Friday, December 29, 2017

2017-12-29 נתניהו, אלשייך, וכנופיית הטרור הרשתי

2017-12-29 נתניהו, אלשייך, וכנופיית הטרור הרשתי
===
בן כספית היום במעריב: "בשבועות האחרונים מתנהל קמפיין רשתי נגד המשטרה והעומד בראשה... קמפייו הסייבר נגד הארגון כולו מדאיג מאד... הקמפיין הזה נערך על ידי גורם מקצועי... לא יושב בארץ אלא בלונדון. נעשה שימוש באמצעים יקרים ורגישים, ומספר רב של פרופילים מזויפים... מה שמדהים את בכירי המשטרה הוא בעיקר התעוזה. התחושה שהכל מותר. שכל האמצעים כשרים... עושה רושם שאין להם בעיית אמצעים, לאלה שאחראים על הקמפיין הזה."
לי זה נשמע כמו גלעד ארדן ומערך הלוחמה הסודי ב-BDS... וחוץ מזה - עוד סימן של כשל שיטת המשטר... מה שלא ברור לי: למה רוני אלשייך לא פונה לרשות הסייבר במשרד ראש הממשלה לברר את העניין... 
LikeShow more reactions
Comment