Tuesday, May 26, 2015

2015-05-26 ISRAEL: Zadorov murder conviction - disqualification for a cause of Supreme Court Justices // ערעור זדורוב - בקשת פסלות נגד דנציגר, עמית, זילברטל

 [עברית להלן]
ISRAEL: Zadorov murder conviction - disqualification for a cause of Supreme Court Justices 
When it comes to criminal prosecution originating in corruption of government authorities, there is no right for public hearing and no right for public access to court records...  These rights are still on the books, but the judges routinely deprive them through the issuance of simulated decision records - invalid, perverted, and/or forged.  Unprecedented, widespread public corruption in Israel over the last couple of decades is first and foremost corruption of the courts and law enforcement.
Displaying
Roman Zadorov was falsely prosecuted, falsely convicted, and falsely sentenced to life in prison for the 2006 brutal murder of 14 yo Tair Rada. Both criminal law experts and the public at large believe that the case represent incredible corruption of the justice system.  But the justice system cannot cope with its own corruption...
____
OccupyTLV, May 26 - was an interesting visit to the Supreme Court today.
I came to file Disqualification for a Cause [1] against 3 Justices, who sit in the Zadorov appeal, claiming in so many words that they are trying to cover up corruption of police and prosecution (full text of the Disqualification for a Cause below).
First the Office of the Clerk tried to deny me the right to file. Eventually they sent me to the Criminal Division Head, and from there to the "Chief Clerk" (pretender with no lawful appointment).
I introduced myself and gave her my business card.  I asked that she introduce herself as well, and give me her card as well.
She refused, said:  We will do that later...
I insisted and said:  This is a formal meeting, and it should start with introduction of the participants.
Her secretary tried to help and said the Chief Clerk's name, and finally she herself said she was "Idit Melul, Chief Clerk".
Melul claimed I had no right to file the Disqualification, since I was not a party to the court file.
I said that I was a party to the ancillary process of "Request to Inspect", and the Disqualification for a Cause pertained only to the ancillary process. (in Israel, there is no public right to access court records, one has to file a "request to inspect").
Melul finally decided that my Disqualification for a Cause would be stamped "Not Filed - Due to Discrepancy", and then I would be permitted to file with the Magistrate of the Supreme Court "Objection to Clerk's Decision".
I told her:  I will write in my Objection that the decision to stamp it "Not Filed" was rendered by "Idit Melul - Chief Clerk".
She said: You should write it was rendered by "office of the clerk"...
I said: But you are not "Office of the Clerk", you are "Idit Melul- Chief Clerk"... Are you sure you are "Chief Clerk"?
She said: It is written in the internet web page of the Supreme Court...
I said: So who appointed you?
She said: Go ask Administration of the Courts...
I said: I have already asked, and response on FOIA request shows that you have no appointment record...
At this point there security was already in the room... :)
Done.  I went downstairs to get the stamp "Not Filed - Discrepancy".  I must add I was happy, they made my day...
I start writing by hand the "Objection", then a phone call arrives from Itdit Melul, she changed her mind, and it will be stamped "Filed/Checked".
I was sure they were going to pervert the electronic registration, and indeed, eventually they wrote it as "Request for Change of Forum" by Appellant.
I should add that the interaction with "Chief Clerk Idit Melul" was almost identical to the interaction with "Elkana Leist - Tel-Aviv District pro tem Public Defender".  In that case too, he asked to meet me, and in that case too it turned out that he held the office with no lawful appointment record.
He is the one charged with Defense of Roman Zadorov... but the evidence shows that he colluded with the prosecution in permitting the false conviction.
Over the past 15 years the Israeli justice system has undergone unprecedented corruption.  One of the characteristics is numerous pretenders in key positions in the courts and law enforcement.
____ 
ערעור זדורוב - בקשת פסלות הוגשה נגד שופטי בית המשפט העליון דנציגר, עמית, זילברטל

בהליכים פליליים הנובעים משחיתות רשויות השלטון, אין היום זכות לשימוע פומבי, ואין זכות גישת הציבור לעיון בכתבים.  השופטים שוללים זכויות אלה על ידי הנפקת כתבי "החלטה" למראית עין - חסרי תוקף, משובשים ו/או מזוייפים. שחיתות השופטים ומערכת אכיפת החוק היא קדקוד השחיתות הציבורית במדינת ישראל היום!

מאהל המחאה ת"א, 26 למאי - היה ביקור מעניין היום בעליון. תחילה ניסו למנוע ממני את הגשת בקשת הפסלות [1] (המסמך המלא להלן). שלחו אותי ל"מזכירה ראשית" עדית מלול (מתחזה ללא כתב מינוי).
היצגתי את עצמי, היגשתי כרטיב ביקור. ביקשתי שתציג את עצמה ותיתן לי כרטיס ביקור.
סירבה, אמרה שנעשה את זה אח"כ. התעקשתי - זאת שיחה פורמלית, והיא נפתחת בהצגת המשתתפים.
המזכירה שלה נסתה לעזור לה ואמרה את שמה, אבל בסוף היא עצמה אמרה "עדית מלול, מזכירה ראשית".
היא טענה שאין לי זכות להגיש בקשת פסלות, כי אני לא צד בתיק.  אני טענתי שבקשת הפסלות היא לא בנוגע להליך העיקרי בתיק, אלא רק לגבי ההליך הנלווה, שהוא "בקשה לעיון", ובו אני צד.
היא החליטה שבקשת הפסלות תוחתם "לא התקבל - עקב אי התאמה", ולאחר מכן אוכל להגיש במקום בכתב יד "השגה על החלטת מזכירות" לרשם.
אמרתי לה שארשום בהשגה, שההחלטה להחתים "לא התקבל" התקבלה על ידי "מזכירה ראשית עדית מלול". היא אמרה - לא! תרשום שהתקבלה על ידי המזכירות.
אני אמרתי - אבל את "עדית מלול מזכירה ראשית", את לא "מזכירות". הוספתי - את בטוחה שאת "מזכירה ראשית"?
היא אמרה - הכל רשום באינטרנט.
אני אמרתי - אז מי מינה אותך למזכירה ראשית? היא אמרה - תשאל את הנהלת בתי המשפט. אני אמרתי - כבר שאלתי, ועל פי תשובה על בקשה לפי חופש המידע אין לך כתב מינוי.
בשלב הזה כבר הגיעה האבטחה... 
סיכמנו, וירדתי לקבל חותמת "לא התקבל - עקב אי התאמה". מוכרח להגיד שעשו לי את היומית. הייתי מבסוט!
התחלתי לכתוב "לכבוד הרשם..." - ואז הגיע טלפון מעדית מלול שהיא התחרטה, ואקבל חותמת "התקבל/נבדק". אני הנחתי שהם ישבשו את רישום במערכת האלקטרונית, ואכן מאוחר יותר התברר שרשמו את הבקשה כ"בקשה לשינוי הרכב" מאת "המערער 1" - כלומר זדורוב .
יש לציין שהאינטראקציה עם "עדית מלול - מזכירה ראשית" הייתה כמעט העתק מדויק של האינטראקציה עם "אלקנה לייסט - סנגור ציבורי מחוזי (בפועל) ת"א" (מתחזה ללא כתב מינוי) - זה המופקד על הסנגוריה של זדורוב... הוא דרש שאפגש איתו לפני שאורשה לממש את זכות העיון בפנקס הסנגורים הציבוריים.
ברור שזכות העיון מפריעה להם - בסנגוריה הציבורית, בבתי המשפט...
 
LINKS:
[1] 2015-05-26 Roman Zadorov v State of Israel (7939/10) in the Supreme Court – Disqualification for a Cause of Justices in Request to Inspect Process //
זדורוב נ מדינת ישראל (7939/10) בבית המשפט העליון – בקשה לפסלות השופטים דנציגר, עמית, זילברטל בהליך בקשה לעיון.
____
[עברית להלן]
Supreme Court of the State of Israel
Zadorov v State of Israel 7939/10
Requester: Joseph Zernik, PhD
Human Rights Alert - NGO
PO Box 33407, Tel-Aviv
Fax: 077-3179186
Request for Disqualification for a Cause of Justices Y. Danziger, Y. Amit, Z. Zilbertal in Request to Inspect Instant Court File.
I, the Requester of Inspection in instant court file, file herein Request for Disqualification for a Cause of Justices Y. Danziger, Y. Amit, Z. Zilbertal in the ancillary process of Request to Inspect in instant court file:
 1. On March 23, 2015, I filed my first Request to Inspect in instant court file. [1]
 2. On April 27, 2015, a “Decision” record, denying the Request to Inspect, appeared in the online public access system of the Supreme Court. [2] However, the Decision has never been duly served on me.
 3. Failure of the Supreme Court to duly serve its decisions is inexplicable.
 4. On May 3, 2015, I filed a Request for Authentication, asking the Court to provide me a copy of the April 27, 2015 Decision: [3] a) Bearing signatures of the judicial authorities, and b) Authenticated by certification, “True Copy of the Original”, by a duly appointed Chief Clerk, or Magistrate of the Court, pursuant to the Regulations of the Courts – Office of the Clerk (2004), and the Hague Apostille Convention (1961). My May 3, 2015 Request for Authentication stated that the authenticated copy was requested in order to enable the issuance of an Apostille, pursuant to the guidelines of the Ministry of Foreign Affairs, for its filing outside the State of Israel. It also asked that the Court employ the authentication language stipulated by law - “True Copy of the Original” - and not invalid, perverted variants, such as “Copying is True to the Original”.
 5. On May 3, 2015, I also again filed a Request to Inspect instant court file. [4] To the best of my knowledge, no decision has been rendered on the Request to this date.
 6. On May 4, 2015, I received by fax from the Supreme Court a copy of the April 27, 2015, “Decision” record [Exhibit A] with no cover letter, presumably - purported response on my May 3, 2015 Request for Authentication.
 7. The copy of the April 27, 2015 “Decision” record, received on May 4, 2015 by fax:
  a) Bears no signatures of the judicial authorities.
  b) Is purportedly certified by Mr Danny Levy, who is neither Chief Clerk, nor Magistrate of the Supreme Court, and therefore unauthorized by law to certify Supreme Court records.
  c) Bears a stamp, including invalid, perverted certification language: Instead the language provided by law - “True Copy of the Original”, it employed language which is senseless in this context - “Copying is true to the original”.
  d) Bears a disclaimer: “subject to editing and phrasing changes”.
 8. Therefore, the copy of the April 27, 2015 “Decision” record, received by me on May 4, 2015 by fax should be deemed a perverted court record, and/or a case of forgery.
 9. On May 7, 2015, I filed Repeat Request for Authentication, asking the court to provide me a copy of the April 27, 2015 “Decision” record, duly signed and authenticated. To the best of my knowledge, no decision has been rendered regarding this matter to this date.
 10. Last week, I received by mail from the Supreme Court another copy of the April 27, 2015 “Decision” record, [Exhibit B] with no transmittal letter, presumable – response on one of my Requests for Authentication.
 11. The copy that was received by me by mail last week was similar to the one that is described in 6., above, but bears signatures of the Justices. Regardless, the authentication is still by the same unauthorized person, and the authentication language is still invalid and perverted.
 12. Therefore, the copy of the April 27, 2015 “Decision” record, received by me by mail last week from the Supreme Court should be deemed a perverted court record, and/or a case of forgery as well.
 13. I am no legal scholar, and I have not found in Israeli law definition of simulated service and simulated court process. For the purpose of clarification of the terms, as used by me here, I provide the relevant article of the Texas Penal Code:
  § 32.48. SIMULATING LEGAL PROCESS.
(a) A person commits an offense if the person recklessly causes to be delivered to
another any document that simulates a summons, complaint, judgment, or other court process with the intent to:
(1) induce payment of a claim from another person; or
(2) cause another to:
(A) submit to the putative authority of the document; or
(B) take any action or refrain from taking any action in response to the document, in compliance with the document, or on the basis of the document.
(b) Proof that the document was mailed to any person with the intent that it be forwarded to the intended recipient is a sufficient showing that the document was delivered.
(c) It is not a defense to prosecution under this section that the simulating document:
(1) states that it is not legal process; or
(2) purports to have been issued or authorized by a person or entity who did not have lawful authority to issue or authorize the document.
(d) If it is shown on the trial of an offense under this section that the simulating document was filed with, presented to, or delivered to a clerk of a court or an employee of a clerk of a
court created or established under the constitution or laws of this state, there is a rebuttable presumption that the document was delivered with the intent described by Subsection (a).
(e) Except as provided by Subsection (f), an offense under this section is a Class A misdemeanor.
(f) If it is shown on the trial of an offense under this section that the defendant has previously been convicted of a violation of this section, the offense is a state jail felony.
  Added by Acts 1997, 75th Leg., ch. 189, § 3, eff. May 21, 1997
 1. Under the circumstances, outlined above, a reasonable person and international observers most likely would find that Justices Y. Danziger, Y. Amit, and Z. Zilbertal:
  a) Have never duly served on the Requester to Inspect a valid and effectual decision record on his Request to Inspect;
  b) Deprived the Requester of the fundamental due process right regarding his Request to Inspect, and
  c) Colluded in the simulated service of perverted/forged court records.
 1. Moreover, as outlined in my May 3, 2015 Request to Inspect in instant court file, [4] there are serious concerns, both among criminal justice experts and in the public at large, of criminal conduct by the Israel Police investigation team and by the State Prosecution team, and entirely unreasonable conduct of the courts in instant court file, which involved false prosecution and false convictions of Mr Roman Zadorov in the murder of the child Tair Rada.
 2. Therefore, a reasonable person and international observers would most likely find here circumstances, which create serious and material concerns that the simulated service of the April 27, 2015 “Decision” record was part of a court process, where the public was falsely deprived of the right to inspect and Mr Roman Zadorov was falsely deprived of the right for “fair public hearing”.
 3. An article by legal scholars, titled, “Regarding institutional problems preventing the correction of false convictions in Israel", 1 outlines condition in the State of Israel today regarding false convictions. The circumstances, outlined in the article, combined with conduct of the courts and law enforcement in the case of Mr Roman Zadorov would likely be deemed by the public at large and international observers as serious corruption, and the denial of public access to inspect the court file through the simulated service of a perverted and/or forged court record – an attempt to conceal such corruption.
 4. The Request to Inspect in instant court file is one of a series of similar requests, filed as part of an ongoing study of the right to inspect and the right for a public hearing in Israel in practice today. The most recent series pertained to criminal court cases, originating in corruption of government authorities. Conduct of the Justices Y. Danziger, Y. Amit, and Z. Zilbertal in this context is no exception at all. In most cases, the right to inspect was denied through the simulated service of invalid, perverted and/or forged “decision” records. An extreme example was found in the State of Israel v Pinto (43357-09-14) in the Tel-Aviv District Court, a case originating in massive corruption of top echelons of the Israel Police and others. In the Pinto case Judge Oded Mudrick denied the right to inspect though the issuance of an unsigned, unauthenticated “decision” record, which had never been duly served, and which is not registered in the “Decisions Docket” in the public access system in Net-HaMishapt. And in response on a request for providing a duly signed and authenticated copy of such “decision”, Judge Mudrick transmitted an unsigned, unauthenticated “Decision” record, which is not registered in the public “Decisions Docket” as well, stating in part: “My decisions are given in the way and the manner that I believe that I am allowed to employ.” [5]
 5. The issuance of perverted and/or forged court records in instant case in the Supreme Court is no exception either. The evidence shows that it is a routine over the past decade, and former Presiding Justice of the Supreme Court Asher Grunis refused to provide an explanation for a series of perverted/forged records, received by petitioners to the High Court of Justice. [6]
 6. Therefore, a reasonable person and international observers would most likely find here system-wide circumstances, where the Israeli courts, led by the Supreme Court, disregard the Human Right for “fair, public hearing”, also declared by the Israeli Supreme Court “a fundamental principle in a democratic regime”, and “a constitutional, super-statutory right”. Association for Civil Rights in Israel et al v Minister of Justice et al (HCJ 5917/97). Moreover, the routine issuance of perverted/forged court records would be found creating circumstances, which raise concerns regarding competence of the Supreme Court in general, and competence of the forum, now hearing Mr Roman Zadorov's appeal in particular.
 7. The Courts Act says:
A judge shall not adjudicate in a case, if the judge found, of the judge's own volition, or by request of a party to the case, that there are circumstances, which create material concerns of bias in adjudication.
 1. Therefore, Justices Y. Danziger, Y. Amit, and Z. Zilbertal should disqualify themselves in the ancillary court process of adjudicating my May 3, 2015 Request to Inspect in instant court file.
 2. Moreover, in view of all the above, a reasonable person and international observers would most likely find that there are circumstances that create serious, material concerns regarding conduct of the Justices in instant court file in general.
 3. Therefore, Justices Y. Danziger, Y. Amit, and Z. Zilbertal should also disqualify themselves, of their own volition, from adjudicating in instant court file in general.
 4. The Courts Act also says:
  A judge, against whom a claim of disqualification has been filed, shall adjudicate such claim prior to any other adjudication and shall not continue the process until the judge has rendered a decision regarding the claim of disqualification.
 5. Therefore, Justices Y. Danziger, Y. Amit, and Z. Zilbertal should adjudicate the Request for Disqualification, filed herein, prior to any other adjudication in instant court file,
 6. Justices Y. Danziger, Y. Amit, and Z. Zilbertal should duly serve on instant Requester a signed and authenticated decision on instant Request for Disqualification. Repeat of the refusal to duly serve decision on instant Request for Disqualification would be perceived as mockery of the judicial process in the Supreme Court, and circumstances which create serious and material concerns regarding competence of the Supreme Court – the highest judicial instance in the State of Israel.
 7. Copies of instant Request for Disqualification will be duly served on the parties in instant court file, on Presiding Justice of the Supreme Court Miriam Naor, and on Minister of Justice Ayelet Shaked. Copies will also be sent to Knesset Members, who are on the Constitutions, Law and Justice Committee and the State Oversight Committee, and published with activists, supporting Mr Roman Zadorov's quest for justice, and with local and international press.
  In accordance with the fundamentals of law and justice, the Court should grant instant Request.
Today, May 26, 2015
______________
Joseph Zernik, PhD – Requester of Inspection
LINKS: Below
______________
בית המשפט העליון
רומן זדורוב נ מדינת ישראל 7939/10

המבקש: דר' יוסף צרניק
Human Rights Alert - NGO
ת"ד 33407, ת"א
פקס: 077-3179186
בקשה לפסלות השופטים י' דנציגר, י' עמית, צ' זילברטל בהליך הבקשה לעיון בתיק זה
מבקש העיון בתיק זה מגיש בזאת בקשה לפסלות השופטים י' דנציגר, י' עמית, צ' זילברטל בהליך הנלווה של הבקשה לעיון בתיק זה, מהסיבות להלן:
 1. ביום 23 למרץ, 2015, הגשתי בקשה ראשונה לעיון בתיק זה. [1]
 2. ביום 27 לאפריל, 2015, הופיע כתב "החלטה" הדוחה את בקשתי לעיון במערכת גישת הציבור של בית המשפט העליון, [2] אולם כתב "החלטה" זה מעולם לא הומצאה לי כדין.
 3. מצב בו בית המשפט העליון של מדינת ישראל אינו ממציא את החלטותיו כדין יחשב למועט כתמוה.
 4. ביום 03 למאי, 2015, היגשתי בקשה לקבלת העתק חתום ומאומת כדין של כתב ה" החלטה” מיום 27 לאפריל, 2015. [3] בקשתי אמרה שאני מבקש לקבל העתק של ההחלטה מיום 27 לאפריל, 2015: א) כשהוא חתום על ידי הגורמים השיפוטיים המתאימים, וכן, ב) שעליו אימות על ידי אישור, “העתק מתאים למקור", על ידי מזכיר ראשי, או רשם בית המשפט, ממונה כדין, על פי תקנות בתי המשפט – מזכירות (2004), ואמנת האופסטיל – האג (1961). הבקשה לאימות מיום 03 למאי, 2015, גם אמרה שההעתק המאומת של ההחלטה מבוקש על מנת להנפיק אפוסטיל על פי הנחיות משרד החוץ, על מנת לאפשר את הגשתו מחוץ למדינת ישראל. הבקשה גם פירטה, שבית המשפט מתבקש להשתמש בלשון האימות המפורשת בהוראות החוק - “העתק מתאים למקור" – ולא בחלופות בלתי תקינות ומשובשות כגון, “העתקה מתאימה למקור".
 5. ביום 03 למאי, 2015, גם היגשתי שוב בקשה לעיון בתיק זה. [4] למיטב ידיעתי עד היום לא התקבלה כל החלטה בעניין זה.
 6. ביום 04 למאי, 2015, קיבלתי בפקס העתק של כתב ה"החלטה" מיום 27 לאפריל, 2015, [מיצג א] ללא מכתב מלווה, ככל הנראה – תשובה כביכול על בקשתי מיום 3 למאי, 2015, לקבלת העתק חתום ומאומת כדין.
 7. ההעתק של כתב ה"החלטה” מיום 27 לאפריל, 2015, שהתקבל בפקס ביום 04 למאי, 2015:
  א) אינו חתום על ידי הגורמים השיפוטיים.
  ב) מאושר כביכול על ידי מר דני לוי, שאינו מזכיר ראשי ואינו רשם בבית המשפט העליון, ולפיכך אינו מוסמך כדין לחתום על אימות כתבי החלטות של בית המשפט העליון.
  ג) נושא חותמת ובה לשון אימות בלתי תקינה ומשובשת: במקום הלשון המפורשת בחוק - "העתק מתאים למקור", נעשה שימוש בלשון חסרת משמעות בהקשר זה - "העתקה מתאימה למקור".
  ד) נושא תניית פטור "כפוף לשינויי עריכה ונוסח".
 8. לפיכך, יש לראות בהעתק של כתב ה"החלטה” מיום 27 לאפריל, 2015, שהתקבל בפקס ביום 04 למאי, 2015, כתב בית דין משובש ו/או מזויף.
 9. ביום 07 למאי, 2015, היגשתי בקשה חוזרת לקבלת העתק חתום ומאומת כדין של כתב ה"החלטה" מיום 27 לאפריל, 2015. למיטב ידיעתי עד היום לא התקבלה כל החלטה בעניין זה.
 10. בשבוע שעבר קיבלתי בדואר מבית המשפט העליון העתק נוסף של כתב ה"החלטה" מיום 27 לאפריל, 2015, [מיצג ב] ללא מכתב מלווה.
 11. ההעתק שקיבלתי בדואר דומה לזה המתואר ב-6., לעיל, אך נושא את חתימות השופטים. האימות כביכול הוא עדיין בחתימת אדם שאינו מוסמך בדין לאמת כתבי בית דין, ולשון האימות עדיין בלתי תקינה ומשובשת.
 12. לפיכך, יש לראות גם בהעתק של כתב ה"החלטה” מיום 27 לאפריל, 2015, שהתקבל בדואר בשבוע שעבר כתב בית דין משובש ו/או מזויף.
 13. אינני משפטן, ולא מצאתי בחוק הישראלי הגדרה של המצאת כתב בית דין למראית עין וניהול הליך למראית עין. לשם הבהרת מונחים אלה, כפי שאני משתמש בהם כאן, להלן הגדרתם בחוק הפלילי של מדינת טקסס, ארה"ב:
  הקודקס הפלילי של טקסס - סעיף 32.48: הליכים למראית עין
§ 32.48 הליכים למראית עין
(א) אדם מבצע עבירה פלילית אם אותו אדם מתוך חוסר זהירות גורם למסירתו לאחר של מסמך המחקה הזמנה לבית המשפט, כתב תביעה, פסק דין, או כל כתבי בית דין אחר, בכוונה ל:
(1) לגרום לתשלום של דרישה על ידי האחר, או
(2) לגרם לאחר:
A) להישמע לסמכות לכאורה של אותו מסמך; או
B) לנקוט פעולה או להימנע מלנקוט פעולה כלשהי בתגובה למסמך ובהתאם לו, או על בסיס מסמך זה.
(ב) אישור המצאה של המסמך לאדם כלשהו מתוך כוונה שיגיע לייעודו הוא עילה מספקת להראות שהמסמך נמסר.   
(ג) אין זאת הגנה מפני תביעה פלילית תחת סעיף זה, אם המסמך למראית עין:
(1) אומר שאינו מסמך בית דין בר תוקף.
(2) הונפק או אושר על ידי אדם או ישות שאין להם סמכות חוקית להנפיק או לאשר מסמך מסוג זה.
(ד) אם הובאו ראיות במשפט על פי סעיף זה, שהמסמך למראית עין הוגש לרישום, או הוצג, או נמסר למזכיר בית המשפט, או לעובד מזכירות בית המשפט, שהועמד או נוסד על פי החוקה והחוק של מדינה זאת, יש בכך הנחה, הניתנת להפרכה שהמסמך נמסר מתוך הכוונה שנאמרה בסעיף (א) לעיל.
(ה) מלבד מה שנאמר בסעיף (ו), עבירה תחת סעיף זה, היא עבירה מסוג
Class A misdemeanor”.
(ו) אם הובאו ראיות במשפט על פי סעיף זה, שהנאשם הורשע בעבר על עבירה על פי סעיף זה, העבירה היא מסוג “state jail felony” (פשע שדינו מאסר).
 1. תחת הנסיבות שתוארו לעיל, אדם בר-דעת ומשקיפים בינלאומיים קרוב לוודאי ימצאו, שהשופטים י' דנציגר, י' עמית, צ' זילברטל:
  א) מעולם לא המציאו כדין למבקש העיון החלטה תקינה ובת-תוקף על בקשתו לעיון;
  ב) מנעו ממנו הליך הוגן בעניין בקשה זאת, וכן
  ג) היו שותפים להמצאה למראית עין של העתקי החלטות משובשים ו/או מזויפים.
 2. יתרה מכך, כמפורש בבקשתי החוזרת לעיון בתיק זה, [4] קיים חשש חמור, הן בקרב מומחים והן בציבור הרחב, לגבי התנהלות פלילית של צוות החקירה המשטרתית וצוות התביעה בתיק זה, והתנהלות בלתי סבירה לחלוטין של בתי המשפט בתיק זה, שכללה תביעת שווא והרשעות שווא של מר רומן זדורוב ברצח הילדה תאיר זאדה.
 3. לפיכך, אדם בר-דעת ומשקיפים בינלאומיים קרוב לוודאי ימצאו כי קיימות כאן נסיבות, שיש בהן כדי ליצור חשש ממשי וחמור שההמצאה למראית עין של כתב ה"החלטה" מיום 27 לאפריל, 2015, הוא חלק מהליכים, בהם נשללת מהציבור הזכות לעיין בתיק בית המשפט, ונשללת ממר רומן זדורוב הזכות ל"שימוע הוגן ופומבי”.
 4. מאמר של משפטנים מלומדים, שכותרתו, "על הבעיות המוסדיות המונעות תיקון של הרשעות שווא בישראל", 1 מתאר את המצב בישראל היום לגבי הרשעות שווא. לאזרח מן השורה ולמשקיפים בינלאומיים, המצב המתואר במאמר זה, וכן התנהלות בתי המשפט ומערכת אכיפת החוק בעניין מר רומן זדורוב ייראו כשחיתות חמורה, ומניעת זכות העיון מתוך המצאה למראית עין של כתבי בית דין משובשים ו/או מזויפים – ניסיון להסתיר שחיתות זאת.
 5. הבקשה לעיון בתיק זה היא אחת מסדרת בקשות דומות, שהוגשו במסגרת מחקר מתמשך על זכות העיון וזכות השימוע הפומבי בישראל בפועל היום. הסדרה האחרונה נגעה להליכים פליליים, הקשורים לשחיתות רשויות השלטון. התנהלותם של השופטים י' דנציגר, י' עמית, צ' זילברטל בהקשר זה אינה יוצאת דופן כלל. באף אחד מן המקרים לא ניתן לממש את זכות העיון עד היום. וזכות העיון נשללה בשגרה על ידי המצאה למראית עין של כתבי "החלטה" משובשים ו/או מזויפים. דוגמה קיצונית נמצאה בתיק מדינת ישראל נ פינטו (43357-09-14) בבית המשפט המחוזי ת"א, הנובע משחיתות חמורה של בכירים במשטרת ישראל ואחרים. בתיק זה שלל השופט עודד מודריק את זכות העיון על ידי הנפקת כתב "החלטה" שאינו חתום, אינו מאומת, מעולם לא הומצא כדין, ולא נרשם ברשימת "החלטות בתיק" במערכת גישת הציבור בנט המשפט. ועל בקשה לקבלת העתק חתום ומאומת של החלטתו זאת הגיב השופט מודריק במשלוח כתב "החלטה" בלתי חתום ובלתי מאומת, שגם הוא לא נרשם ברשימת "החלטות בתיק" במערכת גישת הציבור, האומר בחלקו: “החלטותי ניתנות בדרך ובאופן שאני סבור שמותר לי לנקוט בהם.[5]
 6. הנפקת כתבי בית דין משובשים ו/או מזויפים בתיק זה בבית המשפט העליון אינה יוצאת דופן גם היא. הראיות מצביעות על כך שזהו עניין שבשגרה בעשור האחרון, ונשיא בית המשפט העליון לשעבר אשר גרוניס סירב לספק הסבר לסדרת כתבי בית דין משובשים ו/או מזויפים שנשלחו על ידי בית המשפט העליון לעותרים לבג"ץ. [6]
 7. לפיכך, אדם בר-דעת ומשקיפים בינלאומיים קרוב לוודאי גם ימצאו כי קיימות נסיבות לרוחב מערכת בתי המשפט בישראל, בהנהגת בית המשפט העליון, של התעלמות מזכות האדם ל"שימוע הוגן ופומבי", שגם הוכרזה על ידי בית המשפט העליון "עקרון יסוד במשטר דמוקרטי", ו"זכות חוקתית על-חוקית"... (האגודה לזכויות האזרח בישראל ואח' נ שר המשפטים ואח' (בג"ץ 5917/97). יתרה מכך, ההנפקה השגרתית של כתבי בית דין משובשים ו/או מזויפים תימצא יוצרת נסיבות המעלות חשש לגבי כשירות בית המשפט העליון בכלל, וכשירותו של המותב היושב עתה בדין בתיק הערעור של רומן זדורוב בפרט.
 8. חוק בתי המשפט אומר:
  שופט לא ישב בדין אם מצא, מיזמתו או לבקשת בעל דין, כי קיימות נסיבות שיש בהן כדי ליצור חשש ממשי למשוא פנים בניהול המשפט.
 9. לפיכך, מן הראוי שהשופטים י' דנציגר, י' עמית, צ' זילברטל יפסלו את עצמם מלשבת בדין בהליך הנלווה של בקשתי לעיון בתיק זה מיום 3 למאי, 2015.
 10. יתרה מזאת, לאור כל האומר לעיל, אדם בר-דעת ומשקיפים בינלאומיים קרוב לוודאי גם ימצאו כי קיימות נסיבות שיש בהן ליצור חשש ממשי וחמור לגבי התנהלותם של השופטים לגבי כלל ההליכים בתיק זה.
 11. לפיכך, מן הראוי שהשופטים י' דנציגר, י' עמית, צ' זילברטל יפסלו את עצמם גם מלשבת בדין בתיק זה בכללו, מיזמתם הם.
 12. חוק בתי המשפט אומר עוד:
  שופט שהועלתה בפניו טענה כי הוא פסול מלשבת בדין ידון בטענה לפני כל טענה אחרת ולא ימשיך את הדיון עד להחלטתו בטענת הפסלות.
 13. לפיכך, מן הדין שהשופטים י' דנציגר, י' עמית, צ' זילברטל ידונו בטענת הפסלות המוגשת בזאת לפני כל טענה אחרת.
 14. מן הדין שהשופטים י' דנציגר, י' עמית, צ' זילברטל ימציאו למבקש החלטה חתומה ומאומתת כדין לגבי בקשת פסלות זאת. חזרה על הסירוב להמציא החלטה חתומה ומאומתת כדין גם לגבי בקשת פסלות זאת, תיראה כהפיכת ההליכים בבית המשפט העליון לחוכא וטלולא, ונסיבות שיש בהן ליצור חשש ממשי וחמור לגבי כשירותו של בית המשפט העליון – הסמכות השיפוטית העליונה במדינת ישראל.
 15. העתקים של בקשה זאת יומצאו כדין לצדדים בתיק זה, וכן לנשיאת בית המשפט העליון מרים נאור, ולשרת המשפטים איילת שקד. העתקים יישלחו גם לחברי הכנסת שהם חברי ועדת חוק, חוקה ומשפט, וועדת ביקורת המדינה, ויפורסמו לידיעת הפעילים למען צדק למר רומן זדורוב, לעיתונות המקומית והבינלאומית, ולמשפטנים בארץ ובעולם.
  מן הדין והצדק שבית המשפט ייענה לבקשה זאת.
היום, 26 למאי, 2015,
____________
דר' יוסף צרניק, מבקש העיון
קישורים:
[1] 2015-03-23 Roman Zadorov v State of Israel (7939/10) in the Supreme Court – Request to Inspect //
זדורוב נ מדינת ישראל (7939/10) בבית המשפט העליון – בקשה לעיון
[2] 2015-04-27 Roman Zadorov v State of Israel (7939/10) in the Supreme Court – Decision denying access to court records to inspect and to copy //
זדורוב נ מדינת ישראל (7939/10) בבית המשפט העליון – החלטה הדוחה את הבקשה לעיין בכתבי בית המשפט
[3] 2015-05-03 Roman Zadorov v State of Israel (7939/10) in the Supreme Court –Request for an authenticated copy of the April 27, 2015 Decision - denying Request to Inspect court file //
זדורוב נ מדינת ישראל (7939/10) בבית המשפט העליון – בקשה לקבלת העתק חתום ומאומת של ההחלטה מיום 27 לאפריל, 2015 – הדוחה את הבקשה לעיון בתיק.
[4] 2015-05-03 Roman Zadorov v State of Israel (7939/10) in the Supreme Court –Repeat Request to Inspect court file //
זדורוב נ מדינת ישראל (7939/10) בבית המשפט העליון – בקשה חוזרת לעיון בתיק
[5] 2015-05-18 State of Israel v Pinto (43357-09-14) Judge Mudrick's “Decision” on Request #30 for issuing an authentic decision record on Request to Inspect court file //
מדינת ישראל נ פינטו (43357-09-14) "החלטה" של השופט מודריק על בקשה מס' 30 לקבלת החלטה עשויה כדין על הבקשה לעיון בתיק
[6] 2014-07-10 Israel State Ombudsman Complaint #907069: Additional Evidence filed - Request for Presiding Justice Grunis clarifications regarding perverted Supreme Court records //
מבקר המדינה, תלונה מס' 907069 - ראיות נוספות הוגשו - בקשה להבהרות נשיא בית המשפט העליון לגבי כתבים משובשים בבית המשפט העליון
1א פינק, ר רוזנברג-רובינס, "על הבעיות המוסדיות המונעות תיקון של הרשעות שווא בישראל". מעשי משפט ה:193, 2013.
E Fink, R Rosenberg-Robbins, "Regarding institutional problems preventing the correction of false convictions in Israel", Maasei Mishpat, 5:193, 2013.