Friday, June 20, 2014

2014-06-20 ISRAEL: Supreme Court of crooks // בית משפט עליון של רמאים - קדקוד השחיתות במדינת ישראל: זיופים והונאות בתיק מרים מכמל

 ISRAEL: Supreme Court of crooks

[עברית להלן]
In 2002, under the tenure of Presiding Justice Aharon Barak and Shin-Bet Head Avi Dichter, the Israeli Supreme Court implemented a fraudulent electronic record system.  Since then fraud and corruption has become a routine in the Supreme Court.
In Macnull v State of Israel and Bank of Israel (HCJ 3518/08), Miriam Macmull tried to gain equal protection imder the law against fraud, perpetrated against her and her daughters by Bank HaPoalim and the Debtors' Court.


View as PDF: 2014-06-20 ISRAEL: Supreme Court of crooks
בית משפט עליון של רמאים - קדקוד השחיתות במדינת ישראל: זיופים והונאות בתיק מרים מכמל

[pics]


a. Crude simulated decision record bearing forged signatures of the justices of the Supreme Court.


b. Slightly more sophisticated simulated decision record, bearing authentic signatures of the same justices.
___OccupyTLV, June 20 - the trick is old and familiar, the most common method of corruption in the courts.  Judges conduct simulated litigation and issue simulated decision records.  In cases, where they want to adjudicate in violation of the law, they issue records that they do not consider valid court records, but try to deceive the parties that the case was adjudicated puruant to the law, and valid and effectual decision records were issued.
In the case of Miriam Macmull v State of Israel and Bank of Israel, Macmull tried to gain equal protection under the law against fraud, perpetrated against her and against her daughters by the largest bank in Israel - Bank HaPoalim - in collusion with the Jerusalem Debtors' Court.
Macmull claims that she holds a degree in extra-sensory communication. They thought that they could easily deceive her.  But this amazing woman has assembled an unbelievable collection of records of fraud and corruption in the Israeli courts.  Documenting corruption of the courts is my profession, but I have never seen anybody who has collected anything like this!
The Human Rights Alert (NGO) submission to the UN Human Rights Council showed that in 2002, under the tenure of Aharon Barak as Presiding Justice and Avi Dichter as Head of Shin Bet (Shin Bet holds the direct responsibility for the safeguard of the information systems of the state), a fraudulent computer system was installed in the Supreme Court. Since then all justices of the Supreme Court have engaged in such fraud on a routine basis.  
Two weeks ago, I filed a complaint with the State Ombudsman on this very subject.  The complaint was not against any judge - since the Ombudsman has no authority over judges. Instead the complaint was about fraud in imnplementation and operation of the Supreme Court's computer systems since 2002.  The ombudsman surely has authority over that.  The previous Ombudsman, Micha Lindenstraus, even issued a report on the subject in 2010. However his report only addressed the issue of contracts and conduct of the project, and failed to notice the gross fraud in the system itself.
After all, the State Ombudsmen are retired judges...
There is no way to address the rampant corruption of government in Israel without fixing the corrupt courts first!
=LINKS=
[1] 2014-06-10 Complaint, filed with the State of Israel Ombudsman: Fraud in implementation and operation of the Supreme Court's computer systems, and the appearance of an impostor, Ms Idit Meloul, as “Chief Clerk” of the Supreme Court (full English translation)
____
Joseph Zernik, PhD
Human Rights Alert (NGO)
OccupyTLV
____
* The Human Rights Alert (NGO) submission to the Human Rights Council of the United Nations was incorporated into the 2010 Periodic Review Report regarding Human Rights in the United States, with the note: "corruption of the courts and the legal profession and discrimination by law enforcement in California". 
* The Human Rights Alert (NGO) submission to the Human Rights Council of the United Nations was incorporated into the 2013 Periodic Review Report regarding Human Rights in Israel, with the note: "lack of integrity of the electronic record systems of the Supreme Court, the district courts and the detainees courts in Israel."


===בית משפט עליון של רמאים - קדקוד השחיתות במדינת ישראל: זיופים והונאות בתיק מרים מכמל===
ב-2002, תחת נשיא בית המשפט העליון אהרן ברק  וראש השב"כ ואבי דיכטר  (השב"כ אחראי על אבטחת מערכות המידע של המדינה) התקינו מערכת מחשוב בבית המשפט העליון המאפשרת הונאות... מאז, עוסקים כל שופטי בית המשפט העליון בהונאות כעניין שבשגרה. בעתירה מכמל נ מדינת ישראל ובנק ישראל (בג"ץ 3518/08) ניסתה מרים מכמל לקבל הגנה שווה תחת החוק נגד הונאה נגדה ונגד בנותיה על ידי בנק הפועלים ורשמי הוצל"פ ירושלים.  בתיק זה, בית המשפט העליון עסק בהונאה עליה.
[תמונות]

א. כתב החלטה למראית עין ועליו חתימות מזויפות של שופטי העליון


ב. כתב החלטה למראית עין קצת יותר משוכלל, ועליו דוגמאות של חתימות אותנטיות של אותם השופטים.
____
מאהל המחאה ת"א, 20 ליוני - השיטה היא עתיקה ומוכרת, שיטת השחיתות הנפוצה ביותר בבתי המשפט. שופטים מנהלים הליכים למראית עין ומנפיקים החלטות למראית עין. במקרים בהם הם רוצים לרמות ולפסוק בניגוד לחוק, הם מנפיקים כתבי בית דין שאינם נחשבים בני תוקף בעיני השופטים, אך מנסים להונות את הבאים לפניהם שהמקרה נשפט על פי החוק, והחלטות הונפקו כחוק.
זהו בדיוק המקרה בתיק רפי רותם נ סאמט ואח' (בג"ץ 1233/08), בו ביקש רפי רותם - חושף השחיתויות ברשות המסים - לקבל הגנה שווה תחת החוק. למרות בקשות חוזרות שהגיש רפי רותם לנשיא בית המשפט העליון אשר גרוניס, עד היום בג"ץ לא הנפיק כתב פסק דין חתום ומאושר כדין - רק כתבי בית דין למראית עין.
זהו גם המקרה בתיק מוטי אשכנזי+76 אחרים נ שר המשפטים ומנהל רשות האכיפה והגביה (בג"ץ 2300/11), בו בקשו העותרים לקבל הגנה שווה תחת החוק נגד שחיתות בלשכות ההוצאה לפועל ברחבי הארץ. נשיא בית המשפט העליון אשר גרוניס מסרב לענות על בקשה לקבלת העתק חתום ומאושר של החלטתו בתיק זה.
במקרה של מרים מכמל, ההונאה יותר בוטה. מרים טוענת שההשכלה שלה היא תואר בתקשורת על-חושית... הם חשבו שיוכלו להונות אותה בקלות. אבל האישה המדהימה הזאת אספה מסמכים המתעדים הונאות של שלל שופטים ורשמים בבתי המשפט. עוד לא ראיתי דבר כזה, ותיעוד הונאות של שופטים זה המקצוע שלי... 
כרגיל בבית המשפט העליון, מרים מכמל קבלה בדואר החלטות בלתי חתומות ובלתי מאושרות.  היא בקשה שימציאו לה כתבי החלטות חתומים ומאושרים... את התוצאות אתם רואים בתמונות.
הדו"ח שכתבתי למועצת זכויות האדם של האו"ם מראה שב-2002, תחת נשיא בית המשפט העליון אהרן ברק  וראש השב"כ ואבי דיכטר  (השב"כ אחראי על אבטחת מערכות המידע של המדינה) התקינו מערכת מחשוב בבית המשפט העליון המאפשרת הונאות בשגרה... מאז, עוסקים כל שופטי בית המשפט העליון בהונאות מסוג זה כעניין שבשגרה. 
לפני שבועיים הגשתי למבקר המדינה יוסף שפירא תלונה על עניין זה בדיוק. התלונה לא הייתה נגד שופטים, כי אין למבקר סמכות לבדוק תלונות נגדם. התלונה הייתה על הונאה בהתקנת והפעלת מחשוב בית המשפט העליון - נושא שהוא בוודאי בתחום סמכותו של המבקר. ב-2010 המבקר הקודם מיכה לינדמשטראוס אפילו הוציא דו"ח בעניין, אולם לינדנשטראוס מצא רק פגמים בנתינת החוזה ללא מכרז, בביצוע לקוי של הפרויקט, וכו'... מיכה לינדנשטראוס לא שם לב להונאת הענק במערכת בכללה... אחרי הכל המבקר הוא שופטים בדימוס...
אין סיכוי לתקן את שחיתות הממשל במדינת ישראל ללא תיקון שחיתות בתי המשפט!
=קישור=
[1] תלונה שהוגשה למבקר המדינה: הונאה בהנהגת ותפעול מערכות המחשוב של בית המשפט העליון, והתחזות הגב' עידית מלול ל"מזכירה ראשית" של בית המשפט העליון
____
דר' יוסף צרניק
מאהל המחאה, ת"א
סייג לזכויות האדם (NGO)
____
* דוח סייג לזכויות האדם נכלל בדוח התקופתי של האו"ם לגבי זכויות האדם בישראל (2013), עם ההערה: "חוסר יושרה במערכות הכתבים האלקטרוניים של בית המשפט העליון, בתי המשפט המחוזיים, ובתי הדין למוחזקי משמורת בישראל".
* דוח סייג לזכויות האדם נכלל בדוח התקופתי של האו"ם לגבי זכויות האדם בארה"ב (2010), עם ההערה: "שחיתות בתי המשפט ומקצוע עריכת הדין בקליפורניה".


2014-06-20 PALESTINE: Extensive Human Rights violations, part of collective punshment of Palestinian people in the wake kidnapping of 3 Jewish settlers


===2014-06-20 PALESTINE: Extensive Human Rights violations, part of collective punshment of Palestinian people in the wake kidnapping of 3 Jewish settlers===
The entire case shows the limits of Israeli military might. As a result, the Israeli government is venting its frustration through extensive abuse of the Palestinian people.
LikeLike ·  · Promote · 

2014-06-20 PALESTTINE: Extensive abuse - collective punishment for the kidnapping of 3 Jewish settlers

===2014-06-20 PALESTTINE: Extensive abuse - collective punishment for the kidnapping of 3 Jewish settlers===
The information below cannot be confirmed. Israeli media do not provide details. However, the operations are described as extensi... See More
#Palestinian Prisoners Society: 124 taken in Hebron, 55 from Nablus, 48 from Ramallah, 38 from Jenin,16 from Tulkarem =all over the West Bank

2014-06-19 BRASIL: World cup games

===2014-06-19 BRASIL: World cup games===
#Brazil #SanPaolo #19G NOW

Angry protesters break windows of a car dealership in São Paulo. #PasseLivre #NaoVaiTerTarifa

VIA : @syndicalismsLikeLike · · Promote · Shar

2014-06-20 WIKILEAKS: Up and running

2014-06-18 PALESTIINE: Israel perpetrated collective punishment on the Palestinian people


===2014-06-18 PALESTIINE: Israel perpetrated collective punishment on the Palestinian people===
2014/6/18 - نابلس -
انه ليس زلزال ولا حتى اعصار ...انها آثار إقتحام قوات الإحتلال لمنازل المواطنين في مخيم عسكرLikeLike · · Promote · Share

2014-06-19 PALESTINE: 13 yo Muhammad Jihan Dudin, shot dead by IDF in Dura near Hebron

===2014-06-19 PALESTINE: 13 yo Muhammad Jihan Dudin, shot dead by IDF in Dura near Hebron===
At this point the operations of IDF in Palestine appear more as collective punishment and revenge than an attempt to rescue the kidnapped.
الخليل - استشهد فجر اليوم الجمعة، الفتى محمد جهاد دودين )13 عاما( من مدينة دورا جنوب الخليل برصاص الاحتلال الاسرائيلي.
في الخليل .. دورا فجر اليوم واطلقت النار على الفتى دودين وأصابته إصابة مباشرة بالصدر، وذلك خلال مواجهات اندلعت في حي احنينة بالمدينة.Like

2014-06-20 PALESTINE: Hunger striking Detainee Mu'eid Sharab - Physicialns for Human Ritghts-Israel Reprot

===2014-06-20 PALESTINE: Hunger striking Detainee Mu'eid Sharab - Physicialns for Human Ritghts-Israel Reprot===
Mu'eid Sharab, 31, married and father of one daughter, M.S. student in Al-Najah U, working on a thesis related to Political Islam and contemporary communication media, is detained with no trial since November 2012. His detention has been extended three times, six months each. Today he is on his hunder strike for the 57th day. Mu'eid was arrested several times, 3 of them administrative arrests, for a total of 7 years. His first arrest was in 1999, when he was just 17.
Following request by his attorney, who informed us that Mu'eid is in serious health condition, we filed a request for an independent physicial visit by Physicians for Human Rights. On May 20, Mu'eid appeared for a hearing in his case, accompanied by a physician employed by the prison authorities, given his health condition. The hearing was scheduled for the previous day, but was postponed due to Mu'eid health condition, which did not permit his movement. On that day the physician reported that Mu'eid could hardly stand, could not open his right eye, and suffered from cardiac arythmia.
A few days later, Mu'eid indicated that condition of his eye was deteriorating, and that physicians told him that he must stop his hunger strike in order to undergo eye surgery. Mu'eid does not trust these physicians. On June 17, during his attorney's visit, he indicated that he could hardly see in his right eye, that his heart beat is low. In addition, he indicated that he had colonoscopy, where it was found that he suffered from intestinal bleeding. The attorney reports that during that visit Mu'eid vomitted blood. Mu'eid still believes that the prison physicians are trying to break his hunger strike.
The case of Mu'eid demonstrates the lack of trust between the detainees and the prison physicians, which stems in part from the conditions under which they are detained in the hospital: chained, isolated, with restricted visits by attorneys, denied visits by families, and with no reasonable responses on their neeeds, like drinking water and transport to the shower.
Denial of access to independent physicians is in violation of the World Medical Association Guidelines, which are founded in the Malta Declaration (1991), and contrary to the Israeil Medical Association recommendations, which emphasize the importance of examination of hugner-striking detainees by an independent and neutral physican, who is not identified with the prison authorities.
On June 11, 2014, we filed a petition against the Prison Authority, and asksed for access for an independent physician on our behalf. In a hearing on the same date, our petition was denied by the court.
=LINK+
FULL REPORT ON Mu'eid Sharab's condition in the Physicians for Human Rights site:http://bit.ly/1lXQqtp
מואייד שראב, 31, נשוי ואב לילדה, סטודנט לתואר שני באוניברסיטת אנג'אח ומכין את עבודת התיזה שלו בנושא האסלאם הפוליטי והתקשורת העכשווית, עצור במעצר מנהלי מנובמבר 2012. מעצרו הוארך שלוש פעמים, שישה חודשים כל פעם. כיום, הוא שובת רעב מזה 57 ימים. מואייד נעצר מספר פעמים, 3 מהם מעצרים מנהלים, לתקופה כוללת של 7 שנים. לראשונה נעצר בשנת 1999, כשהיה בן 17.

לאחר שפנה אלינו עורך דינו וסיפר לנו שמואייד נמצא במצב בריאותי קשה מאד, הגשנו בקשה לביקור רופא עצמאי מטעם רופאים לזכויות אדם. ב-20 במאי הופיע שראב לדיון שהתנהל בעניינו בליווי רופא מטעם שב"ס, בגלל מצבו הבריאותי. דיון זה היה אמור להתקיים יום לפני, אך שב"ס הודיע לבית המשפט שמואייד במצב בריאותי שאינו מאפשר הנעתו. באותו יום הוא דיווח שמתקשה מאוד לעמוד וכי אינו יכול לפתוח את עינו הימנית, וסובל מבעיות בקצב הלב.

ימים ספורים לאחר מכן, ציין מואייד כי מצב העין שלו הולך ומתדרדר, וכי הרופאים אומרים לו שהוא צריך להפסיק את שביתת הרעב על מנת לעבור ניתוח בעין. מואייד אמר לעו"ד כי הוא חושש שהרופאים מנסים לגרום לו להפסיק את שביתת הרעב, ואינו נותן בהם אמון. בביקור עו"ד ב-17 ביוני ציין כי הוא בקושי רואה בעינו הימנית, דופק לבו נמוך. עוד ציין כי עבר קולונוסקופיה בה נתגלה שיש לו דימום במעיים. העו"ד מדווח כי במהלך הביקור הוא הקיא דם. מואייד עדיין חושב שהרופאים מנסים לשבור את השביתה שלו.

המקרה של מואייד ממחיש היטב את חוסר האימון השורר בין העצורים לרופאים, אשר נובע בין היתר מהתנאים בהם נמצאים העצורים בבית חולים: כבולים, מבודדים, מוגבלים בביקורים מצד עורכי הדין, מנועים מביקורי משפחה, ואינם מקבלים מענה הולם לצרכיהם, כמו קבלת מים לשתייה והובלה למקלחת.

מניעת כניסת רופאים עצמאיים הינה בניגוד להנחיות ההסתדרות הרפואית העולמית השאובות מהצהרת מלטה משנת 1991, ובניגוד להמלצת ההסתדרות הרפואית בישראל אשר מדגישות את חשיבות בדיקת אסירים שובתי רעב ע"י רופא עצמאי ונטרלי שאינו מזוהה עם רשויות הכליאה.

ביום 11.06.14 הגשנו עתירה נגד שב"ס וביקשנו כניסה של רופא עצמאי מטעמנו. בדיון שהתקבל באותו יום נדחו טענותינו ע"י בית המשפט.

לדיווח המלא על מצבו של מואייד שראב, באתר רופאים לזכויות אדם >http://bit.ly/1lXQqtp