Saturday, August 17, 2019

2019-098-18 שודרגתי! עצם הימצאותי במרחב היא מחאה... ברוכים הבאים לממשל ממ"ז מרכז!

שודרגתי! עצם הימצאותי במרחב היא מחאה... ברוכים הבאים לממשל ממ"ז מרכז!
בדיון בבקשה להארכת מעצר של משטרת פ"ת, הלילה (מוצ"ש) בשלום ראשון, אצל השופטת התורנית רנה הירש, התביעה המשטרתית טענה שעל פי החלטתו האחרונה של ממ"ז בעניין המחאה בפ"ת, עצם הימצאותי במרחב היא מחאה אסורה.  השופטת הירש החליטה הפעם על 5 ימי הרחקה מכפר גנים, אבל הוסיפה: "ככל שהמשטרה תבקש להרחיק את תוקף תנאי ההרחקה, תוכל לפנות בבקשה מתאימה לבית המשפט.  במקרה כזה, תדאג לפרט איזו פעולת מחאה ביצע כל אחד מהחשודים אשר בגינה נטען כי הפר את התנאים שנקבעו."  שיטות השיטור המופעלות עתה בפ"ת, מסוג "כתר נושם" ו"צו דילול" הן יבוא ישיר מהשטחים. ממשל ממ"ז מרכז הוכרז בפ"ת...מוצ"ש, 17 לאוגוסט - דיון לילי נערך בבקשת התביעה המשטרתית להארכת המעצר של שלושת "החשודים" שנעצרו ביום שישי בערב בפ"ת.  נסיבות המעצר של כל אחד מהחשודים, מקום המעצר, וזמן המעצר היו שונים. אך התביעה איחדה את הדיון בתיקים.
 
 

במקרה של "החשוד 3", התביעה המשטרתית טענה שעצם הימצאותו במרחב היא מחאה אסורה...
יש לראות בעמדת המשטרה, שהיא תוצר ישיר של החלטת ממ"ז מרכז בעניין המחאה בפ"ת, סוג שהוא בוודאי יוצא דופן וראוי לציון, ואולי גם מקורי, של "מניעה מוקדמת" - PRIOR RESTRAINT.
בדיון עצמו ציינתי, ששיטות השיטור שהופעלו בפ"ת כתוצאה מהחלטת הממ"ז הן דליפת שיטות השיטור מהשטחים, כגון "כתר נושם", או "צו דילול", אולם השופטת רנה הירש מיד קטעה אותי והשמיטה את הדברים מהפרוטוקול. שכן, "החשוד" גרר את בית המשפט למחוזות לא נעימים... יש לראות בשיטות שיטור אלה הפרה חמורה של זכויות האדם, שלטון החוק, ויסודות המשטר הדמוקרטי.  ממשל ממ"ז מרכז הוכרז בפ"ת...
לעומת זאת, גם ההכרזה בשבוע שעבר, "למלא את תאי המעצר!", אכן התממשה.  בערב שבת, היו  יותר מ-20 עצורות ועצורים מעוכבות ומעוכבים, רובם חטיארים וחטיאריות מוכרות ומוכרים, בתחנת המשטרה בפ"ת, ותא המעצר קטן מהכיל את מספרם.
קישורים:
[1] מ"י נ אריאל קלס וצרניק (36318-08-19) פרוטוקול והחלטה מיום 17 לאוגוסט, 2019

[2] יותר מעשרה פעילים נעצרו בשכונתו של היועמ"ש בפ"ת; המשטרה: הפרו את ההנחיות
לדברי הפעילים, הם היו בדרכם לביתה של פעילה נוספת שגרה באותה שכונה. לאחר המעצר הפגינו עשרות מול תחנת משטרת פתח תקוה, שפינתה את המפגינים בכוח ועצרה כמה מהם. רוב העצורים שוחררו בלילה