Wednesday, September 9, 2020

2020-09-10 קלטות אשכנזי-מנדלבליט: מי בא לשחק "נפסטר תמלילים"?

  Joseph Zernik @Joseph_Zernik

4 mins 
Shared with Public
Public
קלטות אשכנזי-מנדלבליט: מי בא לשחק "נפסטר תמלילים"?
כינרת בראשי הגישה עתירה נ היועמ"ש, שכוללת חלקים נבחרים מהקלטות. החצי הנחשב של המדינה כבר קרא. את הציבור מחזיקים באפלה. אז בואו נשחק "נפסטר תמלילים". כל אחד מפרסם כמה מלים פה ושם. ומישהו יקים נפסטר שיאפשר לקוראים לשחזר את כל הטקסט... אין לי ספק של"נפסטר תמלילים" יימצאו עוד שימושים רבים וחשובים בעתיד...
מר כ. @Nifla_Po
הבנתי שהימנואידים קצת כועסים על זה האתרים של ערוץ 20 ו-0404 נחסמו מהרשת אחרי ששימשו אכסניה לעבירה פלילית של הפצת תמלילי האזנות סתר שחסים תחת צו איסור פרסום וקוראים למהלך דיקטטורה. עוד שניה הם גם יהיו חצופים מספיק לקרוא לזה תהליכים מסוכנים. חבורת עבריינים מטונפים
MeirEvre מאיר עברי @EvreMeir
בושה @Likud_Party כנרת בראשי @BarashiKinneret אומרת עכשיו בגלי ישראל @IsraelGaley שכל חברי הכנסת של הליכוד שפנתה אליהם סרבו להשתמש בחסינות שלהם ולהקריא את תמלילי מנדלבליט-אשכנזי שהוגשו במסגרת העתירה לבג"צ.
אישה אמיצה אחת מול חבורה של פחדנים.