Wednesday, January 17, 2018

2018-01-17 רות דוד ורונאל פישר, לורי שם-טוב - שלב "הקלפים", "נשק ליום שחור"

2018-01-17 רות דוד ורונאל פישר, לורי שם-טוב - שלב "הקלפים", "נשק ליום שחור"
===
לא סתם הפקידו את בוגר החינוך "הערכי", העילוי, המועמד לעליון משה סובל לפברק את המשפט הזה... 
____
כל הסיפורים המצחיקים שיש יותר מידי מידע בסלולרי [1]... אצל מוטי ולורי הם לא היססו להפיל על הסנגורים כוננים שלמים ודיסקים אין ספור, אפילו אם הראיות לכאורה אינן קשורות לכל אישום מסוים או כל נאשם מסוים... ושם אי העברת חומרים לנאשמים לא תעכב את השופט בני שגיא. כל עניין הנוגע לזכויות היסוד של הנאשמים הוא "טכני ולא מהותי"... כי שם זה הרי היה "טרור רשתי"..
אבל אצל רונאל פישר ורות דוד יש "יותר מידי מידע בסלולרי"? כי פרשת רות דוד רונאל פישר היא רק פרשה של "טרור פרקליטותי"?
~~אז אולי הגענו במקרה לשלב "הקלפים", "נשק ליום שחור"?~~
הרי עדת המדינה עדי ישעיהו (מזכירתו של רונאל פישר) העידה על כך בבית המשפט המחוזי י-ם לפני שנה. היא הסבירה, שלאחר המעצר על ידי מח"ש עם מזוודת הדולרים של אלון חסן, ערכו "סיעור מוחות" במשרד. בישיבת "סיעור מוחות" זאת דנו ב"קלפים", "נשק ליום שחור"... והשופט משה סובל עסק כבר בזמן העדויות ההן בשיבוש הליכי המשפט במחוזי י-ם...
~~אז מה יש בתקשורת בין רונאל פישר לערן מלכה, שהפרקליטות ובית המשפט מפחדים לתת לסניגוריה, ועקב כך, הסניגוריה חשה במעמד מתאים לדרוש את ביטול כתב האישום?~~
התשובה נראית לי ברורה: שם נמצאים ה"הקלפים"! ה"נשק ליום שחור"!
אז מה זה יכול להיות? דיבורים על שיחוד של שופטים? בכירים במשטרה? בפרקליטות? דיבורים על פרשיות אחרות? שוקי משעול? רפי רותם? איתן רוב? פינטו, ברכה? השופט יצחק כהן? רומן זדורוב? יהודה היס? רצח רבין?
יש אוסף נרחב של עניינים, בהם הציבור יכול לצאת נישכר משמיעת הדיבורים החופשיים של ערן מלכה ורונאל פישר.. יש לנו פה עסק עם תבשיל מעניין מאד... מהמפיקים של "עשרת הדיברות"...
לא סתם הפקידו את בוגר החינוך "הערכי", העילוי, המועמד לעליון משה סובל לפברק את המשפט הזה... 
התיק הזה, והתיק שלא נחקר לגבי התנהלות רות דוד כפרקליטת מחוז ת"א, הם סוג של סרטן מערכת המשפט. והניסיונות להסתיר אותם הם לא דרך טיפול מקובלת למחלה הקשה...
שחיתות מערכת המשפט היא קודקוד השחיתות השלטונית בישראל!
=קישור=
[1] חמישה עדי מדינה ויותר מדי מידע סלולרי - כך הסתבך תיק רונאל פישר
https://www.haaretz.co.il/blogs/revitalhovel/1.5727752
Comments
Joseph Zernik
עיקר שכחתי: הרי גם ללורי ומוטי היה "קלף" - עו"ד ברק לייזר - היועמ"ש של הנהלת בתי המשפט, שהיה ככל הנראה חבר בכנופיית הטרור הרשתי ו"הצוותא חדא". צבי זר הגיש בקשה לקבל את חומרי החקירות הקשורים לעו"ד ברק לייזר בטענה שהחומר נחוץ לו לצורך טענה על אכיפה בררנית. המדינה התנגדה. התירוץ: חקירתו של עו"ד ברק לייזר עדיין לא הסתיימה. זאת - כשהבלוגרים 9 חדשים במעצר עקב "מסוכנות" חריגה, ועו"ד ברק לייזר ממשיך לכהן בתפקידו ???
המסקנה פשוטה: ללורי במעצר, ואולי בכלל, אין גיבוי של התקשורת עם עו"ד ברק לייזר. לא כך הוא כנראה המצב לגבי התקשורת בין עו"ד רונאל פישר לערן מלכה. עדי ישעיהו העידה שעו"ד רונאל פישר הורה לה למחוק את התקשורת בינה לבין ערן מלכה באופן שגרתי. אבל קרוב לוודאי שעו"ד רונאל פישר עצמו גיבה את התקשורות האלה. לכן, אם הפרקליטות לא תמסור לו את החומרים, הוא יכול להמציא אותם בעצמו...
Manage
Reply7hEdited
סי סידי קליין
השוואה מעולה
Manage
Reply7h