Tuesday, July 7, 2015

2015-07-07 ISRAEL: "Collapse of the Israel Police" and the lying media... //קריסת המשטרה והתקשורת השקרנית...


תוצאת תמונה עבור אפרים ברכה
The late Efraim Bracha - his suicide was described as "collapse of the Israel Police".
___
Haaretz daily described recent events as "collapse of Israel Police".  Two days ago, commander Efraim Bracha, head of the National Fraud Investigations Unit (~equivalent of FBI Assistant Director of Criminal Investigations) committed suicide.  The suicide came in the midst of publications by a small online news outlet - News1 - of serious corruption investigation against him.  Since the suicide, a well coordinated false media campaign is under way.  The campaign unsuccessfully tries to refute the true facts in the matter - that such investigation was under way, and that it reached a very advanced stage, involving the Attorney General and State Prosecution.   Additionally, the campaign attempts to blame News1 for responsibility for the suicide, and to use the incident for an assault on Freedom of the Press.
Now comes a press release from the Ministry of Justice, which is as convoluted and misleading as can be, but essentially affirms the facts published by News1.
Most alarming is the fact that most Israeli media collude with the authorities in the assault on Truth and on Freedom of the Press.
___


2015-07-07 ברכה ופסטיבל התקשורת השקרית - משרד המשפטים מאשר את חשיפת News1: הייתה חקירה
=========================
פסטיבל התקשורת השקרית וההשתלחות ביואב יצחק ואחרים שפעלו לטובת הציבור, שחזינו ב-48 השעות האחרונות, היה חסר תקדים. התופעה המדאיגה ביותר היא שהתקשורת רובה ככולה משתפת פעולה עם המושחתים.  כמובן, שזה מאשר את מה שהיה ברור כבר מזמן - אמינות זעומה של מערכת המשפט והחוק שלנו......
איתמר לוין News1.co.il  |  תגובות הצטרפות ל- VIP
 הם מאשרים את חשיפת יואב יצחק:  הייתה חקירה   
חזקה עליהם שבדקו [צילום: יונתן זינדל, פלאש 90]

וינשטיין נתן הנחיות בנוגע להמשך הבדיקה החשאית בעניינו של ברכה
איתמר לוין
משרד המשפטים גם מאשר את החשיפה ב-News1 בדבר מידע חשוב שהגיע למח"ש בשבוע שעבר * מודיע לראשונה: אכן הייתה "בדיקה חשאית" בעניין ברכה בעקבות מידע שנמסר מאז שנדחו העתירות נגדו * מייחס את המידע לפינטו ולמקורביו
לרשימה המלאה


הצעה לקולגות

יש לי הצעה לכמה מעמיתי באתרים אחרים: ללמוד לקרוא (מתוך הנחה שדבריהם אינם שקר מכוון). הודעת משרד המשפטים איננה מנקה את אפרים ברכה. להפך. ההודעה מאשרת שהייתה "בדיקה חשאית" בעניינו ושרק ביום חמישי שעבר נתן יהודה וינשטיין הנחיות כיצד להמשיך אותה. כותרות כאילו מח"ש ניקתה את ברכה, מקורן או באי-הבנת הנקרא, או בנפילה בפח הניסוח הפתלתול של ההודעה או בסילוף מכוון.

השיא שייך לחדשות ערוץ 10. שם הצליחו להתעלם לחלוטין משתי הפסקאות החשובות ביותר בהודעת משרד המשפטים, אלו המדברות על הבדיקה הנוכחית, וכך לבשר לגולשים/לצופים שהמשרד ניקה לחלוטין את ברכה. הידיעה הזאת אינה חתומה בידי עיתונאי כלשהו - כנראה לא מצאו מי שיהיה מוכן לשקר תחת שמו.
ניתוח ההודעה של משרד המשפטים בנוגע לפרשת ברכה מצביע על התפתלויות, התחכמויות ואפילו ניסיון מכוון להוליך שולל. אבל כל אלו לא יכולים להסתיר את מה שהמשרד מאשר: בפועל התנהלה חקירה נגד ברכה
> הצעה לקולגות▪  ▪  ▪
משרד המשפטים: מאז שתנ"צ אפרים ברכה ז"ל מסר את המידע המפליל נגד יאשיהו פינטו, שבעקבותיו נפתחה נגד פינטו חקירה שבסופה הוא הועמד לדין, הורשע ונידון לשנת מאסר, הגיעו תלונות ומידעים רבים מצד פינטו ומקורביו, שייחסו לתנ"צ ברכה עבירות שונות. כמתחייב, נבדקו מידעים אלו לאורך כל התקופות על-פי הנחיית היועץ המשפטי לממשלה ופרקליט המדינה.

הערה שלנו: ממתי רשויות האכיפה חושפות מקורות מידע? במיוחד נכונים הדברים דווקא לגבי מידע שלא העלה דבר, שהרי אין מדובר בחומר חקירה שיש לחשוף בפני נאשמים. משרד המשפטים הולך כאן בעקבות טוקבקיסטים ועיתונאים אינטרסנטים, במטרה לזרוע מלכתחילה ספק בנוגע לאמינות המידע. המשרד מתעלם מעובדה בסיסית: אם המידע נכון - אין כל חשיבות לשאלה מי מסר אותו ומדוע. אם המידע היה מופרך כולו, תמוה שלא ננקטה פעולה נגד מי שמסר אותו.

משרד המשפטים: בדיקות יסודיות שבוצעו בעבר בעניינו של ברכה ז"ל לא הניבו שום יסוד לפתיחה בחקירה פלילית. החלטות בעניין זה ניתנו על-ידי היועץ המשפטי לממשלה, בהמלצת פרקליט המדינה, ופורסם ברבים כי לא נמצא יסוד לפתיחת חקירה פלילית נגד תנ"צ ברכה. כמו-כן, לא נמצאה כל עילה למנוע את מינויו לראשות יאח"ה.

הערה שלנו: מה זה שייך לעניין? היו חקירות, ברכה יצא נקי - מצוין. זה לא רלוונטי למידע החדש ולבדיקות שבאו בעקבותיו. שוב: המטרה היא לזרוע ספק במה שמשרד המשפטים נאלץ להודות בו בשורות הבאות.

משרד המשפטים: כנגד החלטות אלו הוגשו עתירות לבג"ץ וביהמ"ש העליון דחה העתירות מכל וכל - בפסק דין שניתן בחודש יוני 2014 נקבע שאין מניעה למינויו של תנ"צ ברכה, ובפסק דין אחר שניתן בחודש פברואר 2015 נקבע כי אכן אין כל עילה לפתיחת חקירה פלילית נגדו.

הערה שלנו: משרד המשפטים יוצר כאן ערבוביה מכוונת ומנסה להוליך שולל. החלטת בג"ץ מיוני 2014 כלל לא נגעה לפרשת פינטו, אלא לפסק דין של השופט עמירם בנימיני בו נמתחה ביקורת קשה על התנהלותו ועל אמינותו של ברכה כאשר עמד בראש חקירה אחרת לגמרי בשנת 2004.

משרד המשפטים: גם לאחר דחיית עתירות אלו הוסיפו להגיע למח"ש מידעים נוספים.

הערה שלנו: אלו הם המידעים שעליהם דווח ב-News1 בחודשים האחרונים. אין כאן מילה וחצי מילה על מה שנעשה באותם מידעים. חזקה על מח"ש שהיא בדקה אותם, אבל דומה שמשרד המשפטים מתקשה מאוד להודות בכך, ולכן הוא מותיר עמומה נקודה מרכזית זו.

משרד המשפטים: לאחרונה התקבל מידע חדש שמקורו אף הוא בגורם הקשור לפינטו, ושלא נבדק קודם לכן, אך היה דומה במהותו למידעים קודמים שנבדקו ולא העלו דבר.

הערה שלנו: המשרד ממשיך להתפתל ולנסות להתרחק ככל האפשר מאמירת האמת: היה מידע שחייב בדיקה. מה זה רלוונטי האם המידע היה דומה למידע קודם שנבדק ולא העלה דבר? שלא לדבר על כך שהפיסקה הזאת סותרת חזיתית את הבאה אחריה.

משרד המשפטים: על-פי החלטת היועץ המשפטי לממשלה, הוחלט בשבוע שעבר לבדוק גם מידע זה, כמקובל וכנדרש. בשל רגישות הבדיקה, הועברו דיווחים מעת לעת ליועץ המשפטי לממשלה ולפרקליט המדינה. בדיקה זו הייתה בראשיתה ובישיבה שהתקיימה ביום ה' שעבר אצל היועץ, הוחלט אלו צעדים יינקטו להמשך הבדיקה, אך לא התקבלה שום החלטה על פתיחה בחקירה נגד תנ"צ ברכה.

הערה שלנו: אם המידע הזה דומה למידעים קודמים שלא העלו דבר, למה להטריד בו את היועץ המשפטי לממשלה? זה בצד הפרוצדורלי. העיקר הוא הצד המהותי: יש כאן אישור מלא לדברים שפורסמו ב-News1 בשלושת הימים האחרונים - היה מידע חשוב והייתה אצל וינשטיין ישיבה בה הוחלט כיצד להמשיך את הבדיקה.

משרד המשפטים: ככלל, המדיניות הינה שלא לפרסם מידע על-אודות בדיקה חשאית בעודה תלויה ועומדת, ולכן לא פורסמה כל הודעה מטעמנו בשבוע שעבר.

הערה שלנו: אנחנו השתמשנו שבועות ארוכים בביטוי "חקירה סמויה". משרד המשפטים קורא לזה "בדיקה חשאית", ולראשונה מאשר את קיומה. מבחינה מעשית, אין כל הבדל בין השתיים. משרד המשפטים יכול להתפתל כמה שהוא רוצה; בפועל הייתה חקירה נגד ברכה.

משרד המשפטים:ביום א', לאחר מותו הטראגי של תנ"צ ברכה, נטען בתקשורת כאילו כבר החליט היועץ המשפטי לממשלה לפתוח בחקירה פלילית נגד תנ"צ ברכה. היות שידיעה זו הייתה שקרית, פורסמה הודעה המבהירה כי לפרסום האמור לא היה כל בסיס.

הערה שלנו: משרד המשפטים ממשיך להכחיש ידיעה שלא פרסמנו. לא כתבנו בשום שלב שווינשטיין החליט לפתוח בחקירה פלילית. פרסמנו שהוא ושי ניצן אישרו עקרונית ביום חמישי שעבר לחקור את ברכה, אך וינשטיין אמר שיחליט רק בתחילת השבוע הנוכחי. את זה משרד המשפטים נמנע מלהכחיש, ולא בכדי. מה שנאמר בפיסקה הקודמת על הישיבה אצל וינשטיין, מחזק את הפרסום שלנו. ונא לשים לב, שההודעה מדברת רק על חקירה פלילית; היא אינה אומרת דבר על חקירה משמעתית.

משרד המשפטים: אין בכוונתנו לפרט בנושא תוכן הבדיקה, שכן אין לכך מקום, מטעמים ברורים ומובנים. עם זאת, יש לשוב ולהדגיש כי לכל אורך השנים, למרות התלונות שהוגשו והמידעים שהגיעו, לא התגבשה תשתית ראייתית המצדיקה פתיחה בחקירה פלילית נגד תנ"צ ברכה.

הערה שלנו: כמה קשה להם להודות באמת. שימו לב מה נאמר בפיסקה הזאת: שלאורך השנים לא התגבשה תשתית ראייתית לפתיחה בחקירה פלילית. שימו לב גם מה לא נאמר: שהמידע שהגיע מאז שנדחו העתירות, ובמיוחד בשבוע שעבר, גם הוא לא גיבש תשתית כזאת. לוחות הזמנים חד-משמעיים: ב-2.7.15 נתן וינשטיין הנחיות להמשך הבדיקה. ב-5.7.15 ברכה התאבד. לכן, ביום האירוע הטרגי הייתה חקירה תלויה ועומדת.
תאריך:  07/07/2015   |   עודכן:  07/07/2015
http://www.news1.co.il/Archive/003-D-104176-00.html

2015-07-07 ISRAEL: "Collapse of the Israel Police" - and assault on Freedom of the Press //

תוצאת תמונה עבור אפרים ברכה 
Israel Police senior commander Efraim Bracha's suicide was described as "collapse of the Israel Police."
In the aftermath of the suicide of Israel Police senior commander Efraim Bracha "Investigator No 1", a direct assault on Freedom of the Press.
Senior government officials have made a series of statements in the 48 hours since the suicide, in which they tried to claim that the publications regarding corruption investigation against commander Efraim Bracha were a false "crusade". Calls were made to protect senior police officers against negative publications, and for actions against journalists. In fact, additional news published today show that the news published regarding commander Bracha were well-founded.


מדינת הפוך על הפוך - הופכים את שחיתות המשטרה למתקפה על חופש העיתונות

עיתונאים מטעם מובילים את המערכה נגד חופש העיתונות... לא ברור,

האם הכוונה היא ליצור אמות מידה נפרדות לגבי חופש העיתונות לגבי אנשי ציבור?  באומות מתוקנות, ההיפך הוא הנכון.  לעיתונות מותר לפרסם על אנשי ציבור עניינים שאין לפרסמם על אזרח מן השורה...

שוטרים תוקפים את מח"ש: היה ניסיון 
להרוויח מהפרסומים על תת־ניצב ברכה

לדברי בכירים במשטרה, מח"ש לא יצאה בהודעה ברורה המנקה את ראש יאח"ה מכל חשד, והיתה צריכה להבהיר לפני התאבדותו כי אין כוונה לחקור אותו. ארדן: "האמירות לא יכולות להישאר באוויר"
http://www.haaretz.co.il/news/law/.premium-1.2677841

משרד המשפטים מטהר את ברכה: "לא התקבלה החלטה לפתוח נגדו בחקירה"

מאוחר מידי, מבהיר משרד המשפטים כי הדיווחים לפיהם הוחלט לפתוח בחקירה נגד תנ"צ אפריים ברכה ז"ל - אינם נכונים: "נבקש להבהיר באופן חד משמעי כי מדובר בשקר גס, בהמשך לפרסומים כוזבים בעניין"

http://www.bhol.co.il/article.aspx?id=85582

הסיפור מאחורי התאבדותו של תת-ניצב אפרים ברכה

עיתונאים שבגדו בשליחותם ■ מידע אינטימי שהופץ ■ רב מקושר שחסידיו יצאו למלחמה בשוטר שהפליל אותו ■ וקצין אמיץ וטוב שלא היה חף מחולשות
05.07.2015 21:58
ובמשחק הזה נטלו חלק כמה עיתונאים שנדמה כי בגדו בשליחותם, אם אי פעם הייתה להם כזו. אחד מהם, אבירם זינו ממעריב, הגיע לפני מספר שבועות למחלקה לחקירות שוטרים ומסר עדות נגד ברכה. בין השאר הוא הציג בחקירה התכתבות בווטסאפ בינו ובין ברכה, בה שיתף אותו בהתפתחות בחקירת ההוצאות המופרזות של מעונות ראש הממשלה. אותו עיתונאי - שכך שרף מקור, החטא המקצועי החמור מכולם - הגיש שבועות לפני כן מידע ליועץ המשפטי לממשלה ובו פרטים אינטימיים מאוד על אחד מבני משפחתו של ברכה. "אם זה יתפרסם הוא יתאבד", אמר ברכה לעיתונאי על הקרוב. המידע כאמור לא פורסם אך מצא את דרכו לשולחנו של וינשטיין למרות שלא הכיל פרטים בעלי חשיבות ציבורית אמיתית, שהיה בהם כדי להבאיש את ריחו של ברכה.
במקרה או שלא, לפני שלושה שבועות ביקר זינו בווילה המהודרת של הרב פינטו, שמשקיפה על ימה של אשדוד. התאבדותו של ברכה היא אם כך אות נוסף להידרדרות מקצוע העיתונות. דרכי עבודה מפוקפקות היו לסימני הדרך של כמה מושכי עט. זינו טען מנגד כי כלל לא חשף מקור, כי בינו ובין ברכה לא היו יחסים כאלה, וכי העביר את הווטסאפ המדובר לכל העורכים שלו. את החומרים המדוברים העביר ליועמ"ש כיוון שלהבנתו היה בהם פוטנציאל שיאיר את ברכה באור שלילי.  
http://www.haaretz.co.il/news/law/1.2676374

מסתמן: אבירם זינו יזומן לבירור במועצת העיתונות - וואלה! ברנז'ה

לפני יום אחד - מסתמן: אבירם זינו יזומן לבירור במועצת העיתונות. פרסום ראשון: בימים הקרובים צפויה להתקבל תלונה נגד כתב מעריב בטענה שחשף את תנ"צ אפרים ברכה כמקור.
b.walla.co.il/item/2870229

דנינו: מול הרוע בהתגלמותו


ראש אגף החקירות והמודיעין, ניצב מני יצחקי, אמר בהספדו: "נלחמת בדרכך המיוחדת, ביושרה, בצניעות ובמקצועיות, מול הפשיעה החמורה. בשליחותך למגר את הפשיעה נגעת בעצבים הרגשים של עבריינים רבים, והם שיגרו חזרה חיצים".

המפכ"ל לשעבר, יוחנן דנינו, אמר: "אפילו אתה לא יכולת אל מול הרוע בהתגלמותו, אל מול הסתה רצפות שקרים שהגיעה לשיא השפלות אפילו אחרי מותך, בניסיון להכפיש כדי לרמוס את כבודך ומורשתך. כולי תקווה שבימים הקשים האלה ילמדו כולם מי היית ומה היה פועלך המרשים. האירוע פגע ופצע את כולם, הותיר אותנו המומים, כואבים, מדממים ונסערים. עם ישראל כולו חייב לראות באירוע הזה זעקת אמת המתריעה על הפגיעה בדמוקרטיה הישראלית ובשלטון החוק. אם לא נתעורר לאחר האירוע הזה, איש איש באחריותו, ההתדרדרות לא תאחר לבוא".

http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4676778,00.html

ברכה נקבר: "אבא, הימים האחרונים היו סיוט"
...
הדברים הקשים ביותר נאמרו אולי על ידי ראש אגף החקירות והמודיעין בעבר, יואב סגלוביץ'. "בשלהי 2012 ניגשת אליי באחד הבקרים, סיפרת על אירוע ועשית בחירה מתבקשת אך קשה מנשוא. בחירה בין הרב שלך לבין המדינה שלך", סיפר סגלוביץ' על החלטת ברכה לספר כי הרב פינטו ניסה לשחדו. "הלכת עם האמונה שלך ועם צדק ויושר והמדינה הייתה לפניך. את חובתך ביצעת ולא ביקשת הנחה. היית מפקד בכיר ובאחת הפכת לעד ומתלונן, אך בפועל היית נפגע עבירה מתמשכת. לא רק בניסיון העברייני של מי שמכנים אותו רב, אלא נפגע עבירה מהדף של עבריינים מחוברים ומקושרים. אט אט בדיה הופכת לרכילות, ואז לתחקיר ואז לאמת צרופה".
...
פרקליט המדינה שי ניצן ספד אף הוא: "אזכור אדם ענו וצנוע שהקדיש את חייו למען עמו ומדינתו, אזכרו כמי שרדפוהו בדין, רדפהו עבריינים ועושי דברם. כמי שהוא ומשפחתו שילמו לאורך השנים מחיר אישי כבד בשל שליחותו ומסירותו למשטרה ולמדינה. כמי שהיה נתון לשיסוי, עד שכוחו לא עמד לו עוד. כאבכם הוא כאבנו ואין נחמה על האבדן. אולי תהיה לכם מעט נחמה בידיעה שהוא היה אדם משכמו ומעלה. ודבק בערכיו בכל מחיר, גם כשהמחיר היה כבד". 
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4676778,00.html

ברכה נוקה מחשד: "לא מבינים את גודל המסע השקרי נגדו"
רק שעות ארוכות לאחר התאבדותו של קצין המשטרה המוערך הודיע משרד המשפטים כי לא הייתה כוונה לחקור אותו.
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4676535,00.html
משרד המשפטים: אנשי פינטו הגישו תלונות רבות, לא נמצא דבר נגד אפרים ברכה
יומיים לאחר התאבדות מפקד יאח"ה, מפרסמים במשרד המשפטים הודעה נוספת המנקה את הקצין הבכיר. "בדקנו מידע נוסף שהתקבל ומקורו בגורם הקשור לפינטו, הפרסום על פתיחת חקירה פלילית היה שקרי"
...
בהודעה שפורסמה מצוין כי "לאחרונה התקבל מידע חדש שמקורו אף הוא בגורם הקשור לפינטו, ושלא נבדק קודם לכן, אך היה דומה במהותו למידעים קודמים שנבדקו ולא העלו דבר. על-פי החלטת היועמ"ש, הוחלט בשבוע שעבר לבדוק גם מידע זה. בשל רגישות הבדיקה, הועברו דיווחים מעת לעת ליועמ"ש ולפרקליט המדינה. בדיקה זו היתה בראשיתה ובישיבה שהתקיימה ביום חמישי שעבר אצל היועץ, הוחלט אילו צעדים יינקטו להמשך הבדיקה, אך לא התקבלה שום החלטה על פתיחה בחקירה נגד תנ"צ ברכה".
"ככלל, המדיניות הינה שלא לפרסם מידע אודות בדיקה חשאית בעודה תלויה ועומדת, ולכן לא פורסמה כל הודעה מטעמנו בשבוע שעבר", מסבירים במשרד המשפטים את החלטתם לא להגיב, למרות הפרסומים נגד ברכה, ימים ספורים לפני ששם קץ לחייו בירייה במכוניתו, סמוך לביתו במודיעין. "ביום ראשון, לאחר מותו הטראגי של תנ"צ ברכה, נטען בתקשורת כאילו כבר החליט היועץ המשפטי לממשלה לפתוח בחקירה פלילית נגד תנ"צ ברכה. היות וידיעה זו היתה שקרית, פורסמה הודעה המבהירה כי לפרסום האמור לא היה כל בסיס".
במשרד המשפטים כותבים לסיכום כי "אין בכוונתנו לפרט בנושא תוכן הבדיקה, שכן אין לכך מקום, מטעמים ברורים ומובנים. יחד עם זאת, יש לשוב ולהדגיש כי לכל אורך השנים, למרות התלונות שהוגשו והמידעים שהגיעו, לא התגבשה תשתית ראייתית המצדיקה פתיחה בחקירה פלילית נגד תנ"צ ברכה".
http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4677312,00.html

2015-07-07 ISRAEL: Collapse of the Israel Police // "קריסת המשטרה"

The disinformation campaign, in which most Israeli media took part over the past 48 hours, has come to another dramatic turning point.  New1, a small online outlet, which has been vilified non-stop for purportedly irresponsible defamatory publications, published at midday the truth about the causes of Israel Police commander Efraim Bracha's suicide.
On June 30, 2015, the investigators reached a breakthrough, which affirmed the worst suspicions against Efraim Bracha - "Investigator No 1" - head of the National Fraud Investigations Unit of the Israel Police (roughly equivalent to FBI Assistant Director for Criminal Investigations).  A senior figure provided detailed testimony regarding inside information leaks by Bracha to suspects in major corruption investigation in the Ashdod city hall.  Following directives by Attorney General Yehuda Weinstein, a polygraph test was conducted, in which the testimony passed.  Consequently, a detailed affidavit was personally drafted by Attorney General Weinstein and Raz Nizri (senior investigator) for that senior figure.   A second polygraph test was conducted, which the senior figure again passed.   The outcome was stunning... יואב יצחק מפרסם את העובדות על ימיו האחרונים של ברכה
============================
פסיטבל התקשורת השקרית של היומיים האחרונים מתגלה בכל כיעורו... יצ
____
הדרמה במח"ש / חמישה ימים לפני ההתאבדות הטרגית
העדות הדרמטית והפוליגרף שאימתו החשדות המפלילים נגד אפרים ברכה
ביום 30.06.15 הגיעו חוקרי מח"ש לפריצת דרך שאימתה את החשדות החמורים נגד תנ"צ ברכה  עדות מפורטת מפיה של דמות בכירה, בדבר הדלפת מידע מפיו של ברכה לחשודים בפרשת עיריית אשדוד  לפי הנחייתו של וינשטיין בוצעה לאותה דמות בכירה בדיקת פוליגרף - שבה נמצאה דוברת אמת; ולאחריה היא זומנה למסור הצהרה שאותה ניסחו אישית וינשטיין ורז נזרי, ולבדיקת פוליגרף נוספת, שגם בה יצאה דוברת אמת  תוצאות הפוליגרף הדהימו את היועמ"ש

חדשות מחלקה ראשונה (News1 ) הינו אתר חדשות ותחקירים מקצועי, אמין ובלתי תלוי. כל החדשות החמות, גם אלה שאינן מפורסמות בכלי תקשורת גדולים אחרים
NEWS1.CO.IL


יואב יצחק News1.co.il  |  תגובות הצטרפות ל- VIP

וינשטיין. דרש פוליגרף וניסח ההצהרה [צילום: פלאש 90]
ברכה. התאבד בעקבות המידע החמור [צילום: מן הטלוויזיה]
הדרמה במח"ש / חמישה ימים לפני ההתאבדות הטרגית
העדות הדרמטית והפוליגרף שאימתו
החשדות המפלילים נגד אפרים ברכה
נזרי. ניסח את השאלות לפוליגרף [צילום: משרד המשפטים]

ציפינו לחקירה, לא להתאבדות
יואב יצחק
תנ"צ אפרים ברכה לא עמד בלחץ, ולא נתן לעצמו את הזכות השמורה לאלפי חשודים שהוא עצמו חקר: למסור במח"ש את גרסתו ולנהל מאבק להוכחת חפותו - אם אכן לא ביצע מעשים בלתי כשרים * הח"מ התריע מספר פעמים מפני דבריו של ברכה, שהזהיר כי הוא "עלול להתאבד אם יחקרו אותו בחשד שקיבל שוחד" (16.06.15) * למרות זאת, אקדחו לא נלקח ממנו והוא נותר ללא השגחה
לרשימה המלאה

ביום 30.06.15 הגיעו חוקרי מח"ש לפריצת דרך שאימתה את החשדות החמורים נגד תנ"צ ברכה עדות מפורטת מפיה של דמות בכירה, בדבר הדלפת מידע מפיו של ברכה לחשודים בפרשת עיריית אשדוד לפי הנחייתו של וינשטיין בוצעה לאותה דמות בכירה בדיקת פוליגרף - שבה נמצאה דוברת אמת; ולאחריה היא זומנה למסור הצהרה שאותה ניסחו אישית וינשטיין ורז נזרי, ולבדיקת פוליגרף נוספת, שגם בה יצאה דוברת אמת תוצאות הפוליגרף הדהימו את היועמ"ש
1.


2.


3.▪  ▪  ▪
חשיפה: ימים ספורים לפני התאבדותו הטרגית של תנ"צ אפרים ברכה (ז"ל) הובאו בפני חוקרי המחלקה לחקירות שוטרים לפחות שתי עדויות דרמטיות - במסגרת חקירה סמויה שהתקיימה במשך מספר שבועות, שחיזקו את החשדות החמורים נגד הקצין הבכיר. כך נודע ל-News1. המידע הקפיץ את בכירי התביעה והאיץ את ההליכים ואת ההחלטות לדרישה: לעבור מחקירה סמויה, שהתקיימה כאמור באופן מואץ, לחקירה גלויה.

המידע הרגיש שלהלן טופל אישית על-ידי בכירי התביעה בישראל, ובראשם: היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, המשנה ליועמ"ש, רז נזרי, ופרקליט המדינה שי ניצן. וינשטיין ונזרי הם שהובילו את החקירה הסמויה במח"ש - יחד עם ראשי מח"ש עו"ד אורי כרמל וסגנו עו"ד משה סעדה - שגבתה בשבוע שעבר עדויות מטרידות שחייבו חקירת ברכה. העדויות (ו/או השיחות בפרשה השנייה) התקיימו בנוגע לשתי פרשות חמורות. ל-News1 נודע, כי במסגרת החקירה הסמויה תושאלו באחרונה גם כמה מפקודיו לשעבר של ברכה.

יאמר כאן: על-אף התאבדותו של ברכה (ז"ל), ומחמת הטענות וההאשמות המופנות כלפי הח"מ מצד עיתונאים יריבים ו/או גורמים בעלי עניין, כולל האשמת הח"מ בהריגה, ונוכח זאת שעסקינן בארגונים חשובים במשטרת ישראל ובאופן תפקודם הלקוי של גורמי החקירה והאכיפה, בפרשה זו, אנו מוצאים לנכון להביא בפני הקוראים את העובדות, כהוויתן, כדי שיובן: תנ"צ ברכה התאבד, ככל הנראה, בגלל חומר הראיות שהצטבר נגדו במח"ש. חומר הראיות הצביע על חשדות חמורים לעבירות פליליות.

בכל הכבוד, ועל-אף צערנו בשל התאבדותו של ברכה, לדידנו, "אחרי מות קדושים אמור" אינו יכול לדרוש מאתנו שתיקה ואי-דיווח על העובדות האמיתיות שהתגלו. קל וחומר כאשר נעשה מאמץ מיוחד, מצד גורמים רבים ובהם כלי תקשורת, להציג את תנ"צ ברכה כקדוש מעונה ואת הח"מ ו-News1 כמי ששפכו את דמו.

נודע, כי ברכה, שידע היטב על החשדות נגדו, חשש מאוד מחקירתו תוך זמן קצר מאוד. את חששו הביעה היטב הרבנית דבורה עשור, מקורבת למשפחת ברכה, שאמרה בראיון לידיעות אחרונות (06.07.15): "ברכה תמיד אמר לבני משפחתו שהפחד הכי גדול שלו זה להיות חלילה יום אחד באזיקים במח"ש. כל הזמן הוא חשב על ילדיו ואשתו". לצערנו, ברכה שלח יד בנפשו. התאבדותו מקשה עתה על חקר האמת.

הפוליגרף שאימת החשדות
כפי שחשפנו ב-News1 - בפרשת פרשת השוחד בעיריית אשדוד תנ"צ הדליף ברכה מידע מוקדם לחשודים על אודות החקירה הסמויה שנערכה ביאח"ה ואף נפגש אישית עם חלק מהחשודים; לאחר מכן הדליף לחשודים יום קודם על התוכנית לעבור לשלב ה"פרוץ" (יום המעצרים), ואיפשר לכמה מהם להימלט לחו"ל (לפריז); בהמשך, ולאחר ששבו מחו"ל בעיתוי שתואם עמו, נפגש ברכה אישית לפחות פעמיים נוספות עם כמה מהחשודים כדי לתדרכם לקראת חקירתם. במקביל פעל ברכה כדי לסייע לאחד החשודים העיקריים (קבלן גדול) שלא ייעצר ושדרכונו לא יילקח ממנו. ברכה עשה כל זאת תמורת יחסי שוחד.

ברכה ניצל לרעה את מעמדו ב-2012 כראש חטיבת המודיעין והחקירות באגף החקירות, שמכוחו הוא זכה לזרימת מידע שוטפת גם מהחקירה בתיק זה - שנוהל אותה עת ביחידה הארצית לחקירות הונאה, בראשה עמדה אז תנ"צ זיוה אגמי (שלא ידעה מאומה על מעשיו).

המידע שהובא בפני מח"ש בפרשה זו כולל ראיות חפציות, לרבות בעניין הפגישות. מרכיביו של המידע אומתו גם בחקירה מודיעינית שביצעו אנשי מח"ש. נוכח זאת, שקדו חוקרי מח"ש במשך שבועות כדי לגבש את חומרי החקירה ולשכנע את וינשטיין להתיר מעבר מחקירה סמויה לחקירה גלויה - שתכלול חקירתו של ברכה.

בשבוע שעבר החליט היועמ"ש, בטרם יכריע בדבר חקירת ברכה באזהרה, לגבות עדות בנושא זה מדמות מרכזית שהשתתפה-כמאזינה לשיחת טלפון שהתקיימה. ואכן, בעקבות החשיפות הנוספות ב-News1, נדרשה אותה דמות מרכזית והגיעה ביום שלישי (30.06.15) למתקני מח"ש בתל אביב ומסרה עדות מלאה:

העדות בחקירה

 • אותה דמות מרכזית העידה: ביום 18.03.12 השתתפתי כמאזינה בשיחת טלפון שבה הדובר המרכזי היה אפרים ברכה. ברכה מסר באותה שיחה: מחר ה"פרוץ" (ביצוע המעצרים). תגידו ל-- (קבלן ידוע) שמחר באים לעצור אותו ושיברח מהארץ. באותה שיחה מסר ברכה, בנוסף, מי האישים הנוספים שייעצרו למחרת בבוקר, וביקש במקביל להרגיע גורם בכיר אחר שהוא לא ייעצר;

 • באותה עדות מסרה אותה דמות מרכזית: בעקבות דבריו של ברכה, שנאמרו בשיחת טלפון, הועבר המידע לקבלן ולגורמים נוספים. הקבלן שהיה אחד החשודים המרכזיים עשה כפי שהציע ברכה: הוא, בנו וכמה מאנשיו נמלטו באותו לילה לחו"ל, לפריז;

שתי בדיקות פוליגרף

היועץ המשפטי לממשלה, פרקליט המדינה וראשי מח"ש לא הסתפקו באותה עדות. הם ביקשו לוודא כי אכן מדובר בעדות אמת ובטיעונים מדויקים. לכן דרשו מאותה דמות מרכזית להיבדק בפוליגרף:

 • בדיקה ראשונה - נעשתה בצהרי יום שלישי (30.06.15), זמן קצר מאוד לאחר העדות. הבדיקה נערכה ב"מכון פוליגרף שלמה ברוק", המספק שירותים חשאיים מסוג אלה למח"ש. באותה בדיקה נשאלה אותה דמות באשר לאותה שיחת טלפון מצד ברכה והדלפת המידע בדבר המעצרים שתוכננו. הוצגו שאלות. והיא נמצאה דוברת אמת;

 • בדיקה שניה - תוצאות הבדיקה הראשונה הועברו תוך דקות ליועמ"ש ולמשנה רז נזרי. לאחר שעיינו בתוצאות, מהן נדהמו, הם ביקשו להזמין את אותה דמות מרכזית לבדיקת פוליגרף נוספת. והפעם: הם ביקשו ממנה לחתום על הצהרה גורפת, שאותה הכינו וינשטיין ונזרי בעצמם (ולהיבדק בפוליגרף), לפיה: היא אינה משקרת לטובת מישהו אחר, כי אכן שמעה במו-אזניה את ברכה שנוקב בשמו של הקבלן ומבקש להזהירו ממעצר, וכי שמעה בנוסף את כל אותם שמות שמנה ברכה, שגם אותם ביקש להזהיר מהמעצר שתוכנן ליום שלמחרת. ההצהרה הייתה גורפת והכילה פרטים רבים. ואכן, אותה דמות מרכזית הוקפצה מחדש תוך זמן קצר מאוד. היא הסכימה לחתום על ההצהרה כולה (למרות הסיכון שהצהרתה תיפול בגלל אי-דיוק באחד הפרטים) ונערכה לה במקביל, בהסכמתה, בדיקת פוליגרף. התוצאה: דוברת אמת.

העדות, שחוזקה בשתי בדיקות פוליגרף, הדהימה את וינשטיין ואת נזרי, ולכן הם יזמו דיון מעמיק ליום חמישי (02.07.15) כדי לבחון את חומר הראיות ולשקול כיצד להתקדם. על-הפרק עמדה דרישת ראשי מח"ש: לאפשר להם לגבות את עדותו של ברכה, באזהרה.

הקשר הנטען עם בן כהן

לידי חוקרי מח"ש הובא מידע שהעלה חשד לקשר בלתי חוקי בין תנ"צ אפרים ברכה (ז"ל) לבין בן כהן - שנמנה עם ארגוני הפשיעה בישראל. השניים הכירו עוד בתקופת בחרותם. חוקרי מח"ש עסקו בכך בשבועות האחרונים, במסגרת החקירה הסמויה, ואף קיימו כמה שיחות מודיעין שהניבו מודיעין שחייב המשך טיפול, לרבות פעולת מודיעין ביום חמישי (02.07.15). כתוצאה מכך עלה חשד כבד, לפיו בן כהן קיבל בעבר הדלפה מברכה, לגבי תיק פשע חמור. המידע המוכמן, שאותו אנו נמנעים מלפרט כאן בשל זהות המעורבים מצד ארגוני הפשע, מחייב המשך חקירה. יודגש, בשל חומרת החשדות וזהות העד המרכזי, במקרה דנן, המוכר כעבריין מורשע וכבד, הובן במח"ש כי יש להתייחס בזהירות רבה לסוגיה זו, ולבחון את מידת מעורבותו של ברכה, אם בכלל, אך למצות את החקירה הסמויה - מחשש שמא הצליח אותו גורם לקבל הדלפות נוספות מברכה ו/או מגורמי משטרה בכירים אחרים.

פרשות נוספות

מלבד שתי הפרשות הנ"ל - עסקו במח"ש בשורה של פרשות. גם בהן הצטבר מידע מטריד, שחייב חקירה, שאכן התקיימה בחלק מהעניינים כחקירה סמויה נגד ברכה וגורמים נוספים. לצערנו, התאבדותו הטראגית עצרה, לפחות בשלב זה, את החקירה הסמויה. עכשיו יידרש היועמ"ש לשאלה: האם יש מקום להמשיך את החקירה הסמויה לפחות בחלק מהעניינים שהובאו בפניו.

ודרושה חקירה נוספת: מדוע היועמ"ש וינשטיין ובכירי הפרקליטות והמשטרה וגורמים נוספים גררו רגליים, ונמנעו מחקירתו של ברכה (ז"ל) תוך זמן קצר ומהשעייתו מתפקידו כראש היחידה הארצית לחקירות הונאה. דרושה חקירה בנושא זה, במיוחד נוכח הטרגדיה הנוראה, והחשש שמא העיכוב בחקירתו נבע משיקולים זרים.
תאריך:  07/07/2015   |   עודכן: 
http://www.news1.co.il/Archive/0024-D-104158-00.html
התאבדותו של אפרים ברכה משמשת חברי כנסת לניסיון לפגוע בחופש הביטוי. אלא שלעובדי ציבור יש הרבה יותר כלים מאשר לאזרח מן השורה להגן על עצמם. חובה להיזהר ממדרון חלקלק שיגרום לפגיעה אנושה בדמוקרטיה
▪  ▪  ▪

זו הייתה רק שאלה של זמן, עד שמישהו ינסה למנף את התאבדותו של תת-ניצב אפרים ברכה ז"ל לניסיון לפגוע בחופש הביטוי. יו"ר ועדת החוקה, ניסן סלומינסקי, נזקק לקצת יותר מ-24 שעות מאז האירוע הטרגי כדי לעשות זאת. 

"ידענו שיריות הורגות, אח"כ למדנו שגם אבנים הורגות, וכעת הוכחו דברי חכמינו ז"ל שגם מילים הורגות", אמר (יום ב', 6.7.15) סלומינסקי בפתח ישיבת הוועדה. "אנו יודעים להגן מפני יריות או מפני אבנים, אבל לא מפני מילים. המערכת לא יכולה לעבור כך לסדר היום. המערכת צריכה לעשות משהו בנדון ולא לאפשר לומר כל דבר בשם חופש הביטוי. אני מקווה שהמערכת תעשה משהו בנדון, אחרת אנו נרים את הכפפה". 

עמיתו, אורי מקלב, הזכיר את התאבדותו של איש מינהל האוכלוסין בעקבות שיימינג ברשת. "האם אנו נותנים מספיק תמיכה והגנה לאנשי הציבור? כנראה שלא! צריך לתת את הדעת ולדון איך ניתן חומות הגנה לאנשי ציבור", אמר מקלב. 

סוד ידוע הוא, שנבחרי ציבור לא ממש אוהבים את חופש הביטוי. כלומר, הם אוהבים אותו מאוד - בתנאי שזה החופש שלהם. הם מסוגלים לשסות בצעקות ובקריאות ביניים את יריביהם, ומדי פעם הם יוזמים איזשהו רעיון שיגביל את חופש הביטוי של התקשורת. ככלות הכל, למה שלא תהיה תקשורת שתפרסם רק את מה שהם רוצים? מי צריך תקשורת חוקרת, שעלולה להצביע על מחדליהם ואולי אפילו על מעשיהם הפסולים? 

כדאי שנזכיר לסלומינסקי, מקלב וחבריהם את עקרון היסוד: אין דמוקרטיה בלי חופש ביטוי, ואין חופש ביטוי בלי חופש עיתונות. אדם אינו יכול לבחור אם אין לו מידע, ובלי התקשורת הוא לא יקבל את המידע הזה. לא במפתיע, חופש עיתונות הוא אחד המדדים החשובים ביותר לקביעה האם בדמוקרטיה עסקינן. 

מובן, שהן חופש הביטוי והן חופש העיתונות אינם מוחלטים. כמו כל זכות יסוד בחברה דמוקרטית, הם מוגבלים על-ידי זכויות אחרות: שם טוב, פרטיות, ביטחון המדינה, ביטחון אישי, טובתם של ילדים ועוד. שם המשחק הוא האיזון בין הזכויות הללו, ובעידן האינטרנט והתקשורת המיידית משימת האיזון קשה מאי-פעם. 

אבל, וזהו אבל גדול בהקשר שלנו, לעובדי ציבור יש הרבה יותר אמצעי הגנה על שמם הטוב מאשר לאזרח מן השורה. אם ניקח ספציפית את ברכה המנוח, הרי שכשוטר בכיר עמדו לרשותו 90 אנשי חטיבת הדוברות של המשטרה. הוא יכול היה לבקש מבכירי משרד המשפטים שימסרו תגובות מפורטות בעניינו. הוא עמד בקשר קרוב עם עיתונאים ויכול היה להשתמש גם במסלול הזה להעברת עמדתו. איננו יודעים וכנראה גם לא נדע מדוע לא עשה זאת, אך אין להתעלם מכך שכל האמצעים הללו עמדו לרשותו. 

כל אלו באו, כאמור, בנוסף לאמצעים הרגילים שבידי כל אזרח. ברכה יכול היה להגיש תביעות לשון הרע; ואל תגידו שזה כלי חסר ערך, משום שבתי המשפט מוצפים בתביעות כאלו וחלק לא מבוטל מהן גם מתקבלות. הוא יכול היה לבקש צווים זמניים נגד פרסומים בעניינו. נכון, לא בטוח שבתי המשפט היו נענים לו - אך חזקה עליהם שהיו מאזנים בין זכותו של ברכה לשם טוב וחזקת החפות העומדת לו, לבין חופש הביטוי וחופש העיתונות. בישראל יש פסיקה ענפה בתחום לשון הרע, ובתי המשפט לא היו חורשים בקרקע בתולה על גבו של ברכה. 

מעבר לכך, אם תינתן הגנת-יתר לעובדי ציבור - השלב המתבקש הבא יהיה הגנת-יתר לנבחרי ציבור. הללו יוכלו לטעון: בחרתם בנו - תנו לנו לעשות את עבודתנו. זו כבר תהיה פגיעה אנושה בדמוקרטיה. את הסכנה הזאת חייבים למנוע בעודה באיבה. 

האמצעים הקיימים כיום להתמודדות מול הוצאת לשון הרע מספיקים בהחלט. מקרה אחד, כואב וקיצוני ככל שיהיה, אינו מצדיק לשבור את הכלים ולפגוע בזכויות יסוד חוקתיות, המעניקות לכולנו הגנה - במיוחד מפני ניצול לרעה של הכוח המצוי בידי עובדי ציבור ונבחרי ציבור.
תאריך: 06/07/2015
http://www.news1.co.il/Archive/0024-D-104158-00.html

איתמר לוין News1.co.il  |  תגובות הצטרפות ל- VIP
מח"ש מבהירה: לא ניקינו את ברכה
לא ניקו [צילום: יונתן זינדל, פלאש 90]

המחלקה מכחישה את הפרסומים בחלק מאמצעי התקשורת לפיהם הוציאה הודעה בה נמסר שלא נמצאו חשדות לפלילים במעשיו של ברכה
▪  ▪  ▪
המחלקה לחקירות שוטרים לא הוציאה הודעה המנקה את תת-ניצב אפרים ברכה ז"ל. כך הבהירה (יום ב', 6.7.15) דוברת המחלקה בתשובה לפניית News1.

בחלק מאמצעי התקשורת נכתב, כאילו מח"ש הבהירה לאחר התאבדותו של ברכה, כי לא נמצאו חשדות לפלילים במעשיו. כמה עיתונאים אף הגדילו לעשות, והביאו "תגובות" של השר לביטחון פנים, גלעד ארדן, ושל קציני משטרה אנונימיים לאותה הודעה. כאמור, הודעה כזאת לא הייתה ולא נבראה.

ההודעה היחידה היא של דובר משרד המשפטים בשמם של היועץ המשפטי לממשלה, יהודה וינשטיין, ופרקליט המדינה, שי ניצן. בהודעה זו נאמר, כי בניגוד למה שפורסם ב-News1 - לא הוחלט לפתוח בחקירה נגד ברכה. אולם כפי שכבר הובהר כאן, וינשטיין וניצן מכחישים ידיעה שלא פורסמה.

להפך: News1 מסר פעמים רבות על היסוסיהם של וינשטיין וניצן להורות על חקירה גלויה נגד ברכה. עוד נמסר, כי בסוף השבוע שעבר הסכימו השניים עקרונית לאפשר לחוקרי מח"ש לזמן את ברכה לחקירה, אך וינשטיין הודיע שימסור את החלטתו רק בתחילת השבוע הנוכחי. לפיכך, ב-News1 מעולם לא נכתב מה שמשרד המשפטים מייחס לאתר ומה שהוא מכחיש במילים בוטות.

המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, רז נזרי, אישר בראיון לקול ישראל, כי במח"ש התנהלה בדיקה של המידע שנמסר למחלקה בעניינו של ברכה. יצוין, כי "בדיקה" היא למעשה חקירה לכל דבר (כפי שאישר אשתקד המפכ"ל דאז, יוחנן דנינו), והשימוש במונח זה מתייחס לחקירה סמויה שלפני המעבר לחקירה גלויה במהלכה גם נחקר החשוד באזהרה. החקירה בעניינו של ברכה לא הגיעה לשלב זה, בשל הנסיבות הטרגיות.
תאריך:  06/07/2015   |   עודכן: 
http://www.news1.co.il/Archive/001-D-366462-00.htmlהאחריות של סגלוביץ'
כשל רציני. סגלוביץ' [צילום: אורי לנץ]

עמי דור-און
התאבדות ברכה - כישלון משטרתי

יואב סגלוביץ' הפך את עמיתו ופקודו, אפרים ברכה, לסוכן הפללה - משל היה ברכה סוחר סמים שהחליף צד

▪  ▪  ▪

מפקדו של אפרים ברכה, ניצב יואב סגלוביץ', לא הבחין במדרון החלקלק שאליו הוא דירדר את ברכה, ובכך הוא כשל קשות בתפקידו - הן כחבר והן כמפקד.

יואב סגלוביץ' ידע היטב, שאפרים ברכה נקלע למצוקה אישית קשה כתוצאה מהצעת השוחד שהופנתה אליו מצידו של יאשיהו פינטו, שהיה רבו במלוא מובנה העמוק של המילה.

אבל יואב סגלוביץ' ראה לנגד עיניו הזדמנות פז להפליל את פינטו, ולעזאזל המעיים המתהפכים של אפרים ברכה.

וכך, יואב סגלוביץ' הפך את עמיתו ופקודו לסוכן הפללה - משל היה ברכה סוחר סמים שהחליף צד.

וכדי להבטיח את ההפללה גויסה גם אשתו של ברכה כסוכנת לרגע.

יואב סגלוביץ' ידע היטב שאין לברכה אפשרות אמיתית להחליט אם למלא או שלא למלא את המשימה שהוא ייעד לו, שהרי ברור היה שאמינותו של ברכה היא זו שהונחה כאן על הכף.

כי האמינות של ברכה היא זו שעמדה כמו פיל ענק במרכז החדר - גם אם איש לא דיבר על הפיל הזה.

וכך הוכרח - כן, הוכרח - הקצין הבכיר אפרים ברכה לקיים עימות אישי מול פינטו כדי להדוף האשמות מצד פינטו ולטעון כאחרון החשודים, שאם הוא קיבל ממנו, מפינטו, שוחד של שקל אחד - הוא מוכן להתאבד. לא פחות.

ואוי לאוזניים ששמעו את הדברים הכואבים הללו של הקצין הבכיר.

האם הסיטואציה המשפילה הזו, שדירדרה את ברכה ואת תדמיתו וכבודו לשאול תחתיות - הייתה מחויבת המציאות?

כן כן, חשוב מאוד להפליל עברייני צווארון לבן ושחור ואפור - אבל לא במחיר השלכת חבר מדמם אל תוך לועו של השטן.
תאריך:  07/07/2015
http://www.news1.co.il/Archive/003-D-104149-00.htmlהתאבדות ברכה - כישלון משטרתי
זירת התאבדותו של אפרים ברכה, 5.7.15 [צילום: יונתן זינדל/פלאש 90]

תנ"צ אפרים ברכה שם קץ לחייו
איתמר לוין
ברכה היה מפקד היחידה הארצית לחקירות הונאה * וינשטיין וניצן אישרו עקרונית לחקור את ברכה בעקבות החשדות שנחשפו ב-News1 * אומרים בעקבות מותו: היה הגון וברוך כשרונות
לרשימה המלאה


המפכ"ל היה עסוק

למפכ"ל לא היה זמן לעסוק בבעיות אישיות מהותיות של אחד מקציניו הבכירים. הוא היה עסוק עד מעל הראש בארגון מסיבת פאר לכבוד עצמו, בעלות של מאות אלפי שקלים מכספי הציבור, כולל בהפקת ספר מגוחך בשם "אבא שלי מפכ"ל", שיש בו אלמנטים של עבודת אלילים
האם הצעתו המרושעת של הרב פינטו לברכה שילך להתאבד היא שהובילה לטרגדיה? האם בכלל אחראים לכך צמרת המשטרה והמפכ"ל? והאם הפרקליטות יכולה הייתה למנוע חלק משמעותי מסבלו?
>▪  ▪  ▪

ההתאבדות של תנ"צ אפרים ברכה, הייתה מעשה אישי-פרטי ולא לנו, החיים, לשפוט מי אשם במוות הזה. אבל דבר אחד צריך להיות ברור: מותו הטראגי של ברכה הוא כישלון של צמרת המשטרה והמפכ"ל בטיפול בבעיות הקיומיות החמורות שנוצרו בעולמו האישי של החוקר הבכיר. שהרי אחת משתיים: אם היה יסוד כלשהו להאשמות שנתלו בברכה, הייתה צמרת המשטרה חייבת להשעות אותו עד שתצא האמת לאור ולתבוע מפרקליטות המדינה לרדת לשורש הסיפור, כדי למנוע מברכה עינוי מיותר. ואילו אם הייתה המשטרה משוכנעת שאין יסוד לפרסומים השליליים, היא הייתה חייבת לספק לברכה הגנה בשני תחומים: פסיכולוגי ותקשורתי.

למרבה הצער, שני הדברים האלה לא נעשו. למפכ"ל יוחנן דנינו לא היה זמן לעסוק בבעיות אישיות מהותיות של אחד מקציניו הבכירים. הוא היה עסוק עד מעל הראש בארגון מסיבת פאר לכבוד עצמו, בעלות של מאות אלפי שקלים מכספי הציבור, כולל בהפקת ספר מגוחך בשם "אבא שלי מפכ"ל", שיש בו אלמנטים של עבודת אלילים.

גם הפרקליטות יכולה הייתה למנוע חלק משמעותי מסבלו של ברכה אילו טיפלה במהירות בבירור האשמות שתלו בו. אבל גם לפרקליטות לא היה זמן למצוקתו של ברכה כיוון שהייתה מוטרדת בשאלה איך לנהוג בכל קציני המשטרה הבכירים שהואשמו בהטרדה מינית, במכירת מידע לעבריינים והעיקר - מה לעשות עם החוטא והמחטיא רונאל פישר שזרע פורענות פלילית בקרב בכירי המשטרה.

דבר נוסף שתהיה הפרקליטות חייבת לעשות בעקבות ההתאבדות, הוא להפסיק להתייחס אל הרב יאשיהו פינטו בכפפות של משי ולמצות עימו את הדין על כל מעלליו, ולא להציע לו נתיב הימלטות בכותרת "עד מדינה", לבל ייצא החוטא נשכר. במקביל חייבת הפרקליטות לברר עד תום מי היו כל אלה שסייעו בידי הרב פינטו להוציא לשוק התקשורת סיפורים על ברכה - כוזבים, דיבתיים או אמיתיים - והאם ומה היה היקף התשלומים שהעמיד הרב לטובת הפצתם.

בגלל המשבר עם הרב פינטו?

קיימות סיבות שונות ומשונות שבגללן מגיע אדם למסקנה שטוב מותו מחייו והוא נשבר נפשית ומחליט להתאבד, מתוך תקווה שלאחר שישים קץ לקיומו הפיזי שוב לא תייסר את חייו עד בלי די הסיבה שבגללה החליט להציב סוף פסוק על קיומו. לפעמים יכולה ההחלטה להיות החשש הכבד והבושה הנוראה שאם ייחשפו מעשיו הנלוזים, אם היו כאלה, יתגלו פניו האמיתיות ותתרסק לרסיסים התדמית החיובית שטיפח לעצמו כל חייו; לעתים הגורם יכול להיות הכורח לעמוד בפני חקירה משטרתית והליכים משפטיים שיגלו לציבור את האמת על מעלליו הפליליים והוא יוקע אל עמוד הקלון הציבורי ואולי ייאלץ לבלות בכלא את יתרת חייו.

במקרה הטראגי של ברכה, יכול להיות שהגורם האמיתי הוא המשבר האישי שחווה במערכת יחסיו עם העבריין המורשע יאשיהו פינטו. אסור לשכוח כי במשך שנים היה ברכה, אדם דתי בעצמו, מחסידיו הבולטים של הרב פינטו, אבל כשנדרש להכריע בין נאמנותו האישית לרב לבין השמירה על החוק, בחר ברכה באופציה השנייה - החלטה שהייתה כרוכה באומץ לב.

על עוצמת האמוציות השליליות שהייתה קיימת בין ברכה לפינטו אחרי שברכה דיווח לממונים עליו שהרב פינטו הציע לו שוחד, מעיד התמליל המשטרתי הבא:

 • הרב יאשיהו פינטו (בצעקות רמות לעבר ברכה): "אני נשבע בספר תורה שנתתי לך 60 אלף דולר".
  תנ"צ אפרים ברכה (בצעקה רמה): "שקר!"
  פינטו: "שקרן, רמאי נוכל... אני נשבע בקב"ה".
  הרב פינטו: "אני נשבע שנתתי לך 60 אלף דולר".
  ברכה: "ולו שקל אחד. אף פעם לא קיבלתי מעטפות מהרב".
  הרב פינטו: "אני נודר, אני נודר".
  ברכה: "אתה נתת לי כסף?"
  הרב פינטו: "נתתי לך כסף".
  ברכה: "אתה לא מסוגל להיות רב, לא מסוגל להיות רב".
  הרב פינטו: "אתה שקרן ורמאי, נתתי לך ופחדת שאנשים שמעו על זה".
  ברכה: "מי שמע? לא יכולים לשמוע, כי זה לא קיים". העימות הגיע לסיומו ואז הוסיף ברכה: "עשיתי לך כבוד כרב, חבל לך על הזמן".
  הרב פינטו: "אני עשיתי לך כבוד".
  ברכה: "הערכה. חבל לך על הזמן".
  הרב פינטו: "אתה מדבר על הערכה? תראה מה עשית?"
  ברכה: "אתה עשית לעצמך".
  הרב פינטו: "אני נשבע שלקחת כסף... תישבע בילדים שלך!"
  ברכה התפרץ: "אם נתת לי שקל, אני אומר, שקל, כן? אני שם את ראשי תחת גרדום ומוריד אותו... ומתאבד".
  הרב פינטו: "לך תעשה את זה".
  ברכה: "תתבייש".

בסופו של דבר הורשע פינטו על-פי הודאתו במתן שוחד ונגזרו עליו שנת מאסר בפועל, שנתיים מאסר על תנאי וקנס של מיליון שקלים. כנראה שבעקבות הרשעתו החליט פינטו שכל הרע קרה לו בגלל ברכה ולכן צריך להעניש אותו. פינטו השכיח מעצמו עובדה פשוטה: הוא - ולא ברכה - היה זה שהורשע במתן שוחד. זו אף זו: ברכה לא הואשם בעבירה כלשהי ולא הורשע בדבר.

תעלומה בלא פתרון?!

כך או כך, כיוון שרק תנ"צ אפרים ברכה ידע מה באמת הסיבה שהובילה אותו אל קיצו הטראגי, יכול להיות שניאלץ להיוותר עם תעלומה ללא פתרון. כיום, אחרי ההתאבדות, קשה לדעת אם להצעתו המרושעת של הרב פינטו לברכה שילך להתאבד, הייתה השפעה כלשהי על מעשיו. רק חקירה משטרתית מקיפה של כל המעורבים בפרשה העגומה הזו, על כל היבטיה, יכולה לחשוף בפני הציבור את הרשימה המלאה של כל אלה ששיתפו פעולה עם הרב ושבחשו בקלחת לטובתם האישית.

יהיו אשר יהיו תוצאות החקירה הנדרשת, טוב נעשה כולנו אם נפסיק לסמוך כעיוורים על אלה שהרבנות היא פרנסתם, אשר סוגדים לכסף, להרבה כסף, ומוכנים לעשות כל דבר כדי להרוויח עוד ועוד כסף, ובאותה הזדמנות מנסים לנצל כל פרצה כדי להפיל בפח את המאמינים ביכולותיהם המיוחדות, אם ייצא להם מכך רווח כספי.
תאריך:  06/07/2015   |   עודכן: 
http://www.news1.co.il/Archive/003-D-104134-00.html

איתמר לוין News1.co.il  |  תגובות הצטרפות ל- VIP
מ"מ המפכ"ל: לא שמענו את מצוקתו של ברכה
"שר ההיסטוריה ישפוט" [צילום: פלאש 90]

אות ומופת לשוטרים
ניצב בנצי סאו
הספדו של ממלא-מקום המפכ"ל ניצב בנצי סאו בהלוויתו של תת-ניצב אפרים ברכה ז"ל [י"ט בתמוז התשע"ה, 06.07.2015]
לרשימה המלאה

בנצי סאו: ברכה היה אות ומופת לדורות של שוטרים וחוקרים ראש להב 433: בני בליעל ניסו להכתים את שמך, אך לא תצלח דרכם

▪  ▪  ▪
"לא שמענו את הירייה אבל היא מהדהדת באזני כולנו, כשם שלא שמענו את המצוקה הקשה בה היית נתון והיא זועקת ממעשיך". כך אמר (יום ב', 6.7.15) ממלא-מקום מפכ"ל המשטרה, ניצב בני סאו, בהלוויתו של תת-ניצב אפרים ברכה בחלקה הצבאית בבית הקברות במודיעין, בה השתתפו 2,000 איש.

"שר ההיסטוריה ישפוט ברבות הימים את המהלכים והמניעים שהביאו אדם ערכי ורגיש כמוך אל הנקודה שאין ממנה חזור ואנחנו, שנותרנו המומים, ניצבים מול קברך ואין לנו תשובות", הוסיף סאו. "יקירכם היה אות ומופת לדורות של שוטרים וחוקרים, מחנך ומורה לרבים מאיתנו ודוגמה לרגישות, צניעות וענווה", אמר סאו לבני משפחת ברכה.

ראש להב 433, ניצב רוני ריטמן, תיאר את ברכה: "עלית בסולם הדרגות, אך נותרת כפי שתמיד היית: צנוע, שקט, אנושי, חבר. ולצד אלה - מקצוען אמיתי, אולי המקצוען מכולם. איש חקירות מהמעלה הראשונה, ללא ספק מהטובים ביותר במשטרת ישראל, אולי הטוב שבהם... גם ממפקדיך זכית להערכה אין קץ. היית סמכות מקצועית עליונה ובלתי מעורערת בכל סוגיה הקשורה לחקירות, לחוק ולמשפט. כל זאת - בשקט ובצניעות שאפיינו אותך, עם הקריצה הקטנה שלך ועם החיוך המבויש".

ריטמן הוסיף: "בכל התקופה האחרונה היית חזק ואיתן. עמדת בפרץ הפרסומים, המשכת לפקד על היחידה בראש מורם, לנהל אינסוף חקירות תוך שליטה בכל הפרטים הקטנים שלהן. היית חזק - עד שנשברת. כי אין לו לאדם נכס חשוב יותר משמו הטוב, ובני בליעל ניסו להכתים את שמך. אך לא תצלח דרכם!".


דנינו: מול הרוע בהתגלמותו


ראש אגף החקירות והמודיעין, ניצב מני יצחקי, אמר בהספדו: "נלחמת בדרכך המיוחדת, ביושרה, בצניעות ובמקצועיות, מול הפשיעה החמורה. בשליחותך למגר את הפשיעה נגעת בעצבים הרגשים של עבריינים רבים, והם שיגרו חזרה חיצים".

המפכ"ל לשעבר, יוחנן דנינו, אמר: "אפילו אתה לא יכולת אל מול הרוע בהתגלמותו, אל מול הסתה רצפות שקרים שהגיעה לשיא השפלות אפילו אחרי מותך, בניסיון להכפיש כדי לרמוס את כבודך ומורשתך. כולי תקווה שבימים הקשים האלה ילמדו כולם מי היית ומה היה פועלך המרשים. האירוע פגע ופצע את כולם, הותיר אותנו המומים, כואבים, מדממים ונסערים. עם ישראל כולו חייב לראות באירוע הזה זעקת אמת המתריעה על הפגיעה בדמוקרטיה הישראלית ובשלטון החוק. אם לא נתעורר לאחר האירוע הזה, איש איש באחריותו, ההתדרדרות לא תאחר לבוא".

ראש אגף החקירות לשעבר, יואב סגלוביץ, אמר: "בשלהי 2012 ניגשת אליי באחד הבקרים, סיפרת על אירוע ועשית בחירה מתבקשת אך קשה מנשוא. בחירה בין הרב שלך לבין המדינה שלך. הלכת עם האמונה שלך ועם צדק ויושר והמדינה הייתה לפניך. את חובתך ביצעת ולא ביקשת הנחה. היית מפקד בכיר ובאחת הפכת לעד ומתלונן, אך בפועל היית נפגע עבירה מתמשכת. לא רק בניסיון העברייני של מי שמכנים אותו רב, אלא נפגע עבירה מהדף של עבריינים מחוברים ומקושרים. אט אט בדיה הופכת לרכילות, ואז לתחקיר ואז לאמת צרופה".


הבן: ישר דרך ומודל לחיקוי


פרקליט המדינה, שי ניצן, אמר: "אזכור אדם ענו וצנוע שהקדיש את חייו למען עמו ומדינתו, אזכרו כמי שרדפוהו בדין, רדפהו עבריינים ועושי דברם. כמי שהוא ומשפחתו שילמו לאורך השנים מחיר אישי כבד בשל שליחותו ומסירותו למשטרה ולמדינה. כמי שהיה נתון לשיסוי, עד שכוחו לא עמד לו עוד.

מורן, בתו של ברכה, ספדה: "אבא, הימים האחרונים היו סיוט. אמרת שאתה לא מרגיש טוב והלב שלך חלש. כנראה שלא הבנתי את תחושת חוסר האונים האמיתית שלך. לא ידעתי מה לעשות כדי לעזור לך. אם רק הייתי יכולה לקחת ממך את הכאב. אמרתי לך שתהיה חזק כי יש לך עוד ארבע חתונות ללוות אותנו ועוד מיליון נכדים להכיר".

בנו אדיר ספד: "ביום שישי האחרון חששת לליבך ודאגת שהוא לא יעמוד לך. אמרת לנו - תהיו מאוחדים בחתונה של אחי. תרקדו, תשמחו ותעשו שמח כאילו אני הייתי שם. יותר מכל היית ישר דרך ודמות לחיקוי, עם שקט ונשמה שכל כך אפיינו אותך".

תאריך:  06/07/2015   |   עודכן: 
http://www.news1.co.il/Archive/001-D-366487-00.html