Saturday, September 2, 2017

2017-09-02 האסירים הפוליטיים, הזכות להליך ראוי, והזכות לשימוע הוגן ופומבי

2017-09-02 האסירים הפוליטיים: מהי "הזכות להליך ראוי"?
====================
ההפרות של הזכות להליך ראוי על ידי השופטים ומערכת אכיפת החוק הם התופעה הבולטת ביותר בפרשת השופטים הנוקמים והאסירים הפוליטיים לורי שם-טוב, מוטי לייבל, וצבי זר.
הפרסום אתמול של הלמו Moshe Halevi - שהשופטים בבית המשפט השלום ת"א מנהלים הליכים בעניין צווי חיפוש ללא כל תיקים וללא כל רישום מזכירותי (עשו את זה לפחות פעמיים ללורי שם-טוב) - הוא דוגמה מובהקת של שופטים שמפירים בזדון את הזכות להליך ראוי, ובעצם מתנהלים כשופטים בבית משפט בלתי כשיר!
הפברוק של כתבי האישום בפרשה - דוגמה נוספת להפרה חמורה של הזכות להליך ראוי.
ניהול הליכי הארכת מעצר בבית המשפט, בשעה שמוטי לייבל הוחזק במתקן כליאה בלתי חוקי - בור שחור במרתפי סלמה - דוגמה נוספת להפרה חמורה של הזכות להליך ראוי. וכו' וכו' - הפרשה הזאת משופעת בדוגמאות מסוג זה.
התבקשתי שוב ושוב להסביר מהי הזכות להליך ראוי.
ישראל חתומה על האמנה הבינלאומית לזכויות אזרחיות ומדיניות (פוליטיות), שעניינה הוא הגנה על פעילים פוליטיים מפני רדיפת השלטונות - בדיוק המצב אותו אנחנו חוזים כעת. הזכות להליך ראוי היא זכות מרכזית באמנה זאת, ובזכויות האזרחיות ברחבי העולם הנאור.
אז מהי הזכות להליך ראוי?
במילים פשוטות: החובה של השופטים ואנשים מערכת אכיפת החוק להתנהל על פי החוק. כלומר - לא להתנהל בצורה שרירותית.
לכאלה שעדיין לא מבינים: במשחק כדורגל יש חוקים מקובלים של האגודה הבינלאומית. יש שריקת פתיחה, יש שריקת סיום, יש מספר קבוע של שחקנים בקבוצה, יש גודל קבוע למגרש, יש חוץ, יש קרן, יש נבדל, וכו'. אבל אם השופט מחליט שהוא מפעיל את חוק הנבדל באופן שרירותי וגחמני על קבוצה אחת בלבד - ברור שהוא יכול להשיג כל תוצאה שירצה...
כל מי שמבין בכדורגל יגיד שזה לא היה משחק חוקי על פי חוקי האגודה... אבל חכמי המשפט בישראל אומרים: "אבל זה פרוצדורלי ולא מהותי. באופן מהותי קבוצה א' שיחקה יותר טוב מקבוצה ב'".
השופטים והפרקליטות חייבים לקיים את החוקים המגבילים את השרירות שלהם - החוקים לגבי מעצרים, מאסרים, וסדר הדין הפלילי. סדר הדין הפלילי נועד בדיוק למטרה זאת - למנוע התעללות בנאשמים.

____
היסטוריה:
לזכות להליך ראוי יש היסטוריה עתיקה, והוא מיסודות הזכויות האזרחיות:
א) בשנת 1215 - במגנה קרטה - האצילים באנגליה זכו לזכות זאת מידי המלך.
ב) בשנת 1689 - במגילת הזכויות - בעקבות "המהפכה המפוארת" - זכו כל אזרחי אנגליה לזכות להליך ראוי.
ג) בשנת 1791 - במגילת הזכויות - בעקבות המהפכה בארה"ב - זכו כל אזרחי ארה"ב לזכות להליך ראוי בבתי המשפט הפדרלייים (התיקון החמישי לחוקה).
ד) בשנת 1868 - בתיקון ה-14 לחוקה - בעקבות מלחמת האזרחים - זכו כל אזרחי ארב"ב לזכות להליך ראוי בבתי המשפט של המדינות (נועד להגן על השחורים).
=ואצלנו???=
באופן רשמי, השופטים בישראל מכירים בזכות להליך ראוי באופן מוגבל ביותר. בפועל - הם עוסקים בזילות הזכות להליך ראוי מידי יום ביומו! הסיבה ברורה: הזכות להליך ראוי מגבילה את כוחם של השופטים לעסוק בהונאות, בהחלטות שרירותיות, וכו'.
דינה עבט נחמה דר
Image may contain: 2 people, people smiling, closeup
Want to tag ‎לורי שם טוב‎?  
Yes · No


2017-09-02 האסירים הפוליטיים: מהי "הזכות לשימוע הוגן ופומבי"?
====================
ההפרות של הזכות לשימוע הוגן ופומבי על ידי השופטים ומערכת אכיפת החוק, גם הן תופעה בולטת ביותר בפרשת השופטים הנוקמים והאסירים הפוליטיים לורי שם-טוב, מוטי לייבל, וצבי זר.
אז מהי "הזכות לשימוע הוגן ופומבי"?
זכות זאת דומה ואף חופפת בחלקה את "הזכות להליך ראוי". 
אבל זכות זאת מגיעה ממקור אחר לגמרי - מההצהרה לכל באי עולם על זכויות האדם (1948), שהפכה ליסוד בחוק הבינלאומי.

* החלק המתייחס ל"שימוע הוגן" - קשה להגדרה. אולם ברור שהפרות של הזכות להליך ראוי - הן גם הפרות של הזכות לשימוע הוגן.
* החלק המתייחס ל"שימוע פומבי" - קל בהרבה להגדרה, וההפרות שלו בולטות בפרשת האסירים הפוליטיים. השופטים מנסים ללא הרף לנהל הליכים בדלתיים סגורות. הליכים כאלה, ללא סיבה מוגדרת היטב בחוק, הם עבירה חמורה על זכויות האדם. הסיבה ברורה - ברגע שההליכים הם בדלתיים סגורות, והתקשורת אינה מדווחת, קל בהרבה לשופטים לשבש הליכים, ולהתעלל בנאשמים.
ההפרות של "הזכות לשימוע הוגן ופומבי" גם בולטות בכך שגישת הציבור נחסמה לתיקים בנט-המשפט ללא חסיון על פי דין.
השופטים גם מסמנים לעיתים קרובות את הפרוטוקולים "בדלתיים סגורות" גם כשהם מתנהלים בדלתיים פתוחות. על ידי סימון הפרוטוקולים "בדלתיים סגורות", שלא כדין, הם מפחידים את התקשורת העלובה, שברובה אינה מדווחת על פרשה חשובה זאת כלל.
כל אלה יחשבו על ידי כל משקיף בינלאומי לסימנים מובהקים של בתי משפט בלתי כשירים ו/או מושחתים, העוסקים בהפרת זכויותיהם של אסירים פוליטיים.
דינה עבט נחמה דר Moshe Halevi