Tuesday, September 6, 2016

2016-09-06 פרשת זדורוב: העליון מתמיד בזיופים, תלונה בבדיקה במועצת זכויות האדם של האו"ם


פרשת זדורוב: העליון מתמיד בזיופים, תלונה בבדיקה במועצת זכויות האדם של האו"ם
בתיקים הקשורים לרומן זדורוב, בית המשפט העליון חוזר ומספק בעקשנות כתבי החלטות שהם זיופים ברורים.  בית המשפט המחוזי נצרת לעומת זאת זהיר יותר: עד היום לא סיפק כל כתב החלטה חתום ומאומת, למרות בקשות חוזרות. הראיות ברורות: בית המשפט המחוזי נצרת ובית המשפט העליון ניהלו במשך עשור משפט בדוי - הליכים למראית עין - הונאה על בתי המשפט. רומן זדורוב מוחזק במאסר עולם כביכול, ללא פסקי דין אמתיים (אותנטיים) וללא פקודת מאסר כלל.  מועצת זכויות האדם של האו"ם - קבוצת העבודה על מאסרים שרירותיים - שבה ואישרה השבוע קבלת תלונה בפרשת רומן זדורוב. הפרשה יצרה תיעוד חסר תקדים של ההונאות במערכות המידע של בתי המשפט ואי כשירות ו/או שחיתות נרחבת של השופטים בישראל... פרשת רומן זדורוב היא תמונת ראי של פרשת היהודי מנדל בייליס באוקראינה לפני מאה שנה...
קראו את הפוסט השלם בבלוג:  http://inproperinla.blogspot.co.il/2016/09/2016-09-06.html
 ____

מאהל המחאה ת"א, 06 לספטמבר - בית המשפט העליון שב וסיפק כתבי החלטות מזויפים בפרשת רומן זדורוב - צרניק נ זדורוב ומדינת ישראל (4650/16):  
* "החלטה" של השופט סלים ג'ובראן מיום 26 ליוני, 2016 - הדוחה בקשת פסלות נגדו.
* "פסק דין" של השופט סלים  ג'ובראן מיום 04 לאוגוסט, 2016 - הדוחה את הערעור.

הערעור עצמו נבע מ"החלטה" של הרשם גלעד לובינסקי למנוע גישה לעיון בכתבי הפרוטוקולים בתיק הנייר (כתבי מקור) מדינת ישראל נ רומן זדורוב (502/07) מבית המשפט המחוזי נצרת, בתואנת "ערבוביה" בתיק...  למרות בקשות חוזרות, בית המשפט העליון עדיין לא סיפק כתב חתום ומאומת של ה"החלטה" ג"כ...

החשד הברור הוא שבית המשפט העליון עוסק בהעלמת ראיות לפשיעה של שופטי בית המשפט המחוזי נצרת - פברוק כתבי ההחלטות והפרוטוקולים בתיק זדורוב...

 א)
ב)
תמונה 1: תיבת החתימה והאישורים המזוייפים על: א) "החלטה", ב) "פסק דין" של השופט סלים ג'ובראן צרניק נ זדורוב ומדינת ישראל (4650/16) - ערעור על החלטת רשם שמנעה עיון בתיק הנייר מנצרת בתואנת "ערבוביה" בתיק...  הכתבים אינם חתומים על ידי השופט סלים ג'ובראן, האישורים חתומים על ידי מר דני לוי - זייפן סידרתי - "בשם" "מזכירה ראשית", ששמה אינו נזכר.  
___

הגב' עדית מלול מתחזה ל"מזכירה ראשית", אך מסרבת לחתום על אישורי הכתבים כדין, ומר דני לוי משרת כזייפן סדרתי במזכירות בית המשפט העליון
הכתבים שהתקבלו עתה בדואר הם כביכול בתשובה על בקשות חוזרות לקבלת העתקים חתומים ומאושרים כדין של החלטות השופט סלים ג'ובראן בתיק זה. הבקשות סיפקו סידרת דוגמאות של כתבים משובשים ו/או מזויפים, וביקשו שבית המשפט העליון יימנע מלחזור על התנהלות זאת. [1] הבקשות גם ציינו במפרש שהכתבים נדרשים לשם הגשה מחוץ לגבולות מדינת ישראל (כנספח לתלונה למועצת זכויות האדם של האו"ם). לפיכך, התבקש שוב בית המשפט העליון לספק כתבים המקיימים את אמנת האג - אפוסטיל (1961), שישראל חברה בה - חתומים על ידי השופטים ומאושרים "העתק מתאים למקור" על ידי מזכיר ראשי או רשם בית המשפט.

על פי דין רשאים רק המזכירה הראשית או רשם בית המשפט לאשר את הכתבים "העתק מתאים למקור".  אולם אלה מסרבים בעקשנות לחתום על אישורים.  

במקום זאת, שב חוזר בית המשפט העליון ומספק כתבים מזויפים:

א. הכתבים אינם חתומים על ידי השופט סלים ג'ובראן.
ב. האישורים חתומים על ידי אדם חסר סמכות, מר דני לוי - זייפן סידרתי - "בשם" "מזכירה ראשית", ששמה אינו נזכר.  
ג. לקינוח: הכתבים נושאים את תניית הפטור - "כפוף לשינויי עריכה ונוסח".

אין אדם בר-דעת (מחוץ לעורכי דין ושופטים במדינת ישראל) שימצא כתבים מסוג אלה שהתקבלו מבית המשפט העליון כתבי בית דין תקפים ומאומתים. 

כאן מופיע תפקידו של מר דני לוי - "מרכז בכיר, מדור קליטה", בפעמים קודמות - "מנהל מדור פלילי". אולם בקשות על פי חוק חופש המידע מראות שעובדי המזכירויות, כולל בית המשפט העליון פועלים ללא מינויים כדין.  המתחזה ל"מזכירה ראשית" של בית המשפט העליון - הגב' עידית מלול, גם היא יושבת במשרדה ללא מינוי כדין.

זיוף של האישור "העתק מתאים למקור" על ידי עובד בלתי מוסמך גם תועד על ידי נציב תלונות הציבור על השופטים בפרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" של השופטת ורדה אלשייך.

בית המשפט העליון ובית המשפט המחוזי נצרת עקביים ועקשניים בסירובם לספק כתבים אמתיים (אותנטיים)
התנהלותו של בית המשפט העליון עקבית ועקשנית - זיופים חוזרים ונשנים של החלטות בתיקים הקשורים לפרשת רומן זדורוב, וסירוב מוחלט לספק כתבי החלטות עשויים כדין.

בית המשפט המחוזי נצרת, לעומת זאת, מסרב לענות כלל על בקשות חוזרות לקבלת העתקים חתומים ומאושרים של כתבי החלטות בתיק מדינת ישראל נ רומן זדורוב (502/07).

הכתבים בתיקים הקשורים לרומן זדורוב מצביעים בבירור: השופטים יצחק כהן, אסתר הלמן וחיים גלפז ניהלו את המשפט הבדוי בנצרת החל בשנת 2007, והשופטים יורם דנציגר, צבי זילברטל, ויצחק עמית ניהלו הערעור הבדוי - ללא פסק דין עשוי כדין מנצרת - במשך 5 שנים בבית המשפט העליון.
עו"ד אביגדור פלדמן הסביר את העניין בפשטות בטורו, "גופות סירחון וריח חזק של פורמלין": פסקי הדין של רומן זדורוב הלכו לאיבוד ב"רוח המייללת ... לאורכו ולרוחבו של עמק יזרעאל"...

בשלב הנוכחי, עוסקים הן בית המשפט המחוזי נצרת - השופט אברהם אברהם -  והן בית המשפט העלין - הרשם גלעד לובינסקי והשופט סלים ג'ובראן - בהעלמת ראיות לפשיעה.

התנהלות מסוג זה מוכרת היטב ברחבי העולם כפשיעה מאורגנת בבתי המשפט.  אולם בישראל - השופטים נטלו לעצמם את הזכות להונות ללא כל בושה.

קבוצת העבודה על מאסרים שרירותיים של מועצת זכויות האדם של האו"ם שבה ואישרה קבלת תלונה

השבוע שוב התקבל אישור על קבלת התלונה שהוגשה בשיתוף עם אולגה גרישאב, אשתו של רומן זדורוב, למועצת זכויות האדם של האו"ם - קבוצת העבודה על מאסרים שרירותיים. [2] התלונה מספקת את הראיות לניהול הליכים בדויים/למראית עין, ופרסום פסקי דין בדויים/למראית עין בתיקים הקשורים לרומן זדורוב .
רומן זדורוב מוחזק בכלא על ידי רשויות המשטר בישראל במאסר שרירותי -  ללא כל בסיס בחוקי מדינת ישראל - הפרה חמורה של זכויות האדם.

מערכות מידע הונאתיות כמכשיר לניהול הליכים למראית עין, ושיתוף פעולה של הפרקליטות והשופטים
נסיונות העיון בתיקים הקשורים לרומן זדורוב גם תיעדו בצורה חסרת תקדים את ההונאה במחשוב בתי המשפט בישראל - המכשיר לביצוע הליכים בדויים/למראית עין.  כמו כן תיעדו נסיונות העיון את שיתוף הפעולה ההדוק בין פרקליטות המדינה לשופטים בביצוע הונאות אלה...

 תמונה 2: מדינת ישראל נ רומן זדורוב (פ"ח 502/07) בבית המשפט המחוזי נצרת – החלטת השופט אברהם אברהם מיום 25 לינואר, 2016, על בקשה מס' 120, למען הסדר הטוב – לעיון ב"פקודת מאסר עשויה כדין", ו"רשימת פסקי דין עשויה כדין". נשיא בית המשפט המחוזי אברהם אברהם אומר בהחלטתו זאת: “המבקש שב על בקשותיו, שנושאן, לכאורה, עיון במסמכים, אלא שאלה אינן בקשות לעיון, כי אם חקירה שהמבקש עורך אודות תקפות פעולתה של מערכת נט-המשפט, ושאר מסכת טענות ביחס להתנהלות המותב בתיק הנ"ל. בכגון אלה אין לבית משפט זה להידרש. כפי שהפניתי אותו בהחלטה קודמת, הנני מפנה גם עתה את המבקש למחלקה המשפטית של הנהלת בתי המשפט לקבלת תשובות לשאלותיו". יש לציין להחלטתו של השופט אברהם אברהם מיום 25 לינואר, 2016, כמו כל שאר ההחלטות של בית המשפט המחוזי נצרת בעניין הבקשות לעיון, מעולם לא הומצאו כדין, ואין דרך לברר האם הם בכלל כתבי בית דין תקפים, או רק כתבים בדויים/למראית עין (“טיוטות"), כל עוד נמנעת הגישה לנתוני ביצוע החתימות האלקטרוניות בנט-המשפט.


תמונה 3: מדינת ישראל נ רומן זדורוב (502/07) בבית המשפט המחוזי נצרת – תגובתה הסודית של פרקליטות המדינה על ידי עו"ד שילה ענבר מיום 26 לינואר, 2016 – על בקשה לעיון למען הסדר הטוב (מס' 118). כתב זה התגלה רק ביום 26 ליוני, 2016, לאחר שהן פרקליטות המדינה והן בית המשפט המחוזי נצרת סירבו להמציאו כדין, תוך זילות הזכות להליך ראוי. כתב זה גם הוחבא בפועל על ידי בית המשפט במערכת נט-המשפט, שכן נרשם כתגובה על בקשה מס' 112. בקשה מס' 112 עצמה אינה בקשה כלל, אלא רישום כוזב של כתב החלטה בדוי/למראית עין (“טיוטה") של השופטת אסתר הלמן על בקשה מס' 111 . מכיוון שהליכי הבקשות לעיון מתנהלות כסוג של משחק פוקר, בו למבקש העיון אין כל גישה אפילו לרשימת הבקשות וההחלטות בהליך הנלווה של הבקשה לעיון, רישום כוזב זה הקשה על גילוי עצם קיומה של תגובת הפרקליטות.
___

פרשת רומן זדורוב היא אבן דרך המציינת אי כשירות ו/או שחיתות חסרת תקדים של השופטים במדינת ישראל!

קישורים: 


[1] 2016-08-16 פרשת זדורוב: בית משפט המסרב לתת כתבי החלטות אמתיים, הריהו מושחת באמת...
סדרת בקשות ופניות הוגשו היום בבית המשפט העליון, כהמשך המאמצים לחלץ מבית המשפט העליון כתבי בית דין אמתיים (אותנטיים), עשויים כדין, בתיקים הקשורים לרומן זדורוב.  ככל שנסיון העבר מלמד - סיכויי ההצלחה הם קלושים. בית המשפט העליון, וכמוהו בית המשפט המחוזי נצרת, מסרבים בעקשנות לספק כתבים חתומים ומאומתים כדין. במקומם, פרסמו בתי המשפט כתבים אלקטרוניים חסרי כל תוקף. תלונה שהוגשה למועצת זכויות האדם של האו"ם-קבוצת העבודה על מאסרים שרירותיים מציגה את הראיות לכך שרומן זדורוב מוחזק על ידי רשויות מדינת ישראל ללא הכרעת דין עשויה כדין, ללא גזר דין עשוי כדין וללא פקודת מאסר עשויה כדין.  בית המשפט המחוזי נצרת עסק במשך שנים בניהול משפט בדוי/למראית עין.  ועתה - הן בית המשפט המחוזי נצרת והן בית המשפט העליון עוסקים בהעלמת הראיות לכך...
2016-08-16 צרניק נ זדורוב ומדינת ישראל (4650/16) בבית המשפט העליון - בקשה לקבלת העתקי החלטות השופט ג'ובראן חתומות ומאומתות כדין: א. החלטת הדוחה בקשת פסלות, ב. פסק-דין הדוחה החלטת הרשם לובינסקי, שמנעה עיון בתיק מדינת ישראל נ זדורוב בהנמקת "ערבוביה" בתיק.
2016-08-16 זדורוב נ מדינת ישראל (7939/10) בבית המשפט העליון - בקשה לקבלת העתק חתום ומאומת כדין של החלטת הרשם לובינסקי, שמנעה עיון בכתבי המקור של החלטות בתיק הנייר מדינת ישראל נ רומן זדורוב (502/07) בהנמקה של "ערבוביה" בתיק.
2016-08-16 זדורוב נ מדינת ישראל (7939/10), צרניק נ זדורוב ומדינת ישראל (4650/16) בבית המשפט העליון - פנייה שהוגשה למזכירה הראשית עידית מלול, במקביל לבקשות, לקבלת העתקים חתומים ומאומתים כדין של החלטות בתיקים.
2016-08-16 מדינת ישראל נ רומן זדורוב () בבית המשפט המחוזי נצרת - פנייה שהוגשה למזכירה הראשית של בית המשפט העליון עידית מלול, לקבלת העתקים חתומים ומאומתים כדין של שישה (6) פרוטוקולים מתיק הנייר מנצרת, המוחזק היום בבית המשפט העליון
[2] 2016-07-11 תלונה שהוגשה למועצת זכויות האדם של האו"ם - קבוצת העבודה על מאסרים שירותיים בנידון: רומן זדורוב, אזרח אוקראינה המוחזק בישראל
https://drive.google.com/open?id=0B8Aa2xQGbmk5YTcxZGJENnN1QmM 
 /view?usp=sharing
תלונה פלילית נגד השופט לשעבר יצחק כהן, והשופטים אסתר הלמן ואברהם אברהם מבית המשפט המחוזי נצרת