Friday, August 23, 2019

2019-08-23 פ"ת: חלק מהמרחב הציבורי? או שכונה פרטית לנוחות היועמ"ש? נבדוק שוב הערב


Conversation

 @Joseph_Zernik

פ"ת: חלק מהמרחב הציבורי? או שכונה פרטית לאנ"ש, לנוחות היועמ"ש המשת"פ? 
נערכים לבדיקה חוזרת הערב... כשרשויות החוק מתנהלות כפשע מאורגן, חובתנו האזרחית - למלא את תאי המעצר!
קראו בבלוג: https://inproperinla.blogspot.com/2019/08/2019-08-23.html

בשבוע שעבר המשטרה טענה בבית המשפט, שעצם הימצאותי במרחב היא מחאה אסורה. הלכתי ברחוב לבד, ללא כל שלט, ללא כל כיתוב על החולצה, לא הוצאתי מלה מהפה, לא הקמתי רעש כלשהו. אפילו חבשתי כיפה לטובת העניין.
לא בא למשטרה בטוב.
השופטת לא זרמה עם התפיסה המהפכנית הזאת. חייבה את המשטרה לפרט בפעם הבאה מה היתה ה"הפרה של הוראה חוקית" כביכול שביצע אדם שבגינה הם עוצרים ומביאים לבי"מ.
האם המשטרה תציית לביה"מ? או שהחונטה של ממ"ז מרכז השעתה את בתי המשפט והחוק בישראל לטובת היועמ"ש המשת"פ?
נבדוק הערב!


ניצב עמי אשד ביצע מהפכה קטנה, והקים "ממשל ממ"ז מרכז" בפתח-תקוה למען היועמ"ש המשת"פ... השעה את חוקי מדינת ישראל וסמכויות בתי המשפט.


כשרשויות החוק מתנהלות כפשע מאורגן, חובתנו האזרחית - למלא את תאי המעצר!