Thursday, October 25, 2018

2018-10-25 פרשת רומן זדורוב - השופטים הם קדקוד התועבה: מצגת היום בכנס האירופי למחשוב ממשלתי!

2018-10-25 פרשת רומן זדורוב - השופטים הם קדקוד התועבה: מצגת היום בכנס האירופי למחשוב ממשלתי!
   

סנטיאגו דה קומפוסטלה, ספרד, 25 לאוקטובר - כיוון שפרשת רצח תאיר ראדה ז"ל ומאסר השוווא של רומן זדורוב שוב בחדשות, צריך להבין: הבעיה היא לא רק התנהלות המשטרה והפרקליטות - השופטים הם קדקוד התועבה. 
* השופטים בבית המשפט המחוזי נצרת - עבריין המין המורשע יצחק כהן, אסתר הלמן, ואח"כ גם הנשיא אברהם אברהם - ניהלו הליכים בדויים, עסקו במרמה והפרת אמונים.
* השופט ניל הנדל בבית המשפט העליון העלים עין מדבר עבירה.
מצורפת בקישור המצגת מהרצאה היום - בכנס האירופי למחשוב ממשלתי. המצגת עוסקת במרמה הכללית במערכת נט-המשפט, אבל היא כוללת כחלק מהראיות מסמכים מבית המשפט המחוזי נצרת ומבית המשפט העליון בפרשת רומן זדורוב.
ראיות דומות, אך מפורטות הרבה יותר הוצגו גם לבדיקה התקופתית של זכויות האדם במדינת ישראל ע"י מועצת זכויות האדם של האו"ם. הדו"ח הסופי של נציב זכויות האדם של האו"ם (2018) סיכם את הממצאים כך:
"התדרדרות חמורה בישרת רשויות החוק והמשפט בישראל... ישרתו ותקפותו של כל מסמך חוקי ומשפטי מישראל מפוקפקות במקרה הטוב."


DOCDROID.NET
European Conference on Digital Government Santiago de Compostela, October 2018. E-courts in Israel: Judges are permitted to deceive in imprisonment Joseph Zernik, PhD, Human Rights Alert-NGO. ...