Saturday, February 8, 2020

2020-02-08 יום א, 10:30 מלווים את זרניק שמסגיר את עצמו חזרה למעצר בבית המשפט וייצמן 1

 Joseph Zernik is with ‎נחמה דר‎ and 84 others.
36 mins


■ מלווים את זרניק שמסגיר את עצמו חזרה למעצר בבית המשפט וייצמן 1 
מתי: יום א', 09 לפברואר, 2020, 10:30
איפה: ארטקפה מול בית המשפט
אפשר לנחש, ששב"ס לא שחררו אותי שלא כדין על דעת עצמם. קרוב לוודאי שהשופטת ענת יהב נתנה להם הוראה בע"פ, הנוגדת את ההחלטה בכתב.
יצירת מצב עמום ודו-משמעי ביחס לקבלה ושחרור ממעצר היא הפרה חמורה של זכויות האדם, של זכות יסוד לכבוד האדם וחירותו, של שלטון החוק - אם לא מרמה והפרת אמונים בצוותא חדא של השופטת, המשטרה, ושב"ס...

בבלוג: https://inproperinla.blogspot.com/2020/02/2020-02-08-1030-1.html 
---
■ ביום ג' נעצרתי לאחר שהשתתפתי במחאה חוקית נגד שחיתות מערכת המשפט.


■ ביום ד', שב"ס הביאו אותי לדיון על "בקשה להארכת מעצר" כביכול של משטרת ישראל...
משטרת ישראל הגישה "דוח סודי" וטענה "התנהלות פרועה"...
אני טענתי שהשוטרים מרמים בבתי המשפט כל יום, כמאמר השופט בדימוס דוד רוזן  - יש סרטונים שמתעדים את האירוע מתחילתו ועד סופו...
השופטת ענת יהב החליטה על שחרורי ממעצר בתנאים. 
סירבתי לחתום על תנאים כלשהם. נותרתי במעצר. הוחזקתי במעצר מבודד ("בחללית"), ושוב ושוב איימו עלי שיחזיקו אותי באיזוק ידיים ורגליים למיטה...
■ ביום ה', שב"ס הביאו אותי שוב לדיון אצל השופטת ענת יהב. 
משטרת ישראל הודיעה שלא חתמתי על התנאים וביקשה להותירם על כנם.
שב"ס הודיעו לבית המשפט שמחזיקים אותי "בפיקוח" (מעצר מבודד ב"חללית") כיוון שאני מסרב לחתום על התנאים... 

אנ עמדתי בסירובי לחתום על תנאים כלשהם, כי חתימה כזאת כמוה כהודאה בקיום ראיות לכאורה ל"התנהלות פרועה"...
השופטת ענת יהב החליטה שוב על שחרורי בתנאים הכוללים הרחקה מבית המשפט. שוב סירבתי לחתום.
שב"ס ניסה שוב ושוב לכפות עלי את החתימה על תנאי השחרור. 
עמדתי בסירובי.
משסירבתי זרקו אותי החוצה ללא ביצוע נוהל שחרור ממעצר כדין.
מתוך הכרה רבת שנים של המערכת, אפשר לנחש, ששב"ס לא התנהלו כך על דעת עצמם. קרוב לוודאי שהשופטת ענת יהב נתנה להם הוראה בע"פ, הנוגדת את ההחלטה בכתב.
יצירת מצב עמום ודו-משמעי ביחס לקבלה ושחרור ממעצר היא הפרה חמורה של זכויות האדם, של זכות יסוד לכבוד האדם וחירותו, של שלטון החוק - אם לא מרמה והפרת אמונים בצוותא חדא של השופטת, המשטרה, ושב"ס...
לפיכך, על מנתי להסיר כל חשש שאני מחוץ למעצר שלא כדין - עציר נמלט - אני מתכוון להגיע לבית המשפט ברחוב וייצמן 1, תל-אביב, ביום א' בשעה 11:00 ולהסגיר את עצמי למשמר בתי המשפט.
מוזמנים להתלוות אלי ולחזות במחזה.
https://www.facebook.com/events/2463375183902083/
Joseph Zernik's photo.
TOMORROW AT 10:30 AM
בית המשפט, וייצמן 1, תל-אביב
7 Going · 10 Interested