Sunday, January 28, 2018

2018-01-28 זכויות האדם בישראל- מצפים לתוצאות הבדיקה התקופתית של האו"ם בז'נבה...

זכויות האדם בישראל- מצפים לתוצאות הבדיקה התקופתית של האו"ם בז'נבה... הבדיקה התקופתית של זכויות האדם בישראל לשנת 2018 נערכת בימים אלה בז'נבה. למרות שההליך עדיין לא הסתיים, חלק מהמסמכים המקדמיים שהוגשו במסגרת ההליך כבר התפרסמו. יש במסמכים אלה מידע מפורט לגבי המצב בישראל ובשטחים. המסמכים המקדמיים, ממליצים למשל: * לתקן את חוק יסוד כבוד האדם וחירותו - ולכלול בו במפורש שוויון ואיסור אפליה, בפרט לגבי נשים... * לבטל את החוק הפלילי לגבי הכפשה ודיבה... * לחזק את ההגנה החוקית על חיסיון מקורות עיתונאיים... * לתקן את המצב השורר של חבריינות (חסינות בדויה לעבריינות - impunity) של אנשי מערכת החוק... הדו"ח שחיברתי, ושהוגש תחת Human Rights Alert- NGO נכלל כבר בסיכום המקדמי. הדו"ח טוען "אי כשירות ו/או שחיתות בתי המשפט ומקצוע עריכת הדין, ואפליה באכיפת החוק בישראל". הדו"ח מתבסס בעיקר על תיעוד מפורט של בפברוק הליכים וכתבי בית דין. בסיכום המקדמי, הדו"ח מוזכר כ"מדגיש את ההתדרדרות החמורה ביושרת רשויות המשפט והחוק..." מצב בו "יש לראות את תקפותו ויושרתו של כל מסמך חוקי ומשפטי מישראל כמפוקפק במקרה הטוב." יש להצטער שלא הוגשו דוחות נפרדים על ידי חושפי שחיתויות ופעילי מחאה, נפגעי בתי המשפט לענייני משפחה וההונאות בהוצאה לפועל. שהדו"ח שלי ניסה לכסות גם תחומים אלה. יש לצפות שהדוחות הסופיים יתפרסמו בשבוע הקרוב, ואז תתחיל הצפה של התקשורת בישראל בטענות הרגילות - שהאו"ם אנטישמיים ופרו-פלסטינים... קראו את הפוסט השלם: http://inproperinla.blogspot.co.il/2018/01/2018-01-28_28.html

תל-אביב, 28 לינואר - בימים אלה מסתיימת הבדיקה התקופתית השלישית של זכויות האדם בישראל על ידי מועצת זכויות האדם של האו"ם. הבדיקות הקודמות נערכו בשנים 2008 ו- 2013. הדו"ח הסופי לשנה זאת עדיין לא פורסם. אבל בינתיים - התפרסמו הדוחות שהוגשו על ידי ממשלת ישראל, הדוחות שהוגשו על ידי ארגונים שונים בעלי עניין (stakeholders), ודוחות של גופי האו"ם עצמם. א) הדו"ח שהוגש על ידי ממשלת ישראל (משרד החוץ ומשרד המשפטים) [1] הדו"ח של ממשלת ישראל פותח:
1. עם תחילת הסבב השלישי של הבדיקה התקופתית, ישראל, מדינה דמוקרטית, בה הממשל פועל תחת שלטון החוק, ממשיכה את מחויבותה לשמירת זכויות האדם ואבטחתן...
1. As it embarks on its third cycle of the UPR, Israel, as a democratic country governed by the rule of law, remains committed to protecting and ensuring human rights. ב) הדו"ח של נציב זכויות האדם של האו"ם [2] דו"ח זה הוא סיכום של מידע מגופים שונים של האו"ם, שעוסקים בעניינים הנוגעים לישראל. הדו"ח פותח בלשון דיפלומטית בציון העובדה שישראל "הוזמנה" להצטרף (אך לא הצטרפה) לסדרת אמנות בינלאומיות: לשמירת זכויות מהגרי עבודה ומשפחותיהם, לאיסור העלמת אנשים, בית המשפט הפלילי הבינלאומי, פרוטוקול נספח לאמנה למניעת עינויים... הדו"ח מציין גם: ישראל בגבולות 1967 * המלצה קודמת עומדת בעינה - שישראל תתקן את חוק היסוד כבוד האדם וחירותו ותכלול בו במפורש את עקרונות השוויון ואיסור האפליה (בכלל), ובמפורש - איסור האפליה נגד נשים. * מצב השורר באופן קבוע - של חבריינות לאנשי מערכת החוק, ואי העמדתם לדין כראוי. * המלצה קודמת עומדת בעינה - לבטל את החוק הפלילי בעניין הכפשה והוצאת דיבה (כלמר להשאיר את העניין בחוק האזרחי בלבד)! * התנכלות מתמשכת ואיומים על פעילי זכויות אדם בישראל, וכן החוק שעבר בשנת 2016 לגבי מימון ארגוני זכויות אדם ממקורות זרים. * אפליה נגד נשים בבתי המשפט הרבניים. * צורך לשפר את הגישה לחינוך של קבוצות מוחלשות. * ליקויים בדיווח ואכיפה במקרים של אלימות נגד נשים בקהילות האורתודוקסית, הערבית, הבדואית, והדרוזית. * המלצה קודמת להרחיב את ההגנה בחוק לקטינים בהליכים פליליים מגיל 14 ועד גיל 18. * חוסר ייצוג הולם של המיעוט הערבי בשירות המדינה, בפרט בעמדות של קבלת החלטות. * חוסר תשתיות ביישובים הבדואים בנגב, פינויים, ואי שיתוף הבדואים בתכניות לגבי יישובם. השטחים * סירובה של ישראל להתיר כניסת רפורטור (משקיף) מטעם האו"ם בשלושה תחומים שונים, ביחס למצב בשטחים הפלסטיניים (המונח בדוחות האו"ם כולל באופן קבוע את הגדה, עזה, מזרח ירושלים, והגולן), בטענה שהמשקיפים מוטים מסיבות פוליטיות. * תלונות של גופים שונים לגבי המצב בשטחים ביחס לשלטון החוק, מערכת המשפט וחבריינות (חסינות בדויה לעבריינות - IMPUNITY), והדילמה הקבועה - האם בכלל לפנות למערכות המשפט האזרחית והצבאית של ישראל בניסיונות לקבלת סעד. * מעצרים של ילדים פלסטיניים מגיל 12. * חידוש משנת 2015 - מעצרים מנהליים של ילדים פלסטיניים - בסוף פברואר 2016 היו 440 ילדים במעצר מנהלי. * היחס לבדואים בשטחים נחזה כעבירה על החוק הבינלאומי לגבי טרנספר. * המשך הרחבת ההתנחלויות והמאחזים. * החוק משנת 2017 להכשרת הפקעת קרקעות של פלסטינים. * הגינוי העומד של הצעדים של ישראל לשינוי הרכב האוכלוסיה בשטחים. * סירובה של ישראל לקבל את תחולתה של אמנת ז'נבה להגנת אזרחים באזורי מלחמה לגבי השטחים. מבקשי מקלט, סחר בנשים, נתינים זרים * ישראל לא סיפקה מידע על המנגנונים לטיפול במבקשי מקלט.
* גישה מוגבלת של מבקשי מקלט לשירותי בריאות. * ליקויים במתן אישורי לידה לילדים שנולדים למבקשי מקלט בישראל. * העדר מנגנון מיון ובדיקה של נשים, שהן קורבנות סחר בנשים (והברחתן לתוך ישראל), לפני מעצרן. ג) סיכום מקדמי של דוחות של בעלי העניין [stakeholders] [3] יש להצטער שארגוני זכויות אדם בישראל ברובם לא הגישו דוחות. רוב הדוחות שהוגשו היו של ארגונים בינלאומיים העוסקים בתחומים מוגדרים, או של ארגונים למען זכויות המיעוט הערבי בישראל, או למען זכויות הפלסטינים בשטחים. * דו"ח HRA-NGO -דו"ח זה נכתב על ידי, ונכלל בסיכום המקדמי של דוחות של בעלי העניין בפסקה 24:
24. דו"ח HRA-NGO מבליט את ההתדרדרות החמורה ביושרת רשויות המשפט והחוק, כתוצאה של הטמעת מערכות מחשוב ממשלתיות. הדו"ח מאשר [כך- affirms - יצ] שיש לראות את תקפותו ויושרתו של כל מסמך חוקי ומשפטי מישראל כמפוקפקות במקרה הטוב. [קישור לצרופה 52, שהיא הדו"ח המקוצר של HRA-NGO]
24. HRA-NGO highlighted the serious deterioration in integrity of law and justice agencies as a consequence of the implementation of e-government systems. It affirmed that the validity and integrity of any legal and judicial records of Israel should be deemed dubious at best. 52 הניסוח מפתיע, לגבי מסמך דיפלומטי, ביחס לשימוש במילה "מאשר". ייתכן שהם החליטו להשתמש במילה זאת לאור הדו"ח הסופי הקודם, משנת 2013, שכלל את דו"ח HRA-NGO בצירוף ההערה:
חוסר ישרה במערכות הכתבים האלקטרוניים של בית המשפט העליון, בתי המשפט המחוזיים, ובתי הדין למוחזקי משמורת בישראל.
הדו"ח עצמו טוען "אי כשירות ו/או שחיתות בתי המשפט ומקצוע עריכת הדין, ואפליה באכיפת החוק בישראל". [4] הדו"ח הקצר של HRA-NGO כולל אוסף של מסמכים משפטיים מפוברקים, הקשורים לשיבוש הליכי משפט ולהתעללות באזרחים, כולל משפט רומן זדורוב, תיקי בית המשפט לענייני משפחה של ז'ואל בן-סימון והאשפוז הכפוי שלה, ופרשת ורדה אלשייך. הדו"ח המורחב (יותר מ- 350 עמודים עם קישורים רבים) [5] מספק אוסף נרחב הרבה יותר של כתבים מפוברקים מבתי המשפט בקשר להפרות של זכויות האדם - מבית המשפט העליון, מהמחוזיים, השלום, ואפילו תביעות קטנות. בין המקרים שנסקרו בהרחבה (בנוסף להנ"ל) - פרשת רשות המיסים, רפי רותם, שוקי משעול, פרשת הבלוגרים לורי שם-טוב, מוטי לייבל, פרשת רות דוד, ורבים אחרים.
* דו"ח ACCESSNOW - הארגון הבינלאומי לזכויות דיגיטליות - מציין שחברות ישראליות מייצרות מערכות לניטור בלתי חוקי והפרת הפרטיות, המופעלות על ידי ממשלות ברחבי העולם לדיכוי פעילי זכויות אדם. * דו"ח ADF - ארגון בינלאומי לחופש הדת - מציין את העדר מנגנון חוקי לנישואים אזרחיים, והקשיים בנשואים בין בני דתות שונות. * דו"ח JS6 - דו"ח מקובץ של מספר ארגונים - מציין את הקשיים באימוץ ילדים ביולוגיים של בן זוג אחד על ידי בן הזוג השני בזוגות הומואים. * דו"ח JS2 - דו"ח מקובץ של מספר ארגונים- מציין שנשים במזרח ירושלים נמנעות מלפנות לרשויות בעניין אלימות במשפחה, כיוון שקרוב לוודאי ישלחו מחוץ לי-ם לרשות, ואז יאבדו קשר ומשמורת לגבי ילדיהן. * דו"ח EAFORD - מציין אפליה נגד המיעוט הערבי בישראל כפי שהיא מתבטאת בהבדלים בתעסוקה ובהכנסה. * דו"ח עדאללה -מסוכם בקשר לאפליה בתכנון ובניה - מניעת בנייה חוקית על ידי המיעוט הערבי בישראל, ובמקביל - אכיפה בררנית. * דו"ח ECPAT - מסוכם ביחס למצבם הפגיע של ילדים החיים ברחוב, ילדים במוסדות, ילדים בקהילות המיעוט הערבי והבדואי. קישורים [1] Human Rights Council: National report submitted by Israel https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/337/42/PDF/G1733742.pdf?OpenElement [2] Report of the Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights - Israel https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/337/55/PDF/G1733755.pdf?OpenElement [3] Human Rights Council: Summary of Stakeholders’ submissions on Israel* https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G17/332/74/PDF/G1733274.pdf?OpenElement [4] HRA-NGO - הדו"ח המקוצר HRA-NGO בתרגום עברי http://inproperinla.blogspot.com/2017/06/2017-06-29.html [5] HRA-NGO - נספח - הדו"ח המורחב https://www.scribd.com/document/351709301/ https://drive.google.com/file/d/0B8Aa2xQGbmk5a2ktaEhqdHk0b1U/view?usp=sharing

2018-01-28 היועמ"ש, המשטרה והשופטים - מצחיקים, נמאסתם!

2018-01-28 היועמ"ש, המשטרה והשופטים - מצחיקים, נמאסתם! 
Image may contain: text

Image may contain: 2 people, people smiling, meme and text

Image may contain: one or more people and outdoor Image may contain: 3 people, beard and hat

Image may contain: 2 people, phone Image may contain: 1 person, sitting

Image may contain: 1 person, eyeglasses and closeup No automatic alt text available.
No automatic alt text available. 
  
כאן: דיווח היום על הודעה מצחיקה של המשטרה נגד "קמפיין דלגיטימציה" נגד היועמ"ש... 
ברקע: אין כל צורך ב"קמפיין דלגיטימציה". אין ספק שמעמדו הציבורי של היועמ"ש אביחי מנדלבליט היום הוא של יועמ"ש שמעל ומועל בתפקידו. 
אין גם ספק שזהו חלק בלתי נפרד מהתופעה אותה תיאר בדיוק נמרץ פרופ' מוטה קרמניצר- מערכת משפט שעסוקה בעיקר בהגנה על עצמה... חזינו בתופעה מקרוב לפני שנה בפ"ת - היועמ"ש, המשטרה, והשופטים הנכלוליים של בית המשפט השלום פ"ת - שלהבת קמיר וייס ועודד מורנו - בניסיון כושל לדכא את המחאה...
אבל את "קמפיין הדלגיטימציה" הנרחב יותר - של מערכת החוק כולה - מנהלים היועמ"ש, השופטים, והמשטרה עצמם בצוותא חדא!
אז מה השלב הבא?
^ צו איסור פרסום נגד "הכפשות" של היועמ"ש אביחי מנדלבליט? אין ספק שהשופטת הנוכלת עינת רון (פברקה את משפט השופט יצחק כהן, מפברקת את משפט מנשה ארביב, הוציאה צו איסור פרסום בפרשת הצוללות) מוכנה ומזומנה לשירותכם!
^ תביעות פליליות? אין ספק שהשופט הרמאי בני שגיא לשירותכם!
^ מעצר עד תום ההליכים? השופט הנוכל אברהם היימן לשירותכם ג"כ!
כל משטר רודני חייב לפתח שיטות דיכוי יעילות...
אבל קודם כל, אנא הסבירו לנו:
א) את בידוי החקירה, התביעה, והמשפט בפרשת רומן זדורוב.
ב) את פברוק הליכי התביעה והמשפט בפרשת "ראש אף בי איי הישראלי" מנשה ארביב, שנתפס בקבלת טובות הנאה/שוחד בפרשת פינטו.
ג) את פברוק הליכי התביעה והמשפט בפרשת רות דוד-רונאל פישר (כעורכי דין פרטיים).
ד) את פברוק הליכי החקירה ואי העמדתה לדין של רות דוד בפרשת התנהלותה כפרקליטת מחוז ת"א.
ה) את פברוק הליכי החקירה ואי העמדתה לדין של השופטת העבריינית ורדה אלשייך.
ו) את פברוק הליכי החקירה, התביעה והמשפט בפרשת השופט הנוכל, עבריין המין יצחק כהן.
ז) הסבירו לנו את המצב בו ראש ממשלה מכהן אפוף בפרשות שחיתות והמערכת מאתרגת אותו. 

Friday, January 26, 2018

2018-01-26 היועמ"ש אביחי מנדבליט הוא האיום האמתי על שלטון החוק בישראל

2018-01-26 היועמ"ש אביחי מנדבליט הוא האיום האמתי על שלטון החוק בישראל
מנדלבליט זכה הבוקר למאמר מערכת בהארץ, שספק אם מי מקודמיו ב-70 שנות המדינה זכה לשכמותו...  אבל מנדלבליט זכה לו ביושר! ומה אומרים על כך המשפטנים?  קשה לדעת.  המשפטנים בישראל (ויש לנו באופן יחסי יותר מלכל אומה מפותחת אחרת) בדום שתיקה לגבי שחיתות מערכת המשפט... בפרט קשה להבנה שתיקתם של עו"ד אליעד שרגא ועו"ד (בהפסקה) אלדד יניב - המציגים את עצמם כדוברי המחאה נגד השחיתות השלטונית.  פרופ' מוטה קרמניצר הוא יוצא הדופן הבולט - פירסם את חות דעתו הקטגורית על הפרקליטות, היועמ"ש ובית המשפט העליון...   שחיתות מערכת המשפט היא קדקוד השחיתות השלטונית בישראל!

Image may contain: 2 people, people smiling, meme and text

תמונה. מאמר מערכת בהארץ היום מבהיר שהיועמ"ש אביחי מנדלבליט הוא האיום האמתי על שלטון החוק במדינת ישראל...
____

תמונה.  חוות הדעת של פרופ' מוטה קרמניצר על הפרקליטות, היועמ"ש ובית המשפט העליון נקראת כמו תיאור של כנופיית פשע מאורגן.
___ 
תל-אביב, 26 לינואר - מאמר מערכת ב"הארץ" היום מבהיר שהיועמ"ש אביחי מנדבליט הוא האיום האמתי על שלטון החוק בישראל.

מנדלבליט מאיים על שלטון החוק ומסוכן לעתידה של "מערכת החוק בישראל"
המאמר פותח:   
מאמציו של היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, למסמס את חקירות השחיתות נגד ראש הממשלה, בנימין נתניהו, נכנסו לשלב חדש: הכנת דעת הקהל לסגירת התיקים ללא כתב אישום. "גורמים בסביבתו" של מנדלבליט אמרו השבוע לכתב חברת החדשות, עמית סגל, שהיועץ מתלבט, מפני שאם התיק יוגש לבית המשפט ונתניהו יזוכה, "זה יהיה חורבן מערכת החוק בישראל".
והמאמר מסיים:
מנדלבליט צודק באזהרתו ששלטון החוק בסכנה, אבל האיום עליו אינו כתב אישום אפשרי נגד ראש הממשלה, אלא העדר הגיבוי לאוכפי החוק. במקום להבהיר שנתניהו ייחקר כמו כל חשוד במעשי שחיתות קשים, היועץ מחפש כל דרך להקל על הנחקר ולהכביד על חוקריו, תוך פגיעה בעקרון השוויון לפני החוק ובעשיית הצדק. דבריו האחרונים מעוררים דאגה עמוקה לעתידה של "מערכת החוק בישראל".
כמובן, אין בכך שום רבותא.  כל מי שעקב בעיון אחרי המצב במערכת המשפט בישראל בשנים האחרונות, היה מגיע למסקנה דומה.  אבל ספק אם פורסם אי פעם ב-70 שנות המדינה מאמר מערכת דומה על יועמ"ש קודם.  המצב אולי הגיע לממדי משבר והצליח לחדור סוף סוף לתודעה ציבורית במשמרת של אביחי מנדבליט, אבל סדרה של יועמ"שים לפניו עסקו באותה התנהלות בדיוק.  

מה אומרים המשפטנים?
בעמודים הפנימיים של העיתון מופיעים עמודים שלמים של מודעות מחאה. אבל לא של  משפטנים, שעולים על בריקדות לנוכח התמוטטות מערכת המשפט וכשל שיטת המשטר בישראל...  
יותר מ-100 אנשי אקדמיה בתחומי ההיסטוריה היהודית  וחקר השואה קוראים לממשלה לחזור בה מגירוש הנתינים הזרים, ועשרות אנשי אקדמיה בבתי הספר לרפואה - קוראים לעמיתם פרופ' שלמה מור-יוסף להתפטר מתפקידו כמנכ"ל רשות האוכלוסין וההגירה ולא לשתף פעולה בגירוש הזרים.
בעמודים הפנימיים מופיע גם מאמר דעה בענייני משפט של פרופ' זחוח כלשהו - בקשר לעימות כלשהו בין אהרן ברק לבין איילת שקד לגבי שאלת קיומה של חוקה במשטר במדינת ישראל.  יש בכך כמובן סמליות מרובה.  שכן אהרן ברק, מי שרוצה לפרסם את עצמו כאבי "המהפכה החוקתית" בישראל, נחזה בעיני רבים כדמות המפתח בהשחתת מערכת המשפט...
קשה למצוא משפטן ישראלי שיחווה דעה בפומבי על שחיתות מערכת המשפט בישראל.  
יוצא הדופן הבולט הוא פרופ' מוטה קרמנינצר, שפרסם את חוות הדעת שלו על הפרקליטות, היועמ"ש, ובית המשפט העליון - מערכת שאינה רוצה לדעת את האמת, ועוסקת בעיקר בהגנה על עצמה...  נקרא כמו תיאור של כנופיית פשע מאורגן בבתי המשפט...

ומה אומרים משפטנים המדברים כאנשי המחאה נגד השחיתות השלטונית בישראל?
א) עו"ד אליעד שרגא - נשאל לפני אחת ההפגנות בהבימה, איך הוא מסביר את העובדה שהשופטת ורדה אלשייך לא הועמדה לדין פלילי. תשובתו: למה אתה לא הגשת נגדה כתב אישום?  על שאלות נוספות בעניין שחיתות מערכת המשפט הוא סירב לענות בכלל.  
ב) עו"ד (בהפסקה) אלדד יניב - התבקש מספר פעמים בחודשים האחרונים לחוות דעה על שחיתות מערכת המשפט, בפרט בקשר לפרשת רות דוד.  עו"ד אלדד יניב הבטיח שיענה, וגם הבטיח שהוא מקיים הבטחות - כי הוא לא פוליטיקאי ... אבל התשובה לא הגיעה עד היום...
ג) עו"ד סיגלית קסלר-  התבקשה להסביר מדוע אינה קוראת להתפטרותו של מנדבליט. תשובתה: "עכשיו התפטרות תזיק. עכשיו רק האצלה של סמכויות ומידור שלו." ו"אם יתפטר עכשיו ועד שימונה חדש+ כל הבגצים הצפויים. הגשת כתבי אישום תימרח עוד שנה."  קשה להבין את ההגיון הפשוט והשכל הישר בגישה זאת, ובוודאי שקשה להבין את ההגיון המשפטי שלה.

הצעה: מבחן ליטמוס למשפטנים
להלן שלושה עניינים לדוגמה  (יש כמובן רבים אחרים), הנוגעים לשחיתות מערכת המשפט.  ייתכן שמשפטנים ישראלים ימצאו נשכרים אם יבהירו אותם לעצמם ולציבור הרחב:

א)  פרקליטת מחוז ת"א רות דוד
מה ההסבר לסגירת תיק החקירה בעניין התנהלותה של פרקליטת מחוז ת"א רות דוד? - בפרט לגבי התנהלותה של רות דוד ואחרים בפרקליטות מחוז ת"א לגבי סגירת תיקים (לדוגמה - רשות המסים) ורדיפת חושפי שחיתויות (שוקי משעול ורפי רותם).  

ב) השופטת ורדה אלשייך
מה ההסבר לאי העמדתה לדין פלילי של השופטת ורדה אלשייך? - בפרט לגבי שיבוש כתבי בית דין, שיבוש הליכים, מרמה, הפרת אמונים, (בסיועו של עו"ד ברק לייזר מהנהלת בתי המשפט) בפרשת "הפרוטוקולים המפוברקים", ומכתב התמיכה של עורכי דין ידועים בשופטת אלשייך בזמן חקירת הפרשה, כפי שתועדו בהחלטה "סודית" של נציב תלונות הציבור על השופטים (88/12/מחוזי ת"א).

ג) הוצאה לפועל
No automatic alt text available.
מה ההסבר לאי אכיפת החוק, והמשך הפשיעה המאורגנת של רשמים, עורכי דין בנקים ותאגידים אחרים על החייבים בהוצאה לפועל (בחסות בתי המשפט עד לעליון)? - בפרט לאור דו"ח מבקר המדינה (2016) על ההוצאה לפועל. 
2018-01-26 מנדלבליט תתפטר! לא מאמינים לך יותר!

. בעצם גם בשלטון המקומי...
כי אפילו אם הם פעילים במחאה - הנאמנות העליונה שלהם היא לגילדה...
אז בואו נבדוק לקראת מוצ"ש, מה בדיוק ההבדל בין האירועים בהבימה - עו"ד (בהפסקה?) אלדד יניב, בכיכר רבין - עו"ד אליעד שרגא, ובכיכר גורן - עו"ד סיגלית קסלר...
מיכאל מוריס-רייך וב חנה קים מני נפתלי Sigalit Kesler Haim Shadmi עודד אל-יגון
___
מאמר מערכת | הסניגור מנדלבליט
מאמציו של היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, למסמס את חקירות השחיתות נגד ראש הממשלה, בנימין נתניהו, נכנסו לשלב חדש: הכנת דעת הקהל לסגירת התיקים ללא כתב אישום. "גורמים בסביבתו" של מנדלבליט אמרו השבוע לכתב חברת החדשות, עמית סגל, שהיועץ מתלבט, מפני שאם התיק יוגש לבית המשפט ונתניהו יזוכה, "זה יהיה חורבן מערכת החוק בישראל". "הגורמים" אף ידעו לצטט את אמנון דנקנר המנוח, חברו הקרוב של אהוד אולמרט, שקרא לפרקליט המדינה "להתאבד" אחרי זיכויו של אולמרט במשפטו בירושלים והביעו חשש שאם נתניהו יזוכה — "יקראו...

LikeShow more reactions
Comment
Comments
Joseph Zernik
מנדלבליט תתפטר! עד שלא ניפטר ממנדלבליט, שום דבר לא יזוז!
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10214977050401113&set=p.10214977050401113&type=3&theater
Manage

LikeShow more reactions
ReplyRemove Preview8h

LikeShow more reactions
Reply8h
מיכאל מוריס-רייך וב
צודק. ואני אלחץ לכך שהקריאה הזאת תושמע בהבימה.

Manage


LikeShow more reactions
Reply8h
Joseph Zernik
מיכאל מוריס-רייך וב, בהבימה? אין בעיה! הרי עו"ד (בהפסקה) אלדד יניב הבטיח לפני שבועות רבים להשמיע את קולו גם בעניין פרשת רות דוד... 
Manage


LikeShow more reactions
Reply8h
Joseph Zernik
הבהרה: אנחנו צריכים לדרוש את התפטרותו המיידית של מנדלבליט. אבל עדיף שהוא יתפטר עוד שנה. צריך לתת לעסק הזה להתבשל על אש קטנה עוד איזה שנה... עד שיהיה ממש מוכן להגשה! ובשנה הזאת, יש לצפות שהיועמ"ש ובית המשפט העליון ידפקו פה הופעה שתחסל את שאריות אמון הציבור במערכת המשפט...
Manage
Reply9hEdited
דבורה כדיר
תפסיקו לירות בתוך הנגמש.אין כאן נאמנות לגילדה.הדג מסריח מהראש.ביבי הוא המטרה עכשיו
Manage
Reply8h
OR Baruch
ביבי רק סיפטום של מערכת מושחתת. שומרי הסף הם הבעיה המרכזית. זה מתפקידם לשמור עלינו מפני שחיתות שלטונית
Manage
Reply2h
דבורה כדיר
בשביל זה אנחנו ברחובות,גם מחר בגשם,להזכיר להם את תפקידם
Manage
Reply2h
שי סאסי בוארון
השחיתות במערכת המשפח הפרקליטות הרווחה ובמשטרה
Manage
Reply8h
שי סאסי בוארון
מה עם רות דוד הפרקליטה המושחתת מה עם פרשת רשות המיסים
Manage
Reply8h
Joseph Zernik
דבורה כדיר היקרה מכל, תודה רבה על ההערה המחכימה, המראה על הבנה מעמיקה של המצב. אשמח לקרוא את תובנותיך המופלאות גם בעתיד, בפרט בענייני לוחמת נגמ"שים...
Manage
Reply6hEdited
Reply4h
שושנה פרידמן · Friends with Sigalit Kesler and 39 others
סימה קדמון מידיעות, מאשימה את מנדבלייט והפרקליטת, שגרמו פגיעה באמון הצבור ,במערכת אכיפת החוק. מנדבלייט אינו יכול לומר שהוא מבצע את מלאכתו ,למיטב הכרתו המקצועית, . היועץ המשפחתי פוגע בשלטון החוק, אינו ראוי לאמון של הצבור
Manage
Reply5h
שושנה פרידמן · Friends with Sigalit Kesler and 39 others
מנדבלייט אינו יכול להיות יועץ משפטי ולחרוץ את תיקי ביבי, לחובה או לזכות. הוא מונה לתפקידו על ידי ביבי, והיה מזכיר הלשכה. הוא חייב לפסול עצמו מלטפל בתיקי ראש הממשלה.
Manage
Reply5h
סי סידי קליין
זרניק, חוש ההומור שלך והרדיפה אחרי האמת נהדרים. עו''ד זה המקצוע השני הכי עתיק בעולם אחרי רחב.. הגם שחלקם אנשים נפלאים טובים ובעלי יושרה..
Manage
Reply3h
סי סידי קליין
לא מצליחה לפתוח את המאמר , 'הארץ' אומרים לי תשלמי. מי יכול לבצע איזה מעקף על מנת שאוכל לקרוא?
Manage
Reply3h
OR Baruch
תנסי מספר פעמים ברצף . לרוב זה דופק להם את המערכת הנעילה
Manage
Reply2h
Reply2h
OR Baruch
זרניק. סיגלית עשר. על תשכח שמנדלבליט הוא היועמ"ש וסיגלית עורכת דין
Manage
Reply2h
סי סידי קליין
בהחלט מבינה שקשה לעו''ד לצאת נגד המערכת כי זו פרנסתו ועדיין, אם עוה''ד כולם ישתפנו, החרא רק יעמיק במערכת המשפט שמנדלבליט הוא אחד ממיצגיה
Manage
Reply2h
Joseph Zernik
זאת אותה הבעיה כמו הצגת ראש מודיעין במחלקה היהודית בשב"כ בזמן רצח רבין, לדבר בעצרת מחאה לזכר רצח רבין. יש אנשים שצריכים לפסול את עצמם בנושאים מסוימים עקב ניגוד עניינים. כנראה שעורכי דין אינם יכולים לדבר על שחיתות אנשי פרקליטות, אנשי משרד היועמ"ש, ושחיתות השופטים. אז כל מה שצריך לבקש מהם- - שיבהירו את זה מראש... 
Manage
Reply1h
Yaffa Friedman
השאלה את מי תקבל במקומו. . זכור לי שבהתחלה חששנו מכך שנקבל מישהו גרוע יותר. 
יכול להיות שעקב התמדה וההתפתחויות זה זמן לחשוב מחדש על הדרישה הזו כדרישה אחידה בכל הנפגנות..
Manage
Reply2h
אריה גל
אתם באמת לא קולטים שברגע שמי שממנה את היועהמ"ש הוא נתניהו לא משנה בכלל אם מנדלבליט יתפטר כי מייד נתניהו ימנה במקומו העתק מוחלט שלו ? 
זה לא עובד מלמטה למעלה. זה עובד רק מלמעלה למטה. סלק את המושחת הראשי ורק אז יהיה סיכוי לנקות את האורוות כולן.
Manage
Reply2h
סי סידי קליין
בשפה המשפטית, אריה קוראים למצב הזה ''מעגל שוטה'', אתה לא יכול לפרוץ אותו כי האחד מחזיק בפיו את הזנב של השני שמחזיק את הראשון
Manage
Reply1h
איציק חיים
אריה איזה ערבות יש לך שהבא בתור לא ימנה לעצמו יועמ'ש מבקר ..וכדומה ...ומי קבע שהשמאל יעלה אולי הליכוד יציב מועמד חלופי ..ונקבל שוב קיסר חדש..עם סוללת שומרי סף שישמרו עליו זה יכול להיות גם בפוזיציה אחרת שלפיד או גבאי אם ירכיבו קואליציה ..שוב תהיה כנופייה חדשה ..
Manage
Reply2h
אריה גל
הבנתי. לא עוזבים בעל מכה כי בטח גם הבעל הבא יהיה בעל מכה.
Manage
Reply2h
איציק חיים
אריה חייבים לקבוע עובדות ולא דרישות . המשטר הבא לא ימנה לעצמו שומרי סף . ..והעם חייב לקבוע עובודות ולא לבקש דרישות ..כי אין ממי לבקש ...והריבון לא צריך לבקש אלא לקבוע את הכללים ....
Manage
Reply2h
Joseph Zernik
אריה, אין פה זבנג וגמרנו! חובתנו בתור אזרחים להמשיך ולפקח 24/7 גם על מי שיבוא אחרי מנדלבליט... כי המערכת כרגע מוצפת במושחתים. ואם הבא ימעל בתפקידו גם הוא - לדרוש את התפטרותו המידית. אבל לאחד שמועל בתפקידו, בוודאי שאסור לתת להמשיך לתת לכהן. המלחמה בשחיתות היא מאבק לשנים ארוכות.
Manage
Reply1h
Joseph Zernik
דבורה כדיר, היקרה מכל, נראה לי שאת יורה בתוך הנגמ"ש... "אנחנו ברחובות,גם מחר בגשם,להזכיר להם את תפקידם" - רציתי להזכיר לך, שמדובר פה בהפגנה נגד השחיתות השלטונית. תזכורות את יכולה לשלוח בדואר, למה להוציא אנשים מהבית בקור הזה? ולמה להפגין נגד ביבי? אפ...See More
Manage
Reply1hEdited
Ofer Katz
אתם ברחובות? קפוץ לקפה
Manage
Reply1h
Joseph Zernik
דבורה כדיר, היקרה מכל, אני רואה שבנוסף לדיברור עבור סיגלית, את גם בין בכירי מפלגת העבודה ותומכיה של שלי יחימוביץ'. אז כיוון שאת מומחית ללוחמת נגמ"שים ותזכורות... אולי תוכלי להסביר מדוע שלי יחימוביץ' הפכה לתומכת נלהבת של שחיתות מערכת המשפט? היו שתי דוגמאות קיצוניות בשנה שעברה:
א) שלי יחימוביץ' יצאה בהתקפה חזיתית נגד נציבת ביקורת הפרקליטות הלה גרסטל, ובהגנה נמרצת על המושחתים בפרקליטות המדינה. 
ב) שלי יחימוביץ' יצאה בהכרזה שאין לי מילה לתאר אותה אלא "דבילית" - לסגור את פרשת אלאור אזריה כמו שסגרו את פרשת קו 300. הרי פרשת קו 300 הייתה קו פרשת המים בהשחתת משרד היועמ"ש...
ברור שהקו המפלגתי של העבודה/המחנ"צ, או איך שתקרוא לעצמכם, הוא תמיכה בלתי מסוייגת בשחיתות מערכת המשפט. אבל בדרך כלל זאת תמיכה שקטה... למה לצאת בהצהרות תמיכה במושחתים???
Manage
Reply37mEdited
Joseph Zernik
יחימוביץ במבצע מחץ להגנת המושחתים בפרקליטות המדינה:
הילה גרסטל: "השיטות שנקטו נגדי היו מזעזעות"; שלי יחימוביץ': "השמצות חסרות שחר"
בדיון שנערך היום בועדת החוקה, חוק ומשפט אמרה גרסטל, נציבת הביקורת על הפרקליטות לשעבר, כי העבירו אותה מסכת השפלות ו"יבוא יום והנושא יפתח יותר" ■ יחימוביץ' ענתה לה: "אם היינו צריכים ראיה מדוע היא לא התאימה לתפקידה, זה לשמוע את דבריה ואת ההשמצות שלה שאין בהם מזג שיפוטי"
https://www.themarker.com/law/1.3013107
Manage
ReplyRemove Preview1h
Joseph Zernik
יחימוביץ' בהצעה דבילית, לסגור את פרשת אלאור אזריה כפי שסגרו את פרשת קו 300... כאילו היא שכחה את מה שקרה שם? הרי איש לא הועמד לדין... הנשיא הרצוג הנפיק חנינות מפוברקות בשיתוף פעולה עם הצמד חמד פרס-שמיר. ובאותה הזדמנות - פטרו את היועמ"ש שרצה לחקור את הפרשה....
ח"כ שלי יחימוביץ': "לשקול חנינה לאלאור אזריה"
פורסם: 04.01.17 , 12:34
ח"כ שלי יחימוביץ' אמר ברקע הכרעת הדין של אלאור אזריה: "הרשעתו של אלאור אזריה מוצדקת, ומי שמשתלחים כעת בבית המשפט פוגעים בליבת הממלכתיות הישראלית. ואולם בתום הליכי המשפט יהיה נכון לשקול חנינה לאזריה, כפי שקיבלו אנשי השב"כ בפרשת קו 300. כתפיו צרות מכדי לשאת עליהן את כל השסע המעמיק בחברה הישראלית".
https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4902942,00.html
Manage
ReplyRemove Preview1hEdited
Sigalit Kesler
תגיד? אתה חרש? אבל עכשיו התפטרות תזיק. עכשיו רק האצלה של סמכויות ומידור שלו.
Manage
Reply1h
Sigalit Kesler
זרניק הישמר לנפשך. אלא אם חלום האי היווני עבר לך. תפסיק לדבר שטויות. לך לישון חצי שעה והפעם התעורר על צד ימין
Manage
Reply1h
Joseph Zernik
סיגלית, שמח לקרוא את התגובה שלך! 
א) "עכשיו התפטרות תזיק" - אולי תרחיבי מעט, ותסבירי את ההגיון בעמדה המוזרה הזאת?
^ התפטרותו של פקיד מדינה בכיר, שמועל בתפקידו תזיק? הכלל הזה תופס רק לגבי היועמ"ש, או גם לגבי מושחתים אחרים?
^ "עכשיו"? כי קודם הוא כן היה צריך להתפטר, אבל משום מה לא קראת להפטרותו גם בעבר? או כי בעתיד הוא יצטרך להתפטר, לאחר שכבר לא יהיה לזה כל משמעות בנושאים שלפנינו?
ב) "האצלה של סמכויות ומידור שלו" - אולי תרחיבי מעט, ותסבירי בדיוק איך זה אמור לעבוד? בפרט בקשר למנדלבליט וחקירות נתניהו?
ורק למען השוויון, כיוון שביקשנו גם מעו"ד (בהפסקה) אלדד יניב, וגם מעו"ד אליעד שרגא, ובכדי שנדע בבירור איפה עומדים עורכי הדין, שמינו את עצמם לדוברי המחאה, בעניין המרכזי שהוא שחיתות מערכת המשפט: 
א) יש מצב שתסבירי את עמדתך בפרשת רות דוד כפרקליטת מחוז ת"א? בפרט לגבי סירובו של מנדלבליט להורות על חקירת החשדות להתנהלות פלילית, בין השאר - בסגירת תיקים (רשות המסים) ורדיפת חושפי שחיתויות (שוקי משעול ורפי רותם). או שמא חקירה של החשדות הברורים לפשיעה מאורגנת בפרקליטות מחוז ת"א רק תזיק?
ב) יש מצב שתסבירי את עמדתךבעניין הטיפול בשופטים מושחתים?
לדוגמה, בפרשת ורדה אלשייך? למה היא מעולם לא עמדה לדין פלילי? ו שמא העמדתה לדין של השופטת העבריינית ורדה אלשייך רק תזיק? 
אם את לא בקיאה בפרטי הנושא, אני יכול לספק לך העתק של "ההחלטה הסודית" של נציב תלונות הציבור על השופטים (88/12/מחוזי ת"א). 
ג) יש מצב שתסבירי את עמדתךבעניין הפשיעה המאורגנת של רשמים, עורכי דין בנקים ותאגידים אחרים בהוצאה לפועל? או שמא טיפול בשחיתות בהוצאה לפועל עכשיו רק יזיק? 
התשובה הקודמת שלך בעניין זה - "חוסר רחמים" ובעיה עם "פריסת התשלומים של החייבים" - שיקפה בורות בנושא משפטי, או ניסיון לטייח דיון אמתי בנושא. 
בתור עורכת דין ואשת מחאה, צריך לצפות קצת יותר בקיאות בחומר. אולי תקראי לפחות את המבוא לדו"ח המבקר (2016) לפני שאת מתייחסת לנושא? 
Sigalit Kesler מני נפתלי חנה קים מיכאל מוריס-רייך וב עודד אל-יגון ירדן שפנר Shuki Mishol שמחה לטמן אורה דבי
Manage
Reply22mEdited
Joseph Zernik
סיגלית, בקיצור: את יודעת שיש לי הערכה רבה מאד לך, לאורה, ולשמחה, בתור הצעקניות הגדולות של פ"ת. אבל אם את מנסה להעמיד את עצמך בתור משהו מעבר לזה, צריך לדעת מה העמדה שלך בנושא, שהוא ללא כל ספק אחד המרכזיים ביותר שלפנינו: שחיתות מערכת המשפט.
Sigalit KeslerShuki Mishol 
מני נפתלי חנה קים @מיכאל מוריס-רייך וב עודד אל-יגון ירדן שפנר שמחה לטמן אורה דבי
Manage
Reply21mEdited
Adi Lichtenshtine
מנדלשיט
Manage
Reply21m
Joseph Zernik
מבחן ליטמוס מס' 1: רות דוד
Manage
Reply19m
Joseph Zernik
מבחן ליטמוס מס' 2: השופטת ורדה אלשייך
Manage
Reply18m
Joseph Zernik
מבחן ליטמוס מס' 3: הוצאה לפועל
Manage
Reply18m
Joseph Zernik
יש כמובן עוד כהנה וכהנה תחומים של שחיתות בולטת במערכת המשפט- בתי המשפט לענייני משפחה, פרשת רומן זדורוב. אבל חשבתי שמוטב להתרכז בשלושת הנושאים לעיל, כיוון שהמידע בעניינים אלה יחסית ברור, היקפם סביר, והמידע נגיש בקלות.
Manage
Reply15m
Sigalit Kesler
הכל כתוב במכתב שכתבתי לו ב 17.1.17. אם יתפטר עכשיו ועד שימונה חדש+ כל הבגצים הצפויים. הגשת כתבי אישום תימרח עוד שנה.
Manage
Reply13m
Yaffa Friedman
חשוב להגיש הצעת חוק לביטול התיישנות עבירות שחיתות שלטונית. למה מחכים??, אני מבקשת את זה כבר למעלה מחצי שנה. Sigalit Kesler
Manage
Reply10m
Hofeshia Biton
אנחנו פעילים חברתיים ישר ורק ישר
Manage
Reply8m
Sigalit Kesler
יפה. ביטול לא ילך. הארכה דווקא כן. 10 שנים אחרי סיום התפקיד.
Manage
Reply3m
David Shay
ראש הגנבים.
Manage
Reply11m
Hofeshia Biton
רזניק סיגלית הולכת עד הסוף לא ימינה ולא שמאלה ,,, ישר לפתח תקווה
Manage
Reply9m
Joseph Zernik
סיגלית, 
א) אם הבנתי אותך נכון, אז לא צריך לפטר פקיד ממשלה בכיר שמועל באמון, כיוון שזה יגרום לעיכובים בהתנהלות משרדי הממשלה? זה כללי? או רק במקרה של היועמ"ש? ההסבר הזה נראה לי הסבר בלתי סביר בעליל במבחן השכל הישר, וגם במבחן ההגיון המשפטי. 
ב) בשלב הנוכחי, את מצפה להגשת כתבי אישום ישרים ואמינים על ידי אדם שהוכיח כבר שוב ושוב שהוא מועל בתפקידו? לא עקבת אחרי פברוק כתב האישום נגד השופט עבריין המין יצחק כהן? לא עקבת אחרי פברוק כתב האישום נגד "ראש אף בי איי הישראלי" מנשה ארביב?
ג) כמי שעוקבת אחרי הפרשות כבר זמן רב, בפרטים, ובעלת השכלה משפטית, את מצפה שמנדלבליט יגיש כתבי אישום נגד בנימין נתניהו בעתיד הקרוב? אחרים (לפחות מערכת הארץ - שקישרתי) - בדעה שהוא הולך לסגור את התיקים...
כמובן שאין בזה כל חדש.... קודמיו ב-20 השנים האחרונות היו סדרה של סוגרי תיקים למושחתים בצמרת... כי שחיתות משרד היועמ"ש הוא עניין מרכזי בכשל שיטת המשפט בישראל...
Sigalit Kesler Shuki Mishol 
מני נפתלי חנה קים מיכאל מוריס-רייך וב עודד אל-יגון ירדן שפנר שמחה לטמן אורה דבי
Manage
Reply1m