Tuesday, March 28, 2017

2017-03-28 "חתימות אלקטרוניות" מפוברקות בבתי המשפט - הונאת ענק של השופטים על הציבור בישראל

חתימות אלקטרוניות מפוברקות בבתי המשפט - הונאת ענק של השופטים על הציבור בישראל
פרשת ורדה אלשייך הבהירה מעל לכל ספק: השופטים מחזיקים כל מסמך החלטה או פסק דין בנט-המשפט, שלא נחתם כדין בחתימה אלקטרונית על פי חוק החתימה האלקטרונית (2001) - כ"טיוטה" חסרת כל תוקף. יחד עם זאת, השופטים מסתירים בקביעות את נתוני החתימות האלקטרוניות על החלטות ופסקי דין במערכת נט-המשפט (מערכת המידע של בתי המשפט המחוזיים והשלום). בדיקה של סדרת כתבי החלטות ופסקי דין אלקטרוניים מראה שאין בכלל חתימות אלקטרוניות אמיתיות (אותנטיות) בנט-המשפט.  המצב כולו הוא הונאה קלסית מסוג "משחק הצדפות".
 

תמונות: אחד "הפרוטוקולים המפוברקים" של השופטת ורדה אלשייך, שהונפקו במערכת נט-המשפט בשנת 2011 (פחות משנתייים לאחר הפעלת המערכת). נציב תלונות הציבור על השופטים אליעזר גולדברג והשופטת ורדה אלשייך היו בהסכמה מלאה שמסמך זה הוא "טיוטה" בלבד, כיוון שלא נחתם בחתימה אלקטרונית על פי חוק החתימה האלקטרונית (2001). יחד עם זאת, ברור שמסמך זה נחזה על ידי בעלי דין, באי כוחם, והציבור הרחב ככתב בית דין אמתי (אותנטי) ותקף. נתוני החתימות האלקטרוניות מוסתרים בשגרה על ידי השופטים. "הונאת משחק הצדפות" (נקראת בעגה המקצועית גם "תעלול ביטחון") מבוססת על הסתרת מידע, שבפועל אינו קיים כלל, אבל קרבן ההונאה מאמין שהוא קיים, אך נסתר מעיניו.
_____

מאהל המחאה ת"א, 28 למרץ - בקשה על פי חוק חופש המידע הוגשה היום על הנהלת בתי המשפט.  הבקשה נועדה לחדד את חומר הראיות לגבי ההונאה בפיתוחה, הטמעתה והפעלתה של מערכת נט-המשפט.  יש לראות במערכת נט-המשפט הונאה בצוותא של השופטים, משרד המשפטים, ולשכת עורכי הדין.
מערכת נט-המשפט הופעלה בבתי המשפט המחוזיים והשלום בשנת 2010, ועם הפעלתה, עברו בתי משפט אלה לניהול תיקים וכתבי בית דין אלקטרוניים.
פחות משנתיים אח"כ, בשנת 2011, התפוצצה פרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" של השופטת ורדה אלשייך. "הפרוטוקולים המפוברקים" היו כתבים אלקטרוניים, שנחזו ככתבי בית דין אמתיים (אותנטיים). אולם החלטת נציב תלונות הציבור על השופטים מראה שהנציב והשופטת ורדה אלשייך היו בהסכמה גמורה, ש"הפרוטוקולים המפוברקים" לא היו כתבי בית דין כלל, אלא "טיוטות" בלבד. הסיבה - הם לא היו חתומים בחתימות אלקטרוניות על פי חוק החתימה האלקטרונית (2001).  יחד עם זאת, ברור ש"הפרוטוקולים המפוברקים" נחזו על ידי בעלי דין, באי כוחם, והציבור הרחב ככתבי בית דין אמתיים (אותנטיים) ותקפים, ונועדו להחזות ככאלה. 
יתרה מזאת, סדרת מקרים, שתועדו בתלונה, שהוגשה לאחרונה לנציב תלונות הציבור על השופטים, מראה שהשופטים מסתירים בשגרה את נתוני החתימות האלקטרוניות מבעלי דין והציבור, בניגוד לחוק.
המצב שנוצר, הוא דוגמה קלאסית של "הונאת משחק הצדפות" (הנקראת בעגה המקצועית גם "תעלול ביטחון"). הונאה מסוג זה מבוססת על הסתרת מידע, שבפועל אינו קיים כלל, אבל קרבן ההונאה מאמין שהוא קיים, אך נסתר מעיניו.
 

תמונות:  אהרן ברק ובעז אוקון - דמויות מפתח בהשחתת בתי המשפט בישראל בעשרים השנים האחרונות.
______
פיתוח מערכת נט-המשפט החל בראשית שנות ה-2000, תחת כהונתם של אהרן ברק כנשיא בית המשפט העליון ובעז אוקון כמנהל בתי המשפט. יש לראות בהם דמויות מרכזיות בהונאת ענק זאת של השופטים על הציבור במדינת ישראל.  אהרן ברק - כנשיא בית המשפט העליון, ובעז אוקון - כרשם בית המשפט העליון, היו גם דמויות מפתח בשיבוש ישרת הכתבים במערכות האלקטרוניות של בית המשפט העליון.
הבקשה, שהוגשה היום, נועדה לחדד את הראיות לגבי ההונאה בפיתוחה, הטמעתה והפעלתה של מערכת נט-המשפט לצורך הגשת מאמרים אקדמיים ודוחות לפורומים בינלאומיים.  בתוך המדינה, לא נמצא עד היום כלי תקשורת או כתב עת אקדמי,  המוכן להתמודד עם פרסום עניינים מסוג זה.
המצב בכללותו מצביע על שחיתות חמורה של מערכת המשפט על ידי הונאה של השופטים כקבוצה על הציבור במדינה.  מצב מעין זה קשה מאד לתיקון.
הגיע הזמן שמומחים למחשבים ישמיעו את קולם לגבי ההונאות במחשוב הממשלתי בישראל, שיש לראותן כשינוי שיטת משטר בלתי מוכרז.


להלן הבקשה על פי חוק חופש המידע, שהוגשה היום להנהלת בתי המשפט:

28 למרץ, 2017

הממונה לפי חוק חופש המידע, הנהלת בתי המשפט
פקס: 02-6556887
ובדוא"ל

הנידון: בקשה על פי חוק חופש המידע לגבי חתימות אלקטרוניות בנט-המשפט
לכבוד הממונה על פי חוק חופש המידע,
הריני מגיש בזאת את הבקשה בכפוף לחוק חופש המידע (1988), כדלהלן:
הסבר רקע:
א) חוק החתימה האלקטרונית (2001) הוחל בשנת 2001.
ב) מערכת נט המשפט הופעלה למיטב ידיעתי ברוב בתי המשפט עד לינואר 2010.
ג) בדיקה בשנת 2017 של סדרת כתבי בית דין כביכול, שהונפקו בשם שופטים ואנשי בתי המשפט, מראה נתוני "חתימה אלקטרונית", הנחזים על פניהם כשאינם תואמים את חוק החתימה האלקטרונית (תמונה 1): "הונפק על ידיIsrael Court Authority”, "הונפק עבורIsrael Court Authority”, "בתוקף מינואר 2000 עד ינואר 2099”. ואין בנתוני חתימות אלה כל אזכור של חוק החתימה האלקטרונית (2001).

תמונה 1: בדיקת אישור "החתימה האלקטרונית" על כתב בית דין באמצעות התכנה הייעודית של לשכת עורכי הדין: "כללי" - “אישור הבסיס של רשות האישורים אינו אמין...", “הונפק עבור: Israel Court Authority“, "הונפק על ידי: Israel Court Authority”, "בתוקף מ: 01/01/2000 עד 01/01/2999”.
____
המסמכים המבוקשים בבקשה זאת:
1. חתימות אלקטרוניות בנט-המשפט
כל מסמך המתעד התקנתן ו/או הפעלתן של חתימות אלקטרוניות מאובטחות ומאושרות על פי חוק החתימה האלקטרונית (2001) במערכת נט-המשפט.
2. גורם מאשר Israel Court Authority
כל מסמך המתעד קיום גורם מאשר על פי חוק החתימה האלקטרונית (2001) בשםIsrael Court Authority”.
3. גורם מאשר ל"חתימות אלקטרוניות" בנט-המשפט
כל מסמך המתעד קיומו של גורם מאשר כלשהו על פי חוק החתימה האלקטרונית (2001), המאשר את "החתימות האלקטרוניות" (ככל שהן קיימות) בנט-המשפט.
4. הנפקת חתימות אלקטרוניות על פי חוק החתימה האלקטרונית (2001) לשופטים ו/או אחרים בבתי המשפט
כל מסמך המתעד קיום סדרים ו/או הפעלתם לגבי הנפקת חתימות אלקטרוניות על פי חוק החתימה האלקטרונית (2001) לשופטים ו/או אחרים בבתי המשפט.
תשלום אגרת בקשה בוצע באתר שירות התשלומים הממשלתי, מספר אישור 61046073.
בברכה,

________________
דר' יוסף צרניק
סייג לזכויות האדם (NGO)

2017-03-28 לורי שם-טוב, מוטי לייבל - פעילי זכויות ילדים והוריהם - סקירת דיון הארכת מעצרים בתום 30 יום

לורי שם-טוב, מוטי לייבל - פעילי זכויות ילדים והוריהם - סקירת דיון הארכת מעצרים בתום 30 יום
חקירה סמויה שנמשכה כבר יותר משנה, וחקירה גלויה מאומצת, הנמשכת עתה 30 יום, לא הביאו להגשת כתבי אישום או הודעת תובע על הגשת כתבי אישום...  מה שהחל כפרסומים מופרכים על כנופיית "טרור רשתי" ו"סחטנות באיומים" נראה היום ככמות שהוא: ניסיון להפחדה וסתימת פיות. בפרט מדאיג הניסיון להטלת איפול וחיסיון בלתי סבירים וחסרי בסיס בחוק על התנהלות  מערכת המשפט והרווחה, והקלות הבלתי נתפסת של לקיחת ילדים מהוריהם במדינת ישראל.  הדיון היום בבית המשפט בעניינו של מוטי לייבל הפך לכתב אישום נגד בתי המשפט, היועמ"ש, משטרת ישראל, ומערכת הרווחה. הדמיון למשפט "קשירת הקשר" נגד עו"ד ברק כהן וחבריו, שהפך להיות "משפט הבנקאים", ברור.  לא במפתיע, המחאה החברתית הולכת ומתמקדת בעניינים הקשורים לשחיתות מערכת המשפט ואכיפת החוק.
 
 תמונות: מוטי לייבל, לורי שם טוב היום בבית המשפט.
___________
מאהל המחאה ת"א, 28 למרץ - מעצרם של מוטי לייבל ולורי שם-טוב הוארך היום מעבר ל-30 יום של "מעצר ימים", עד ליום 04 לאפריל, על פי המלצת היועמ"ש אביחי מנדלבליט.  עד היום לא הוגש כתב אישום ולא הוגשה הודעת תובע.
מוטי לייבל
מוטי נראה טוב יותר ומאושש יותר מבדיונים קודמים. עניין מוזר שעלה מיד בתחילת דבריו של מוטי לייבל הוא שעד היום, במשך חודש, נמנע ממנו השימוש בניייר ועט.  מוטי התחיל את חקירת שוטר מחלקת הונאות אלי לוריא בעצמו:
א. מוטי אמר שנודע לו שהסירו פוסטים שלו מבלוגים ומפייסבוק. הוא ביקש שאלי לוריא יאשר שיש להם ססמאות וגישה לכל החשבונות שלו ברשת.  אלי לוריא, כרגיל, ענה בתשובה שנחזתה כחסרת ישרה - ניסה לומר שאין לו גישה לחשבון הפייסבוק של מוטי. אבל בהמשך הודה שיש לו ססמאות ושמות משתמש. מוטי הציע שיחליפו ססמאות - שכן ממילא החשבונות בשליטתם, ובכך ימנעו ממנו לפרסם ברשת - ותיעלם כל עילת "מסוכנות" לשחרורו...
ב. מוטי טען שהראיות שאלי לוריא מציג בפני בית המשפט כ"ראיות קוהרנטיות" לחשדות נגדו, אינן "ראיות קוהרנטיות" כלל, והטיעונים לגביהן תלויים בפרשנות, שלפחות במקרה אחד שפירט, אינה נכונה כלל.
תמונה: עו"ד שחר שוורץ. על פי הדיונים בהארכת המעצרים הוא "קרבן" החשד ל"סחטנות באיומים"נגד מוטי לייבל. ספק אם יש אמינות כלשהי בסיפר זה.הסיפור פורסם בתקשורת, על פי טענות הסניגורים -הדלפה מגמתית של המשטרה שנועדה להכפיש את מוטי לייבל.  מתוך הדיונים בהארכת המעצרים נראה שפרשה זאת שונה לחלוטין ממה שתואר בתקשורת, ומי שעסק ב"סחטנות באיומים" הוא דווקא שחר שוורץ.  על פי התקשורת יש לו גם עבר מעניין: (25241-09-10 מדינת ישראל נ' שחר שוורץ):
עו"ד שחר שוורץ מתנהל בשפת ביבים ובאלימות גם נגד שופטים
http://www.news1.co.il/Archive/0024-D-104591-00.html
עו"ד שוורץ מפיץ בדותות ומפר צווים ומכפיש ומטריד שורה של גורמים, כולל עורכי דין  שוורץ  לא נמנע משימוש בשפת ביבים ומשיגור איומים ואף משיגור מסרונים המטילים דופי בשופט תוך התייחסות לנטיותיו המיניות של אותו שופט  שוורץ זוכה מחמת הספק מכתב אישום שהוגש נגדו, שבו הואשם באיומים על רעייתו "בפגיעה שלא כדין בגופה באומרו לה כי ירצח אותה...", אך השופטת קבעה לגביו: "... לא התרשמתי שהנאשם חף מכל פשע והמתלוננת לכאורה העלילה עליו עלילות בדים"
עו"ד שחר שוורץ חורג מהחוק
יואב יצחק
עו"ד שחר שוורץ מתנהל בהפקרות מוחלטת * הוא הפר איסורי פרסום, שיגר איומים, ניסה לסחוט באיומים ובנוסף הפיץ מסמכים חסויים ופרטיים * התנהלותו מעלה שאלות בדבר כשירותו לשמש עורך דין
לרשימה המלאה
http://www.news1.co.il/MemberLogin.aspx?ContentType=1&docid=104535&subjectid=24
בדיון היום עלה כי עו"ד נגה ויזל מתכוננת להגיש תלונה נגדו ללשכת עורכי הדין לגבי התנהלותו בעניין התלונה על "סחטנות באיומים" נגד מוטי לייבל.  מדוע לא תלונה פלילית במשטרה?  כי המשטרה לא תחקור את עו"ד שחר שוורץ?  או כי עורכי דין מעל לחוק?
____

גסחטנות באיומים – מוטי ניסה שוב ושוב, כמו בדיונים קודמים, להביא את המשטרה להודות שלא היה כל בסיס להעלאת חשד של "סחטנות באיומים" שלו על עו"ד שחר שוורץ.  נהפוך הוא, קיימות קלטות המראות שעו"ד שחר שוורץ איים על מוטי, בין השאר - שיתפור לו תיקים. מניסיוני האישי - באחד הדיונים הקודמים, עו"ד שוורץ, אותו לא היכרתי, והתנהל כבעל בית באולם הדיונים, תקף אותי באלימות פיזית ללא סיבה, ומשמר בתי המשפט ואוסף אנשי המשטרה שהיו באולם הדיונים התעלמו מן האירוע...
עו"ד נגה ויזל טענה שוב שהסיבה להארכת מעצר אינה סבירה.  אתרים ברשת הוסרו ושובשו על ידי אחרים, שאינם מוטי, ויש אפשרות למנוע ממנו גישה לרשת בקלות.  היא הוסיפה שהיא מגישה תלונה ללשכת עורכי הדין נגד עו"ד שחר שוורץ לגבי איומים על מוטי לייבל, והיא זקוקה לכל התיעוד בעניין.
עו"ד ירון מידן החל את טיעוניו בהסבר, שמוטי ביקש ממנו להימנע מקו חקירה מסויים נגד חוקר המשטרה אלי לוריא, הנוגע לאמינותו של אלי לוריא,עניין שהוא מרכזי לכל הארכות המעצרים.  מוטי פוחד מנקמנות.  עו"ד ירון מידן הציע להתפטר מייצוג של מוטי.  בסופו של דבר טען, שכיוון שכל הראיות חסויות מהחשוד ובאי כוחו, אלי לוריא הוא למעשה עיניו ואוזניו של בית המשפט...
עיקר הראיות מבוסס על טענות של אלי לוריא על "הכפשות ברשת". אלא שאלה אינן "ראיות  קוהרנטיות".  לדוגמא, עו"ד מידן העלה את העניין שהחוקר אלי לוריא אמר בפעם קודמת שעו"ד מידן כתב על לוריא ברשת, שהוא "ערס שקרן". עו"ד מידן אמר במפורש שאלי לוריא "שקרן".
מידן חידד את דבריו: הגוף המאריך את מעצרו של מוטי (בית המשפט) הוא הגוף אותו מוטי מבקר בפעילותו החברתית.  היועמ"ש אביחי מנבדלבליט, שהמליץ על הארכת מעצרו של מוטי, הוא אותו אביחי מנדלבליט שמוטי נעצר בהפגנות נגדו.  והגוף החוקר, ש"את דבריו בית המשפט מקבל כדברי אלוהים חיים ועליו בית המשפט מגונן", חוקר לחלוטין בכל היבט של חיו של מוטי היום.
הדיון עבר לפסים קשים, הסניגור מידן, החוקר לוריא, והשופט מסראווה איבדו את שלוותם לחלוטין...
מסראווה כתב החלטה, האומרת בין השאר:
מדהימה התנהלותו של הסניגורכבר בדיון הקודם קבעתי שהסניגור חצה גבולות.. אזהרתי נפלה על אזניים ערלות...  פנה באופן מבזה לחוקרואומר בפניו שהוא משקר... הגיע הזמן שלשכת עורכי הדין תיתן את דעתה על התנהלותו של הסניגור...
לורי
בא כוחה של לורי עו"ד דמרי, אמר שהיה נוכח בדיון של מוטי. לכן הוא מוותר על חקירה נגדית של לוריא, כיוון שלוריא ייתן ממילא תשובות מתחמקות.  הביע את אימונו בישרת בית המשפט. אמר שהחשודה היא פעילה חברתית, והמעצר נובע מפעילותה החברתית. מוחזקת בתנאים קשים.  ציין פסיקה של השופט עמית, שהשב"ס אינו ערוך למעצר ימים של נשים. ציין את המצב החריג, שאין כתב אישום ואין הודעת תובע לאחר חודשים רבים של חקירה חסויה ומעצר לצורך חקירה במשך 30 יום.
ביקש מבית המשפט לבחון את החומר החסוי המוגש על ידי המשטרה והטוען אלי לוריא, "לא בשתי עיניים אלא בארבע עיניים..." הוא הציע שוב מעצר בתנאים מגבילים תחת פיקוחו של דר' סושרד מחיפה.
לורי התלוננה גם היא שאין לה גישה במשך 30 יום לכל אמצעי כתיבה. מומצאים לה כתבי בית דין מתיקים אחרים במעצר, ואין לה כל אפשרות להגיב.  בתא שנועד ל-4 נשים, ישנות 6-8 נשים על מזרונים על הרצפה.  אין שמיכות. אין מסרק, אין סבון, אין שמפו.

סיכום
פרטים נוספים שנודעו מחקירתם של לורי ומוטי, וכן מחקירותיהם של אחרים, מראים שמה שהחל בפרסומים בתקשורת מטעם המשטרה על מעצר כנופיית "טרור רשתי" ו"סחטנות באיומים", הוא דבר אחר לגמרי.
מערכות המשפט, אכיפת החוק, והרווחה עוסקות בניסיון חמור לסתימת פיות. לשם כך משתמשים בטיעונים של "חדירה לפרטיות". יתרה מכך, הרשויות מנסות בפועל להטיל איפול וחיסיון בלתי סבירים על מערכת המשפט והרווחה, והקלות הבלתי נתפסת של לקיחת ילדים מהוריהם במדינת ישראל. גילוי פרטים מוסדיים על מערכות אלה, שאי אפשר להסתיר בטיעוני "חדירה לפרטיות", הופך עתה לחשדות של "סיכון".
לפחות במקרה אחד, בו הייתי מעורה בפרטים, אין ספק שעובדת סוציאלית עסקה בהונאה בהליך שיפוטי מתוך כוונה לקחת יילוד מהוריו חסרי הכל (להלן).
הדיון היום בבית המשפט בעניינו של מוטי לייבל הפך לכתב אישום נגד בתי המשפט, היועמ"ש, ומשטרת ישראל. הדמיון ברור למשפט "קשירת הקשר" נגד עו"ד ברק כהן וחבריו, שהפך להיות "משפט הבנקאים".  
לא במפתיע, המחאה החברתית הולכת ומתמקדת בעניינים הקשורים לשחיתות מערכת המשפט ואכיפת החוק.

להלן מכתב בעניין לקיחת יילוד מהוריו בשנת 2014

03 למרץ, 2014

זיוה הדסי הרמן
נשיאת בתי משפט השלום במחוז תל-אביב 
רחוב ויצמן 1, תל אביב מיקוד 6423901
למסירה ידנית

בנידוןהיילוד ג"צ –דחוף הונאה בהליכי משפט בבית המשפט לנוער

לכבוד השופטת זיוה הדסי הרמן,
החתום מטה מוכר כמומחה בינלאומי להונאות ושחיתות בבתי המשפטדוחות שחיבר בנידון לגבי בתי המשפט בישראל ובארה"ב נבדקו על ידי מומחים ונכללו בדוחות התקופתיים של מועצת זכויות האדם של האו"םהוצגו ופורסמו בכנסים אקדמאיים בינלאומיים בתחומים המתאימים. [1]
במסגרת נסיוני לסייע למר א"צאביו של היילוד ג"צהתבררה הונאה בהליכים בתיק שבנידוןראי מכתבי לעו"ד ג"ל בעניין זה (מצורף).
מכיוון שעל פי הידוע לי נקבע דיון למחריום ג'' ה-למרץ, 2014בתיק זהאודה על תגובתך הדחופה:
  1. למניעת המשך ההונאה בהליכים בתיק שבנידון.
  2. לבדיקת התנהלותה של העו"ס מרב בן-יהודה בתיק זה ובכלל.
  3. למניעת הישנות מקרים מעין אלה בבתי המשפט השלום במחוז ת"א.
בעשור האחרון הגיעה שחיתות בתי המשפט בישראל לרמה שאין הדעת סובלתה!
בברכה,

________________
דריוסף צרניק
מאהל המחאהת"א
סייג לזכויות האדם (NGO)
____
דוח סייג לזכויות האדם נכלל בדוח התקופתי של האו"ם לגבי זכויות האדם בישראל (2013), עם ההערה: "חוסר יושרה בכתבים האלקטרוניים של בית המשפט העליוןבתי המשפט המחוזייםובתי הדין למוחזקי משמורת בישראל".
דוח סייג לזכויות האדם נכלל בדוח התקופתי של האו"ם לגבי זכויות האדם

קישורים
[1] 13-08-06 Biographical Sketch – Joseph Zernik, PhD
קורות חיים מקוצרות (באנגלית)

____________

ג' שלום,
האב א"צ... בא הערב ואמר שצילצלו אליו מלשכת הסיוע המשפטי של משרד המשפטיםשאינם יכולים לעזורכי העו"ס מרווחה,עיריית ת"אלא מתקשרת אליהם חזרהולכן אינם יכולים לקבל גישה לתיק (בו נקבע דיון ליום ג').
אני מתכתב איתך בענייןכי העו"ס על פי הבנתי היא עובדת עיריית ת"א.
דומני ששמה מירב בן יהודהעו"ס לחוק הנוער.
להלן מה שכתבתי לפעילה בנידון.
צירפתי תמונות של מסמכים שראיתי היוםואקווה שתוכלי לעזור מצד העיריהמחלקת רווחה.
...
בתודה,
יוסי
___
xxx שלום,
אבל מעל לכל הבעיות האישיותיש כאן גם הונאה משפטית של העו"ס:
האב בא ביום ו ואמר לי שהעו"ס צלצלה אליו ביום ה ואמרה לו - "תיקח עט ותכתוב יש לך הזמנה לבית המשפט ביום ג הבא ב-12:30, בית משפט לנוערשוקן 25."
אני בד"כ עובד רק ממסמכיםהוא אמרהיא אמרהאני מזניח.  
לכן בקשתי ממנו לראות ניירותלא היה לו כלום!  לכן התחלנו היום לחפש את הניירות.
יתרה מזאתהוא אמר לי (ואני מאמין לושהעו"ס אמרה לו בטלפון - "אם אתה רוצה אני אבוא עכשיו למאהל ואתן לך את ההזמנה".
אבל העו"ס ידעה שאין הזמנהכי לא הייתה יכולה להיות לו הזמנה כי העו"ס לא רשמה את האב כצד בתיק... יתרה מזאתעל פי החוקאסור היה לה להראות לו כל ניירכי הוא לא צד בתיק וזהו תיק חסוי.
בקיצור:
העו"ס לא רשמה אותו בתור צד בתיקושיקרה לו בטלפון שיש לו הזמנה לבית המשפט
נותרו לו רק כמה ימים למצוא עו"דללא כל כסףוהיה לעו"ס ברורשגם אם ימצא עו"ד ייקח לעו"ד כמה ימים לסדר את הפלונטר שהיא יצרה לאב גם העו"ד שלו לא יוכל לראות את הניירות.
ואם היה הולך לבית המשפט ללא עו"ד ביום ג'- גם אז לא היה יכול להשתתף בדיון כי הוא לא צד בתיקוזהו תיק חסוי.
בקיצור:
היא עשתה לו תרגיל למנוע ממנו את ההזדמנות למשפט הוגן.
והשאלה היא:
  • למה עו"ס עושה דבר כזה?
  • מה המניע שלה?
...
2014-03-02 14:44 GMT+02:00 JZ <123456xyz@gmail.com>:
ג',
תודה שאת עונה בכללעם כל מה שיש לפניך.
להלן מה שכתבתי לפעילה מחוץ למאהל.
...
ביליתי חצי היום עם א'א'ומשרדי הממשלה.
...
אהיינו בבוקר בלשכה לסיוע משפטי:
...
ראינו עו"ד שעושה מיון ראשוני עו"ד בוסטנה יוסףהיא אמרה שאינה יכולה לעזור ללא ניירות מבימ"ש לגבי מספר תיקוכו.  אבל הם הבינו שזה דחוף ומוכנים לעזור יפנו אותו לעו"ד חיצוני מיד עם קבלת הניירות.
בהלכנו לבימ"ש לקבל ניירות (לא' לא הומצאו כל ניירות מה שהחשיד את כל ההליך מבחינתי מלכתחילה).
בבימ"ש סירבו לתת לו כל מידע הוא לא רשום כלל בתיקרק א' (האם) ..
יש לו נייר ממשרד הפנים שהוא אביו של הילדוהילד רשום כג"צ (שם משפחתו של האב).
ניסיתי לכתוב בשמו בקשה לדחיית דיון בבימ"שעקב כך שלא קיבל הזמנה או כל נייר אחרסירבו לקבלכי הוא לא צד בתיק...
גחזרנו ללשכה המשפטית השארנו את כל המידע והניירות (בימ"שמשרד הפנים אבהותוכו).  היום בערב אשמע מא' אם חזרו אליו.
דהלכנו לבי"ח - ...
אודה אם תוכלי לעזור!