין, וללא פקודת מאסר או צו מאסר. קדקוד הונאה חמורה זאת הוא בשופטי המותב בנצרת: יצחק כהן, אסתר הלמן, וחיים גלפז. למרות שכבר נמצאו די ראיות לבסס מסקנה זאת, ממשיכים נשיא בית המשפט המחוזי נצרת אברהם אברהם ושופטי בית המשפט העליון לעסוק בהעלמת ראיות נוספות להונאת השופטים בנצרת על ידי מניעת העיון בכתבי מקור של ההחלטות. קרוב לוודאי שהחלטות אלה הן מסוג שנקרא בתקשורת "מפוברקות".
פרשת זדורוב מספקת דוגמה בולטת וחמורה במיוחד למצב השורר היום בתי המשפט של מדינת ישראל. השופטים מנפיקים באופן קבוע החלטות "מפוברקות" (הנקראות בלשון המקצועית "כתבי בית דין למראית עין"). השופטים מחשיבים החלטות ופסקי דין אלה "טיוטות", ומאמינים שאין בהנפקתם התנהלות פלילית, שכן אינם חותמים עליהם. בו בזמן, השופטים מונעים מבעלי דין והציבור גישה לכתבי מקור אמתיים (אותנטיים), שיאפשרו לציבור לזהות שאלה "טיוטות" חסרות תוקף בלבד, או כתבים "מפוברקים". סוג זה של הונאה נקרא בלשון המקצועית "הונאת משחק הצדפות". שם נוסף להונאות מסוג זה הוא "תעלול ביטחון", שכן ההונאה מבוססת על כך שלקרבן ההונאה ביטחון בישרת מבצע ההונאה (במקרה זה – שופטים ובתי המשפט), ואינו מעלה בדעתו שמתבצעת עליו הונאה.
ב- 15 השנים האחרונות, הוחמר מצב זה במיוחד בעקבות שינויים בהנהלת בתי המשפט, הקשורים להתקנת מערכות אלקטרוניות הונאתיות. מצב זה תועד בפירוט רב בהחלטת נציב תלונות הציבור על השופטים אליעזר גולדברג בפרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" של השופטת ורדה אלשייך. [3]
בקשת הפסלות אומרת בסיכום:
הנסיבות המתוארות כאן, יש בהן ליצור חשש ממשי וחמור לגבי כשירותו של בית המשפט העליון – הסמכות השיפוטית העליונה במדינת ישראל, ולגבי הפרה גורפת של חוקי מדינת ישראל על ידי השופטים במדינת ישראל...
מן הראוי שבית המשפט יקיים את חוקי מדינת ישראל ואת יסודות הדין והצדק, ייעתר לבקשת פסלות זאת, ויתיר את העיון בכתבי ההחלטות, שכבר התפרסמו, מתיק הנייר (כתבי מקור) מדינת ישראל נ רומן זדורוב (502-07) בבית המשפט המחוזי נצרת. במידה שבית המשפט העליון ושופטי מדינת ישראל החליטו בסתר על שינוי שיטת המשטר והשעיית חוקי מדינת ישראל – מן הראוי שיתנו על כך הודעה לציבור לאלתר.
נ.ב. השופט סלים ג'ובראן גם כיהן כיו"ר ועדת הבחירות המרכזית 2015, שלגבי תוצאותיהן עולה עתה חשש הונאה חמורה, שגם היא עניין הנוגע למהות המשטר. [4] גם בוועדת הבחירות המרכזית קרוב לוודאי שהיו אמורים להיות מסמכים קובעים ותקפים בחתימת ידו של השופט סלים ג'ובראן. אם אכן יתברר שהתנהלה הונאה בבחירות, יהיה צורך לבחון מה היה חלקו של השופט סלים ג'ובראן שם. האפשרויות הברורות הן: א. שהשופט סלים ג'ובראן בלתי כשיר, ב. שהשופט סלים ג'ובראן היה שותף להונאה. ג. שהגישה לבדיקת המסמכים הקובעים תימנע בהנמקה של "ערבוביה" במסמכי ועדת הבחירות המרכזית...
קישורים:
[1] 2016-06-15 Joseph Zernik v Roman Zadorov and State of Israel(4650/16) in the Supreme Court – appeal of Magistrate decision - Statement of Disqualification for a Cause of Justice Salim Joubran in instant appeal, and request for due service of a duly reasoned decision on instant disqualification for a cause //
יוסף צרניק נ רומן זדורוב ומדינת ישראל (4650/16) ערעור על החלטת רשם -בקשה לפסלות השופט סלים ג'ובראן בהליך ערעור זה ולהמצאה כדין של החלטה מנומקת כדין לגבי בקשת פסלות זאת
[2] 2016-06-09 Joseph Zernik v Roman Zadorov and State of Israel (4650/16) in the Supreme Court – appeal of Magistrate decision
יוסף צרניק נ רומן זדורוב ומדינת ישראל (4650/16) ערעור על החלטת רשם מיום 09 ליוני, 2016


[3] 2012-05-12 Ombudsman of the Judiciary Eliezer Goldberg decision in the Judge Varda AlShech fabricated protocols scandal
החלטת נציב תלונות הציבור על השופטים אליעזר גולדברג מיום 31 למאי, 2012, בפרשת  הפרוטוקולים המפוברקים של השופטת ורדה אלשייך
[4] 2016-06-12 ISRAEL: Computer fraud in the Central Election Commission? Where is the Shin-Bet?//
הונאות במחשוב הממשלתי בישראל - וועדת הבחירות המרכזית? איפה השב"כ?

Zadorov affair: Disqualification against Supreme Court Justice Joubran alleges lack of honesty and integrity and/or fraud
Roman Zadorov is confined under false arrest by Israeli authorities with neither valid verdit, valid sentencing, nor valid arrest warrant, under the false pretense of serving life imprisonment following conviction in the murder of 13.5 yo Tair Rada. The affair started with perversion of police investigation (probably to cover up the involvement of girls, who are family members of police). Later the snowball got rolling with prosecutorial misconduct and serious fraud by judges of the Nazareth District Court – Yitzhaq Cohen, Esther Hellman, and Haim Galpaz – who conducted a simulated trial (while Cohen was exposed to extortion, because of complaints of serious sex crimes against him). Today, the crux of the fraud is by Supreme Court Justice. Conduct of the Supreme Court in the Zadorov affair amounts to unannounced regime change.


  

Figure 1: Roman Zadorov has been imprisoned for 10 years, while justices of the Supreme Court, including Salim Joubran and Miriam Naor engage in withholding the evidence for conduct of fraud through conduct of a sham trial in the Nazareth District Court.
______
OccupyTLV, June 15 – disqualification for a cause has been filed today against Justice Salim Joubran under appeal case Zernik v Zadorov and State of Israel (4650/16) in the Supreme Court. [1] The appeal case originates in decision by the Supreme Court Magistrate, which denied access to inspect the paper decisions (original records) in State of Israel v Zadorov (502/07) in the Nazareth District Court, under the reasoning of “jumble” in the court file. [2] Most likely, inspection of the original decision records would provide substantial additional evidence for the serious fraud by Judges Yitzhak Cohen, Esther Hellman and Haim Galpaz – conduct of sham trial against Roman Zadorov. Conduct of Salim Joubran, which is documented in the Disqualification, indicates that the Supreme Court is engaged in withholding evidence of fraud by the Nazareth judges, in disregard of explicit provisions of the law.


Figure 2: Disqualification for a cause, filed today in the Supreme Court against Justice Salim Joubran.
________
The Disqualification originates in a previous decision by Justice Joubran, which permitted Magistrate of the Supreme Court to conduct judicial process with no lawful authority, and thereby deny access to inspect the original decision records of the Nazareth District Court in Zadorov's case.
The Disqualification says that such conduct by Joubran should be deemed bias, lacking honesty and integrity , and/or fraud, perversion of justice and breach of loyalty.
The law is simple and clear: Judges have no jurisdiction over the public's right to inspect court decisions, which are not lawfully sealed.
The Regulations of Inspection say:
      2. Public inspection of Index of All Cases
      ...
     (b) Any person is permitted to inspect decisions, which are not prohibited for publication by law.
The matter was also explicitly stated in a 2009 Judgment by Presiding Justice Dorit Beinisch at the end of a 12 year long petition by the Association for Civil Rights in Israel v Minister of Justice (5917/97). The Judgment says:
      Regulation 2(b) expands the public's right to inspect with no requirement for filing a request with 
      the Court, but only pertaining to decisions of the Court, and only pertaining to decisions that are 
      not prohibited for publication by law.
But in Zadorov's Nazareth court file, Magistrate of the Supreme Court usurped the authority to adjudicate the matter. Justice Joubran provided the backing for such unlawful conduct. At the end of such process, lacking lawful authority, the Supreme Court denied access to inspect the original decision records of the Nazareth District Court under the reasoning of “jumble” in the court file...
The 2009 Supreme Court Judgment in the Association for Civil Rights' petition also declared that the right to inspect court decisions is “a fundamental principle in any democratic regime... constitutional, supra-statutory...” Indeed such right is held constitutional also in other nations.
The Zadorov affair clearly shows the serious outcome of denial of the right to inspect judicial decision records: Roman Zadorov is confined today under false arrest with not duly made verdict, no duly made sentencing, and no duly made arrest warrant.
The key perps in this matter were the Nazareth District Court judges: Yitzhak Cohen, Esther Hellman, and Haim Galpaz. Although there is already sufficient evidence to establish such conclusion, Presiding Judge of the Nazareth District Court Avraham Avraham and Justices of the Supreme Court continue to withhold additional evidence for the fraud by the Nazareth judges by denial of access to inspect their original decision records. The decision in question are likely to be of the type that is called by Israeli media “fabricated”.
The Zadorov affair provides a uniquely serious example for conditions that prevail today in the Israeli courts. Judges routinely issue “fabricated” decision records (professionally termed “simulated court records”). The judges consider such records merely “drafts”, and believe that issuing such records does not amount to criminality, since they avoid signing them. At the same time, the judges deny parties and the public access to the original decision records, so that the parties and public cannot discern that such records are only invalid “drafts”, or “fabricated” decision records.
This type of fraud is professionally known as “Shell Game Fraud”. Another term for it is “Confidence Trick”, since it is based on the victim's confidence that the perp is honest (in this case – judges and the courts).
Over the past 15 years, this conduct has become more prevalent, following changes in administration of the courts, which were associated with the implementation of fraudulent new IT systems in the courts.
These circumstances were described in great detail in the Ombudsman of the Judiciary decision in the Judge Varda Alshech “fabricated protocols” affair. [3]
The Disqualification ends by stating:

The circumstances, outlined here, create material and serious concern regarding competence of the Supreme Court – the ultimate judicial authority in the State of Israel, and regarding widespread violation of the laws of the State of Israel by justices of the Supreme Court...

The Supreme Court should uphold the law of the State of Israel, the fundamentals of law and justice, should grant instant Statement of Disqualification, and grant access to inspect the court decisions, which have been published, in the paper court file (original records) State of Israel v Roman Zadorov (502/07) in the Nazareth District Court. To the degree that the Supreme Court and the judges of the State of Israel have secretly decided on regime change and voiding the law of the land – they should provide notice to such effect to the public at once.

P.S.
Justice Joubran also served as Chairman of the 2015 Central Election Commission. Serious concerns have been recently raised of fraud in the 2015 election, a matter that is also material to the nature of the Israeli regime. [4]
Also in the Central Election Commission, official records under the hand-signature of Justice Joubran should exist. If election fraud is indeed determined, Justice Joubran in that matter would also have to be investigated. The obvious possibilities are: a. Joubran is incompetent, b. Joubran was partner to the fraud, and c. Access to the original critical records would be denied under claims of “jumble” in the Central Election Commission...