Wednesday, August 14, 2019

2019-08-15 למלא את תאי המעצר!

למלא את תאי המעצר!
אין זכות קיימת לציבור, אלא אם כן הציבור נחוש לשומרה! במצב שנוצר בפ"ת, התגובה ההולמת היחידה היא סרבנות אזרחית, מבית מדרשו של מרתין לותר קינג:"למלא את תאי המעצר!".
למותר לציין, שכל עורך דין, שירוץ לבג"ץ במצב הנתון, חייב להיחשד כמשת"פ!

 
2019-08-14 המחאה נגד מנדלבליט המשת"פ בפ"ת: רק בישראל כל שוטר ממזר הוא מלך!

הגבלת המחאה נגד מנדלבליט בפ"ת:  במדינה היהודית-דמוקרטית  - כל שוטר ממזר הוא מלך!
מפקד מחוז מרכז, ניצב עמי אשד הוציא היום מסמך "תנאים למחאות בשיכון כפר גנים בפתח תקוה".  המסמך יוצר אוסף הגבלות על המחאה נגד היועמ"ש אביחי מנדלבליט, ללא כל סמכות בחוק.  אם היתה חוקה בישראל, המהלך היום היה למעשה הכרזה על השעיית החוקה והשלטת דיקטטורה משטרתית...  אבל אצלנו - כל שוטר ממזר הוא מלך! וזאת לא הפעם הראשונה.  בינואר 2017 דובר משטרת פ"ת הכריז שכל מחאה אסורה ברחבי פ"ת... לא פחות ולא יותר.  באותה שבת הגענו במאות ואלפים, להראות למשטרה מי פה הריבון...  יש לקוות שהצעד המחפיר של מפקד מחוז מרכז יביא לאותן תוצאות.  מובן מאליו, שהיועמ"ש מנדלבליט הוא הנהנה הישיר מהתפתחויות חמורות אלה, וניתן לשער שהיה מעורב בהתפתחויות אלה באופן ישיר או עקיף.  לכן גם ברור, שלא ינקטו צעדים משמעתיים או פליליים נגד עמי אשד בגין התנהלות החותרת תחת סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו.
כך בדיוק נראית קריסת שיטת המשטר!

  

תל-אביב, 14 לאוגוסט -- ניצב עמי אשד, מפקד מחוז מרכז במשטרת ישראל, הנפיק היום מסמך "תנאים למחאות בשיכון כפר גנים בפתח תקוה". מסמך זה יוצר הגבלות חמורות על מחאה נגד היועמ"ש מנדבליט, ויש לראות בו חתירה תחת סדרי המשטר הדמוקרטי ומוסדותיו.  במלים אחרות - ניסיון נואל של מפקד בכיר במשטרת ישראל להקים דיקטטורה משטרתית...
תמונה. מסמך "תנאים למחאות בשיכון כפר גנים בפתח תקוה".
___ 
הממזרים במשטרת פ"ת כבר ניסו את זה בעבר!
תעלול הונאה דיקטטורית קודמת של משטרת פ"ת על הציבור אירע ביום 24 למאי, 2017. אז התפרסם בתקשורת: "עמי בן דוד שהוא דובר משטרת פתח תקווה מודיע עכשיו אצל קרן נוייבך שזכות המחאה ע"י הפגנה או משמרת מחאה בכל מקום בפתח תקווה מבוטלת."  
אבל אז, בסבב הקודם, איש ממפקדי המשטרה לא העז להנפיק מסמך כזה.  גם לאחר בקשות חוזרות למפקד משטרת פ"ת ומפקד מחוז מרכז, הם לא ענו ולא אישרו או הכחישו את הפרסום הנלוז.
הפרסום ההוא היה הונאה חסרת בושה על הציבור, חסר כל תוקף חוקי, והפרה חמורה של זכויות היסוד במדינת ישראל.  
בהמשך, באותה שבת, משטרת פ"ת ניסתה ללא הצלחה לאכוף את השעיית זכות המחאה בפ"ת ע"י הפעלת "כתר נושם".
באותו סוף שבוע הגענו במאות ואלפים - להראות לממזרים מי פה הבוס! 
נקווה שגם הפעם נצליח להרים תגובה דומה! השאלה היחידה שנותרה פתוחה -- מה הדרך היפה ביותר להפר את הדיקטטורה החדשה שהוכרזה ע"י המשטרה בפ"ת...

מישהו שם התבלבל.... הם חושבים שאנחנו פלסטינים בחברון!