Tuesday, December 17, 2019

2019-12-17 פרשה חדשה - השופט דוד מינץ פסק ללא סמכות... ובית המשפט העליון ישפוט את עצמו...


  Joseph Zernik is with Moti Hammer and 95 others.
40 mins
אין מחטא טוב ממלחמת הכנופיות! פרשה חדשה: השופט דוד מינץ פסק ללא סמכות... ובית המשפט העליון ישפוט את עצמו...
Image may contain: ‎‎משה גרוס‎‎ 

Image may contain: 1 person, baby and text 
Image may contain: 2 people, meme and text
לקחת פופקורן, להתרווח בכורסה, וליהנות! הציבור הוא המנצח!
הבעיה היא שהשופטים שלנו פשוט לא רגילים להתנהל בצורה ישרה...
כל ניסיון לטפל בתיקי נתניהו בשיטת "קונץ-פטנט" או חנינות מפוברקות יגרום נזק חמור עוד יותר לאמון הציבור במערכת החוק והמשפט.
העמדה העקרונית - הן לגבי נתניהו והן לגבי כל איש ואישה: שוויון בפני החוק! הליך ראוי! משפט הוגן ופומבי!
הציבור לא מטומטם! ססמאות נבובות, כגון "אסור לזרוק את התינוק עם מי הרחצה", נתפסות כניסיון נואל לחפות על השחיתות במערכת המשפט!
---
מעשה בבקשת רשות ערעור אזרחי [3614/19] שהוגשה על פס"ד השופטת שבח ועוסקת בהחלטה לביטול פסק בוררות. השופט מינץ, כדן יחיד, קיבל את הערעור, והורה על השבת פסק הבוררות על כנו תוך ביטול פסה"ד של שבח.
המשיבה שהפסידה בערעור, הגישה בקשה לביטול פסק הדין, בטענה כי החלטה כאמור צריכה להינתן במותב תלתא ולא בדן יחיד. מינץ כמובן דחה את הבקשה... מינץ כתב החלטה שאומרת - אני כלל לא יחיד ומיוחד... שופטי בית המשפט העליון נוהגים לפעול בניגוד לחוק כשבא להם...
המשיבה לא ויתרה, והגישה בג"ץ נגד מינץ ונגד בית המשפט העליון [5837/19] שכן החלטתו של מינץ ניתנה בחוסר סמכות – והשופט מזוז, החליט להעביר את העתירה לדיון בפני הרכב אחרי שהוא קיבל את עמדת המשיבים.
הדיון קבוע לדיון ליום 20.3.2020 להרכב של חיות-פוגלמן-מזוז.
הולכת להיות הצגה!
השופטים לא מבינים שהממזרים שינו להם את חוקי המשחק!

2019-12-17 אין מחטא טוב ממלחמת הכנופיות! סיפור חדש מבית המשפט העליון...


 Joseph Zernik is with ‎נחמה דר‎ and 95 others.
6 mins
■ אין מחטא טוב ממלחמת הכנופיות!
Image may contain: one or more people and text Image may contain: 1 person, baby and text
Image may contain: 6 people, people smiling Image may contain: text Image may contain: 2 people, meme and text
סיפור חדש מבית המשפט העליון...
לקחת פופקורן, להתרווח בכורסה, וליהנות! הציבור הוא המנצח!
הבעיה היא שהשופטים שלנו פשוט לא רגילים להתנהל בצורה ישרה... א/נשים מהשורה מכירים את הבעיה כבר מזמן. אבל עכשיו, בקשר למלחמת הכנופיות (כנופיית הון-שלטון נגד כנופיית שלטון החוק) -- זה סוף סוף עולה לכותרות...
כל ניסיון לטפל בתיקי נתניהו בשיטת "קונץ-פטנט" או חנינות מפוברקות יגרום נזק חמור עוד יותר לאמון הציבור במערכת החוק והמשפט.
העמדה העקרונית - הן
לגבי נתניהו והן לגבי כל איש ואישה: שוויון בפני החוק! הליך ראוי! משפט הוגן ופומבי!
הציבור לא מטומטם! ססמאות נבובות, כגון "אסור לזרוק את התינוק עם מי הרחצה", נתפסות כניסיון נואל לחפות על השחיתות במערכת המשפט!

השופטים לא מבינים שהממזרים שינו להם את כללי המשחק!
---
aviad glickman @aviadglickman
31m
גורם בכיר בבית המשפט העליון: סיכויים גבוהים שהעתירה לבגץ נגד מינויה של אורלי בן ארי תתקבל. עמדת נציב שירות המדינה דניאל הרשקוביץ חשובה מאוד וטובה למנדלבליט ועושה נזק גדול לשר @AmirOhana
Eldad Yaniv | אלדד יניב 🇮🇱@EldadYaniv
Replying to Aviad Glickman and @AmirOhana
שופטי עליון מתדרכים על פסקי דין צפויים שלהם לפני שקיבלו עמדות הצדדים? לפני דיון?
איתן תדמור @Lazy_Mustang
Replying to Eldad Yaniv Aviad Glickman and @AmirOhana
מה אכלת אלדד שאתה מצייץ דברים שאני יכול להסכים איתם?
מיכאל מוריס-רייך @DramaSkills
חבל מאד שבית המשפט העליון משחק במגרש המלוכלך הזה, אם הידיעה של גליקמן נכונה. לא מחזק את אמון הציבור בו
Joseph Zernik Joseph Zernik
18m
Replying to @DramaSkills
מיכאל, בבקשה! מי שרואה את עצמו כחלק מהמחאה נגד השחיתות השלטונית - אל לו לדבר סרה בשופטים. את זה אפשר לעשות במקום אחר, בזמן אחר.
אסור לזרוק את התינוק עם מי הרחצה. ועדיף גם לא לזרוק את מי הרחצה! למחזר! Eldad Yaniv