Thursday, March 31, 2016

2016-03-31 Sara Netanyahu and the courts - circus of fleas // שרה נתניהו, עו"ד יוסי כהן, השופטת דיתה פרוז'ינין והתקשורת - קרקס הפרעושים!

Sara Netanyahu and the courts - circus of fleas
English abstract
What takes place now in the Jerusalem Regional Labor Court in Eliyahu v Prime Minister's Office et al  is not the handiwork of Ms Sara Netanyahu.  Netanyahu only uses her natural talents to enhance the beauty of the corrupt justice system...  In Eliyahu v Prime Minister's Office et al, in Roman Zadorov v State of Israel and numerous other cases, the obvious questions are: What is "ethical conduct" by an attorney who appears before a court which is a flea circus? And what are the duties of the media in such situation?   Both in Israel and in other nations under similar circumstances, media by and large collude with corrupt judges, and it is obvious that there is no way to distinguish between judicial corruption and corruption of the legal profession - it is the chicken and the egg question...

שרה נתניהו, עו"ד יוסי כהן, השופטת דיתה פרוז'ינין והתקשורת - קרקס הפרעושים!
מה שמתרחש עתה בבית הדין האזורי לעבודה י-ם בתיק אליהו נ משרד ראש הממשלה אינו פרי ידיה של שרה נתניהו.  נתניהו רק משתמשת בכישרונותיה הטבעיים להדגיש את החן במערכת המשפט המסואבת...  בתיק אליהו נ משרד ראש הממשלה, כמו בתיק רומן זדורוב נ מדינת ישראל ורבים אחרים, השאלות המתבקשות הן: מהי "התנהלות אתית" של עורך דין המופיע בפני בית דין שהוא קרקס הפרעושים? ומהן חובות התקשורת במצב זה?  הן בישראל והן באומות אחרות במצב דומה, התקשורת ברובה משתפת פעולה עם השופטים המושחתים, וגם ברור שאין ניתן להפריד בין שחיתות השופטים לבין שחיתות עורכי הדין - זאת מסוגיות הביצה והתרנגולת...
  
תמונות: הגב' שרה נתניהו - משתמשת בכשרונותיה הטבעיים להדגיש את החן שבמערכת המשפט המסואבת; השופטת דיתה פרוג'ינין - נשיאת בית הדין האזורי לעבודה בירושלים עוסקת בשיבוש הליכים והונאה בתיק אליהו נ משרד ראש הממשלה, בשיתוף פעולה עם עו"ד יוסי כהן, בא כוחה של נתניהו, שלו עבר עשיר בהתנהלות דומה ועבירות אחרות...  באי כוחם של הצדדים האמתיים והתקשורת מעלימים עין...
______________
מאהל המחאה ת"א, 31 למרץ - הגברת שרה נתניהו באמצעות בא כוחה עו"ד יוסי כהן הגישה בקשת פסלות נגד השופטת דיתה פרוז'ינין בתיק בו אינה צד כלל...  יש לראות בהתנהלות זאת שיתוף פעולה עם מזכירות בית הדין האזורי לעבודה י-ם והשופטת דיתה פרוז'ינין בשיבוש הליכים והונאה על בית המשפט והציבור בישראל...  (ראה פוסט מאתמול, להלן)
השופטת פרוז'ינין, במקום לדחות את הכתב מרישום מיד, ביקשה את תגובות הצדדים האמתיים על בקשת הפסלות המופרכת, ואלה משיבים כאילו הם עוסקים בהליכי משפט על פי חוקי מדינת ישראל... והתקשורת ברובה המכריעה מדווחת על קרקס הפרעושים כאילו הוא בית משפט המתנהל על פי חוקי מדינת ישראל...
השאלות המתבקשת, בתיק אליהו נ משרד ראש הממשלה, בתיק רומן זדורוב נ מדינת ישראל ורבים אחרים: 
* מהי "התנהלות אתית" של עורך דין המופיע בפני בית דין שהוא קרקס הפרעושים?
* מן חובות התקשורת בדיווח לציבור על הקרקס?
בין שלל הדיווחים המטעים בתקשורת,  בדיקה העלתה דיווח אתמול בכלכליסט, בו עו"ד נאווה פינצ'וק העיזה לומר את האמת בחצי פה: [1]
עו"ד פינצ'וק-אלכסנדר מסרה: "רעיית ראש הממשלה מגישה בקשות ומערערת על קביעות של הרשות השופטת באופן המנוגד לדין ומעמיד את שלטון החוק בישראל במבחן. עד אינו רשאי לבקש פסילת שופט ולפעול באופן עצמאי מול בית המשפט. גם במסגרת הערעור שהגישה גב' נתניהו בתיק מני נפתלי היא משתלחת באופן חסר רסן בבית הדין לעבודה ובשופטת, ומאשימה כי 'בית הדין ירה קודם את החץ ורק לאחר מכן סימן סביבו את המטרה'. עוד היא טענה כלפי בית הדין כי הוא איפשר להוביל אותה 'כצאן לטבח'". הבקשה שלה לפסילה הינה המשך ישיר של הערעור שהגישה - ניסיון להלך אימים ולהטיל מורא על שלטון החוק ועל השופטת היושבת בדין".
אבל גם במקרה זה נקברה הפסקה במאמר שכותרתו: 'המדינה על בקשת שרה נתניהו לפסול השופטת בתיק גיא אליהו: "אין עילה".'
אין מה לתמוה על התנהלות עורכי הדין בתיק זה ובתיקים רבים אחרים, בהם עוסקים בתי המשפט בשיבוש הליכים ועיוות הדין בריש גלי: הן בישראל והן באומות אחרות במצב דומה, ברור שאין ניתן להפריד בין שחיתות השופטים לבין שחיתות עורכי הדין - זאת מסוגיות הביצה והתרנגולת...
התנהלות התקשורת בעניין זה גם היא אינה מפתיעה.  דוחות של ועדות האו"ם על "חיזוק יושרת השופטים נגד שחיתות" מציינים שבאומות בהן בתי המשפט מושחתים, התקשורת משתפת פעולה עם השופטים בד"כ...
יחד עם זאת, יש לציין בין כלי התקשורת את NEWS1 - מחלקה ראשונה:  חיפוש מעלה ש- NEWS1 דיווחו בעבר בעקביות על מעלליו של עו"ד יוסי כהן, הן בקשר לשירותיו לזוג נתניהו והן בעניינים אחרים, כפי שהיו המובילים בדיווח אמין לציבור על מעלליו של אפרים ברכה...
יוסי כהן הוציא חשבוניות מפוברקות לשרה נתניהו כאילו שילמה במזומנים [4]
  12/04/2014  יואב יצחק
עו"ד יוסי כהן ייצג במשך שנים וטיפל בעניינים של בני הזוג נתניהו בשורה של נושאים ותביעות בפועל בלא תמורה כספית או תמורת תשלום סמלי  לאחר חשיפת יחסי השוחד בין הצדדים הוציא יוסי כהן שתי חשבוניות מפוקפקות על-סך 5,000 ש"ח כל-אחת ולפיהן שילמה שרה נתניהו במזומנים  בניגוד לנהוג - מוצאות חשבוניות ממוחשבות, החשבוניות והקבלות שהוצאו על-שמה של שרה נתניהו הוכנו באופן ידני (בכתב יד) על-ידי שרון עמוס, בתו של יוסי כהן  המשך יבוא
והפעם - תרמית בהיקף 800 אלף אירו מקופת קווינקו - הוצאת כספים במרמה במסווה שכר טירחה [5]
27/03/2014   יואב יצחק
שירלי זילכה, יגאל זילכה ויריב לרנר "מסדרים" לעו"ד יוסי כהן שלמונים בהיקף 800 אלף אירו על-חשבון בעלי המניות של חברת קווינקו  בניגוד לאמור בהסכם המתגבש - כאילו מדובר בשכר טירחה לגיטימי, השלמונים נועדו לממן מתן שירותים אישיים לזילכה וכן בפועל "לפצות" את יוסי כהן על נזקים שנגרמו לו, לטענתו, עקב הפרסומים ב-News1 - בהם חשפנו את מעשיו הפליליים, הכוללים עבירות מין, עבירות מס, גניבה, מרמה והונאה
תעשיית השיבושים של נמרודי ויוסי כהן [3]
 יואב יצחק 15/03/2014

זמן קצר לאחר חשיפת תנועות הכספים השחורים בין יוסי כהן לעפר נמרודי פצחו השניים בשורה של פעולות כדי לשבש מהלכי חקירה ומשפט  נמרודי צייד את יוסי כהן במכתב אודות יתרות החוב בתקופות שונות, אך נמנע מלפרט כיצד ומתי נוצר החוב וכיצד נפרע  ...
יוסי כהן חשוף גם לתלונות על עבירות מין

יוסי כהן ביצע בנוסף שורה ארוכה של עבירות, ובהן עבירות מין חמורות כלפי עובדות במשרדו - בגינן הוא חשוף עתה לתלונות אפשריות העלולות להביא למיצוי הדין עימו.

דרמה במשרדו של יוסי כהן: עזבה מזכירתו שאותה הטריד [2]
 07/03/2014  |   יואב יצחק  |  חדשות 
מזכירתו האישית שאותה הטריד עזבה בזעם ותוך עימות את משרדו לאחר שדרש מכל העובדים תוך פגיעה חמורה בפרטיותם למסור לידיו את מכשירי הסלולר הפרטיים שלהם כדי שייבדוק רישומי שיחות ופלטי הודעות SMS    משרדו של יוסי כהן בתהליך של התרסקות בשל מעשיו הפליליים והטרדות מיניות כנגד עובדות    המשך יבוא

 קישורים
[1] המדינה על בקשת שרה נתניהו לפסול השופטת בתיק גיא אליהו: "אין עילה"
[2] דרמה במשרדו של יוסי כהן: עזבה מזכירתו שאותה הטריד
[3] תעשיית השיבושים של נמרודי ויוסי כהן
[4] יוסי כהן הוציא חשבוניות מפוברקות לשרה נתניהו כאילו שילמה במזומנים
[5] והפעם - תרמית בהיקף 800 אלף אירו מקופת קווינקו - הוצאת כספים במרמה במסווה שכר טירחה 
2016-03-30 Now it's official? Sarah Netanyahu is Prime Minister's office? Nope! It's just perversion of justice...
English abstract
Netanyahu is known for her uncontrolled alcohol consumption and apparently related episodes of extreme abuse against employees in the PM official residence.  The State lost a civil lawsuit by former custodian of the PM residence on such grounds.  Now, a second lawsuit is pending before the same court.  As was the case in the previous case, Netanyahu is not a party to the case.  The Prime Minister's office, represented by the Attorney General's office, is the Defendant.  However, the office of the Clerk of the Court accepted the filing by Ms Netanyahu of a Statement of Disqualification for a Cause in this case, and the Judge never deleted it from the record.  Moreover, the entire matter failed to be registered in Net-HaMishpat - fraudulent case management and public access system of the Israeli courts.  Of interest - Ms Netanyahu's Statement of Disqualification is opposed by the office of Attorney General's filing in this case...  Corruption of the Israeli courts has reached unprecedented level over the past decade!
עכשיו זה רשמי? גב' שרה נתניהו היא משרד ראש הממשלה? הפרקליטות? לא ולא! עבור הגב' שרה נתניהו משבשים הליכי משפט!
כיצד "ביקשה" הגב' שרה נתניהו, שאינה צד בתיק, מהשופטת פרוז'ינין לפסול את עצמה? בטלפון? בטוויטר דרך ג'ודי מוזס-ניר-שלום?  לא ולא!  הגב' נתניהו הגישה בקשת פסלות בתיק שאינה צד בו, והעניין הוסתר שלא כדין בנט-המשפט...  יש לראות באירוע זה הונאה ושיבוש הליכים על ידי מזכירות בית הדין לעבודה, השופטת פרוג'ינין, הגב' נתניהו ומי שפעל כבא כוחה... הסתרת האירוע מהרישום הציבורי בנט-המשפט מראה שוב על ההונאה הבסיסית בפיתוחה ובהפעלתה של המערכת.  בתי המשפט הופכים את עצמם לבורלסקה או לקרקס.