Monday, March 30, 2015

2015-03-30 ISRAEL: Where are the judgment records in corruption trials of former PM Olmert? // ?הולילנד וטלנסקי - איה פסקי הדין של אולמרט בפרשות השחיתת

[עברית להלן]
Holyland II and Talansky II: Where are the judgments, pertaining to Defendant Olmert?
Pic: Former PM Olmert and his secretary Shula Zaken are at the center of numerous corruption affairs.
___________
A.  Former PM Olmert was convicted today in the Talansky corruption trial... Really?

Israeli media today reported  the former PM Olmert was convicted in the Jerusalem court in a corruption trial. As usual, Israeli media report from the courtroom.  However, inspection of the Court's IT-system, Net-HaMishpat, shows that whereas the previous judgments in this case were duly registered, today's Judgment is not registered as of 20:00.

If today's judgment is not be duly registered over the next couple of weeks,  a Request to Inspect court records will be filed...

 
Pic: The "Judgments" tab in Net-HaMishpat, IT-system of the Israeli courts, fails to show today's conviction of former PM Olmert in the Talansky corruption scandal.

B. Vague and ambiguous court records are serious violation of Human Rights!

In competent courts, court procedures include clear provisions regarding the registration of judgments, as a key procedure in Fair Hearing/Due Process.

Usually, court procedures provide:
* That the Clerk of the Court must maintain an Index of Judgments, or a Judgment Book.
* That the Clerk of the Court must enter and register judgments immediately after being ordered by the court.
* That the Clerk of the Court must serve a "Notice of Entry of Judgment" on the parties in the case.
* That the registration of judgments be accessible to the public.

In Israel, on the other hand:
* There are no lawfully appointed Chief Clerks in the courts for over a decade.
* Supreme Court Justice Solberg recently ruled that one cannot tell a judgment by its title...
* The Administration of Courts refuses to answer on a Freedom of Information request: Does the listing of a court record under the "Judgments" tab in Net-HaMishpat - IT system  of the courts - indicate that it is indeed a "Judgment"?
* The Ombudsman of the Judiciary Annual Report (2012) documents that in Israel today, judges do not consider the reading of a decision or a judgment in open court binding...

The resulting situation - vague and ambiguous court records - is a serious violation of Human Rights, and should surely be considered a clear indication of corruption of the Israeli courts.

C. Shell-game Fraud

Under such circumstances Israeli judges today play with court records "shell-game fraud" on the public and parties in court.  The game is often described as gambling, but in fact, most times, when money is waged, it is fraud.  This type of fraud is called by professionals a "Confidence Trick". 

Similarly, the Israeli public and parties in the Israeli courts are confident that if a judge reads a decision or judgment in open court, it is binding, and that corresponding court records exist and are duly registered...  Which is not the case in Israel...

D. Holyland II: Update regarding the ongoing search after the missing Tel-Aviv court Judge David Rosen judgments in Olmert's other corruption trial... 

The same conditions prevail in former PM Olmert's Holyland corruption trial in the Tel-Aviv District Court, where Judge David Rosen read in open court Olmert's verdict and sentence (six years prison term, of which he hasn't so far served a day) about a year ago.

Olmert's judgment records in the Holyland corruption trial are nowhere to be found.

Therefore, earlier this month a Request to Inspect Olmert's judgment records was filed with Judge David Rosen. In Israel, there is no right of the public to access court records - one must make a request to inspect with the judge holding the court file. 

In response, Judge Rosen issued on March 18, 2015 an unsigned, unauthenticated "Post-it" decision, stating that he is unable to grant to request, since the "physical court file" was moved to the Supreme Court, as part of the appeal process. 

The response is incredible.  In fact, it must lead to the conclusion, that in a court that is electronically administered, there is neither an electronic copy, nor electronic registration of Olmert's judgment records in the Holyland corruption trial...

Three follow up requests were filed in the Tel-Aviv District Court on March 29, 2015, in an effort to clarify Judge Rosen's March 18, 2015 decision on the Request to Inspect and the disposition of former PM Olmert's judgment records in the Holyland corruption trial: 
1)  2015-03-29 State of Israel v Zerni (10291-01-12) in the Tel-Aviv District Court: Request (#299) for Authentication of March 18, 2015 Decision on Request (#298) to Inspect judgments
2) 2015-03-29 State of Israel v Zerni (10291-01-12) in the Tel-Aviv District Court: Request (#300) for Due Registration of Decisions 
3) 2015-03-29 State of Israel v Zerni (10291-01-12) in the Tel-Aviv District Court: Request (#301) for Clarifications, re: March 18, 2015 Decision on Request (#298) to Inspect judgments.
  
Corruption of the courts and the legal profession is central cause of socio-economic and political conditions in Israel today!
_____
Joseph Zernik, PhD
Human Rights Alert (NGO)
OccupyTLV
הולילנד II וטלנסקי II: איה פסקי הדין לגבי הנאשם אולמרט?
תמונה: איה פלוטו?
___________
א.טלנסקי II:  אולמרט הורשע היום בפרשת טלנסקי ומעטפות הכסף... האמנם
?

התקשורת דיווחה היום על הרשעתו כביכול של אולמרט בפרשת טלנסקי... כרגיל, התקשורת מדווחת מאולם הדיונים.  בדיקה בנט המשפט מראה שפסקי הדין (הכרעת דין, גזר דין) מהסבב הקודם בתיק זה נרשמו במועדם בנט המשפט.  לעומת זאת, הכרעת הדין מהיום עדיין אינה רשומה בתיק, נכון להיום בשעה 20:00.

אם הכרעת הדין מהיום לא תרשם כדין עד לאחר הפסח, אגיש בקשה לעיון בתיק.

 
תמונה: כרטיסיית "פסקי הדין" בתיק טלנסקי בבית המשפט המחוזי י-ם, היום, שעה 20:00.
__________

כתבי בית דין עמומים ודו-משמעיים - עבירה חמורה על זכויות האדם

בבתי משפט כשירים, סדר הדין מקפיד על עניין רישום פסקי הדין. זהו עניין בסיסי בהליך הוגן.  בד"כ החוק מורה:
* שחובה לקיים אינדקס של פסקי דין, בנפרד מן התיקים עצמם.
* שעל המזכיר הראשי לרשום את פסקי הדין מיד לאחר שניתנו.
*שעל המזכיר להנפיק "הודעה על רישום פסק דין" לצדדים, בנפרד מקריאת פסק הדין או נתינתו.
* שפסקי הדין ורישומם יהיו נגישים לציבור.

אבל אצלנו:
* אין בכלל מזכירים ראשיים ממונים כדין כבר יותר מעשר שנים,
* שופט בית המשפט העליון נועם סולברג פסק שוב לאחרונה, שאי אפשר לדעת מהו "פסק דין" על פי כותרתו,
* הנהלת בתי המשפט מסרבת לענות - האם רישום פסק דין כפסק דין בנט המשפט משמעו שהוא פסק דין?
* דו"ח נציב תלונות הציבור על השופטים (2012) מתעד שהשופטים בישראל אינם רואים בקריאת החלטה או פסק דין באולם הדיונים מחייבת.
* רישום פסקי הדין במערכת גישת הציבור - נט המשפט - הוא שרירותי וגחמני.

המצב שנוצר - עמימות ודו משמעות בכתבי בית דין, הוא עבירה חמורה על זכויות האדם, ויחשב על ידי משקיפים לראיה ברורה לשחיתות בתי המשפט בישראל.

הונאת משחק הצדפות

במצב שנוצר,  השופטים משחקים "הונאת משחק הצדפות" בכתבי בית דין עם הציבור ובעלי הדין ...

המשחק מתואר כהימור, אבל למעשה, ברוב המקרים כשהמשחק הוא על כסף, הוא הונאה.  סוג זה של הונאה נקרא על ידי מומחים להונאות "CONFIDENCE TRICK" -  "טריק ביטחון" - כיוון שקרבן ההונאה חש ביטחון שהוא מבין ויודע מה מתרחש לפניו. 

ההונאה המקבילה בבתי המשפט היא בכך שהציבור בטוח שאם השופט קרא החלטה או פסק דין באולם הדיונים, בהכרח קיימים כתבי בית הדין מתאימים, עשויים כדין ורשומים כדין, והשופט אינו מתכוון להונות את הצדדים והציבור...

ב. הולילנד II - עידכון לגבי החיפושים המתמשכים אחר פסקי הדין החסרים של השופט רוזן לגבי אולמרט וזקן
 

אותו המצב בדיוק קיים היום בעניין השופט דוד רוזן בבית המשפט המחוזי ת"א, ופסקי הדין של אולמרט וזקן בפרשת הולילנד.

לפני כשבועיים הוגשה בקשה לעיון בתיק משפט הולילנד - בפסקי דין עשויים כדין לגבי הנאשמים אולמרט וזקן.

ביום 18 למרץ, 2015, הנפיק השופט דוד רוזן החלטה האומרת  שאינו יכול להיעתר לבקשה לעיון כיוון שהתיק נמצא "פיזית" בבית המשפט העליון.  זאת -בבית משפט המתנהל אלקטרונית...

בנוסף, יש לציין שהחלטתו של השופט דוד רוזן על הבקשה לעיין בפסקי הדין הייתה בלתי חתומה ובלתי מאומתת...

לפיכך, הוגשו אתמול לשופט דוד רוזן שלש בקשות המשך קצרות, מקושרות  להלן, בניסיון להבהיר את המצב לגבי פסקי הדין החסרים.

שלש הבקשות:
1) 2015-03-29 מדינת ישראל נ צרני (10291-01-12) בבית המשפט המחוזי ת"א:  בקשה (מס' 299) לאימות החלטה מיום 18 למרץ, 2015 על בקשה (מס' 298) לעיון בפסקי דין עשויים כדין.
https://www.scribd.com/doc/260305522/ 
2) 2015-03-29 מדינת ישראל נ צרני (10291-01-12) בבית המשפט המחוזי ת"א: בקשה (מס' 300) לרישום כדין של ההחלטות 
https://www.scribd.com/doc/260304392/ 
3)  2015-03-29 מדינת ישראל נ צרני (10291-01-12) בבית המשפט המחוזי ת"א:  בקשה (מס' 301) להבהרות, בנידון החלטה מיום 18 למרץ, 2015 על בקשה (מס' 298) לעיון בפסקי דין עשויים כדין.
https://www.scribd.com/doc/260306356/

____
דר' יוסף צרניק
Human Rights Alert - NGO
מאהל המחאה ת"א