Sunday, February 11, 2018

2018-02-12 מדוע לא מוגש כתב אישום נגד השופטת ורדה אלשייך?

2018-02-12 מדוע לא מוגש כתב אישום נגד השופטת ורדה אלשייך?
===


 
בתמונות: השופטת ורדה אלשייך ואחד "הפרוטוקולים המפוברקים" שלה.
הדו"ח התקופתי של נציב זכויות האדם של האו"ם על ישראל לשנת 2018 אומר:
...ההתדרדרות החמורה ביושרת רשויות המשפט והחוק... יש לראות את תקפותו ויושרתו של כל מסמך חוקי ומשפטי מישראל כמפוקפקות במקרה הטוב.
שחיתות השופטים היא קדקוד השחיתות השלטונית!
מרמה על כס המשפט היא עבריינות חמורה - התנהלות חוץ-שיפוטית, שאין חלה עליה כל חסינות.
אבל אצלנו המציאו "חבריינות" - חסינות בדויה לעבריינות.
ומיהו הסנדק המאתרג את השופטים העבריינים? היועמ"ש אביחי מנדלבליט כמובן!
Sigalit Kesler מיכאל מוריס-רייך וב Ezra Rehana Haim Sadovsky Shuki Misholחנה קים