Monday, May 22, 2023

2022-05-22 התקפלות מפוארת של בנק הפועלים

 התקפלות מפוארת של בנק הפועלים

אפילו לא איימתי עליהם בתביעה...

בתשובה על הבקשות לאימות הטופס ולהסבר באשר לבסיס המשפטי לתוכנו, קצינת הציות שלחה לי הודעה שהם מוותרים פתאום על הכל.

אז מה היה לנו פה?

***מרמה משפטית בדרגים הגבוהים של בנק מרכזי במדינת ישראל!***