Sunday, July 29, 2018

2018-07-29 מנהל "מחאת פתח-תקוה" - "בן דולינקו" - תופעה: טוען שהוא לא זבל, אבל לא מוכן לאמת את זהותו...Image may contain: one or more people
יום עמוס חוויות עבר על כוחותינו בעקבות פרסום התמונה לעיל... 
---

  במהלך היום למדנו להכיר את "בן דולינקו", "ליאור דרור" - שני חייזרים, שאת זהותם אי אפשר לאמת. לאחר שהזהות הבדויה של "בן דולינקו" נחשפה, הוא כתב "מעכשיו לא יהיה מנהל. יהיה כאוס. להתראות". ואז, בסוף היום הופיע "גיא רולניק" כאדמינ בקבוצת "מחאת פתח תקוה"...
זה היה יכול להיות מצחיק, אם זה לא היה עצוב...
---

2018-07-29 מנהל "מחאת פתח-תקוה" - בן דולינקו Ben Dolinko - תופעה: טוען שהוא לא זבל, אבל לא מוכן לאמת את זהותו...
---
מדהים איך בן אדם כזה הצליח להשתלט על דף בשם "מחאת פתח-תקוה" - תקשורת של פעילי מחאה... להלן התכתבות עם הנ"ל לאחר שחסם אותי... ולא מוכן לתת ל"חזירי הליכוד" כמוני להתבטא...
---
1:50PM
דולינקו:
שמע אני לא צנזור ולא נגדך. מה צריך לפרסם כתובת על חוג בית? למה צריך לתת במה לחזירי הליכוד? אם אתה רוצה שאחזיר אותך לקבוצת ''מחאת
פתח תקווה'' בבקשה אל תפרסם דברים שבסוף יהיו הוצאות דיבה
2:59PM
You accepted Ben's request.
דולינקו:
תמחק את הפוסט השמצה עליי
ואני לא פייק
ברגע שמני ואלדג יאחדו כוחות - אני אבוא
זרניק:
מר "בן דוניקו" הנכבד, שלוש שאלות לי אליך: א) האם תוכל לתת לי שם של אדם אחד או שניים שמכירים אותך בחיים,, מחוץ לפייסבוק? ב) האם השתתפת אי פעם במחאה בפתח-תקוה? ג) מה הבסיס למומחיותת שלך בענייני דיבה. וחוץ מזה, לא ידעתי שאין מקום בפתח-תקוה לאנשי ליכוד כמוני...
זרניק:
סליחה: למה בדיוק הכוונה ב"תמחק את הפוסט השמצה עליי"??? אתה יכול לומר בדיוק מה ההשמצה?
דולינקו:
אני הסטודנט היחידי שאכפת לו במחאה אבל חבל שהמחאה במוצ''ש וחבל שביבי פיצל ל-2 מחנאות: מחנה מני ומחנה אלדד
תגיד לאסף נמו שיחזור בו
קרא לי זבל
זרניק:
לא ענית על השאלה הראשונה: האם תוכל לתת שם של אדם אחד או שניים שמכירים אותך בחיים, מחוץ לפייסבוק. צריך לאמת את הזהות שלך... לא חסרים פה מתחזים מכל הסוגים...
דולינקו:
מני נפתלי וחזי הבגדדי מכירים אותי מהפייסבוק יותר טוב
זרניק:
השאלה היא האם יש מישהו שמכיר אותך בחיים מחוץ לפייסבוק. מתחזים בפייסבוק יש לנו די והותר.
דולינקו:
רוצה שניפגש יום אחד ותראה שאני לא מתחזה?
אולי שבוע הבא?
זרניק:
שאלתי אותך שאלה פשוטה: אתה יכול לתת לי שם של אדם אחד או שנים שמכירים אותך בחיים מחוץ לפייסבוק? אתה לא מסוגל לענות לעניין?
מתחזים ומושתלים יש לנו בשפע!
דולינקו:
אתה פוחד להיפגש?
זרניק:
שאלתי אותך שאלה פשוטה: אתה יכול לתת לי שם של אדם אחד או שניים שמכירים אותך מחוץ לפייסבוק? אתה לא מסוגל לענות לעניין?
דולינקו:
לא אתה למה?
כי במוצ''ש אין תחבורה
אבל סומכים עליי
אני מוכן להיפגש איתך
זרניק:
פגישה אתי לא תשנה דבר. הבעיה היא זאת: אדם שלא מוכן לתת שם של אדם שמכיר אותו מחוץ לפייסבוק, שאין דרך לאמת את זהותו, שמעולם לא השתתף במחאה בפתח-תקוה - השתלט על תקשורת של פעילים תחת הכותרת "מחאת פתח-תקוה".. לא נראה לך שזאת תופעה קצת חריגה?
דולינקו:
קודם כל פייסבוק מינה אותי לנהל
תתבע אותם
הוסיף אותך חזרה רק אם תחזור בך ותמחק את פוסט השטנה
עשינו עסק?
מי שלא נפגש איתי הוא פחדן

זרניק:
אז אין אף אחד שיכול לאמת את הזהות שלך בחיים האמתיים מחוץ לפייסבוק?
רוצה להיפגש?
last call

זרניק:
אז האם זה היה נכון להגיד ש"בן דונילקו" הוא זהות בדויה? זה לא בדיוק "זבל", אבל די קרוב... 

דולינקו:
דולינקו זה שם אוקראיני - אבות אבות אבות אבותיי היו כורי מלח
מכרו מלח
האם בן ניתאי הוא זהות בדויה?
האם ביבי הוא יוני?
אז האם נכול להגיד ש"בן דולינקו" הוא זהות בדויה? זה לא בדיוק זבל, אבל די קרוב....
האם ביבי זייף את גילו?
זרניק:
תודה רבה! נראה לי שמיצינו את הנושא.
No automatic alt text available. No automatic alt text available. No automatic alt text available. 
Comments
Ofer Katz
אולי מדובר במנדלבליט עצמו??

Manage


Reply11m
Joseph Zernik
לא נראה לי... לדולינקו יש מפעם לפעם בעיות בדקדוק עברי... 
Manage


Reply9m
Joseph Zernik
לקטע על הרקע האוקראיני - אני מאמין. וכנ"ל לזה שהוא מעולם לא השתתף במחאה בפ"ת... כל השאר - בערבון מוגבל.
Manage


Reply9m
Ofer Katz
גם מנדלבליט לא השתתף במחאה באופן אקטיבי, לגבי הכתיב ובכן מה רצית? שיכתוב בשפה משפטית גבוהה?
Manage


Reply7m
Joseph Zernik
יאללה... בא נסכים שזה מנדלבליט עצמו... חבל"ז... Ofer Katz
Manage


Reply6m


Reply5m
אסף נמו
אולי סגנו שי ניצן.
Joseph Zernik
לא חסר האקרים משועממים.
גם זה יכול להיות.
Manage


Reply4m
חוה אדר צדקה
מי הוא בדיוק .......
Manage


Reply2m
Joseph Zernik
חוה, זה שמנהל את הדף "מחאת פתח-תקוה" חוה אדר צדקה
Manage


Reply1m