Monday, June 25, 2018

2018-06-25 שרה נתניהו ומערכת המשפט: קומדיה דל ארטה!

2018-06-25  שרה נתניהו ומערכת המשפט: קומדיה דל ארטה!
Image may contain: text Image may contain: one or more people

2018-06-25 שרה נתניהו ומערכת המשפט: קומדיה דל ארטה!
---
מערכת המשפט פועלת כפשע מאורגן של צווארון לבן, מהסוג הנקרא בקרימינולוגיה - "פשע מאורגן מדינתי" - כלומר רשויות מדינתיות שהופכות לארגוני פשע.
פשע מאורגן של צווארון לבן הוא לא פשע מאורגן של צווארון כחול - כמו המאפיה הסיציליאנית. בפשע מאורגן סיציליאני יש פירמידה ושרשרת פיקוד, ומי שמפיר פקודה חוטף כדור.
פשע מאורגן של צווארון לבן הוא על פי קרימינולוגים "פשע מאורגן רופף". כלומר, הוא מתנהל ללא שרשרת פיקוד ברורה ובד"כ ללא תקשורת שניתן לתעד בין הפושעים. 
העסק מתנהל יותר כמו תיאטרון אימפרוביזציה, או מה שמוכר כ"קומדיה דל ארטה". כלומר - כל השחקנים יודעים לאן הסיפור זורם. אבל בדרך, מותר לשחקנים לאלתר, לעשות סלטה קדימה, סלטה לאחור, או סיבוב בורג כפול... הם משחקים משחקים ומתעתעים בצופים. אפילו כשהצופים יודעים מראש את עיקרי הסיפור וסוף העלילה (לדוגמה - משרתם של שני אדונים).
וכאן? הציבור יודע את עיקרי הסיפור, וגם את סוף העלילה: עד שהיועמ"ש, הפרקליטות והשופטים יגמרו לשחק בשרה וחמגשיות הכסף, הם יקברו את שרידי אמון הציבור במערכת המשפט! אבל בדרך מצפות לנו סלטות לכל הכיוונים, וגם סיבובי בורג כפולים...
וזה מה שהופך את הקומדיה דל ארטה לקלסיקה!
Manage