Friday, November 1, 2019

2019-10-31 מלחמת הכנופיות: להרוס את מוסדות המדינה?

■ מלחמת הכנופיות: להרוס את מוסדות המדינה? ■
~~אין מחטא טוב ממלחמת הכנופיות!~~
בבלוג: https://inproperinla.blogspot.com/2019/11/2019-10-31.html
 

בעקבות הפוסטים שלי בפייסבוק וטוויטר, "עדכונים ממלחמת הכנופיות" - אני שוב מקבל תגובות שטוענות שאני "אנרכיסט" שרוצה "להרוס את מוסדות המדינה"...
אז ככה:
א) "אנרכיסט"??? מעולם לא ראיתי את עצמי שייך לזרם פוליטי מוגדר. לא הצבעתי בישראל מאז שנות ה-70 של המאה הקודמת... מעולם לא התעמקתי בפילוסופיה הפוליטית... "אנרכיזם" הוא פילוסופיה מורכבת, ובו זרמים שונים. לדעתי, גם הציבור וגם הפוליטיקאים בישראל היום - הן מימין והן משמאל - בורים ועמי ארצות בנושא הפילוסופיה הפוליטית. המצב בנושא זה היום עומד בניגוד ברור למצב בתקופת דור המייסדים. הפוליטיקאים אז, וגם רבים בציבור הרחב, שחו בפילוסופיה הפוליטית לגווניה... דווקא על רקע זה צריך לבחון מסמכים מכוננים מתקופת הקמת המדינה - כגון הכרזת העצמאות. ההכרזה נוסחה בקפידה ע"י אנשים משכילים ובקיאים בפילוסופיה הפוליטית. ולכן יש לקרוא את ההכרזה בצורה ביקורתית הרבה יותר מהמקובל היום...
ב) "להרוס את מוסדות המדינה"??? אין כל ציפייה או כוונה "להרוס את מוסדות המדינה. כן יש ציפייה ותקווה לתיקון נחוץ והכרחי באיזון הכוחות במדינה: החלשת סמכותם השרירותית והגחמנית - אם לא עבריינית - של מוסדות המדינה, חיזוק כוחו של הציבור, חיזוק שלטון החוק וזכויות האדם!
Miri Nir Tiki Vidas Ezra Rehana מוסקו מתעב מושחתים מיכאל מוריס-רייך וב Michael Morris-Reich

  • גלעד סושרד
    עוד כחודש גם שי ניצן מצד אחד וגם נתניהו מצד שני יאלצו לפרוש,מלחמת הכנופיות (בלי שניים מראשיה) תדעך ובא לציון גואל !
    Write a reply...

  • Joseph Zernik
    גלעד סושרד - נראה לי שאתה תמים להחריד. התיקון ייקח שנים. אפילו אם שי ניצן ונתניהו ייעלמו מהחיים הציבוריים.