Friday, September 4, 2020

2020-09-05 "ניסוי קטן בבלפור"

נתניהו מפיץ מחלות! שמרית מאיר היא אחד התסמינים...
@shimritmeir
Replying to
ניסוי קטן בבלפור? את ממליצה על ריגול על אנשי המחאה... בושה! זה כבר מעבר לשופרית... זה מתועב. אבל הניסוי כבר נערך: על פי מה שדווח היום במחאה - נעצרו עד היום 283 אנשים במחאה. כולם נבדקו במהלך המעצר. 0 מודבקים. לעומת זאת הסטיטסטיקה האחרונה מראה על מודבק 1 מתוך 5 בישיבות החרדיות.
ניסוי קטן שיכול לפתור אחת ולתמיד את שאלת ההדבקה בהפגנות: בוחרים מוצש, שוטרים עם מחסומים שמגדרים את הפרימטר הרחב ביותר באזור בלפור, בודקים שלכל הנכנסים להפגין יש טלפונים והם לא על מצב טיסה, מחכים שבועיים