Sunday, May 27, 2018

2018-05-27 לורי שם-טוב, השופט הסנילי רענן בן-יוסף, והנציב אליעזר ריבלין - מרמה רבת רבדים בבית המשפט מחוזי ת"א

2018-05-27 לורי שם-טוב, השופט הסנילי רענן בן-יוסף, והנציב אליעזר ריבלין - מרמה רבת רבדים בבית המשפט מחוזי ת"א
---
מקרה חמור של מרמה בפסק דין על הבלוגרית העצורה כבר כמעט שנה וחצי - לורי שם-טוב.  פסק הדין המפוברק הגדיר כביכול מחדש את גבולות חופש הביטוי וחופש העיתונות בישראל.  היה לי הכבוד להיות גורם מרכזי בתיעוד המרמה...  ועכשיו המקרה גם פורסם בתקשורת... מחזה נדיר במחוזותינו...
___

 

 

 משה הלוי כותב: Moshe Halevi
בלגן בפרוטוקול בית המשפט: אב בית הדין לא זכר מי היה איתו בהרכב
___
תלונה נגד השופט המחוזי מתל אביב, רענן בן יוסף, נמצאה מוצדקת.
השופט בן יוסף, ששימש אב בית הדין בערעור פלילי שהוגש על ידי לורי שם טוב, לא הקפיד על רישום פרוטוקול דיון נכון, הכולל את שמות שני השופטים הנוספים שישבו עמו בהרכב, וגם לאחר שניסה לתקן באמצעות החלטה, התבלבל וקבע שבהרכב ישבו שופטים אחרים מהשופטים שישבו בפועל ו/או מהשופטים שכתבו בפועל את פסק הדין.
נציב תלונות הציבור על שופטים אליעזר ריבלין, מצא את התלונה ביחס לשופט רענן בן יוסף, מוצדקת.
תלונה 127/18
רצ"ב עותק מההחלטה.
מצורפים גם פסק הדין + החלטת התיקון.
___
תוספת שלי:
לורי שם-טוב, השופט הסנילי רענן בן-יוסף, והנציב אליעזר ריבלין - מרמה רבת רבדים בבית המשפט מחוזי ת"א
___
א) עו"ד יהונתן רבינוביץ המשת"פ הסביר לי שזאת היתה "טעות" לפרסם את אוסף השקרים של השופט רענן בן-יוסף בהחלטותיו על בקשות העיון שלי בתיק זה. על פי רבינוביץ', זה היה עלול לפגוע בתלונה שהגישו אחרים לנציב... (כאילו שיש חשיבות כלשהי להחלטות הנציב).
ב) התלונה וההחלטה אינן מתייחסות לעובדה שבמהלך הדיונים ומתן פסק הדין לא היה איש מהשופטים מוסמך לדון בתיק - על פי הרישומים בתיק עצמו בנט-המשפט....
ג) כמובן שהתלונה וההחלטה אינן מתייחסות לתוכן ההזוי של פסק הדין - "נוסחה גמישה למדי" - לגבי חופש הביטוי וחופש העיתונות.
ד) בהחלטה המצורפת, שהפכה לחלק מהחלטת הנציב, בן-יוסף הסנילי רשם אותי כמערער שמיוצג על ידי עו"ד רבינוביץ
ה) כמובן שהתלונה וההחלטה אינן מתייחסות לכך שבסופו של דבר התברר (בעקבות ההמצאה האלקטרונית על פי ההחלטה המצורפת), ש"פסק הדין" אינו חתום והוא "טיוטה" בלבד...
ו) כשהנציב אליעזר ריבלין מחליט שהמרמה מוגזמת והוא מוציא "החלטה" בהתאם, הוא גם חותם עליה... אבל באוסף "החלטות" מפוברקות ממשרד הנציב, שיש לראותן כמרמה בפני עצמה ושחיתות חמורה במשרד הנציב, אחרים חותמים בשמו על החלטות חסרות שחר.
Comments
Shabtay Av
זרניק אהובי היקר, קונספירטור בהתהוות.
אתה מתעסק בתאטרון בובות, מחכה כבר שתגיע למפעילים.
.
...See More
Manage


Reply4h
Shabtay Av
אתה יודע הרבה יותר ממה שאתה מבין, אותה בעיה שלורי שם טוב סובלת ממנה
Manage


Reply4h
David Davidov Shabtay Av עבדה אצלנו מהנדסת מחשבים גאונה אך יחסי האנוש שלה היו גרועים. ואז הגדירו אותה כדלקמן 
CPU פנטסטיINTERFACE דפוק
Manage


Reply1h
Shabtay Av
אני מת על יחסי האנוש של הדוקטור.
אתה מתפרץ לשיח לא לך ומנסה להבין פשרו. זה ביני לבין הדר'
Manage


Reply1h
David Davidov Shabtay Av אם הכוונה להתפרצות שלי הרי שכל שיח על שופטים כשאני קורבן שפיטה יעניין אותי וייתכן שיוסיף להבנתי. למרות שעד עתה כל הסבר הסבר הגיוני שמועלה , אינו משכנע - אותי לפחות - את שהותה בכלא של לורי שםטוב בכלא למשל. לוריבבב
Manage


Reply53m
Moti Eran Ariel-Levi
אז בעקבות ההחלטה הקשה של הנציבות אני מבין שעכשיו מקום עבודתו של השופט רענן בר יוסף מצוי בסכנה ומן הסתם ימצו איתו את ההליך ויוציאו אותו לחופשה.
Manage


Reply4h
Mike Peleg
זרניק
למה שופטים אינם חותמים ובכל זאת אני מתרשם שהם מתנהגים כאילו המסמכים הבלתי חתומים שווים משהו הא?
Manage


Reply3h
Adi Liechtenstein
יוסף אין עליך , בעיקר אהבתי את המשפט הראשון בפוסט. אם זו סניגורייה אני צנצנת חמוצים
Manage


Reply3h
Hofeshia Biton
ממש להעתיק
Manage


Reply2h
Joseph Zernik
שבתאי, אני מתפרץ לשיח לא לי? מאיפה המצאת את זה? זכות העיון היא זכותו של כל אדם על פי החקיקה בישראל, ועל פי הליצנים בבג"ץ "עקרון יסוד בכל משטר דמוקרטי.... חוקתי, על חוקי... " הבעיה היא שהאזרחים במדינה היהודית-דמוקרטית אינם טורחים לממש את זכויותיהם...
ואוסף ההחלטות של השופט הסנילי רענן בן-יוסף על בקשות העיון שלי, הן שהדגימו שאינו יודע כלל מי ישב במתן פסק הדין... Shabtay Av
___
לורי שם-טוב ורומן זדורוב: האם שופטים רשאים לעסוק במרמה בהחלטות על כליאה? העליון מתקשה להחליט
בערעור שהוגש לבית המשפט העליון בראשית אוקטובר 2017, מתבקש בית המשפט העליון לפסוק בשאלה פשוטה לכאורה: האם מותר לשופט לעסוק במרמה ("פברוק") בהחלטות ופסקי דין בעניין חירות האדם (מאסר או מעצר)? בית המשפט העליון, שמנסה להשליט בישראל "מהפכה חוקתית" מבית מדרשו של אהרן ברק, על סמך חוק היסוד כבוד האדם וחירותו, מתקשה להחליט בשאלה זאת... 
היום הוגשו ראיות נוספות בתיק הערעור, מתיק בו נידונה הבלוגרית לורי שם-טוב למאסר על תנאי על "הפרת חוק הגנת הפרטיות" - כשפירסמה שמנכ"ל משרד הרווחה יוסי סילמן היה פטור בפועל מהוראות החוק בעניינים כספיים אישיים. בתיק זה עסק השופט רענן בן-יוסף במרמה אפילו לגבי מספרם וזהותם של השופטים שישבו בדין... וברור שלאף אחד מהם לא הייתה כל סמכות לדון בתיק. יתרה מכך, ברור שפסק הדין הוא מסמך חסר כל תוקף - מהסוג הנקרא על ידי השופטים "טיוטה" (חתום בחתימה אלקטרונית מפוברקת, מרמתית). 
היום גם הוגשו שוב בקשה להסרת חיסיון, שהופעל על התיק ללא הליך ראוי, ובקשה למתן החלטות.
יש לקוות שבית המשפט העליון יתעשת ויחליט במהרה בערעור זה - הנוגע לזכויות יסוד ולחירותו של כל אדם בישראל. נציב זכויות האדם של האו"ם לא התקשה בעניין, וסיכם את המצב בדו"ח על ישראל לשנת 2018: "ישרתו ותקפותו של כל מסמך חוקי ומשפטי מישראל מפוקפקות במקרה הטוב".
קראו את הפוסט השלם: http://inproperinla.blogspot.co.il/2018/04/2018-04-09.html
Manage

ReplyRemove Preview52m
Shabtay Av
אתה?? חלילה אתה, אתה השיח הכי נכון כפרה, אליך מופנות השורות מעל
Manage


Reply30m
Nitzan Kapel
תוכל לתמצט את זה בשתי מילים?
Manage


Reply28m
Joseph Zernik
שופטים ניהלו משפט בדוי - הצגה - על לורי שם-טוב. זהו עניין שהציבור מתקשה להבין. זה בדיוק גם מה שהשופטת הנוכלת ורדה אלשייך עשתה בפרשת "הפרוטוקולים המפוברקים". לשופט יש אולם תיאטרון - בבית המשפט, תלבושות - חינם, צוות שחקנים וניצבים. אבל הוא יכול לנהל משפט על פי חוקי מדינת ישראל, או לביים הצגה. הצגה כזאת - מבחינת השופט חסרת כל תוקף. לכן - אם הוא מרמה - מבחינתו הוא אדם ישר. אבל הציבור מאמין שזה היה הליך משפטי של בית משפט של מדינת ישראל, וניתן בו פסק דין שחייבים לקבל את סמכותו.
במקרה זה: העניין נוגע לחופש הדיבור וחופש העיתונות. פרטים נוספים בקישור.
http://inproperinla.blogspot.co.il/2018/04/2018-04-09.html
Manage

ReplyRemove Preview22m