Tuesday, January 26, 2016

2016-01-26 Zadorov affair: Attorney Dan Yakir is asked to opine regarding conduct of the Nazareth District Court // פרשת ברנס: עו"ד דן יקיר מתבקש לחוות דעה על התנהלות בית המשפט המחוזי נצרת

[עברית להלן]
    
Figures: Support sign for Roman Zadorov in the OccupyTLV camp; Attorney Dan Yakir is an expert on the constitutional right to inspect court records; Judges Esther Hellman and Avraham Avraham of the Nazareth District Court issued a series of fabricated perverted court records, through which they denied the right to inspect the Zadorov court file, where the evidence shows that judges Yitzhak Cohen, Esther Hellman, and Haim Galpaz engaged in Fraud Upon the Court.
______

Attorney Dan Yakir's personal opinion has been requested regarding conduct of the Nazareth District Court, regarding requests to inspect the State of Israel v Roman Zadorov court file. Attorney Dan Yakir's opinion has been requested in this case independent of the Association for Civil Rights in Israel, where he serves as Legal Counsel.  Instead, his opinion has been requested only as one of the people of the State of Israel, who holds unique knowledge and expertise in the area of the constitutional right to inspect court records and its significance for the safeguard of civil and human rights.  Attorney Dan Yakir conducted for 12 years a petition in the High Court of Justice on this matter. Attorney Dan Yakir's opinions were also quoted by the Supreme Court in its Judgment on this constitutional matter... The Zadorov file in the Nazareth District Court, is a court file where a person was purportedly convicted on murder, where a person was purportedly sentenced to life in prison, and purportedly pursuant to which a person is held in prison for about a decade. However, there is nowhere to be found in this court file valid, lawful “Verdict” and “Sentencing” records, only invalid, perverted “Verdict” and “Sentencing” records. The “Verdict” and “Sentencing” record were also never entered in the “Judgment Docket” of the Court. Similarly, there is nowhere to be found in this court file a valid, lawful “Arrest Warrant”. In parallel, Judges Esther Hellman and Presiding Judge Avraham Avraham of the Nazareth District Court have denied the right to inspect the court file in a manner that would provide definitive answers regarding the validity and lawfulness of the imprisonment of Roman Zadorov, pursuant to the law of the State of Israel.  Judge Esther Hellman and Presiding Judge Avraham Avraham accomplished this feat through the issuance of perverted, "fabricated" (Fraud Upon the Court) "Decision" records.  Net-HaMishpat - case management system of the court is the fraud instrument.
See in blog:
http://inproperinla.blogspot.co.il/2016/01/2016-01-26-zadorov-affair-attorney-dan.html
More on the Zadorov Affair:
https://en.wikipedia.org/wiki/Roman_Zadorov
Read the full request below.
 פרשת זדורובעו"ד דן יקיר מתבקש לחוות דעה על התנהלות בית המשפט המחוזי נצרת
חוות דעתו האישית של עו"ד דן יקיר התבקשה לגבי התנהלות בית המשפט המחוזי נצרת בעניין העיון בתיק זדורוב. עו"ד דן יקיר מחזיק בידע ובמומחיות ייחודיים בנושא הזכות החוקתית לעיון בתיקי בתי המשפט, ובעניין חשיבותה לקיום הזכויות האזרחיות וזכויות האדם. עו"ד דן יקיר ניהל במשך 12 שנים עתירה בנושא זה בבג"ץ. בתיק זדורוב בבית המשפט המחוזי בנצרת, הורשע כביכול אדם ברצח, נידון כביכול אדם למאסר עולם, ועל פיו כביכול מוחזק אדם בכלא כבר כעשר שנים. אולם אין בנמצא בתיק זה כתבי "הכרעת דין" ו"גזר דין" עשויים כדין, אלא אך ורק כתבי "הכרעת דין" ו"גזר דין" משובשים וחסרי תוקף. כתבי "הכרעת דין" ו"גזר דין" אלה גם אינם רשומים ברשימת "פסקי דין" בתיק זה. בדומה - אין בנמצא "פקודת מאסר" עשויה כדין בתיק זה. במקביל,מונעים שופטי בית המשפט המחוזי נצרת אסתר הלמן ואברהם אברהם גישה לכתבים שיספקו תשובות מוחלטות לגבי תקינות ותקפות מאסרו של רומן זדורוב על פי חוקי מדינת ישראל. על מנת למנוע את הזכות החוקתית לעיין בתיק זה, הנפיקו השופטת אסתר הלמן ונשיא בית המשפט המחוזי נצרת אברהם אברהם סדרת כתבי "החלטה" משובשים ("מפוברקים") - התנהלות הידועה ברחבי העולם כ"הונאה על בית המשפט" - התנהלות פלילית חמורה של שופטים מושחתים. מערכת ניהול התיקים החדשה של בתי המשפט - נט המשפט - היא מכשיר ההונאה לצורך זה.

    
תמונות: שלט תמיכה ברומן זדורוב במאהל המחאה ת"א.  עו"ד  דן יקיר הוא מומחה בתחום הזכות החוקתית לעיון בתיקי בתי המשפט.  השופטת אסתר הלמן ונשיא בית המשפט המחוזי נצרת אברהם אברהם עסקו לאחרונה בהנפקת כתבי "החלטה" משובשים ("מפוברקים"), שבאמצעותם מנעו את הגישה לעיון בתיק זדורוב. הראיות מראות בבירור שבתיק זדורוב, מותב השופטים יצחק כהן, אסתר הלמן, וחיים גלפז עסקו בהונאה חמורה.
_____
מאהל המחאה ת"א, 26 לינואר – דר' יוסף צרניק ביקש היום את חוות דעתו האישית של עו"ד דן יקיר לגבי התנהלותם של שופטי בית המשפט המחוזי נצרת – אסתר הלמן ואברהם אברהם – לגבי בקשות לעיון בתיק מדינת ישראל נ זדורוב(502/07) בבית המשפט המחוזי נצרת.  במקרה זה, התבקשה חוות דעתו של עו"ד דן יקיר בנפרד מן האגודה לזכויות האזרח, בה הוא מכהן כיועץ המשפטי.
הבקשה שהוגשה לעו"ד דן יקיר, מתארת הליכים שנמשכו בחודשים האחרונים, ובהם הוגשו כדין בקשות לעיון בתיק זדורוב בבית המשפט המחוזי נצרת.  בתגובה הנפיקו השופטים אסתר הלמן ואברהם אברהם סדרת כתבי "החלטה"משובשים ובלתי תקינים (“מפוברקים").
על ידי הנפקת כתבים מפוברקים אלה, מנעו השופטים אסתר הלמן ואברהם אברהם בפועל את הזכות החוקתית לעיון בכתבים שייראו בבירור מוחלט, האם ניתנו בכלל ונרשמו כדין בתיק זה "הכרעת דין" ו"גזר דין" בעניינו של רומן זדורוב,והאם קיימת "פקודת מאסר" עשויה כדין כבסיס לקבלתו והחזקתו במאסר.
עו"ד דן יקיר מחזיק בניסיון ומומחיות ייחודיים בנושא הזכות החוקתית לעיון בתיקים, שכן ניהל במשך 12 שנים עתירה בנושא זה בדיוק בבג"ץ (האגודה לזכויות האזרח בישראל נ שר המשפטים ואח' (5917/97)). דבריו של עו"ד דן יקיר בנושא זה גם מצוטטים בפסק הדין של בית המשפט העליון בנושא זה:
חשיבותו של עקרון זה ביצירת אמון הציבור ברשויות הציבור בכלל ובבתי המשפט בפרט, שכן הוא תורם ליצירתה של מראית פני הליך עשיית הצדק באופן המקדם אמון זה.
פסק הדין בעתירה זאת, שנכתב על ידי הנשיאה דורית בייניש מצהיר כי זכות העיון היא: "עקרון יסוד של כל משטר דמוקרטי”, וכן "בעלת מעמד חוקתי על-חוקי"...
פסק דין בעל חשיבות היסטורית של בית המשפט העליון של ארה"ב בעניין זה (לגבי הקלטות של ניקסון בבית הלבן) אומר שמטרת זכות העיון, שמקורה לפני מאות שנים בחוק האנגלי המקובל, היא לאפשר לציבור "לשמור עיין פקוחה על התנהלות רשויות השלטון”. בחוק האמריקאי, זכות העיון היא זכות חוקתית, המעוגנת בין השאר בתיקון הראשון לחוקה,שהוא ראש וראשון לכל הזכויות האזרחיות, ועניינו חופש הביטוי, חופש הדת, חופש המחשבה, חופש מכבש הדפוס, וכו'...
אולם לנשיא בית המשפט המחוזי נצרת אברהם אברהם השקפות שונות בעניין עקרון יסוד חוקתי זה, ככל הנראה...בכתב "החלטה" מפוברק וחסר תוקף על פניו מיום 25 לינואר, 2016, הוא כותב:
המבקש שב על בקשותיו, שנושאן, לכאורה, עיון במסמכים, אלא שאלה אינן בקשות לעיון,אלא חקירה שהמבקש עורך אודות תקפות פעולתה של מערכת נט המשפט, ושאר מסכת טענות לגבי התנהלות המותב בתיק הנ"ל. בכגון אלה אין לבית משפט זה להידרש...
אין לדעת מה הבסיס החוקי למסקנתו של נשיא בית המשפט המחוזי נצרת בכתב ה"החלטה" המפוברק, שבקשות לעיון בתיקים "אינן בקשות לעיון"...
עצם המצב, בתיק זדורוב בבית המשפט המחוזי בנצרת, בו הורשע כביכול אדם ברצח, בו נידון כביכול אדם למאסר עולם,ועל פיו כביכול מוחזק אדם בכלא כבר כעשר שנים, חייב לעורר חרדה בכל אדם שכבוד האדם וחירותו יקרים לליבו. אין בנמצא בתיק זה כתבי "הכרעת דין" ו"גזר דין" עשויים כדין, אלא אך ורק כתבי "הכרעת דין" ו"גזר דין" משובשים וחסרי תוקף. כתבי "הכרעת דין" ו"גזר דין" גם אינם רשומים ברשימת "פסקי דין" בתיק הנ”ל.
בדומה - אין בנמצא "פקודת מאסר" עשויה כדין בתיק זה.
במקביל, מונעים שופטי בית המשפט המחוזי נצרת אסתר הלמן ואברהם אברהם גישה לכתבים, שיספקו תשובות מוחלטות לגבי תקינות ותקפות מאסרו של רומן זדורוב על פי חוקי מדינת ישראל.  
תמונה: כתב "החלטה" משובש ("מפוברק") של השופטת אסתר הלמן מיום 12 לינואר, 2016, בתיק מדינת ישראל נ רומן זדורוב (502-07) בבית המשפט המחוזי נצרת.  בראשו של כתב זה מופיע הכיתוב "בתי המשפט" במקום "בית המשפט המחוזי נצרת" תחת סמל מדינת ישראל.  כתב זה הוא כתב נייר שנסרק לתוך מערכת נט המשפט ואינו כתב אלקטרוני, ולכן הוא אינו חתום בחתימה אלקטרונית ואינו כתב החלטה בר תוקף. כתבים מסוג זה כונו על ידי נציב תלונות הציבור על השופטים בהחלטתו לגבי "הפרוטוקול המשופץ" של השופטת ורדה אלשייך "טיוטות".  אולם למעשה אלה כתבי בית דין למראית עין, הונאה חמורה והנתנהלות עבריינית של שופטים על כס המשפט.  השופטת אסתר הלמן ונשיא בית המשפט המחוזי נצרת אברהם אברהם עוסקים בהתנהלות זאת בכדי למנוע את הזכות החוקתית לעיון בתיק זדורוב.
_____
השופטים אסתר הלמן ואברהם אברהם משיגים את מטרתם - מניעת הזכות החוקתית לעיון בתיקים - על ידי הנפקת כתבי "החלטה" מפוברקים.  התנהלות מסוג זאת מוכרת ברחבי העולם כשיבוש כתבי בית דין, או הנפקת כתבי בית דין למראית עין, והיא נחשבת להתנהלות פלילית חמורה של שופטים מושחתים.  
לא כן המצב במדינת ישראל. בפרט בעקבות הפעלת מערכת ניהול התיקים האלקטרונית נט המשפט, הפכה הנפקת כתבי בית דין למראית עין להתנהלות מקובלת ונפוצה.  עניין זה עלה לכותרות בפרשת "הפרוטוקול המשופץ" של השופטת ורדה אלשייך, ובפרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" של השופטת הלה כהן.  אולם בשני המקרים לא הועמדו השופטות העברייניות לדין, ולא נענשו בצורה מהותית.
פעילותו של דר' צרניק בתחום העיון בתיקים בכלל, ובתיק זדורוב בפרט, זכו לאחרונה לתמיכה בלתי צפויה מדמויות ציבוריות מוכרות ומכובדות – פרופ' למחשבים ולבלשנות עוזי אורנן ועו"ד אביגדור פלדמן.  
אולם דעותיו של דר' צרניק בעניין זה, שפורסמו בהרחבה, קיצוניות ככל הנראה:
ללא זכות העיון בפסקי דין, וללא זכות העיון בפקודות מאסר, אין כל דרך לציבור לדעת שבתי המשפט,בתי הכלא, ורשויות השלטון אינם עוסקים במאסרי שווא שרירותיים וגחמניים של בני אדם. לפיכך, אין דרך לתאר את התנהלותו של השופט אברהם אברהם אלא כהתנהלות בריונית, עבריינית, וחצופה.
הממצאים שהתגלו עד עתה כבר מבהירים מעבר לכל ספק: השופטים יצחק כהן, אסתר הלמן,וחיים גלפז עסקו בשיבוש הכתבים, שיבוש ההליכים, וניהול הליכי משפט למראית עין. מטרתםהייתה הטעיית הנאשם והציבור להאמין שרומן זדורוב הורשע בדין ברצח תאיר ראדה ז"ל,ושנגזר דינו כדין למאסר עולם. אולם מעולם לא הונפקו כתבי בית דין עשויים כדין של "הכרעת דין" ו"גזר דין" בתיק זדורוב, וגם לא נרשמו כפסקי דין בתיק זה.תוצאת הונאה זאת היא מאסר שווא של אדם חף מפשע במשך שנים.
ממצאים אלה גם מתעדים את ההונאה הבסיסית בפיתוחה ובהפעלתה של מערכת ניהול התיקים החדשה של בתי המשפט - "נט המשפט".
יש לראות בהתנהלות שופטי בית המשפט המחוזי נצרת יצחק כהן, אסתר הלמן, וחיים גלפז -ועתה גם השופט אברהם אברהם - הונאה, שיבוש כתבי בית דין,שיבוש הליכי משפט, והפרת אימונים. התנהלות השופטים בבית המשפט המחוזי נצרת מראה על זילות חוק היסוד כבוד האדם וחירותו וזילות זכויות האדם הבסיסיות.
התנהלות שופטי בית המשפט המחוזי נצרת היא התנהלות טיפוסית של בתי משפט במדינות משטרה ובמשטרים אפלים.
לפיכך, יש עניין מיוחד בקבלת חוות דעתו של עו"ד דן יקיר - מומחה בעל שיעור קומה בתחום זה, הנחשב לאדם מתון במזגו ובדעותיו, ובעל ניסיון נרחב במערכת המשפט של מדינת ישראל.

קישורים:
2016-01-26 Open letter to Attorney Dan Yakir – the Zadorov affair and conduct of the Nazareth District Court – request for opinion //
מכתב פומבי לעו”ד דן יקיר - פרשת רומן זדורוב והתנהלות בית המשפט המחוזי נצרת - בקשה לחוות דעת
https://www.scribd.com/doc/296738936/
======================================================

BILINGUAL LETTER ENGLISH FOLLOWS THE HEBREW
26 לינואר, 2016
עו"ד דן יקיר
תל-אביב
בדוא"ל
עו"ד יקיר שלום,
הנידוןמכתב פומבי פרשת רומן זדורוב והתנהלות בית המשפט המחוזי נצרת בקשה לחוות דעתך
כמו תמיד, אני אסיר תודה על עזרתך בנושאים שונים בשנים האחרונות.
מכתב פומבי זה נועד להבהיר אי הבנה אפשרי בתכתובת קודמת: בפרשת רומן זדורוב, אינני מבקש את עזרת האגודה לזכויות האזרח בישראל, או את עמדתה הרשמית.
לעומת זאת, אני כותב אליך כפרט, כאחד מן האנשים במדינת ישראל, כבעל השכלה משפטית, וכבעל ניסיון ומומחיות ייחודיים בתחום זכות העיון בתיקים וחשיבותה לקיום הזכויות האזרחיות וזכויות האדם. אנימבקש את חוות דעתך בעניין התנהלותם של השופטת אסתר הלמן ונשיא בית המשפט המחוזי נצרת-השופט אברהם אברהם לגבי בקשותיי בחודשים האחרונים לעיין בתיק מדינת ישראל נ רומן זדורוב(502/07) בבית המשפט המחוזי נצרת.
פנייתי אליך נובעת בחלקה מהודעות תמיכה בלתי צפויות בעבודתי המתוארת כאן, שנשלחו לאחרונה על ידי הפרופסור למחשבים ולבלשנות עוזי אורנן ועל ידי עורך הדין אביגדור פלדמן, מיוזמתם הם. אני מקווה שתוכל להיענות לבקשתי, ושעיסוקך המקצועי כיועץ המשפטי של האגודה לזכויות האזרח בישראל לא ימנע ממך להתבטא בעניינים העומדים ביסודן של הזכויות האזרחיות וזכויות האדם בישראל.
שניים מהכתבים המצורפים, [1-2] מספקים סקירה כללית של התנהלותם של השופטת אסתר הלמן ונשיא בית המשפט המחוזי נצרת, השופט אברהם אברהם בעניין בקשותיי לעיין בתיק הנ”ל. התנהלות זאת כללה הנפקת סדרת כתבי "החלטה" שהם כתבי בית דין מפוברקים ומשובשים, שלדעתי יש לראותם ככתבי בית דין למראית עין. את הנפקתם ושליחתם אלי יש לדעתי לראות כניהול הליכים למראית עין.כוונתה של התנהלות זאת – מניעת הגישה לעיון בתיק הנ”ל, לדעתי – שלא כדין.

בדוגמאות קודמות:
השופטת אסתר הלמן שלחה לי בפקס כתבי “החלטה”, שבראשם לא נאמר כראוי "בית המשפט המחוזי נצרת", אלא "בתי המשפט". כמו וכן לא נרשמו כתבים אלה במערכת נט המשפט (מערכת ניהול התיקים של בית המשפט) ככתבים אלקטרוניים כראוי, אלא ככתבי נייר "סרוקים" – חסרי תוקף על פניהם. [1]

בדוגמאות אחרונות:
בימים האחרונים הנפיק נשיא בית המשפט המחוזי אברהם אברהם שני כתבי "החלטה" בתיק זדורוב,למרות שאין כל תיעוד או הסבר להעברת התיק לסמכותו השיפוטית:
אבקשתי (מס' 119) לעיין בנתוני החתימות האלקטרוניות על כתבי "הכרעת דיןו"גזר דיןבתיק מדינת ישראל נ זדורוב (אם הן קיימות בכלל).
שלשום (24 לינואר) שלח לי נשיא בית המשפט המחוזי נצרת-השופט אברהם אברהם בפקס כתבשכותרתו "החלטה". [3כתב זה אינו רשום כלל בכרטיסיית "החלטות בתיק" – סימן מובהק של כתב שלא הופעל עליו יישום החתימה האלקטרונית בנט המשפט. כתב זה גם נשלח ללא מכתב מלווה מאת המזכירות (אותנטיקציה) – סימן מובהק שלא הופעל עליו יישום ההמצאה בנט המשפט.
כתב "החלטה" זה ניתן כביכול לגבי בקשתי (מס' 119) לעיין בנתוני החתימות האלקטרוניות על כתבי"הכרעת דין" ו"גזר דין" בתיק הנ"ל (אם הן קיימות בכלל). [4]
כתב "הכרעת הדין" גם הוא אינו מופיע בכרטיסיית "החלטות בתיק" וכן אינו מופיע ברשימת "פסקי דין" – שוב, סימן מובהק של כתב שלא הופעל עליו יישום החתימה האלקטרונית בנט המשפט. כתב "גזר הדין" מופיע בכרטיסיית "החלטות בתיק", אך אינו מופיע בכרטיסיית "פסקי דין". על שני כתבים אלה, "הכרעת דין" ו"גזר דין", אין אפילו "חתימה גראפית" של השופט חיים גלפז. "חתימות גראפיות" של השופט יצחק כהן מופיעות על שני כתבים אלה, אולם שלוש "חתימות גראפיות" שונות בתכלית של השופט יצחק כהן נמצאו על כתבים אלקטרוניים שונים בתיק זה. יתרה מזאת, כפי שהבהיר נציב קבילות הציבור על השופטים בהחלטתו לגבי פרשת "הפרוטוקול המשופץ" של השופטת ורדה אלשייך, גם אם מופיעה "חתימה גראפית" על כתב אלקטרוני בנט המשפט, אין ניתן לדעת על פני המסמך עצמו אם נחתם בחתימה אלקטרונית ככתב בית דין בעל תוקף, או שלא נחתם, והוא נחשב על ידי השופטים כ"טיוטה" בלבד.
כמפורט בבקשתי (מס' 123?) למתן החלטה ראויה על בקשתי (מס' 119) לעיין בנתוני החתימות האלקטרוניות, [5] כתב ה"החלטה" של השופט אברהם אברהם מונע בפועל את הגישה לעיון בנתוני החתימות האלקטרוניות של כתבי פסקי הדין בתיק זדורוב, אך אינו מספק כל בסיס בחוק למניעת הגישה לעיון בנתוני החתימות האלקטרוניות.
בבקשתי (מס 120) לעיין ב"פקודת מאסר עשויה כדיןוב"רשימת פסקי דין עשויה כדין", בתיק מדינת ישראל נ זדורוב (אם הן קיימות בכלל)
אתמול (25 לינואר) שלח לי נשיא בית המשפט המחוזי נצרת-השופט אברהם אברהם בפקס כתב"החלטה" שני, שגם הוא לא נרשם בכרטיסיית “החלטות בתיק” וגם הוא נשלח ללא מכתב מלווה(אותנטיקציה). [6]
נשיא בית המשפט המחוזי נצרת, השופט אברהם אברהם שלח מסמך מפוברק זה תוך התעלמות ממחאותיי (הגשת "בקשה לתיקון כתב בית דין משובש", ו"בקשה להליך ראוי") על התנהלות קודמתמסוג זה שלו ושל השופטת אסתר הלמן.
כתב "החלטה" מפוברק זה אמור להתייחס לבקשתי (מס 120) לעיין ב"פקודת מאסר עשויה כדין"וב"רשימת פסקי דין עשויה כדין", בתיק זדורוב. [7]
• פקודת מאסר - החוק בישראל קובע כי אין לקבל אדם למאסר ללא פקודת מאסר עשויה כדין.השאלה הנשאלת מאליה היא: מכוח איזה כתב מוחזק היום רומן זדורוב בכלא?
• רשימת פסקי הדין - רישום מסודר ואמין של פסקי הדין הוא מאפיין בסיסי של בתי משפט כשירים וישרים מאז ימי הביניים המאוחרים... בית משפט בו אין רישום של פסקי הדין ייחשב ללא כל ספק לבית משפט בלתי כשיר, או מושחת. אולם בתיק זדורוב אין בנמצא רשימת פסקי דין עשויה כדין.הרשימה, כפי שהיא מופיעה במערכת "נט המשפט" אינה כוללת את כתבי "הכרעת דין" ו"גזר דין"מיום 14 לספטמבר, 2014...
בכתב ה"החלטה" המפוברק מאתמול כתב נשיא בית המשפט המחוזי נצרת, השופט אברהם אברהם,כהצדקה למניעת העיון ב"פקודת מאסר" ורשימת "פסקי דין" עשויים כדין, וכן כהצדקה למניעת העיון בנתוני החתימות האלקטרוניות בתיק זדורוב (אם מי מהם קיים בכלל):
המבקש שב על בקשותיו, שנושאן, לכאורה, עיון במסמכים, אלא שאלה אינן בקשות לעיון,אלא חקירה שהמבקש עורך אודות תקפות פעולתה של מערכת נט המשפט, ושאר מסכת טענות לגבי התנהלות המותב בתיק הנ"ל. בכגון אלה אין לבית משפט זה להידרש...
לגבי אמירות אלה של נשיא בית המשפט המחוזי נצרת אברהם אברהם, יש לבחון:
• מה הבסיס בחוק, שלא פורש כאן, לקביעה שבקשות, שהן בקשות לעיון בכתבים, “אינן בקשות לעיון"...
• כיצד עומדת אמירה זאת ביחס לפסק דין ידוע של בית המשפט העליון של ארה"ב, המציין שמטרת זכותהעיון, שמקורה לפני מאות שנים בחוק האנגלי המקובל, היא לאפשר לציבור "לשמור עיין פקוחה על התנהלות רשויות השלטון”. [1]
• כיצד עומדת אמירה זאת ביחס לדברים שכתבת בעתירה לבג"ץ (האגודה לזכויות האזרח בישראל נ שר המשפטים ואח' (5917/97)) ושצוטטו על ידי בית המשפט בפסק הדין בעתירה הנ”ל:
חשיבותו של עקרון זה ביצירת אמון הציבור ברשויות הציבור בכלל ובבתי המשפט בפרט, שכן הוא תורם ליצירתה של מראית פני הליך עשיית הצדק באופן המקדם אמון זה.
• כיצד עומדת אמירה זאת ביחס לפסק הדין של בית המשפט העליון משנת 2009 בעתירה הנ"ל,המצהיר כי זכות העיון היא: "עקרון יסוד של כל משטר דמוקרטי”, וכן "בעלת מעמד חוקתי על-חוקי"...
על ידי הנפקת כתבי "החלטה" מפוברקים, מנעו השופטת אסתר הלמן ונשיא בית המשפט המחוזי נצרת אברהם אברהם את גישתי (וגישת הציבור בכללו) לעיון בכתבים שהעיון בהם מותר בחוק "לכל אדם".בראש ובראשונה – ל"פקודת מאסר" ו"רשימת פסקי דין" עשויים כדין (אם הן קיימות בכלל), וכן לנתוני החתימות האלקטרוניות (אם הן קיימות בכלל), שהיו מבהירים מעל לכל צל של ספק את תקפותם אואי תקפותם של כתבי “הכרעת הדין” ו”גזר הדין” בתיק זדורוב, ואת חוקיות מאסרו של רומן זדורוב.
חשוב לציין, שבמקביל להתנהלותו בעניין הבקשות לעיון בתיק הנ"ל, אין נשיא בית המשפט אברהם אברהם מקיים את חובתו בחוק (תקנות בתי המשפט -עיון בתיקים (2003)) להסדיר את העיון בתיקים בבית המשפט המחוזי נצרת, וכן אינו עונה על בקשותי החוזרות, האומרות בחלקן:
לפיכך, אודה אם תוכל להבהיר:
א. מי מחזיק כדין בסמכות ועל מי מוטלת כדין החובה לרשום את פסקי הדין תחת כרטיסיית "פסקי דין" במערכת "נט המשפט" בבית המשפט המחוזי נצרת?
ב. האם רישום כתב בית דין כ"פסק דין", "הכרעת דין", ו/או "גזר דין" תחת כרטיסיית "פסקי דין" במערכת "נט המשפט" אומר שהוא אכן פסק דין עשוי כדין ובר תוקף באותו תיק?
ג. האם אי רישום כתב בית דין כ"פסק דין", "הכרעת דין", ו/או "גזר דין" תחת כרטיסיית "פסקי דין" במערכת "נט המשפט" אומר שאינו פסק דין עשוי כדין ובר תוקף באותו תיק?
עמימות ודו-משמעותיות לגבי קיומם ותקפותם כדין של פסקי דין בבית משפט כלשהו, ובפרט פסקי דין לגבי הרשעה ומאסר עולם על רצח, יעוררו ללא ספק חששות לגבי כשירותו של אותו בית משפט, ולגבי השמירה על זכויות האדם הבסיסיות.
בקצרה:
בתיק בו הורשע כביכול אדם ברצח, נידון כביכול אדם למאסר עולם, על פיו כביכול מוחזק אדם בכלא כבר כעשר שנים, אין בנמצא כתבי "הכרעת דין" ו"גזר דין" עשויים כדין, אלא כתבי "הכרעת דין" ו"גזר דין"משובשים וחסרי תוקף בלבד, ואין כתבים אלה רשומים ברשימת "פסקי דין" בתיק הנ”ל. ובדומה - אין בנמצא "פקודת מאסר" עשויה כדין. ובמקביל, מונעים שופטי בית המשפט המחוזי נצרת אסתר הלמן ואברהם אברהם גישה לכתבים שיספקו תשובות מוחלטות לגבי תקינות ותקפות מאסרו של רומן זדורוב על פי חוקי מדינת ישראל.
אשמח לקרוא את דעתך בנידון. אודה על תשובתך הזריזה, ואדאג לתת לה תפוצה רחבה.
בברכה,
דר' יוסף צרניק
מאהל המחאה ת"א
מצורפים: רשימה להלן
January 25, 2016
Attorney Dan Yakir
Tel-Aviv
By email
Dear Attorney Yakir:
RE: Open letter – the Zadorov affair and conduct of the Nazareth District Court – request for your opinion
As always, I am grateful for your help in various matters over the past few years.
This public letter is intended to clarify some possible misunderstanding in previous correspondence. Regarding the Zadorov affair, I am seeking neither the official position of the Association of Civil Rights in Israel, nor its assistance.
I am writing to you, an individual, one of the people of the State of Israel, who attained legal education, and who holds unique experience and expertise in the matter of the right to inspect court records and its significance in the safeguard of civil and human rights. I am seeking your opinion regarding the conduct of Presiding Judge Avraham Avraham and Judge Esther Hellman of the Nazareth District Court relative to my recent requests to inspect the State of Israel v Roman Zadorov (502/07) court file.
My request is addressed to you in part following unexpected support messages for my work, outlined here, which have been recently received from computer science and linguistics professor Uzzi Ornan and Attorney Avigdor Feldman, on their own initiative. I hope that you would be able to address my request, and that your professional occupation as the Legal Counsel of the Association for Civil Rights in Israel would not prohibit you from expressing your opinions in matters that are critical for civil and human rights in Israel.
Two of the attached papers, [1-2] provide general review of the conduct of Judge Esther Hellman and Presiding Judge Avraham Avraham regarding my requests to inspect the above referenced court file. Such conduct included the issuance of a series of “Decision” records, which are perverted, fabricated court records, and which in my opinion should be deemed simulated court records. Their issuance and transmission to me should be deemed in my opinion conduct of simulated court process. The intention of such conduct – denial of access to court records, unlawfully in my opinion.
In previous examples:
Judge Esther Hellman transmitted to me by fax “Decision” record, on letterhead of “The Courts”, instead of the correct letterhead of “The Nazareth District Court”. Such records were also never duly entered in Net-HaMishpat (the new case management system of the Israeli courts) as electronic records, but instead, as “scanned” paper records – invalid on their faces. [1]
In the most recent examples:
In recent days Presiding Judge Avraham Avraham has issued two “Decision” records in the Zadorov court file, although there is no documentation or explanation of the purported re-assignment of the court file to him:
a) My request (No 119) to inspect electronic signature data of the “Verdict” and “sentencing” records in State of Israel v Zadorov (if they exist at all)
On the day before yesterday (January 24) Presiding Judge Avraham Avraham transmitted to me by fax a record titled “Decision”. [3] Such record fails to appear in the “Decisions Docket” - a cardinal sign of a record, on which the electronic signature application in Net-HaMishpat had not been executed. Such record was transmitted with no Certificate of Service by the Office of the Clerk (authentication) – a cardinal sign of a record, on which the service application in Net-HaMishpat had not been executed.
Such record was purportedly rendered relative to my request (No 119) to inspect the electronic signature data of the “Verdict” and “Sentencing” records in State of Israel v Zadorov (if they exist at all). [4]
The “Verdict” record appears neither in the “Decisions Docket”, not in the “Judgments Docket” - again, a cardinal sign of a record, on which the electronic signature application in Net-HaMishpat had not been executed. The “Sentencing” record appears in the “Decisions Docket”, but fails to appear in the “Judgments Docket”. Both the “Verdict” and “sentencing” records fail to bear even a “graphic signature” of Judge Haim Galpaz (member of the three judge panel).“Graphic signatures” of Judge Judge Yitzhak Cohen (head of the three judge panel) do appearon both records. However, three entirely different “graphic signatures” of Judge Yitzhak Cohen were discovered on various electronic court records in this court file. Moreover, as clarified in Ombudsman of the Judiciary decision in Judge Varda AlSheikh's “Reconstructed Protocol” affair, even when a “graphic signature” appears on an electronic record in Net-HaMishpat, there is not way to distinguish on the face of the record, whether it was indeed signed with an electronic signature, as a valid and effectual court record, or was not signed, and is deemed by the judges merely a “draft”.
As detailed in my request (No 123?) for rendering due decision on my request (No 119) to inspect the electronic signature data, [5] Presiding Judge Avraham Avraham's “Decision” record effectively denies the inspection of electronic signature data of the judgment records in Zadorov's court file, but fails to provide any foundation in the law for such denial of access to inspect the requested records.
b) My request (No 120), to inspect “duly made Arrest Warrant” and “duly made JudgmentDocket” in State of Israel v Roman Zadorov (if they exist at all)
Yesterday (January 25) Presiding Judge Avraham Avraham transmitted to me by fax a secondrecord titled “Decision”, [6again, a record which had not been entered in the “Decisions Docket” and which was transmitted with no Certificate of Service (authentication).
Presiding Judge Avraham Avraham transmitted such record in disregard of my protests (filing of a “request for correction of a perverted court record” and “request for due process”) against previous conduct of the same nature by Presiding Judge Avraham Avraham and Judge Esther Hellman.
The fabricated January 25, 2016 “Decision” record purportedly addresses my request (No 120) to inspect “duly made Arrest Warrant” and “duly made Judgment Docket” in the Zadorov court file. [7]
• Arrest Warrant: Israeli law, like the law in other civilized nations, says that no person shall be admitted to prison without a duly made arrest/detention warrant. Therefore, the question begs to be asked: Based on what record was Roman Zadorov admitted and is held today in prison?
• Judgment Docket: Valid and reliable entry of judgments is a fundamental characteristic of honest and competent courts since the late middle ages... A court where there is no registry of judgments would no doubt be deemed an incompetent, or corrupt court. In contrast, in the Zadorov court file there is no entry in the Judgment Docket of either the September 14, 2010 “Verdict”, or “Sentencing” records...
In his fabricated “Decision” record, Presiding Judge Avraham Avraham of the Nazareth District Court wrote as justification for denial of inspection of “duly made Arrest Warrant” and “duly made Judgment Docket”, and also as justification for the denial of inspection of the electronic signature data (if any of them exists) in the Zadorov file:
The Requester is repeating his requests, subject of which, purportedly, is inspection of court records, but in fact is not inspection of court records, but investigation that theRequester is conducting, relative to validity of the operation of Net-HaMishpat system, and a long list of claims, relative to conduct of the judicial panel in the above referenced court file. This Court shall not engage in such matters...
Regarding such statements by Presiding Judge Avraham Avraham, one should examine:
• What is the foundation in the law, which was not expressed here, for the determination that requests to inspect court record, “are not requests to inspect court records”...
• How such statements stand relative to the landmark ruling of the US Supreme Court, which found that the right to inspect court records, originating centuries ago in the English common law, was aimed at enabling the public “to keep as watchful eye on the workings of public agencies”. [2]
• How such statements stand relative to your writing in petition to the High Court of Justice (Association for Civil Rights in Israel v Minister of Justice et al (5917/97)), which was quoted by the Court in its Judgment in that petition:
The significance of such principle is in generating public trust in public agencies in general, and in the courts in particular, since it contributes toward the generation of the appearance of the justice process in a manner that promotes such trust in it.
• How such statements stand relative to the High Court of Justice Judgment in the same petition, which declares that the right to inspect court records is “a fundamental principle in any democratic regime”, and “of constitutional, supra-statutory status”...
Through the issuance of fabricated “Decision” records, Judge Esther Hellman and Presiding Judge Avraham Avraham denied my access (and access of the public at large) to inspect records, inspection of which is permitted by law to “any person”. First and foremost – duly made “Arrest Warrant” and “Judgment Docket” (if they exist at all), and also to electronic signature data (if they exist at all), which would have clarified beyond any doubt the validity or lack thereof, of the “Verdict” and “Sentencing” records in the Zadorov file, and the lawfulness of the imprisonment of Roman Zadorov.
It is important to note that in parallel to his conduct relative to my requests to inspect in the Zadorov court file, Presiding Judge Avraham Avraham fails to perform his duty (pursuant to theRegulations of the Courts – Inspection of Court Files (2003)) and publish inspection procedures for the Nazareth District Court, and also fails to answer on my repeated requests in that matter, which say in part:
Therefore, I request your clarifications:
a. Who lawfully holds the authority and the duty to register judgments of the Nazareth District Court under the “Judgments” tab in Net-HaMishpat?
b. Does the registration of a court record as a “Judgment”, “Verdict” and/or “Sentencing” under the “Judgments” tab in Net-HaMishpat say that it is indeed alawfully valid and effectual judgment in the respective court file?
c. Does the lack of registration of a court record as a “Judgment”, “Verdict” and/or “Sentencing” under the “Judgments” tab in Net-HaMishpat say that it is NOT indeed a lawfully valid and effectual judgment in the respective court file?
Vagueness and ambiguity regarding the lawful existence, validity and effect of judgments in any court, and in particular judgments pertaining to conviction and life imprisonment in a murder case, would no doubt raise serious concerns regardingcompetence of the respective court and the safeguard of fundamental Human Rights.
In Sum:
In a court file, where a person was purportedly convicted of murder, and where a person was purportedly sentenced to life in prison, and purportedly pursuant to which a person is held in prison for about a decade, there are no valid and effectual “Verdict” and “Sentencing” records to be found, only invalid “Verdict” and “Sentencing” records - lacking in force and effect, and such records are not entered in the Judgment Docket. Similarly, there is no valid and effectual “Arrest Warrant” to be found. In parallel, Judge Esther Hellman and Presiding Judge Avraham Avraham of the Nazareth District Court deny access to records, which would provide the ultimate answers regarding validity and effect of the imprisonment of Roman Zadorov, pursuant to the law of the State of Israel.
I would be glad to read your opinion in this matter, I would be grateful for your expedient response. I would surely provide it wide distribution.
Truly,
__________________
Joseph Zernik, PhD
Occupy Tel-Aviv

Attached:
[1] 2016-01-20 ZADOROV AFFAIR: Crooks of the Nazareth District Court //
פרשת רומן זדורוב: נכלולי השופטים בבית המשפט המחוזי נצרת
[2] 2016-01-25 ZADOROV AFFAIR: Crooks of the Nazareth District Court //
פרשת רומן זדורוב – השופטים הנוכלים בבית המשפט המחוזי נצרת
[3] 2016-01-24 State of Israel v Roman Zadorov (502/07) in the Nazareth District Court – record received by fax – purported Decision by Presiding Judge Avraham Avraham on request (No 119) to inspect electronic data records of Zadorov's purported verdict, sentencing records //
מדינת ישראל נ רומן זדורוב (502/07) בבית המשפט המחוזי נצרת – מסמך שהתקבל בפקס – החלטה כביכול של נשיא בית המשפט המחוזי נצרת אברהם אברהם על בקשה (מס' 119) לעיין בנתוני החתימות האלקטרוניות של כתבי הכרעת הדין, גזר הדין כביכול.
[4] 2016-01-24 State of Israel v Roman Zadorov (000502-07) – Serious Crime - in the Nazareth District Court: Request (No 119) to Inspect electronic signature data on judgment records //
מדינת ישראל נ רומן זדורוב (000502-07) – פשע חמור – בבית המשפט המחוזי נצרת: בקשה(מס' 119) לעיון בנתוני החתימות האלקטרוניות בפסקי הדין
[5] 2016-01-25 State of Israel v Roman Zadorov (000502-07) – Serious Crime - in the Nazareth District Court: Request (No 123?) for rendering due decision on request (No 119) to inspect electronic signature data of judgments //
מדינת ישראל נ רומן זדורוב (000502-07) – פשע חמור – בבית המשפט המחוזי נצרת: בקשה(מס' 123?) למתן החלטה ראויה על בקשה (מס' 119) לעיון בנתוני חתימות אלקטרוניות של פסקי דין
[6] Presiding Judge Avraham Avraham's January 25, 2016 Decision on my January 25, 2016 Request (No 120), to inspect duly made arrest warrant and duly made judgment index in State of Israel v Roman Zadorov (502/07) in the Nazareth District Court (received by fax at 12:39)
החלטת נשיא בית המשפט המחוזי נצרת, השופט אברהם אברהם, מיום 25 לינואר, 2016,על בקשתי (מס' 120) מיום 25 לינואר, 2016, לעיון בפקודת מאסר עשויה כדין וברשימת פסקי דין עשויה כדין בתיק מדינת ישראל נ רומן זדורוב (502/07), בבית המשפט המחוזי נצרת. (התקבלה בפקס בשעה 12:39).
[7] My January 25, 2016 Request (No 120), to inspect duly made arrest warrant and duly made judgment index in State of Israel v Roman Zadorov (502/07) in the Nazareth District Court (sent by fax to the Office of the Clerk at 8:56)
בקשתי (מס' 120) מיום 25 לינואר, 2016 לעיון בפקודת מאסר עשויה כדין וברשימת פסקי דין עשויה כדין בתיק מדינת ישראל נ רומן זדורוב (502/07), בבית המשפט המחוזי נצרת. (נשלחה בפקס למזכירות בשעה 8:56)

1 US Supreme Court: Nixon v. Warner Communications, Inc. 435 U.S. 589 (1978)

2 US Supreme Court: Nixon v. Warner Communications, Inc. 435 U.S. 589 (1978)