Tuesday, March 26, 2019

2019-03-27 קמפיין הגשת תלונות פליליות נגד היועמ"ש אביחי מנדלבליט בפרשת הצוללות


קמפיין הגשת תלונות פליליות נגד היועמ"ש אביחי מנדלבליט בפרשת הצוללות
התלונה הוגשה לראשונה ב-21 למרץ, 2019, במש"ל הונאה, מחוז ת"א.  עכשיו היא מוגשת על ידי פעילים בתחנות משטרה ברחבי הארץ.  עיקרה של התלונה: חשדות למרמה, הפרת אמונים ושיבוש מהלכי משפט.  בנוסף, התלונה מעלה חשדות לעבירות על חוקי ארה"ב וחוקי גרמניה, והפרת אמנות ה-OECD.
טופס התלונה להגשה: https://drive.google.com/file/d/1nJoZqZu26IKgB2A8hvKaxUeFKn__-BgN/view?usp=sharing
קראו את הפוסט השלם: https://inproperinla.blogspot.com/2019/03/2019-03-27.htmlא)
ב)
תמונות. א) דף הפתיחה של התלונה, כפי שהוגשה בכתב במש"ל הונאות, מחוז ת"א, ביום 21 למרץ, 2019. ב) אישור בדבר הגשת תלונה. 

זהו.
התלונה נגד מנדלבליט על שיבוש הליכי משפט בפרשה 3000 יצאה לדרכה.
לב תא - בתחנת סבידור - תחנה חדישה וסימפאטית.
התלונה התקבלה בקלות ובאדיבות.
זו התלונה השנייה כאן בתחנה כבר.
יש כבר מספר תיק מסודר.
התלונות נסרקו ויועברו ליועמ״ש המשטרה להמשך
טיפול.
נעקוב מקרוב וצמוד.
ממש לא כואב!! חובה וזכות אזרחית !!!
להדפיס ולגשת להגיש!!
No photo description available.

■ ■ ■
תל-אביב, 27 למרץ - תלונה פלילית נגד היועמ"ש אביחי מנדלבליט הוגשה והתקבלה במש"ל הונאות, מחוז ת"א, ביום 21 למרץ, 2019.  התלונה מופצת עכשיו על ידי פעילים, להגשה בתחנות משטרה ברחבי הארץ.
להלן נוסח התלונה:
לכבוד קצין חקירות _______________________ 
דרגה, שם פרטי, שם משפחה
תחנת משטרת ישראל _______________________ 
שם התחנה
מחוז  _______________________ , משטרת ישראל
שם המחוז

I. המתלונן
המתלונן, החתום מטה, _______________________ , ת"ז _______________________ , 
שם פרטי, שם משפחה מס’ ת"ז
(כתובת למשלוח דואר: ______________________) מגיש בזאת תלונה פלילית נגד החשוד אביחי, היועץ המשפטי לממשלה, בגין המעשים שלהלן, שהם חלק מהפרשה הידועה בציבור כפרשת הצוללות וכלי השיט, או פרשת תיק  3000 [להלן - “הפרשה”]. סעיפיה של פרשה זו כוללים גם את אישור מכירת הצוללות המתקדמות למצרים, ועסקי הפלדה של מר נתן מיליקוסבקי עם חברת טיסנקרופ. [1] החשד בבסיס תלונה זו הוא, שמטרתם של מעשים אלה הוא העלמת חלקו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בפרשה, ושמעשים אלה עולים לכדי עבירות פליליות כדלהלן. 

II. החשוד
אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה
כתובת מגורים: רח’ מייזנר  , פתח-תקוה
כתובת המשרד: רח’ סאלח א-דין 29, ירושלים 

III. מן הראוי להעביר תלונה זאת בדחיפות לחקירה ביחידה ארצית כגון יאח"ה/יאחב"ל,  וככל שהחשד הוא לשיבוש מהלכי משפט – לשקול את בקשת מעצרו של החשוד עד תום ההליכים
1. המתלונן אינו איש חוק ואינו משפטן, והחשדות מבוססים על מעשים, כפי שתוארו בפרסומי תקשורת. יחד עם זאת, לטענת המתלונן, החשדות מבוססים דיים, ויש להעביר תלונה זאת בדחיפות לחקירת הגורמים המוסמכים. 
2. מן הראוי שתלונה זאת תיחקר על ידי יחידה ארצית, כגון יאח"ה/יאחב"ל, מחמת החשדות למעשים חמורים, הפוגעים בבטחון המדינה ובסדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו, מחמת החשדות לעבירות על חוקי ארה"ב וחוקי גרמניה, מחמת החשדות להפרות של אמנות ארגון OECD, ומחמת ההשלכות של חשדות אלה על מזכר ההבנות מחודש אוקטובר, 2017, בין מדינת ישראל לבין הרפובליקה הפדרלית של גרמניה לרכש צוללות מחברת טיסנקרופ הגרמנית. 
3. כמו כן, ככל שהחשדות הם לשיבוש מהלכי משפט (ראו להלן),  יש להעביר תלונה זאת בדחיפות לסמכות המתאימה להחלטה בדבר הצורך להגיש בקשה למעצר החשוד, אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה, עד תום ההליכים.

IV. המעשים
המעשים שלהלן, הם חלק מהפרשה הידועה בציבור כפרשת הצוללות וכלי השיט, או פרשת תיק 3000.  אולם לטענת המתלונן, הפרשה מורכבת משתי פרשות הכרוכות זו בזו:  א) פרשת הצוללות וכלי השיט, ו-ב) פרשת שיבוש החקירה בפרשת הצוללות וכלי השיט על ידי החשוד, אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה, במטרה להעלים את חלקו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בפרשה זו. [2]
להלן פירוט שרשרת מעשיו של החשוד, אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה, במטרה לשבש את החקירה ומהלכי המשפט בפרשה:
1. ניגודי עניינים וסירוב לפסול את עצמו: למרות טענות חוזרות על ניגודי עניינים חמורים של החשוד, מר אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה, בעניין חקירות השחיתות הקשורות לראש הממשלה בנימין נתניהו בכלל, ובפרשה בפרט – סירב החשוד לפסול את עצמו ממעורבות ישירה בחקירות ובהחלטות הפרקליטות בפרשה. [3]
2. ניסיון למנוע חקירת משטרה בפרשה: בנובמבר 2016, לאחר שהעיתונאי רביב דרוקר חשף את הפרשה, הכריז החשוד, אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה, מראש, ש"אין חשד לפלילים ברכישת הצוללות". [4]
3. מניעת חקירתו של ראש הממשלה בנימין נתניהו כחשוד בפרשה: [5,6] לאחרונה אמר פרקליט המדינה לשעבר משה לדור, ש”ייתכן שההודעה מראש שנתניהו לא חשוד בפרשת הצוללות שיבשה את החקירה”. [7]
4. החשוד השהה את פתיחת "הבדיקה" בפרשה.
5. החשוד השהה את פתיחת חקירת המשטרה בפרשה.
6. החשוד השהה חקירת דמויות מפתח בחקירת הפרשה. [8]
7. החשוד חסם את צה"ל ומשרד הביטחון מחקירת הפרשה.
8. החשוד חסם את משרד מבקר המדינה מחקירת הפרשה. [9]
9. החשוד חסם חקירה של משטרת ישראל בחברת טיסנקרופ. [10]
10. החשוד חסם את משטרת גרמניה מחקירת הפרשה.
11. למרות שקשריו העסקיים של ראש הממשלה בנימין נתניהו עם איש העסקים, בן דודו, נתן מיליקובסקי היו ידועים לפרקליטות זמן רב – לא נחקרו.
12. המניות בחברה ו/או חברות הקשורות ישירות לעסקי הפלדה ולחברת טיסנקרופ הגרמנית: גם לאחר גילוי קבלת המניות, החזקת המניות, ומכירתן על ידי מר בנימין נתניהו, וגם לאחר שנתפס בשקרים ובהחלפת גרסאות - לא נחקר באזהרה בעניין זה. [11]
13. ביום 20 למרץ, 2019, התפרסם שראש הממשלה ושר הביטחון לשעבר, אהוד ברק, אמר בגל"צ שחוקר בתיק 3,000 אמר לו כשסיים לתת עדות במשטרה: "מר ברק, לפי השאלות שלך נדמה שאתה חושב שאנחנו חוקרים כל מה שעולה בדעתנו... אתה טועה, אנחנו חוקרים את מה שמתירים לנו לחקור".  מתוך כך עולה החשד, שהחשוד אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה, חסם את חקר כל האמת בפרשה. [12]
14. שר הביטחון לשעבר משה יעלון פנה לרשויות אכיפת החוק בעניין חשדותיו ביחס להתנהלותו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בפרשה. יעלון אמר בין השאר: "למרות שמדובר בעסקת רכש ביטחונית, אין ולו חשוד אחד מאנשי משרד הביטחון. כל מעגלי השחיתות משיקים לנתניהו ולשכתו, לאנשיו שהעדיפו בצע כסף על פני ביטחון המדינה. עדיין לא מאוחר מדי לחקור את נתניהו באזהרה בפרשה, אם כל כך הרבה ממקורביו, הסמוכים לאזניו, הצמודים לשולחנו. נאמני נאמניו, נחקרו כחשודים וכעת המשטרה ממליצה להגיש נגדם כתבי אישום חמורים, איך יתכן שהוא לא ידע?" [13] לטענתו של יעלון, תלונתו לא נחקרה כראוי, והוא חזר והאשים את החשוד, אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה, בהסתרת האמת בפרשה זו. [14]
15. אישור מכירת צולללות מתקדמות למצרים, מעשה הנחזה כפגיעה חמורה בבטחון המדינה: חשדות שראש הממשלה בנימין נתניהו הוא שאישר את מכירת הצוללות למצרים, תוך עקיפת שר הביטחון, הועלו כבר בשנת 2017. [15] ראש הממשלה בנימין נתניהו הכחיש בעבר שהיה מעורב במתן אישור למכירת הצוללות המתקדמות למצרים. [16] ראש האגף המדיני-ביטחוני במשרד הביטחון לשעבר עמוס גלעד העיד במשטרה בפרשת זו כבר ביולי 2017. [17] יחד עם זאת, רק לאחרונה נודע שעמוס גלעד העיד במשטרה, שראש הממשלה בנימין נתניהו הוא שאישר את מכירת הצוללות המתקדמות על ידי גרמניה למצרים. [18] אולם אין בסיכום חקירת המשטרה בפרשה כל התייחסות לעסקת הצוללות בין גרמניה למצרים.
16. ניקוי ראש הממשלה בנימין נתניהו מכל חשד: כבר באוקטובר 2017 העביר החשוד, אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה, מכתב רשמי לממשלת גרמניה, האומר ש"החשדות בתיק 3000 אינם נוגעים למקבלי ההחלטות”. ללא מכתב זה, היתה נמנעת החתימה על מזכר ההבנות. [19]  בהמשך, במרץ 2018 התפרסם, שמומחים בהנהגת החשוד, אביחי מנדבליט, היועץ המשפטי לממשלה, עסקו בהגבלת החקירה כך שלא תפגע במזכר ההבנות מחודש אוקטובר, 2017, בין מדינת ישראל לבין גרמניה, ושלא תגרום לביטול הרכש - שצה"ל ומשרד הביטחון התנגדו לו מלכתחילה. [20] מתוך כך עולה החשד, שהחשוד, אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה, יצר בכזב מראית עין של מעשים ופעולות למען האינטרס הציבורי – בטחון המדינה - בשעה שבפועל עשה ופעל בניגוד גמור לאינטרס הציבורי ולמען האינטרס האישי של ראש הממשלה בנימין נתניהו, ואולי גם אינטרסים אישיים של החשוד, אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה, עצמו. [21] לחשוד, אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה, אין סמכות מתאימה לקבל החלטות בענייני בטחון המדינה, ובעלי הסמכות המתאימה במערכת הביטחון החזיקו בעמדה הפוכה. לפיכך, החשד העולה מתוך המעשים וההפעולות הוא, שבדיוק כשם שעסקאות בפרשת הצוללות וכלי השיט נעשו מאחורי גבם של בעלי הסמכות המתאימה במערכת הביטחון, כך גם ההחלטה לשבש את החקירות בפרשת הצוללות וכלי השיט, מטעמי ביטחון כביכול - נעשתה על ידי החשוד, אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה, ללא שיתוף בעלי הסמכות המתאימה במערכת הביטחון.

V. על פי החשד, המעשים הנ"ל עולים לכדי עבירות פליליות על פי חוקי מדינת ישראל
על פי החשדות, המעשים הנ"ל עולים לכדי עבירות פליליות של החשוד, אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה, כדלהלן:
1. מרמה והפרת אמונים (חוק העונשין, התשל"ז-1977, סעיף 284) 
על הסכנות שבפעולות שיש בהן הפרת אמונים כתב השופט אהרן ברק: "הן מכרסמות בעבותות הקושרות אותנו כבני חברה אחת, הן מפרות את האמון של פרט בפרט, ושל הפרט בשלטון. הן מעודדות זלזול ברשויות הציבור ובעובדי הציבור. הן מטפחות ציניות כלפי רשויות המינהל וכלפי הסדר החברתי הקיים. הן פוגמות באמון של הפרט בתפקודו של הכלל, ובכך מערערות את היציבות החברתית".[22] ועוד כתב: "ביסוד העבירה של הפרת אמונים אינה עומדת ההנאה האישית של הנאשם (אם כי לרוב היא מצויה) אלא הפרת האמונים, אשר עשויה להתקיים גם בנאשם הפועל למען מה שנראה לו כאינטרס הציבור... ההוראה העונשית... באה להגן על הציבור... גם מפני עובדי ציבור המוכנים לסטות מהשורה כדי לקדם את משימתם הציבורית".[23]
2. שיבוש מהלכי משפט (חוק העונשין, התשל"ז-1977, סימן א’) 
עבירת שיבוש הליכי משפט נתפסת במערכת המשפט כעבירה חמורה בעלת פוטנציאל נזק משמעותי, עד כדי כך שהשופט מנחם אלון קבע שזו אחת משתי העילות הבודדות שבגינן ניתן לעצור אדם עד תום ההליכים. [24]  

VI. על פי החשד, המעשים הנ"ל עולים לכדי עבירות פליליות על פי חוקי ארה"ב וגרמניה, והפרות של אמנות ה-OECD
על פי החשדות, המעשים הנ"ל, והפרשה כולה, עולים לכדי עבירות פליליות של החשוד, אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה, על פי:
1. חוקי ארה"ב (פדרלי) -  החוק על פעולות מושחתות באומות אחרות, הידוע בפרט בשתי הוראות מכרזיות: האחת ביחס לשקיפות בהנהלת חשבונות על פי חוק ניירות הערך משנת 1934, והשניה ביחס לשיחוד פקידי ממשלות זרות. [25] 
2. חוקי גרמניה (פדרלי) – חוקים המשמשים, בין השאר, למימוש אמנות ה-OECD (ראו להלן) ברמה הפדרלית וברמת המדינות החברות (Laender).  [26]
על פי החשדות, המעשים הנ"ל, והפרשה כולה, עולים לכדי הפרות של אמנות ארגון ה-OECD – אמנות החבירות בארגון ה-OECD, וכן האמנה למאבק בשיחוד פקידי ממשלה זרים בעסקאות בינלאומיות [27]

VII. המעשים והפעולות המתוארים כאן דומים במהותם לפרשת בר-און חברון
המעשים והפעולות הנ"ל של החשוד, אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה, נחזים כשערורייתיים ובלתי נתפסים.  אולם מעשים דומים להפליא, או כוונות דומות להפליא, נחקרו בעבר בפרשת בר-און חברון. בין הדמויות המרכזיות בפרשת בר-און חברון היו היועץ המשפטי לממשלה אז, רוני בראון, וראש הממשלה אז והיום, מר בנימין נתניהו.  בפרשת בר-און חברון המליצה המשטרה להעמיד לדין את ראש הממשלה אז, מר בנימין נתניהו ואחרים. [28]

VIII. חשדות לגבי מעורבותו של החשוד בפרשה בתפקידו הקודם כמזכיר הממשלה
החשד הועלה שוב ושוב בעבר, שהתנהלותו של החשוד, אביחי מנדלבליט, היועץ המשפטי לממשלה, בפרשה זאת נובעת גם מאינטרסים אישיים - למטרת העלמת חלקו של החשוד עצמו בפרשה. “תזכורת: עסקת הצוללות-ספינות אמנם סוכמה סופית במהלך כהונת ממשלת נתניהו הנוכחית, אבל המגעים ועבודת המטה התחילו קודם לכן. בממשלת נתניהו הקודמת כיהן מנדלבליט כמזכיר הממשלה.” [32] 

IX. העתקים
העתקים של תלונה זאת, בתרגום לאנגלית, מוגשים במקביל לשגריר ארה"ב בישראל, לשגרירת גרמניה בישראל, ולארגון ה-OECD.

על החתום:

היום __________________   המתלונן: ______________________________________ 
תאריך שם פרטי, שם משפחה