Sunday, May 8, 2022

2022-05-08 המשטרה, הפרקליטות ומשטר צווי איסור הפרסום

 הפעם המשטרה והפרקליטות התעלו על עצמן: פעולות אכיפה בצו איסור פרסום רטרואקטיבי

תביעה תקדימית נגד הפרקליטות והמשטרה: פגעו בחופש העיתונות

העיתונאי אלחנן גרונר הגיש תביעה לאחר שהפרקליטות פעלה לסגור את חשבונו האישי בטוויטר ולאחר שהמשטרה חקרה אותו באזהרה - זאת לאחר שהעלה סרטון שלטענתם הפר צו איסור פרסום • אלא שהצו הוצא שישה ימים לאחר העלאת הסרטון • הפרקליטות: "תגובת המדינה תימסר לבית המשפט כמקובל לאחר שתתקבל התביעה"