Tuesday, April 21, 2020

2020-04-21 גנץ - הסמרטוט הסחוט?

 
גנץ - הסמרטוט הסחוט?
עכשיו אהוד ברק מכריז שגנץ הוא קרבן סחיטה באיומים. לכל מי שרוצה פירוט נוסף - ראו פרסום שלי לפני שבוע. השאלה המרכזית המתבקשת מאוסף הממצאים היא ביחס להתנהלותו של השב"כ במהלך 3 מערכות הבחירות האחרונות...
---
השב"כ והפרדיגמה של זאפה
חוק השב"כ מפקיד את השירות על הגנת "סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו"... אולם הפרדיגמה של זאפה מתבררת כתיאור מדויק של המשטר בישראל - הפוליטיקה היא צוות הווי ובידור של השב"כ. "פוליטיקה" - במובנה הרחב, התנהלות המשטר האזרחי, כולל הממשלה, הכנסת, ובתי המשפט... 
Chemi Shalev @ChemiShalev
אהוד ברק אומר שהקמת הממשלה היא תוצאה של סחיטה באיומים של הליכוד על גנץ ואשכנזי לפרסם עליהם חומרים “אישיים ופליליים״. לא פחות.
https://twitter.com/ChemiShalev/status/1252639379467776000?s=20
מעריב אונליין @MaarivOnline
ממשלת נתניהו-גנץ | ראש הממשלה לשעבר אהוד ברק אמר בריאיון לחדשות 12 כי ההסבר היחידי לממשלת האחדות הוא כי רה"מ אסף חומרים מכפישים על ראשי כחול לבן באופן בלתי חוקי: "עולה סירחון מההסכם"
https://t.co/5Q90sJwFfA?amp=1