Tuesday, March 3, 2015

2015-03-03 IT systems of the Israeli Supreme Court... // מערכות המידע של בית המשפט העליון

Trying to enter the public access system of the Israel Supreme Cour, I got a warning message from the security program:
"The ID certificate of this site belongs to another.  It may indicate an attempt to mislead, or an attempt to fish your data."
Same problem in the Israeli and California courts - they like court officers with no lawful appointments and computers with fake ID certificates...
Wonder why...
Procedural matters... :)

כאן - מחשב של בית המשפט העליון...
אותה תופעה במחשבים של בתי המשפט בקליפורניה... משום מה, הם אוהבים אנשים ללא כתבי מינוי, ומחשבים עם אישורי זהות כוזבים...  
מעניין למה... 
עניינים פרוצדורליים... :)

2015-03-03 17:58 GMT+02:00 JZ <123456xyz@gmail.com>:

מדינת ישראל הרשות השופטת

פסקי דין והחלטות מתפרסמים באתר זה תוך 72 שעות מרגע פרסומם (למעט החלטות בית המשפט ...


Inline image 1

2015-03-03 ISRAEL: Medieval debtors' courts - robbing the people under the color of law

הוצאה לפועל - אחת הדוגמאות הבולטות של גזל על ידי כנופיית הון שלטון תחת חזות שלטון החוק
דוחות שנתיים של הוצאה לפועל

יש לקחת את כל הנתונים בספק, כיוון שראיות למכביר מראות שהם מנפיקים בשגרה מסמכים כוזבים, כולל תצהירים לבתי המשפט.
  • כ-95% מהחייבים אינם מיוצגים, ואחוז דומה של בעלי החוב (בנקים וחברות ברובם) מיוצגים - מתכונת להונאה.
  • מספר התיקים כ-3 מיליון הוא הזוי - מדינה של תפרנים.
  • עלייה אקפוננציאלית בכינוס נכסים על נדל"ו - מכשיר מרכזי ליצירת חסרי דיור.
הראיות שאספתי מחייבים מראות על מערכת פשע משומנת היטב.  
הוצל"פ מבחינה פורמלית הן בתי דין מנהליים תחת משרד המשפטים.  אבל ההתנהלות שלהם רחוקה מכל מושג של הליך הוגן.  ההונאות מדהימות בעזות המצח.  המצב בכללותו דומה ל"בתי דין של חייבים" שהיו קיימים באנגליה בזמנו של דיקנס, והיו אחד הנושאים הקבועים לביקורת בספריו.
חלק גדול מהכסף שנלקח מהחייבים לעולם לא נרשם! זהו עניין מרכזי בהונאות. לכן המספרים פה - גבייה של כ- 35 מליארד ש"ח kabv לבטח אינם נכונים.  הערכות רמת ההונאות הן כ-5 מיליארד ש"ח בשנה, אבל יכול להיות גם גדול בהרבה.
גורם מרכזי בהעמקת העוני וחסרי בית בישראל בשנים האחרונות.
ה"רפורמות" שהתבצעו תחת ציפי ליבני כשרת משפטים נועדו לשרת את עורכי הדין ולהגדיל את כוחם בביצוע ההונאות.
עתירת מוטי אשכנזי + 76 אחרים נ ראג ושרת המשפטים הראתה שגרוניס עצמו נותן חסות להונאות בהוצל"פ.

Inline image 13

Inline image 1

Inline image 2

Inline image 3

Inline image 4

Inline image 5

Inline image 6

Inline image 7

Inline image 8

Inline image 9

Inline image 10

Inline image 11

Inline image 12