Thursday, June 16, 2016

2016-06-16 הונאות למכביר בבתי המשפט: זדורוב, אולמרט, פינטו - פרסום פסקי דין מפוברקים דרך הנהלת בתי המשפט ונבו הוצאה לאור, בע"מ

English abstract
With the implementation of Net-HaMishpat - IT system of the Israeli courts, fraud has become routine. Here three prominent cases of recent years are discussed.

הונאות למכביר בבתי המשפט: פרסום פסקי דין מפוברקים דרך הנהלת בתי המשפט ונבו הוצאה לאור, בע"מ - זדורוב, אולמרט, פינטו...
ההונאה של שופטי בית המשפט המחוזי נצרת - יצחק כהן, אסתר הלמן, וחיים גלפז - בניהול משפט "מפוברק"/בדוי/למראית עין על רומן זדורוב בתיק רצח תאיר ראדה ז"ל אינה יוצאת דופן. עיון בכתבים יביא אדם בר דעת למסקנה שבשלושה משפטים בולטים בשנים האחרונות התנהלו משפטים בדויים: זדורוב, אולמרט (הולילנד) ופינטו. באף אחד מהם לא נרשמו פסקי דין אמיתיים (אותנטיים) בתיק האלקטרוני בנט-המשפט (מערכת המידע של בתי המשפט המחוזיים והשלום). אולם מטרת ההונאה בשלושת המקרים הייתה כנראה שונה לגמרי: בתיק הולילנד גזר  דוד רוזן למראית עין שש שנות מאסר בפועל על אולמרט, ללא כל כוונה שירצה גזר דין זה.  בתיק הרב פינטו נערכה הונאה נרחבת על ידי השופט עודד מודריק, שכוונתה הייתה ככל הנראה להסתיר את היקף ועומק השחיתות במשטרת ישראל.  ובתיק זדורוב - הכוונה הייתה לשטות בציבור שזדורוב אכן הורשע ברצח ומרצה מאסר עולם, כשלמעשה הוא מוחזק במאסר שווא...
קשה להאמין שעורכי דין בכירים שהיו מעורבים בתיקים אלה, הן מטעם פרקליטות המדינה והן כסניגורים, עיתונאים בכירים, שהם כתבים משפטיים מקצועיים, ושופטי בית המשפט העליון (בשלושת התיקים נערכו הליכי ערעור בדויים) אינם מודעים להונאות אלה...  יוצא הדופן הוא עו"ד אביגדור פלדמן, שכתב, בעוד הערעור תלוי ועומד לפני בית המשפט העליון, שפסק הדין של זדורוב התפזר ברוח המייללת ברחבי עמק יזרעאל...

ראה בבלוג:  http://inproperinla.blogspot.co.il/2016/06/2016-06-16.html

מאהל המחאה ת"א, 17 ליוני - רומן זדורוב מוחזק במאסר שווא על ידי רשויות מדינת ישראל, כמורשע ברצח תאיר ראדה ז"ל כביכול, ומרצה מאסר עולם כביכול, אך ללא הכרעת דין, ללא גזר דין, וללא פקודת מאסר... ההונאה בתיק זדורוב, וחלקם של שופטי בית המשפט העליון בהונאה זאת, הולכים ונחשפים בימים אלה.

 
תמונה 1: בתיק זדורוב בבית המשפט המחוזי נצרת לא נרשמה הכרעת הדין משנת 2010 בכרטיסיית פסקי הדין כלל.  עיון בנט המשפט במזכירות בית המשפט העלתה כתב משובש, שאינו חתום כדין.  בעוד הערעור תלוי ועומד בפני בית המשפט העליון, כתב עו"ד אביגדור פלדמן, שהיה סניגורו של זדורוב, שפסק הדין אבד ברוח המייללת ברחבי עמק יזרעאל...
_____
אולם ההונאה של שופטי בית המשפט המחוזי נצרת - יצחק כהן, אסתר הלמן, וחיים גלפז - בניהול משפט "מפוברק"/בדוי/למראית עין בתיק רומן זדורוב אינה יוצאת דופן כלל. הונאות אלה הפכו לנפוצות במיוחד עם הפעלת מערכת נט-המשפט (מערכת המידע של בתי המשפט המחוזיים והשלום).

  

תמונה 1: תניית הפטור בפתח הצ'ט של הנהלת בתי המשפט מודיעה בפירוש את המובן מאליו - כתב בית דין אמתי (אותנטי) הוא זה שנרשם בתיק בית המשפט... עם התקנת נט המשפט, אמורים החלטות ופסקי דין אמתיים (אותנטיים) להרשם בתיק האלקטרוני בנט-המשפט.
____
כתב בית דין אמתי (אותנטי) חייב להרשם בתיק בית המשפט,  ועם הפעלת נט-המשפט - בתיק האלקטרוני בנט-המשפט.  אולם אחת משיטות ההונאה הנפוצות היום בבתי המשפט היא פרסום כתבי בית דין מפוברקים על ידי הנהלת בתי המשפט ו"נבו, הוצאה לאור בע"מ", למרות שאינם רשומים בתיק האלקטרוני בנט-המשפט.
יש לראות בהתנהלות זאת הונאה חמורה.
תמונה 1 מראה את תניית הפטור של הצ'ט של הנהלת בתי המשפט, המודיעה בפירוש, שהמסמכים הקובעים הם המסמכים הרשומים בתיק בית המשפט.  עניין זה גם מפורש בספרו של נשיא בית המשפט העליון יואל זוסמן ז"ל, "סדרי הדין האזרחי", והוא ברור ומובן מאליו לכל מי שמתמצא בהנהלת בתי משפט, בהנהלת חשבונות, או במערכות מידע.
אבל מאז התקנת נט-המשפט, מתפרסמים באופן קבוע פסקי דין שאינם רשומים כראוי בנט-המשפט דרך הנהלת בתי המשפט ו"נבו, הוצאה לאור בע"מ".
בין המקרים הבולטים:
* פסק הדין של השופט דוד רוזן במשפט הולילנד, המרשיע את אהוד אולמרט, ושהוביל לכאורה לגזר דין של שש שנות מאסר בפועל (שאולמרט אינו מרצה).
* פסק הדין של השופט עודד מודריק, המרשיע את הרב פינטו על סמך הסדר טיעון מפוקפק.
* פסק הדין של השופטים יצחק כהן, אסתר הלמן, וחיים גלפז, המרשיע את רומן זדורוב (המרצה כביכול מאסר עולם).
מובן מאליו שאם כתבים אלה פורסמו על ידי הנהלת בתי המשפט או "נבו הוצאה לאור, בע"מ", אינם כתבים חסויים - כלומר אינם אסורים בפרסום על פי דין. לכן אין כל הסבר הגיוני לעובדה שאינם רשומים כראוי בכרטיסיית "החלטות בתיק" ואינם רשומים בכרטיסיית "פסקי דין" במערכת נט המשפט.  
פסק הדין של דורית ביניש משנת 2009 בעתירת האגודה לזכויות האזרח נ שר המשפטים גם מציין בפירוש, שעם התקנת נט-המשפט, הציפייה הייתה, שהחלטות ופסקי דין שאינם חסויים, יהיו נגישים לציבור "באופן שוטף".  


  
 תמונה 2: בתיק הולילנד ביצע השופט דוד רוזן הונאה מפתיעה בתעוזתה, בשיתוף פעולה עם עורכי הדין, שופטי בית המשפט העליון והתקשורת...
_____
מקרה בולט לעניין זה הוא מסמך "הכרעת הדין" של השופט דוד רוזן בפרשת הולילנד - תיק מדינת ישראל נ צרני ואח' (10291-01-12) , שהוליך כביכול ל"גזר דין" של שש שנות מאסר בפועל (שאולמרט לא ירצה). ההונאה במקרה זה בולטת במיוחד:
..
א.   ב.   ג.  

 
________
תמונה 3: ריבוי גרסאות של מסמך "הכרעת הדין" של השופט רוזן בתיק הולילנד - אף אחת מהן אינה פסק דין אמתי (אותנטי) בר תוקף:
א. המסמך המופיע בנט-המשפט - אינו רשום בכרטיסיית "פסקי דין", מסמך זה הוא בן 685 עמודים, הוא מסמך סרוק - כלומר אינו מסמך אלקטרוני, ועמודיו קצוצים בצורה מוזרה.  חסרים בו עמודי הפתיחה, בהם אמורים להיות רשומים שמות הצדדים בתיק, וכן חסרה בו החתימה בסוף המסמך. מסמך זה משובש בצורה יוצאת דופן, וקשה להאמין שהוא תוצאה של טעות אנוש. 
ב. המסמך שפורסם על ידי דוברת הנהלת בתי המשפט לתקשורת - מסמך זה הוא בן 687 עמודים, הוא מסמך סרוק - כלומר אינו מסמך אלקטרוני, ובסופו חתימת יד "רטובה" של השופט דוד רוזן.   (http://elyon1.court.gov.il/heb/dover/6282891.pdf).  
ג.  בתיק הערעור בבית המשפט העליון (תיק הנייר כתבי מקור)  נמצא רק כתב "הכרעת דין" מ"נבו הוצאה לאור, בע"מ". יש לראות הליך ערעור שבסיסו בכתב שאינו כתב בית דין אמתי (אותנטי) - ערעור חסר תוקף ומפוברק מיסודו...


תמונה 4: בתגובה על נסיון עיון בפסקי הדין בתיק הולילנד הנפיק השופט דוד רוזן "החלטה בפתקית", שהיא הונאה ברורה: הפתקית טוענת, שפסקי הדין הועברו "פיזית" לבית המשפט העליון - זאת בבית משפט המתנהל בתיקים אלקטרוניים כבר חמש שנים... יתרה מזאת, פסקי הדין לא נמצאו בעיון בתיקי הערעור המתאימים בבית המשפט העליון. הפתקית של השופט רוזן גם אינה מופיעה בכרטיסיית "החלטות בתיק" בנט-המשפט-גישת הציבור, אינה חתומה, לא הומצאה כדין, והשופט רוזן סירב לספק העתק חתום ומאושר שלה.  השופט רוזן גם סירב להסביר איפה נמצאים פסקי הדין, לאחר שהתברר שאינם בבית המשפט העליון...
_____
קשה להאמין שעורכי דין בכירים שהיו מעורבים בתיקים אלה, הן מטעם פרקליטות המדינה והן כסניגורים, עיתונאים שהם כתבים משפטיים מקצועיים, ושופטי בית המשפט העליון (בשלושת המקרים נערכו הליכי ערעור בדויים בבית המשפט העליון) אינם מודעים להונאות אלה...  יוצא הדופן הוא עו"ד אביגדור פלדמן, שכתב, בעוד הערעור בתיק זדורוב תלוי ועומד לפני בית המשפט העליון, שפסק הדין התפזר ברוח המייללת ברחבי עמק יזרעאל...,
יש גם לשים לב לתפקידה המרכזי של הנהלת בתי המשפט בהונאות אלה...
ייתכן שבדיקה נרחבת יותר  גם תראה, שככל שמסמך "הכרעת דין" של בית משפט בישראל ארוך יותר, כן מתרבים הסיכויים שהוא מסמך הונאתי...

2016-06-16 US election: plebs get excited by the circus...

2016-06-16 US election: plebs get excited by the circus...
=====================
A lone hacker by the name ‘Guccifer 2.0’ has claimed responsibility for hacking the Democratic National Committee database, revealing research on GOP and donor…
RT.COM
2016-06-16 US: The Constitution is void
========================
Efforts are underway to piecemeal restore constitutional and civil rights.
Here: Efforts to curb routine spying on all Americans by NSA. 
The Fourth Amendment, which prohibits searches and seizures without a probably cause and duly made warrant.
"t's been three years since Edward Snowden blew the whistle on mass surveillance. Despite huge public outcry and plenty of evidence that these programs don't make us safer, the intelligence agencies are still violating our privacy rights and spying on Americans (and non-Americans on American soil) since 2011 without warrants.
Now, we have a chance to fight back, but we don't have much time. The proposed amendment would:
Ban the NSA from conducting "backdoor" searches of their databases information about Americans, and
Ban the NSA from mandating that private companies add backdoors to the encryption standards that are in place to keep technology users safe from malicious data thefts.
This amendment has passed in the House the last two years, but leadership has killed it by ripping it out of spending bills each time."
It's been three years since Edward Snowden blew the whistle on mass surveillance – but the intelligence agencies are still violating our privacy rights and spying on Americans without warrants.
STOPMASSSPYING.COM

2016-06-16 THE LONG HISTORY OF NEAR DISASTERS INVOLVING NUKES

2016-06-16 THE LONG HISTORY OF NEAR DISASTERS INVOLVING NUKES
============================
There have been many near misses involving nukes that could easily have started World War III. Here are some hair-raising stories — the ones we know about.
WHOWHATWHY.ORG

2016-06-16 CALIFORNIA: Unprecedented corruption of the legal profession...

2016-06-16 CALIFORNIA: Unprecedented corruption of the legal profession...
2016-06-16 שחיתות חסרת תקדים של עורכי הדין בקליפורניה
============================
כאן: לוס אנג'לס טיימס מדווח שבית הנבחרים של קליפורניה מסרב לחדש חוק המקנה ללשכה את הזכות לגבות דמי חבר מעורכי דין. למעשה משאירים את הלשכה ללא תקציב.
ברקע: במהלך קודם, העבירו הצעת חוק שתחייב רוב של שאינם עורכי דין בהנהלת הלשכה...
בקיצור - חוסר אמון שהלשכה מסוגלת להתנהל על ידי עורכי דין... פרשיות שחיתות חמורות בלשכת עורכי הדין...
דו"ח HUMAN RIGHTS ALERT נכלל בדו"ח מועצת זכויות האדם של האו"ם לשנת 2010 עם ההערה: "שחיתות בתי המשפט ומקצוע עריכת הדין, ואפליה באכיפת החוק בקליפורניה."
=ואצלנ?=
הציבור עדיין לא התעורר...
Assembly rebukes State Bar of California by rejecting funding bill
"This is new territory for me," said Assemblyman Mark Stone (D-Scotts Valley) as he counted the votes for his committee's simple bill to reauthorize membership dues charged to attorneys for joining the State Bar of California.
The bill only garnered eight votes in support, after a bipartisan group of assembly members rose to criticize the agency's operations in the wake of a recent audit and accusations leveled by its former executive director.
"It's time that we send a clear message to the state bar," said Assemblywoman Lorena Gonzalez (D-San Diego).
"This is new territory for me," said Assemblyman Mark Stone (D-Scotts Valley) as he counted the votes for his committee's simple bill t...
LATIMES.COM|BY LOS ANGELES TIMES

2016-06-16 US

2016-06-16 US
===========
Cornel West: Why the US Empire Is More Ripe for Right-Wing Revolution Than from the Left
By George Souvlis, Open Democracy
Cornel West talks Bernie Sanders’ neopopulism and Donald Trump’s neofascism. READ MORE»
Cornel West talks Bernie Sanders’ neopopulism and Donald Trump’s neofascism.
ALTERNET.ORG

2016-06-16 Cold War 2.0 and the media...

2016-06-16 Cold War 2.0 and the media...
==================
Why Is The Western Media Ignoring The New Cold War?
By Thom Hartmann and Stephen Cohen
Thom speak with Professor Stephen Cohen about Russia and NATO.
In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, this material is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. Information Clearing House has no affiliation whatsoever with the originator of this a...
INFORMATIONCLEARINGHOUSE.INFO

2016-06-16 FRANCE

2016-06-16 FRANCE
==========
President Francois Hollande has proposed to ban demonstrations in France, according to his presidential spokesman, who said that at a time when the country is plagued…
RT.COM

2016-06-16 US and torture

2016-06-16 US and torture
===================
Disturbing details of "illegal" torture techniques used by the US government after the 9/11 attacks were revealed by the Central Intelligence Agency (CIA) following a…
RT.COM

2016-06-16 PALESTINE: Routines of the occupation...

2016-06-16 PALESTINE: Routines of the occupation...
=========================
An Israeli supply firm has cut off water for a West Bank area, according to media. Tens of thousands of Palestinians now reportedly have no access to safe drinking water…
RT.COM

US: War v Education

LikeShow more reactions
Comment

2016-06-15 US election: Plebs get excited by the circus, sold out to the military-industrial complex

2016-06-15 US election: Plebs get excited by the circus, sold out to the military-industrial complex
===============
You can no longer talk about peace while supporting Clinton . Just stop it , you look stupid .
Dr. Jeffrey Sachs joins Morning Joe to discuss the foreign policy differences between Bernie Sanders and Hillary Clinton and why he says Sanders is the candidate of peace.
MSNBC.COM

2016-06-15 US and the isms...

2016-06-15 US and the isms...
=======================
Not my thing usually - all these isms...
In accordance with Title 17 U.S.C. Section 107, this material is distributed without profit to those who have expressed a prior interest in receiving the included information for research and educational purposes. Information Clearing House has no affiliation whatsoever with the originator of this a...
INFORMATIONCLEARINGHOUSE.INFO
LikeShow more reactions
Comment

2016-06-14 US: Gov as a crime organization...

2016-06-14 US: Gov as a crime organization...
==================
THE CALL FOR HELP: The following is the letter asking for help and calling for RICO Busters to assist in this matter: To whom it may concern. My story has mo...
YOUTUBE.COM

2016-06-14 FRANCE: Tens of thousands demonstrate in Paris

2016-06-14 FRANCE: Tens of thousands demonstrate in Paris
===========
Funny pic Reuters attached to this news release. The true pics inside...
Thousands rally against labor law in Paris under heavy security
Hundreds of buses carried protesters from all over France into Paris on Tuesday for a demonstration against planned changes to labor laws that would make hiring and…
REUTERS.COM|BY BRIAN LOVE