Saturday, August 31, 2019

2019-08-31 לורי שם-טוב והבית זונות למינוי שופטים

 Joseph Zernik

@Joseph_Zernik

לורי שם-טוב והבית זונות למינוי שופטים 

קראו בבלוג: https://inproperinla.blogspot.com/2019/08/2019-08-31.html

Image Image 

Image Image Image Image

Image 

Imageחדשות הבית זונות למינוי שופטים - אסתר חיות הטילה חיסיון כללי על תיק בש"פ 5311-19, שעניינו תקינות ההליכים בתיק השופטים הנוקמים במחוזי ת"א.  מתחילת הפרשה הוגשו שוב ושוב בקשות פסלות נגד השופטים היימן ושגיא, כולן נדחו כמובן.  היום כבר ברור, שפרשת הבית זונות למינוי שופטים עומדת במרכז פרשת השופטים הנוקמים.  מה שנפתח בקמפיין פרופגנדה שקרית על "טרור רשתי", היה למעשה ניסיון להשתיק את פרשת הבית זונות למינוי שופטים, שנחשפה בפוסטים האנונימיים כשנתיים לפני החשיפה של הדס שטייף. בתיק הפלילי השופט בני שגיא הטיל איסור פרסום על: א) השם "מין תמורת מינוי", ב) מספרי הסעיפים בכתב האישום הנובעים מפרשת הבית זונות, ג) שמות המתלוננות, שהן כוכבות פרשת הבית זונות...

מה היה המקור למידע בפוסטים האנונימיים?  

השערה סבירה - עו"ד ברק לייזר, יועמ"ש הנהלת בתי המשפט.  כזכור, עו"ד ברק לייזר נעצר בתחילת הפרשה בחשד שהדליף מידע ל"כנופיית הטרור הרשתי". שבועיים אח"כ חזר לתפקידו כאילו לא היה כלום.  הפרקליטות, בחסות בית המשפט העליון מסרבת למסור לנאשמים את חומרי החקירות של עו"ד ברק לייזר, ושי ניצן סגר לו את התיק... 

יש לציין שלעו"ד ברק לייזר עבר עשיר בפרשיות שחיתות שונות של מערכת המשפט.  בכיר בכנופיה בערך ברמה של רות דוד... 

עשרות שופטים מעורבים בכתב האישום ובתלונות שעומדות בבסיס פרשת השופטים הנוקמים...

בקיצור: לאחר שהפרקליטות באישור שי ניצן ומנדלבליט הגישו את כתב האישום ופתחו במסע הפרופגנדה השקרי אודות "טרור רשתי", השופטים בני שגיא ואסתר חיות מוציאים צא"פ להסתיר את האמת שמאחורי הפרשה.