Tuesday, August 13, 2019

2019-09-13 המשטרה, התביעה והשופטים נזקקים לפברוקים והונאות לדיכוי המחאה נגד היועמ"ש מנדלבליט

המשטרה, התביעה והשופטים נזקקים לפברוקים והונאות לדיכוי המחאה נגד היועמ"ש מנדלבליט
שוטרי משטרת פ"ת תחת פיקודו של סנ"צ ברק מרדכי עוסקים כבר יותר משנתיים בביזוי החוק וזכויות האזרח הבסיסיות כדי לרצות את היועמ"ש המשת"פ אביחי מנדלבליט. בצוותא חדא אתם פועלים התביעה המשטרתית - בראשות אלכס וייסבורג - ושופטי השלום בפ"ת - ביניהם שלהבת קמיר-וייס ועודד מורנו. המחאה בפ"ת, הנמשכת כבר קרוב לשלוש שנים, ייצרה תיעוד ייחודי של פברוקים והונאות במערכת החוק והמשפט.  החטיארים והחטיאריות, שרובם הגיעו למחאה בפ"ת כאזרחים שומרי חוק, תמימים, התבגרו ללא הכר במהלך המחאה...   החטיארים והחטיאריות, שרובם הגיעו למחאה בפ"ת כאזרחים שומרי חוק, תמימים, התבגרו ללא הכר במהלך המחאה...

Image Image Image

תל-אביב, אוגוסט 13 - לאחר עיכוב והחזקה במשטרת פ"ת ביום שישי שעבר, קיבלתי פתק משובש - "הזמנה לסור למשטרה" - למחר, יום ד', 9:00 בבוקר... בתגובה שלחתי היום לסנ"צ ברק מרדכי את המכתב שלהלן.

  
תמונות: מפקד משטרת פ"ת ברק מרדכי, ובחיבוק התלחשושי עם עו"ד סיגלית קסלר, התובע המשטרתי אלכס וייסבורג.
  
תמונות.  המחאה נגד היועמ"ש אביחי מנדלבליט נמשכת קרוב ל-3 שנים! שופטי בית המשפט השלום פ"ת שלהבת קמיר-וייס ועודד מורנו ייצרו תיעוד ייחודי של פברוקים והונאות בבית המשפט בפעולות נגד המפגינים.
___

13 לאוגוסט, 2019

סנ"צ ברק מרדכי
מפקד תחנת משטרת פתח תקווה, משטרת ישראל
שטמפפר 53, פתח תקוה
בפקס: 
בדוא"ל: 

הנידון: הזמנה להתייצב לחקירה – בקשה דחופה לקבלת מסמך חוקי עשוי כדין; התנהלות רשויות החוק והמשפט בניסיון לדכא את המחאה נגד היועמ"ש אביחי מנדלבליט
סנ"צ מרדכי הנכבד,
ביום שישי, 09 לאוגוסט, 2019, בשעה 18:30, עם הגיעי לפ"ת, עמדתי בפינת הרחובות וייצמן והעצמאות בפתח-תקוה, בלא לעסוק במחאה כלשהי. שוטר דרש ממני לעזוב את המקום מיד.  כששאלתי לעילת דרישתו, הסביר – "על פי פסיקת בג"ץ".  עניתי לו שהוא בודה דברים מלבו, ואין כל פסיקת בג"ץ לעניין זה. אז נתן עילה אחרת – "הטרדה מאיימת". שאלתי – את מי אני מטריד? וכיצד אני מאיים? ועל מי? הוא לא ענה והכריז שאני מעוכב ואז לקחו אותי  לניידת.  ראוי גם לציין שאדם חובש כיפה שחורה עמד במקום ונחזה כמי שתפעל את השוטרים. על פי מה שנאמר לי הוא חבר מועצת העיר, ו/או סגן ראש העיר.  
לאחר עיכוב של כשעה בתחנת המשטרה, שוחררתי ללא כל חקירה. 
ביציאה נמסר לי פתק, שכותרתו "הזמנה לסור למשטרה" (מצורף).  
הפתק המצורף נחזה כמסמך חוקי שאינו עשוי כדין
א) הכותרת, "הזמנה לסור למשטרה", עמומה ובלתי מובנת כדרישה חוקית.
ב) בתחתית המסמך אין מופיעה כל חותמת אישית של השוטרת, אין ציון תפקידה, וכן אין מופיעה חותמת תחנת המשטרה במקום המיועד.
בנוסף, יש לציין שהפתק נוקב ב"חשד להפרת הסדר הציבורי" – ולא ברור מי ועל סמך מה המציא עילה זאת.
הזמנה לחקירה עשויה כדין וחובת ההתייצבות
ככל הנראה, הפתק הנ"ל נועד כ"הזמנה לחקירת משטרה".  ראה: חוק סדר הדין הפלילי (חקירת חשודים) תשס"ב-2002, סעיף 3; פדרמן נ מ"י (בש"פ 5610/06); הצעת חוק סדר הדין הפלילי (חקירת חשודים) (תיקון מס' 2), התשס"ו-2006, סעיף 1א. חובת התייצבות לחקירה (לא נחקק בסופו של דבר).
ההזמנה לחקירה וחובת ההתייצבות הם עניינים בסיסיים בזכויות האזרחיות. אינני עורך דין, אולם למיטב הבנתי עניינים אלה מעולם לא הוסדרו בחיקוק בישראל.  ראה: חקירת חשודים ועדים - סקירה משווה, מרכז המחקר והמידע של הכנסת, 7 למרץ, 2007. 
יחד עם זאת, נראה לי מובן מאליו שככל שרשות אכיפת החוק מנפיקה מסמך חוקי, מתוך ציפייה שהמקבל  את סמכותו, מן הראוי שהמסמך יהא עשוי כדין. 
לפיכך, ככל שאני נדרש להתייצב לחקירה, הריני מבקש בזאת לקבל בהקדם האפשרי מסמך מפורש - הזמנה להתייצב לחקירה - עשוי כדין. ניתן להעביר לי מסמך זה בפקס או בדוא"ל (פרטים בתחתית עמוד זה).  אודה אם תוכלו לקבוע את המועד לחקירה לכל יום בשבוע הבא (החל ב-18 לאוגוסט, 2019), אם אפשר אחרי השעה 10:00.
המחאה נגד היועמ"ש אביחי מנדלבליט בפ"ת יצרה תיעוד יוצא דופן של פברוקים ו/או מרמה בהתנהלות המשטרה, התביעה המשטרתית ושופטי בית המשפט השלום פ"ת
1. ביום 27 לינואר, 2017, קיבלתי תמסורת דוא"ל הונאתית, תמסורת ממשטרת ישראל למראית עין (בפועל היא נשלחה משרת אנונימי בהולנד), שאמרה: “מצורף צו בית המשפט האוסר עליך ועל חבריך להפגין ליד ביתו של היועץ המשפטי לממשלה במרחק של עד 300 מטר. במידה ותפר את הצו בהפגנה המתוכננת שבה אתה מתכוון להשתתף, אתה תיעצר ותילקח להארכת מעצר ע”י שופט". לתמסורת לא צורף כל צו בית משפט (וצו כזה לא היה ולא נברא), אך האיום שבתמסורת מומש בדייקנות.  בהמשך, פניתי למערך הסייבר הממשלתי, בבקשה לחקירת הונאת סיייבר, בה ההונאה מבוססת על תמסורת כוזבת המדמה תקשורת מרשות ממשלתית (אך לא מסרתי את הפרטים). הובטחה לי חקירה מידית ותשובה תוך 48 שעות. אולם לאחר שהעברתי את המידע המלא, וכנראה הבינו את הרקע לאירוע, לא קיבלתי תשובה מעולם...   
2. במהלך מחאה חוקית למחרת, יום 28 לינואר, 2017, נעצרתי כמובטח בתמסורת הדוא"ל ההונאתית (לטענתי מעצר שווא) עם אחרים, הוחזקתי במשך הלילה בתחנת המשטרה ונלקחתי למחרת לבית המשפט השלום פ"ת. שם נערך דיון  (מ”י נ קלס ואח’ 63343-01-17), שיש לראותו כהליך מפוברק ו/או מרמה ושיבוש מהלכי משפט ע"י השופטת שלהבת קמיר-וייס, התובע המשטרתי אלכס וייסבורג, ועו"ד דניאל חקלאי.  במהלך דיון זה הוחזקתי מחוץ לאולם הדיונים (אולם בפרוטוקול נרשם בכזב שהייתי נוכח באולם הדיונים), ועו"ד חקלאי הופיע בשמי (ונרשם בכזב בפרוטוקול כבא כוחי), ללא ידיעתי, ללא הסכמתי, ללא ייפוי כוח וללא הודעה לפרוטוקול.  לאחר מעשה הגשתי בקשה לתיקון הפרוטוקול. הבקשה נדחתה ע"י השופטת קמיר-וייס בתואנה ש: א) הוחזקתי מחוץ לדיון כי לא היה מקום באולם הדיונים, ב) עו"ד חקלאי אמר לה שהוא בא כוחי (מתי ואיפה אמר לה? בבית קפה? בבית? זה לא מופיע בפרוטוקול).  בהמשך לא צלחו מאמצי לקבל העתק מאושר כדין - "העתק מתאים למקור" - של מסמך משפטי שקרי זה.  
3. ביום 24 למאי, 2017 התפרסם בתקשורת: "עמי בן דוד שהוא דובר משטרת פתח תקווה מודיע עכשיו אצל קרן נוייבך שזכות המחאה ע"י הפגנה או משמרת מחאה בכל מקום בפתח תקווה מבוטלת." פרסום זה נחזה כחסר כל תוקף חוקי, והפרה חמורה של זכויות היסוד במדינת ישראל. למרות פניות חוזרות בכתב, סירבת לאשר או להכחיש פרסום זה. אולם משטרת פ"ת ניסתה (ללא הצלחה) לאכוף מדיניות בלתי חוקית זאת ע"י הפעלת "כתר נושם" בפ"ת.
4. במהלך מחאה חוקית ביום 18 לפברואר, 2018, נעצרתי שוב (לטענתי שוב מעצר שווא), הוחזקתי במשך הלילה בתחנת המשטרה ונלקחתי למחרת לבית המשפט השלום פ"ת. שם נערך דיון (מ”י נ צרניק ואח’ 38086-02-17), שיש לראותו כהליך מפוברק ו/או מרמה ושיבוש מהלכי משפט ע"י השופט עודד מורנו והתובע המשטרתי אלכס וייסבורג. וייסבורג העלה טענות בדויות ושקריות ו/או חסרות בסיס חוקי, כגון ‘הפרת הסכמות עם פעילים המובילים’ - אך סירב לגלות מה היו הסכמות אלה, ומי היו ‘פעילים המובילים’. למותר לציין שלא היה ביכולתי, ואין ולא הייתה לי כל חובה חוקית לקבל סמכותן של "הסכמות" סודיות, עליהם לא ידעתי כלל, ושאם היו קיימות בכלל - לא נקבעו בהסכמתי, ולא ע"י אדם הידוע לי, שפעל בהסכמתי.  במהלך הדיון ביקשתי שוב ושוב מהשופט מורנו לספק לי בסוף הדיון פרוטוקול והחלטה חתומים כדין.  השופט מורנו סירב בתואנות מצחיקות. הפרוטוקול הקיים אינו משקף נכונה את מהלך הדיון. אולם השופט מורנו סירב לתקן את הפרוטוקול.  מכל מקום, כל זמן שהשופט מורנו מסרב לאפשר עיון בחתימת הפרוטוקול – יש לראותו כ"טיוטה".
תחום התמחותי הוא פברוקים ומרמה במסמכים חוקיים ומשפטיים בארץ ומחוצה לה
בתחום זה רכשתי מוניטין בינלאומיים, ועבודתי זכתה לשבחים מידי מומחים בעלי שם בארץ ובחו”ל. דו"חות, שהייתי מחברם הראשי, ושהוגשו למועצת זכויות האדם של האו"ם לבדיקה התקופתית של זכויות  האדם בישראל, היו מבוססים על תיעוד פברוקים ו/או הונאות מסוג זה של רשויות החוק והמשפט בישראל. הדו"חות התקבלו בכפוף לבדיקת הצוות המקצועי של המועצה. דו"ח העמותה משנת 2017 הפך לחלק מהדו"ח הסופי של המועצה על ישראל (2018), וסוכם ע"י צוות המועצה כך:
24. על"ה-אל"מ מדגיש את ההתדרדרות החמורה ביושרת רשויות המשפט והחוק כתוצאה מהטמעת מערכות מחשוב ממשלתיות. הוא מאשר [כך-יצ] שיש לראות את תקפותו ויושרתו של כל מסמך חוקי ומשפטי מישראל כמפוקפקות במקרה הטוב.
סיכום
ככל שאני נדרש להתייצב לחקירה, הריני חוזר ומבקש לקבל בהקדם האפשרי מסמך הזמנה להתייצב לחקירה, עשוי כדין. ניתן להעביר לי מסמך זה בפקס או בדוא"ל (הפרטים בתחתית עמוד זה).  אודה אם תוכלו לקבוע את המועד לחקירה לכל יום בשבוע הבא (החל ב-18 לאוגוסט, 2019), אם אפשר אחרי השעה 10:00.
בברכה,
דר' יוסף צרניק
(AR) Human Rights Alert NGO

העתקים: האגודה לזכויות האזרח, תפוצה רחבה