Thursday, June 15, 2017

2017-06-15 פרשת רומן זדורוב: אומץ נ היועמ"ש ופרקליט המדינה - תצהיר דר' חן קוגל - דנציגר, סולברג והנדל עוסקים בפעלולי ורדה אלשייך ו"הפרוטוקולים המפוברקים"

פרשת רומן זדורוב: אומץ נ היועמ"ש ופרקליט המדינה - תצהיר דר' חן קוגל - דנציגר, סולברג והנדל עוסקים בפעלולי ורדה אלשייך ו"הפרוטוקולים המפוברקים"
בקשה למינוי מותב חדש בבקשות העיון בתיק אומץ נ היועמ"ש הוגשה לנשיאה מרים נאור, לאחר שמותב השופטים יורם דנציגר, נועם סולברג, ניל הנדל לא ענה כדין עד היום על בקשת פסלות. במקום זאת עסק בהתחכמות חסרת ישרה וחסרת תום לב - הנפקת שני כתבי החלטות שונים, שניהם משובשים וחסרי תוקף על פניהם.  התחכמות זאת היא המשך התנהלות המותב לגבי בקשות העיון עצמן.  המותב מנע את העיון בכתבי המקור של ההחלטות בתיק הנייר. במקביל - שלח שוב ושוב בדואר תדפיסים בלתי חתומים ובלתי מאומתים, חסרי כל תוקף. זאת, בבית משפט שהכריז על זכות העיון "עקרון יסוד בכל משטר דמוקרטי... חוקתי, על חוקי".
הבקשה שהוגשה היום מסכמת: 
2. ...  זכות העיון בתיקי בתי המשפט מוכרת וידועה ברחבי העולם הנאור כבר מאות שנים.  מימוש כביכול של זכות העיון על ידי משלוח מסמכים חסרי תוקף "ישירות בדואר”, תוך מניעת הגישה לעיון בכתבי המקור בתיק בית המשפט עצמו, ייחזה ללא כל ספק על ידי משקיפים בינלאומיים כחוסר ישרה או הונאה של ממש...
3. התנהלותו של המותב בתיק זה נחזית כחלק בלתי נפרד מ...  כלל התנהלות מערכת המשפט בפרשת רומן זדורוב, אותה תיאר פרופ’ מוטה קרמניצר כדלהלן: "ההתנהלות של הפרקליטות בתיק זדורוב מפחידה… כשמצרפים לכך את עמדת בית המשפט העליון והתנהלות היועץ המשפטי לממשלה בשנים האחרונות, אנו נותרים עם מערכת משפטית שמגִנה בעיקר על עצמה.”
4. התנהלות המותב בעניין בקשת הפסלות גם  מעלה חששות כבדים לגבי כשירותו של המותב בתיק זה, וכשירותו של בית המשפט העליון של מדינת ישראל כ"בית משפט שבכתב”. 
בפרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" טענה ורדה אלשייך להגנתה, שגם בית המשפט העליון עוסק בהתנהלות דומה בשגרה. תגובת הנציב (החלטה 88/12/מחוזי ת"א) - "נתלתה באילן גבוה". הונאות השופטים על כס המשפט על ידי שיבוש הכתבים הפכו לעניין נדוש ושגרתי בבתי המשפט בשנים האחרונות. התנהלות זאת מוכרת ברחבי העולם מזה מאות שנים כעבריינות שאין חלה עליה כל חסינות שיפוטית. אולם כפי שהדגימו פרשת ורדה אלשייך, פרשת הילה כהן, ופרשיות דומות אחרות - מערכת המשפט ואכיפת החוק בישראל מתירה לשופטים התנהלות זאת ללא מורא החוק.  
התפתחות זאת של מערכת המשפט נחשבת אולי על ידי השופטים כחלק ממה שתואר על ידי פרופ' מאוטנר - "ירידת הפורמליזם ועליית הערכים במשפט הישראלי".  אולם משפטנים בכירים אחרים תיארו את המצב כ"ג'ונגל טוטלי בבתי המשפט".
קראו את הפוסט השלם:  http://inproperinla.blogspot.pt/2017/06/2017-06-15.html
  
תמונות: רומן זדורוב - מנדל בייליס בישראל... היהודי מנדל בייליס הורשע ברצח נער באוקראינה לפני מאה שנה. רק לחץ בינלאומי כבד הביא לשחרורו.  האוקראיני רומן זדורוב מוחזק במאסר שווא בישראל היום... 
____


   
תמונות: השופטים יורם דנציגר, נועם סולברג, ניל הנדל - מונעים את העיון בהחלטות בתיק, שלא כדין. מסרבים לענות כדין על בקשת פסלות.  עוסקים בהתחכמויות חסורת יושרה וחסרות תום לב.
____


א)
_______ 


ב)
____
תמונות.  שני כתבים שונים שהנפיק מותב השופטים יורם דנציגר, נועם סולברג, ניל הנדל בתגובה על בקשת פסלות בתיק אומ"ץ נ היועמ"ש (5514/16): א) כתב מיום 29 למאי, 2017, שכותרתו "פסק דין" ב"עתירה למתן צו על תנאי" - נרשם ברשימת "החלטות" וברשימת "אירועים". ב) כתב מיום 06 ליוני, 2017, שכותרתו "החלטה" ב"בקשת פסלות" - ובסופו מציין "ניתנה ביום... 29 למאי... תוקנה היום... 06 ליוני" - אך לא נרשם ברשימת "החלטות" בתיק ולא נרשם ברשימת "אירועים", ונשלח בלתי חתום ובלתי מאומת ממספר פקס חסוי. למרות בקשה והודעה על שיבוש הכתבים, לא תיקנו השופטים דנציגר, סולברג והנדל את הכתבים והרישומים במערכת ניהול התיקים של בית המשפט העליון. אף אחד משני הכתבים אינו יכול להיחשב כתב בית דין אמתי (אותנטי). יתרה מזאת, על ידי הנפקת שני כתבים עמומים ודו-משמעותיים אלה יצרו השופטים דנציגר, סולברג והנדל שיבוש כפול חמור: העתירה למתן צו על תנאי נפטרה בטרם עת על ידי רישום "פסק דין" לגבי העתירה כולה, ובקשת הפסלות מעולם לא נפטרה כדין.
_____

 Avichai Mandelblit.jpg עו"ד שי ניצן.jpg
תמונות: דר' חן קוגל - עמד בנחישות מול נסיונות השיבוש וההפחדה של הפרקליטות.  היועמ"ש אביחי מנדלבליט ופרקליט המדינה שי ניצן - שני בוגרי החינוך הדתי הערכי עוסקים בהמצאת דיבר חדש: "ענה ברעך עד שקר". על פי שיטתם הדבר מותר אם העד הוא עובד מדינה...
____תמונות: למעלה - תצהיר דר' חן קוגל לאחר שיפוץ על ידי הפרקליטה עו"ד דורית דרורי-יפרח.  באמצע - דוא"ל של עו"ד דורית דרורי-יפרח המסביר את סמכותה לשבש את התצהיר כבאת כוחו של היועמ"ש. למטה - סירובו של דר' חן קוגל לשתף פעולה בהתנהלות פלילית חמורה זאת. 
____
  
תמונות: השופטים יצחק כהן ואסתר הלמן, והמתחזה לשופט חיים גלפז עסקו בשיבוש מתועב של ההליכים והכתבים בתיק רומן זדורוב בנצרת.
_____

 

תמונות: בתיק מדינת ישראל נ רומן זדורוב (502-07) בבית המשפט המחוזי נצרת לא נרשמה מעולם הכרעת דין עשויה כדין.  מימין - תדפיס משנת 2010, שהוגש על עם הודעת הערעור - אינו חתום ואינו מאושר, בניגוד להוראות החוק. משמאל - תדפיס משובש משנת 2015.  עו"ד אביגדור פלדמן כתב שפסקי הדין של רומן זדורוב הלכו לאיבוד "ברוח המייללת לאורכו ולרוחבו של עמק יזרעאל". בית המשפט העליון עסק במשך 5 שנים בניהול ערעור מפוברק ללא פסק דין וללא סמכות כלל.

_____ 


תמונות: החלטה הזויה של נשיא בית המשפט המחוזי נצרת על בקשות חוזרות לעיין בפסקי דין עשויים כדין מתיק מדינת ישראל נ רומן זדורוב (502-07) בבית המשפט המחוזי נצרת:
"המבקש שב על בקשותיו, שנושאן, לכאורה, עיון במסמכים.  אלא שאלה אינן בקשות לעיון, כי אם חקירה שהמבקש עורך אודות תקפות פעולתה של מערכת נט-המשפט, ושאר מסכת טענות ביחס להתנהלות המותב בתיק הנ"ל. בכגון אלה אין לבית משפט זה להידרש..." יש לראות את החלטתו זאת של השופט אברהם אברהם כהעלמת עין מדבר עבירה ו/או שותפות לדבר עבירה בבית המשפט המחוזי נצרת.
____

ליסבון, פורטוגל - 15 ליוני - להלן בקשה שהוגשה היום לנשיאת בית המשפט העליון מרים נאור - למינוי מידי של מותב חדש בהליך בקשות העיון בתיק אומץ נ היועמ"ש (5514/16).  העתירה בתיק זה עוסקת בטענותיהם של היועמ"ש אביחי מנדבלבליט (כמו קודמו יהודה ויינשטיין) ופרקליט המדינה שי ניצן - שבסמכותם לשבש תצהיר של עד מומחה (במקרה זה - דר' חן קוגל בפרשת רומן זדורוב) על פי צרכי הפרקליטות.
הבקשה למינוי מותב חדש הוגשה לאחר שמותב השופטים יורם דנציגר, נועם סולברג, ניל הנדל לא ענה כדין עד היום על בקשת פסלות. במקום זאת עסק בהתחכמות חסרת ישרה וחסרת תום לב מבית מדרשה של השופטת ורדה אלשייך ("הפרוטוקולים המפוברקים") - הנפקת שני כתבי החלטה שונים, שניהם משובשים וחסרי תוקף על פניהם.  
התחכמות זאת היא המשך התנהלות המותב לגבי הבקשות לעיון עצמן.  המותב מנע את העיון בכתבי המקור של ההחלטות בתיק הנייר, עיון המותר על פי דין ל"כל אדם".  במקום זאת - שלחו שוב ושוב בדואר תדפיסים בלתי חתומים ובלתי מאומתים, חסרי כל תוקף. כל זאת, בבית משפט שהכריז על זכות העיון: "עקרון יסוד בכל משטר דמוקרטי... חוקתי, על חוקי".
הבקשה שהוגשה היום מסכמת: 
2. ...  זכות העיון בתיקי בתי המשפט מוכרת וידועה ברחבי העולם הנאור כבר מאות שנים.  מימוש כביכול של זכות העיון על ידי משלוח מסמכים חסרי תוקף "ישירות בדואר”, תוך מניעת הגישה לעיון בכתבי המקור בתיק בית המשפט עצמו, ייחזה ללא כל ספק על ידי משקיפים בינלאומיים כחוסר ישרה או הונאה של ממש...
3. התנהלותו של המותב בתיק זה נחזית כחלק בלתי נפרד מ:... כלל התנהלות מערכת המשפט בפרשת רומן זדורוב, אותה תיאר פרופ’ מוטה קרמניצר כדלהלן: "ההתנהלות של הפרקליטות בתיק זדורוב מפחידה… כשמצרפים לכך את עמדת בית המשפט העליון והתנהלות היועץ המשפטי לממשלה בשנים האחרונות, אנו נותרים עם מערכת משפטית שמגִנה בעיקר על עצמה."
4. התנהלות המותב בעניין בקשת הפסלות גם  מעלה חששות כבדים לגבי כשירותו של המותב בתיק זה, וכשירותו של בית המשפט העליון של מדינת ישראל כ"בית משפט שבכתב”. 
5. לאור כל האמור לעיל, יש לראות את מותב השופטים יורם דנציגר, נועם סולברג, וניל הנדל כמי שלא ענו כלל על בקשת הפסלות בהליך הנלווה של בקשת עיון בתיק, ויש לראותם כפסולים.
בפרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" טענה ורדה אלשייך להגנתה, שגם בית המשפט העליון עוסק בהתנהלות דומה בשגרה. תגובת הנציב (החלטה 88/12/מחוזי ת"א) - "נתלתה באילן גבוה".
הונאות השופטים על כס המשפט על ידי שיבוש הכתבים הפכו לעניין נדוש ושגרתי בבתי המשפט בישראל בשנים האחרונות. התנהלות זאת מוכרת ברחבי העולם מזה שנים כ"התנהלות חוץ-שיפוטית" - עבריינות שאין חלה עליה כל חסינות שיפוטית.  אולם כפי שהדגימו פרשת ורדה אלשייך, פרשת הילה כהן, ופרשיות דומות אחרות - מערכת המשפט ואכיפת החוק בישראל מתירה לשופטים התנהלות זאת ללא מורא החוק.
התפתחות זאת של מערכת המשפט נחשבת אולי על ידי השופטים כחלק ממה שתואר על ידי פרופ' מאוטנר - "ירידת הפורמליזם ועליית הערכים במשפט הישראלי".  אולם משפטנים בכירים אחרים תיארו את המצב כ"ג'ונגל טוטלי בבתי המשפט".
להלן הבקשה למינוי מותב חדש בבקשות העיון בתיק אומ"ץ נ היועמ"ש (5515/16), שהוגשה היום לנשיאה מרים נאור:

2017-06-15 Roman Zadorov affair: The Supreme Court perverted decision records in Disqualification for a Cause against 3 justices


2017-06-15 פרשת רומן זדורוב - בית המשפט העליון שיבש כתבי החלטה על בקשת פסלות נגד 3 שופטי בית המשפט העליון
=================
מאמר שלי היום בתקשורת בארה"ב.  פרשת רומן זדורוב אינה מפסיקה לייצר ראיות לשחיתות בתי המשפט בישראל.
2017-06-15  Roman Zadorov affair: The Supreme Court perverted decision records in Disqualification for a Cause against 3 justices
===============
 The matter in the petition before the court: The Attorney General and the State Attorney claim that they were acting within their authority in perverting the expert opinion of Dr Chen Kugel - Head of the State Forensic Institute - pertaining to the case of Roman Zadorov. As is the case in other court files related to Zadorov, the Supreme Court perverted the records in the petition itself as well. Prof M Kremnitzer summed up conduct of the Attorney General, the State Attorney and the Supreme Court in the Roman Zadorov affair: "The justice system is primarily defending itself."
https://www.opednews.com/articles/Roman-Zadorov-affair-The-by-Joseph-Zernik-Israel_Judicial-Corruption-170614-764.html