Monday, July 10, 2017

2017-07-10 פרשת רומן זדורוב ותצהיר דר' חן קוגל: תגובה מדהימה של עו"ד חיים שצ'ופק, מחושפי השחיתות ברשות המסים


פרשת רומן זדורוב ותצהיר דר' חן קוגל: תגובה מדהימה של עו"ד חיים שצ'ופק, מחושפי השחיתות ברשות המסים
לכל אלה שאינם מתמצאים בתולדות השחיתות: זהו סיפור יועמ"ש כמובן. אבל היועמ"ש הקודם - יהודה ויינשטיין, שנראה היום כצדיק הדור לעומת אביחי מנדלבליט, וכיצד טויחו ראיות בולטות לעבריינות של שופט בית המשפט העליון יורם דנציגר.  ואחרי כל זה, היועמ"ש אביחי מנדלבליט בא ואומר אתמול לתקשורת, שההפגנות נגדו מערערות את "שלטון החוק".  בדיחה! אנחנו שומרי הסף האחרונים במערכת משפט מושחתת מיסודה!
 
    
תמונות: כנופיית שלטון החוק - היועמ"ש יהודה ויינשטיין, שופט בית המשפט העליון יורם דנציגר, איש הפשע שלומי לחיאני.
_______

תלאביב, 10 ליולי - תגובה מדהימה של עו"ד חיים שצ'ופק על פוסט בעניין שחיתות בית המשפט העליון, פרשת רומן זדורוב, תצהיר דר' חן קוגל, והמכון הפתולוגי:

כאן: על מה כתב עו"ד חיים שצ'ופק תגובה?
 
הפוסט המקורי: "פרשת רומן זדורוב ותצהיר דר' חן קוגל: שופטי בית המשפט העליון דנציגר סולברג והנדל מתבקשים להבהיר האם הם עוסקים במרמה"

תמונה:  שופטי בית המשפט העליון דנציגר, סולברג והנדל התבקשו להבהיר האם הם עוסקים במרמה...

תגובת עו"ד חיים שצ'ופק:
בתמורה לסגירת התיק נגד דנציגר בחשד לקבלת/מתן שוחד בפרשת לחיאני, לרבות מתן אפשרות לדנציגר לעיין בעדויות קודמות שמסר, להשמידן ולגבות ממנו עדות מתואמת כל זאת בנוכחות רציני המשטרה החוקרים... השמדת ראיות ושיבוש הליכי משפט בחסות המשטרה והפרקליטות... לא פלא שדנציגר חב להם... מעניין אם גם לרומן זדורוב איפשרו לעיין בהודאתו ולהשמיד אותה לאחר מכן במהלך החקירה...
למה זה מדהים:
א) שצ'ופק הוא אחד מחושפי השחיתויות ברשות המסים, אבל היה זהיר ושקט אח"כ, ולא נקמו בו כמו בשוקי משעול ורפי רותם. פתאום הוא פותח את הפה בגדול. 
ב) שצ'ופק הוא עדיין עורך דין למיטב ידיעתי. וקשה למצוא עורך דין שיודה שהשופטים, בפרט בעליון, רמאים... פשוט אסור להם לדבר על זה, אם הם רוצים להמשיך לעסוק במקצוע...

הרקע בקצרה:


תמונה:  יורם דנציגר יוצא לחופשת טיוח...
_____

לכל אלה שלא מתמצאים בתולדות השחיתות, זהו סיפור יועמ"ש כמובן. אבל היועמ"ש הקודם - יהודה ויינשטיין, שנראה היום כצדיק הדור לעומת אביחי מנדלבליט.

במסגרת הליכים פליליים נגד איש הפשע שלומי לחיאני, התברר שדנציגר, שהיה כבר שופט בעליון, פעל למעשה כשותפו של לחיאני כשהיה עורך דינו. דנציגר העלים חלק מהנכסים של לחאיני על ידי רישום הכוזב, והגיש דוחות כספיים כוזבים לבתי המשפט עבור לחיאני.

אז הייתה קצת מהומה... דנציגר נאלץ לצאת ל"חופשה" של חצי שנה מבית המשפט העליון. והיועמ"ש ויינשטיין טייח בכישרון רב את הכל.

כאן - שצ'ופק מגלה בפעם הראשונה מה היה כרוך בטיוח האמנותי הזה...

אפילוג:  
  

תמונה: מנדלבליט  על ההפגנת מול ביתו: "נסיונות לערער את מעמדי".  לא קשה  תפיסה, אבל עדיין לא התפטר... 
http://news.nana10.co.il/Article/?ArticleID=1254920
____ 

ואחרי כל זה, היועמ"ש אביחי מנדלבליט בא ואומר אתמול לתקשורת, שההפגנות נגדו מערערות את "שלטון החוק". 
בדיחה! אנחנו שומרי הסף האחרונים במערכת משפט מושחתת מיסודה!