Monday, November 6, 2017

2017-11-06 הבלוגרים והשופטים הנוקמים: השופט אברהם היימן - שור מועד לפברוקים והונאות על כס המשפט

הבלוגרים והשופטים הנוקמים: השופט אברהם היימן - שור מועד לפברוקים והונאות על כס המשפט
  
תמונה. השופט אברהם היימן.
_____
לאחרונה פירסמתי על פיברוקים של השופט אברהם היימן - הונאות חמורות בהליכים פליליים לגבי מוטי לייבל ולורי שם-טוב. היימן מתועד לפחות בשני מקרים של פברוק פרוטוקולים בתיק המעצרים. [1]
אבל היום אני מגלה שהוא בעצם רמאי מוכר וידוע כבר שנים - עוסק בפברוק כתבי בית דין באופן שגרתי...
א) מי צריך שופט? יש קלדנית
איתמר לוין
שופט בית משפט השלום [אברהם היימן- יצ] בראשון לציון מאחר בשעה תמימה לדיון, אבל הזמן אינו מתבזבז: הסניגורים פונים לקלדנית, שמחליטה בעצמה על דחיית דיונים ואפילו מוציאה עבורם החלטות מודפסות ומן הסתם גם חתומות. לתשומת ליבה של הנהלת בתי המשפט
לרשימה המלאה [2]
ב) בעקבות News1: הקלדנית של הימן לא תוציא החלטות
איתמר לוין
שופט בית משפט השלום בראשון לציון מבהיר שההחלטות שהוציאה הקלדנית היו החלטות דחייה מטעמים פורמליים על-פי המדיניות שקבע, אך בשל מראית העין - הפסיק נוהג זה
לרשימה המלאה [3]

שיבוש כתבי בית דין ושיבוש הליכי משפט הם התנהלות עבריינית שאין חלה עליה כל חסינות שיפוטית.  אבל אצלנו - היועמ"ש והשופטים המציאו "חבריינות" - חסינות מפוברקת לעבריינות השופטים!  בית מדרשה של השופטת הנוכלת ורדה אלשייך השתלט על בתי המשפט!

קישורים
[1] 2017-10-29 הבלוגרים והשופטים הנוקמים - ראיות להונאת מחשב נוספת, מתועבת במיוחד, של השופט אברהם היימן
[2] 2011-03-30 מי צריך שופט? יש קלדנית
[3] 2011-04-04 בעקבות News1: הקלדנית של הימן לא תוציא החלטות