Tuesday, January 3, 2017

2017-01-03 פברוקים חמורים של השופט משה סובל במשפט רות דוד – בקשה לתיקון דיווחים משובשים נשלחה לעיתונאי יואב יצחק מ"מחלקה ראשונה"

2017-01-03 פברוקים חמורים של השופט משה סובל במשפט רות דוד – בקשה לתיקון דיווחים משובשים נשלחה לעיתונאי יואב יצחק מ"מחלקה ראשונה"
השופט משה סובל מפברק את הליכי המשפט באחת מפרשיות השחיתות החמורות בתולדות מדינת ישראל.  גישת הציבור לאולם הדיונים מוגבלת על ידי הנהלת בתי המשפט, ודיווחי התקשורת המשובשים מציגים את הדיונים המפוברקים כדיונים אמתיים של בית משפט של מדינת ישראל.  ככה זה נראה במדינה בה מערכת המשפט מושחתת.
עד שלא נכניס כמה מהשופטים העבריינים לכלא, זה לא יפסק!   
 תמונות: העיתונאי יואב יצחק, הכתב איתמר לוין, מחלקה ראשונה
_____


ת"א, 03 לינואר, 2017 – שיבושים חמורים של השופט משה סובל התגלו במשפט רות דוד, רונאל פישר ואח’. השופט משה סובל ניהל סדרת דיונים מדומים/למראית עין’/”מפוברקים" בעדותה של עדת המדינה עדי ישעיהו. איתמר לוין, עיתונאי חרוץ ונבון של "מחלקה ראשונה" סיפק לציבור הקוראים דיווחים משובשים על דיונים אלה, שלא התקיימו מעולם – כאילו היו דיונים אמתיים (אותנטיים) של בית משפט של מדינת ישראל.
לפיכך, נשלחה היום לעיתונאי יואב יצחק, בעלי "מחלקה ראשונה", בקשה לפרסום תיקון לגבי הדיווחים המוטעים של איתמר לוין בהליכים בתיק זה.
יואב יצחק הוא עיתונאי ותיק וידוע, שקנה את פרסומו בדיווחים אמיצים ובחשיפת פרשיות שחיתות שונות במהלך השנים, ובכללן פרשיות שחיתות חמורות בצמרת מערכת המשפט ואכיפת החוק.
התנהלותו של השופט משה סובל מציגה שחיתות חמורה במשפט שחיתות חמורה!
עד שלא נכניס כמה מהשופטים העבריינים לכלא, זה לא ייפסק!
להלן מכתב הבקשה שנשלח ליואב יצחק במלואו


3 לינואר, 2017
יואב יצחק, בעלים
אתר NEWS1 - “מחלקה ראשונה"
בדוא"ל
הנידון: פברוקים במשפט מ"י נ מלכה ואח’, ודיווחים משובשים במחלקה ראשונה – בקשה לפרסום תיקון.
יואב שלום,
קראתי בעניין רב את הדיווחים האחרונים של איתמר לוין על ההליכים בתיק מ"י נ מלכה ואח' (28759-05-15) בבית המשפט המחוזי י-ם. בדומה למקרים רבים אחרים, "מחלקה ראשונה" נותנת סיקור נרחב יותר מרוב כלי התקשורת לגבי הליכים בבתי המשפט, בפרט בתיקים הבולטים של השחיתות השלטונית.
אולם בדיקה של הכתבים הממוחשבים הציבוריים בתיק הנ"ל מראה ששלושה דיונים קריטיים - עדותה של עדת המדינה עדי ישעיהו בימים 22, 25, 26 לדצמבר, 2016 - שדווחו בהרחבה על ידי איתמר לוין, נרשמו ביומן דיונים בתיק וכן ביומנו האישי של השופט משה סובל - "לא התקיים". כמובן שגם אין להם פרוטוקולים (ראה פרסום שלי להלן).
כידוע, יומן בית המשפט מוכר כבר מאות שנים ברחבי העולם (וכך גם בישראל) כאחד מ"ספרי היסוד" של כל בית משפט כשיר. יומן בית המשפט הוא שמגדיר מהם הפעולות החוקיות של בית המשפט. לכן, דיונים שנרשמו "לא התקיים", ואין להם פרוטוקולים, הם בלשון השופטים הישראלים "דיונים בלתי פורמליים, מחוץ לפרוטוקול".
ניהול דיונים מסוג זה, בשעה שהנוכחים באולם בית המשפט אינם יודעים דבר על טיבם החריג של דיונים אלה, ובשעה שהתקשורת מדווחת עליהם כפעולות תקניות ותקפות של בית משפט של מדינת ישראל, הוא מצב בלתי סביר בעליל.
מבחינת משקיפים בינלאומיים דיונים אלה ייחשבו לדיונים מדומים/למראית עין (SIMULATED COURT HEARINGS) - תופעה המוכרת בקרימינולוגיה כהתנהלות טיפוסית של בית משפט בלתי כשיר בעליל ו/או מושחת.
ברור לי ש"מחלקה ראשונה" אינה יכולה לפרסם דברים מסוג אלה שאני כותב, למשל בפרסום המועתק להלן. מצד שני, קשה להאמין שכתב חרוץ ונבון כאיתמר לוין לא שם לב כלל למצב העניינים המוזר והחריג בתיק זה.
ייתכן שיש מקום לתיקון עדין כלשהו, המציין בפשטות, שהדיונים בימים 22, 25, 26 לדצמבר, 2016, שדווחו על ידי איתמר לוין, רשומים "לא התקיים" ביומן בית המשפט, והסיבה לאי ההתאמה בין הרישומים לבין מה שהתרחש באולם הדיונים אינה ידועה.
ככל שנותרה כביכול האפשרות שזוהי "טעות", אנסה להביא להבהיר עניין זה בקרוב…
יחד עם זאת, יש לציין פרסום שלכם לאחרונה, לגבי פסיקה של שופט בית המשפט העליון אליקים רובינשטיין, האומר: פגיעה בזכויות חשוד לא תיחשב כ"טעות". כאשר מדובר בחוקר משטרה, האם ניתן לומר שמחדל שכזה אינו מכוון?! [1]
על פי אותו הגיון:
  • האם ניתן לומר ששיבוש הליכי משפט וכתבי בית דין על ידי שופט ותיק ומנוסה אינו מכוון?
  • האם ניתן לומר ששיבוש הדיווח התקשורתי על התנהלות חריגה ובלתי סבירה בעליל של שופט אינו מכוון?
אשמח לקבל את תגובתך במהרה.
בברכה,
דר' יוסף צרניק
מאהל המחאה ת"א
קישור
2017-01-02 רובינשטיין מזהיר את המשטרה: פגיעה בזכויות חשוד לא תיחשב כ"טעות". מבהיר: לא יינתן גיבוי לפגיעה בזכויות, גם אם המשמעות תהיה זיכוי מסכים עם גרוניס שקבע בעבר: כאשר מדובר בחוקר משטרה, האם ניתן לומר שמחדל שכזה אינו מכוון?! מחלקה ראשונה.


פברוקים חמורים של השופט משה סובל במשפט רות דוד ורונאל פישר!

משפט רות דוד-רונאל פישר – תיעוד של "סיעור מוחות", הכנת "קלפים", חומר "ליום שחורעל ידי כנופיית פשע מאורגן במערכת המשפט ואכיפת החוק... ודיונים "בלתי פורמלייםמחוץ לפרוטוקול"של השופט משה סובל על פי שיטת הבבושקה ומתווה דוד רוזן - “מגדלור הצדק"...
קראו את הפוסט השלם: http://inproperinla.blogspot.co.il/2016/12/2016-12-26.html
  
    
תמונות: השופט משה סובל, והנאשמים רות דוד, רונאל פישר, ערן מלכה - קצה הקרחון בפשע המאורגן במערכת המשפט ואכיפת החוק. השופט משה סובל מפברק את ההליכים בשיתוף פעולה עם התביעה והסנגוריה במשפטם של רות דודרונאל פישרערן מלכה ואח’ – אחד ממשפטי השחיתות השלטונית החמורים בתולדות המדינה.
____


מאהל המחאה ת"א, 26 לדצמבר הדיווח התקשורתי בתיק זה מ”י נ מלכה ואח’ (28759-05-15) - מהתיקים החשובים בתולדות השחיתות במדינת ישראלקלוש במיוחדיוצא הדופן הוא "מחלקה ראשונה".
אז נסענו היום לסייע במימוש הזכות "לשימוע הוגן ופומבי" - מזכויות האדם הבסיסיות...
להלן מה שמצאנו:

אדוברות בתי המשפט מנהלת את גישת הציבור לבית המשפט
בבית המשפט המחוזי י-ם דלת ברזל כבר בכניסהאנשי ביטחון שואלים אותך בעודך ברחוב לאיזה מקרה באתרות דודתביא ת"זצריך לבדוק על בסיס אישי עם דוברות הנהלת בתי המשפט... הדוברות מנהלת את גישת הציבור לאולם הדיוניםנוהל חריג לחלוטיןמצב זה מעקר את הזכות לשימוע הוגן ופומבי וגישת הציבור לבתי המשפט מיסודן!
כמובן שנפסלנו תחילה... התירוץאולם קטן ואין מקום (אולם קטן -אמת ויציבאין מקום -התברר כשקר).
לאחר חפירות מייגעות נכנסנוגם בתוך אולם הדיונים נציג של הדוברות ניהל את מקומות הישיבה... וגם ניסה לשכנע את משמר בתי המשפט להוציא אותי עוד לפני תחילת הדיון…
בדיון היה מקום בקושי ל-20 איש מעבר לעורכי הדין ועוזריהםמעבר לתקשורת נכחו שם לדעתי אנשים בלבד מהציבור הרחב(שוקי משעול ואנחנו).ב) "סיעורי מוחותשגרתיים של כנופיית הפשע המאורגן
עדי ישעיהו עדת המדינה תיארה נוהל קבוע במשרד של רונאל פישר ורות דוד - "סיעור מוחות" (המושג שלהוכנראה גם של רונאל פישר ורות דוד לתיאור הענייןבמטרה להרחיב את עסקי הפשע המאורגןניפגשו באופן קבועלדוגמהקצין משטרה ערן מלכהעו"ד רונאל פישרומזכירתו האישית עדי ישעיהומלכה סיפק להם שמות של חשודים בתיקים חדשיםבהם החלו חקירות בלהב ויאח"הומצב החקירהואז הם ניסו לאתר "לקוחות חדשים עתידייםלמשרד עורכי הדין של רונאל פישר ורות דוד מבין השמות (חלקם או רובם עדיין בחקירה סמויה). אח"כ ניסו לאתר לכל אחד מהשמות צד שלישישיהיה זה שיפנה לשם ויפנה אותו למשרד של רונאל ורות דודבשלבים הבאיםערן מלכה מעביר "חומריםעל השמותמצב החקירותמועד צפוי של מעצרםאו הזמנתם לחקירהואז רונאל פישר מכין אותם לחקירה על פי החומר שהעביר לו מלכהלפעמים גם המליצו לאנשים פשוט להעלם מהארץ לזמן מה…
גכנופיית הפשע המאורגן מכינה "קלפיםאו חומר "ליום שחור"
די מדהיםאבל לאחר המעצר והחקירה הראשונית של רונאל פישרערן מלכהועדי ישעיהומשטרת ישראל לא החזיקה אותם במעצר עד תום ההליכיםולא מנעה את המגע ביניהםאז מה הם עשו? "סיעור מוחותכמובןוהפעם הכינו "קלפיםאו חומר"ליום שחור". על פי מה שהסבירה עדי ישעיהו – הכינו רשימות של של אנשי משטרה אחרים ביאח"ה או להבואחרים מחוץ למשטרהשעסקו בפעולות דומות לאלה של ערן מלכה ורונאל פישרברור גם שלרונאל פישר ולרות דוד יש "קלפיםאו חומר"ליום שחורעל אנשי פרקליטות ושופטים שהיו שותפים בפשיעה המאורגנת…
לכן גם ברור שכל המשפט הזה הוא משפט ראווהמעולם לה הייתה פה חקירת אמת ולעולם לא יהיה פה משפט אמת של עומק ורוחב השחיתות בצמרת המשטרההפרקליטותוהשופטים.
תמונה: יומן הדיונים בתיק מראה שהדיונים הקריטייםבהם העידה עדת המדינה עדי ישעיהו (22, 25, 26 לדצמבר, 2016) ותיארה בפרטי פרטים את הפשיעה המאורגנת של רות דודרונאל פישרערן מלכהנרשמו :לא התקיים". השופטים בישראל מחשיבים דיונים מסוג זה "בלתי פורמלייםמחוץ לפרוטוקול".  אולם ניהול דיונים מסוג זהבפרט כשאלה שבאולם אינם יודעים דבר על טיבם החריג של הדיוניםוהתקשורת מדווחת עליהם כדיונים תקפים של בית המשפטהוא מצב חריג לחלוטין.  מבחינה קרימינולוגית התנהלות זאת תיחשב ניהול דיונים מדומים/למראית עין סימן היכר מובהק של בית משפט בלתי כשיר בעליל ו/או מושחתמכיוון ששיבוש ההליכים בתיק זה נעשה מתוך שיתוף פעולה של השופט משה סובלפרקליטות המדינה והסנגוריםיש לראות גם בהתנהלות זאת פשיעה מאורגנת חמורה במערכת המשפט.
____________דהדיון בכלל "לא התקיים"
מיד בתחילת הדיוןחשדתי שזהו דיון מפוברק (עניין שיגרתי בבתי המשפט של מדינת ישראל), שכן הקלדנית לא הקלידה דבר… אז שאלתי את שוקי משעולשישב לידיושנכח בדיונים בתיק זה באופן קבועשוקי ענה לי בביטחון גמור: “הם מקליטים הכלויצרו פרוטוקול אח"כ.”
זהו… שלא… כפי שהתברר אח"כהשופט משה סובל רשם את הדיונים של עדותה של עדי ישעיהו "לא התקיימו"… ככל הנראה עדותה של עדי ישעיהו היא יותר ממה שפרוטוקול של בית משפט השל מדינת ישראל יכול לסבול

העקרון הבבושקה
המצב שנחשף בתיק זה מדגים את עקרון הבבושקהכשנחשפת שחיתות שלטונית חמורה במיוחדיש צורך להפעיל שחיתות שלטונית ברמה גבוהה עוד יותר בכדי להכיל את הפרשה הראשונהכאןיש צורך להפעיל פשיעה מאורגנת בבית המשפט המחוזי ירושליםעל מנת להכיל פשיעה מאורגנת בדרגים הגבוהים של המשטרה בשיתוף פעולה עם פרקליטת מחוז לשעברעורך דין ידועואחרים  


ו) "מתווה דוד רוזן" - “מגדלור הצדק"
נשאלת כמובן השאלהמה מטרת הפברוק של השופט משה סובלפרקליטות המדינה והסנגורים בקיום דיונים למראית עיןבמשפטה של רות דוד?
אני מוכן להמרשהשופט משה סובל פועל על פי "מתווה דוד רוזן": דוד רוזן פברק לחלוטין את ההליכים בפרשת הולילנדבסופם של ההליכים הרשיע כביכול את אהוד אולמרטוגזר כביכול את דינו למאסר ממושךאולם פסקי דין אלה לא עמדו במבחן ערעור בבית המשפט העליון כביכוליחד אם זאתמתוך התנהלות זאתדוד רוזן זכה לסיקור תקשורתי אוהדוהיו שראו בו בטעות"מגדלור הצדק", ומצד שניעד שהסתיים הערעור בבית המשפט העליוןהציבור כבר היה מוצף בפרשות שחיתות חדשותולא שם לב לתוצאה הסופית.
במקרה שלפנינואם השופט משה סובל יפעל על פי "מתווה דוד רוזן" – הוא ירשיע את רות דוד ורונאל פישרויגזור עליהם מאסרים ממושכיםפסקי דין אלה יהיו מבוססים על הראיות מעדותה של עדי ישעיהושאינה קיימת כלל בתיקמיד יזכה לסיקור תקשורתי אוהד.
בהמשךבית המשפט העליון יקל או יהפוך גזרי דין אלהמתוך אמירות כלליות שפסקי הדין של משה סובל לא היו מבוססים דיים בראיותבית המשפט העליון לא יאמר כמובןשאין עדות עדי ישעיהו מופיעה בתיק כלל…
הציבור אינו מטומטםהציבור אינו מבין אולי את כל הפרטים הטכניים של שחיתות השופטיםאבל קרוב לוודאי שחלק גדול מן הציבור אינו מאמין שרות דוד תיענש כראוי על פי דיןובמקבילאמון הציבור בבתי המשפט בהתדרדרות מתמשכת...

זשחיתות השופטים ודיווחי התקשורת
קשה להאמין שכתבים משפטיים מנוסים אינם שמים לב לפיברוקים השגרתיים במשפטי השחיתותיחד עם זאתיש לראות דיווח תקשורתי משובש של משפטים אלהכאילו התנהלו כראויכשיתוף פעולה בפועל של התקשורת עם השופטים המושחתים.
ואכןדוחות של ועדות ווינה על "חיזוק ישרת השופטים נגד שחיתותמצייניםשבאומות בהן השופטים מושחתיםהתקשורת בד"כ משתפת פעולה איתם...