Wednesday, March 29, 2017

2017-03-30 פרשת רומן זדורוב: אומץ נ היועמ"ש ופרקליט המדינה - בג"ץ מפברק עתירה על הדיבר החדש של מנדלבליט וניצן - ענה ברעך עד שקר

פרשת רומן זדורוב: אומץ נ היועמ"ש ופרקליט המדינה - בג"ץ מפברק עתירה על הדיבר החדש של מנדלבליט וניצן - ענה ברעך עד שקר
על פרשת רומן זדורוב כתב פרופ' מוטה קרמניצר: "ההתנהלות של הפרקליטות בתיק זדורוב מפחידה... כשמצרפים לכך את עמדת בית המשפט העליון והתנהלות היועץ המשפטי לממשלה בשנים האחרונות, אנו נותרים עם מערכת משפטית שמגִנה בעיקר על עצמה".  
התנהלות בית המשפט העליון בתיק בג"ץ בפרשת ניסיון ההדחה בתצהירו של דר' חן קוגל היא העתק ישיר של התנהלות השופטת ורדה אלשייך בפרשת "הפרוטוקולים המפוברקים". אולם כל חכמי תורת המשפט, עורכי הדין המבריקים והשופטים המלומדים כביכול אינם רואים ואינם יודעים מה מתרחש שם כבר שנים...  
פרשת רומן זדורוב היא אולי פרשת השחיתות החמורה ביותר של מערכת המשפט בתולדות מדינת ישראל - תמונת ראי של פרשת מנדל בייליס - בה הואשם והורשע לשווא יהודי ברצח נער באוקראינה לפני מאה שנה... 


 

תמונות: פרשת רומן זדורוב היא אולי פרשת השחיתות החמורה ביותר של מערכת המשפט בתולדות מדינת ישראל - תמונת ראי של פרשת מנדל בייליס - בה הורשע לשווא יהודי ברצח נער באוקראינה לפני מאה שנה...
_____

    

תמונות: רופאה ורופא אמיצים - דר' מאיה פורמן ודר' חן קוגל, העידו עדות אמת במשפט רומן זדורוב, ותקעו מקלות בגלגלים של השוטרים, התובעים והשופטים המושחתים... שרת הבריאות יעל גרמן (שאינה עורכת דין), הייתה בין הנתבעים בפרשת מאיה פורמן, ועל פי התיאוריות המשפטיות של שי ניצן, ויינשטיין ומנדלבליט הייתה אמורה לשתף פעולה עם הכנופיה...  גרמן כתבה על התנהלותו של שי ניצן: "...אינו צודק, ולטעמנו אף נעדר בסיס משפטי ונושא עמו השפעות רוחב מרחיקות לכת ומסוכנות","... הפרה בוטה של זכויות אדם, של ערכי יסוד, של החוק ושל הצדק, ואין בטעמים שנמנו במכתביהם של פרקליט המדינה ושל המשנה ליועץ המשפטי כדי להצדיק זאת".
____

מאהל המחאה  ת"א - 30 למרץ - בקשה להמצאה כדין של "הזמנה לדיון עשויה כדין" ו"פרוטוקול דיון עשוי כדין" הוגשה היום לבג"ץ בתיק אומ"ץ נ היועמ"ש ופרקליט המדינה (הבקשה במלואה להלן). 


בעתירה אומ"ץ נ היועמ"ש ופרקליט המדינה מנהלים השופטים יורם דנציגר, ניל הנדל ונעם סולברג הליך משפטי "מפוברק" ללא כתבי בית דין ראויים

  
תמונות: השופטים יורם דנציגר, ניל הנדל, ונעם סולברג מנהלים עתירת בג"ץ מפוברקת בפרשת ניסיון הפרקליטות להדיח את העד המומחה דר' חן קוגל.


 
תמונות: עו"ד יובל יועז ותנועת אומ"ץ הם העותרים במקרה זה, ומייצגים כביכול את שלטון החוק והצדק.  אבל השאלה חייבת להישאל: האם עו"ד יובל יועז אינו יודע שהוא משתתף בהליך משפטי מפוברק/בדוי/למראית עין בבג"ץ? אם לא שם לב לכך לפני כן, עתה, בעקבות הגשת הבקשות לעיון ולהמצאה של כתבי בית דין עשויים כדין, בוודאי שהוא מודע לכך...
______


הבקשה היום הוגשה לאחר שמזכירות בג"ץ המציאה כביכול בדואר, "הזמנה לדיון" ו"פרוטוקול דיון" - שהם מסמכים בלתי תקינים בעליל ("מפוברקים"):

א) במקום הזמנה לדיון עשויה כדין - נשלח פלט ממערכת מחשבים בלתי מזוהה, שסמכותה בלתי ידועה, אך בוודאי שאינו "הזמנה לדיון עשויה כדין".

תמונה: חלק מן הפלט ממערכת מידע בלתי מזוהה, שנשלח ככל הנראה במקום "הזמנה לדיון עשויה כדין".  הזמנה לבית המשפט והזמנה לדיון הם כתבי יסוד לעניין תקפותו של הליך משפטי.

_____

ב) במקום "פרוטוקול דיון עשוי כדין" - נשלח פרוטוקול בלתי חתום. בוודאי שאינו "פרוטוקול דיון עשוי כדין".


תמונה: סוף העמוד האחרון (עמ' 13) של תדפיס בלתי חתום, שכותרתו "פרוטוקול", שנשלח ככל הנראה במקום "פרוטוקול דיון עשוי כדין".  הנפקת פרוטוקולים בלתי חתומים הייתה עניין מרכזי בהונאה של השופטת ורדה אלשייך בפרשת "הפרוטוקולים המפוברקים".

_____

המסמכים נשלחו לאחר בקשה לעיון ב"הזמנה לדיון עשויה כדין" ו"פרוטוקול דיון עשוי כדין", והחלטה מיום 16 למרץ, 2017 של מותב השופטים דנציגר, הנדל וסולברג, המורה למזכירות להמציא את הכתבים למבקש העיון "ככל שהם קיימים".

בקשה נוספת הוגשה לפני כחודש, לעיון ב"החלטה וצו על תנאי עשויים כדין". ההחלטה והצו על תנאי היו תוצרי הדיון שהתקיים כביכול ביום 14 לפברואר, 2017.  החלטת המותב מיום 21 למרץ, 2017 מורה למזכירות להמציא גם את ההחלטה והצו על תנאי, אולם אלה לא התקבלו עדיין.

היה ברור מראש, שאין בבית המשפט העליון הזמנה לדיון עשויה כדין ואין בבית המשפט העליון פרוטוקול עשוי כדין, וקרוב לוודאי שאין גם צו על תנאי עשוי כדין בתיק זה.

"פברוק" כתבי בית דין, או הונאה על כס המשפט היו גם הבסיס לפרשת "הפרוטוקולים המפוברקים" של השופטת ורדה אלשייך.  בהחלטתו על תלונה נגד השופטת אלשייך, מבהיר נציב תלונות הציבור על השופטים אליעזר גולדברג (שופט בית המשפט העליון בדימוס), שהבסיס לפברוקים של השופטת ורדה אלשייך היה הנפקת פרוטוקולים וכתבי בית דין בלתי חתומים - חסרי כל תוקף.

בתוך החלטתו, הנציב מצטט את השופטת ורדה אלשייך, שאומרת להגנתה (בלשון מופשטת) - אבל גם בית המשפט העליון עושה אותו הדבר... ותשובת הנציב: "נתלתה באילן גבוה"...

מבחינת משפטנים ישראלים רבים - ענייניים אלה הם "פרוצדורליים ולא מהותיים"... כיוון שבתי המשפט בישראל עברו שדרוג כביכול בעשורים האחרונים - "ירידה בפורמליזם ועלייה בערכים"... אולם בפועל, כפי שמעידים "משפטנים בכירים", המצב שנוצר עקב כך הוא "ג'ונגל טוטלי בבתי המשפט".

הרעיון שמותר לבית משפט כשיר להתנהל ללא כתבי בית דין אמיתיים (אותנטיים), עשויים כדין, ותוך התעלמות מיסודות ההליך הראוי נראה סביר למשפטנים ישראלים רבים, ונראה כשגרה לרובם המכריע של עורכי הדין הישראלים היום. אולם מצב זה ייחשב ללא כל ספק על ידי משקיפים בינלאומיים כנוגד את יסודות ההליך הראוי ונוגד את התנהלותו בית משפט כשיר, ובכך - גם את יסודות זכויות האדם.

העתירה עצמה נובעת מפרשת רומן זדורוב - ניסיון של פרקליטות המדינה להדיח את העד המומחה דר' חן קוגל

העניין ממנו נבעה העתירה חמור במיוחד: ניסיונם של היועמ"ש בכיפה השחורה אביחי מנדלבליט ותוצר החינוך הדתי שי ניצן להשתית בבתי המשפט של מדינת ישראל דיבר חדש: ענה ברעך עד שקר...

פרקליטות המדינה, בתמיכת היועמ"ש ניסתה להדיח את העד המומחה דר' חן קוגל בפרשת רומן זדורוב על ידי שיבוש תצהירו בנוגע לפרשת רומן זדורוב ועדותה של המומחית דר' מאיה פורמן. זאת, לאחר שהפרקליטות הציגה מידע שקרי ומטעה לבית המשפט המחוזי נצרת לגבי חוות דעתו המקצועית של דר' חן קוגל (בעניין "הסכין המשוננת") ללא תצהיר כלל.

א)


ב) 


ג) 

  
תמונות: א) תצהירו של דר' חן קוגל בפרשת רומן זדורוב, לאחר שיפוצים על ידי הפרקליטות.  ב) דוא"ל של הפרקליטה דורית יפרח, המנסה להדיח את דר' חן קוגל להעיד עדות שקר. ג) תגובתו של דר' חן קוגל על ניסיון ההדחה. ד) פרקליט המדינה שי ניצן, היועמ"ש יהודה  ויינשטיין והיועמ"ש אביחי מנדלבליט מנסים להשליט שיטה בה למדינה מותר להדיח עדים ולענות עדי שקר בבתי המשפט. דיבר חדש - "ענה ברעך עד שקר".
____

פרשת רומן זדורוב חשפה שחיתות חסרת תקדים של בתי המשפט
        
תמונות: הראיות החותכות מצביעות על ניהול הליכי משפט בדויים/מפוברקים/למראית עין על ידי השופטים יצחק כהן, אסתר הלמן, וחיים גלפז.
_____


 
תמונות: "הכרעת דין" מיום 14 לספטמבר, 2010, בתיק מ"י נ רומן זדורוב (502-07), המרשיעה כביכול את רומן זדורוב ברצח תאיר ראדה ז"ל.  מימין: המסמך שנמצא מצורף ל"הודעת הערעור" משנת 2010 בתיק בית המשפט העליון - זדורוב נ מ"י (7939/10).  משמאל: המסמך שנמצא בנט-המשפט בתיק מ"י נ זדורוב (502-07) בבית המשפט המחוזי נצרת בשנת 2015.  אף אחד משני המסמכים אינו כתב בית דין עשוי כדין. יתרה מזאת, ההבדלים בין שני המסמכים מראים שהמסמך לא נחתם בחתימה אלקטרונית, ולכן הוא "טיוטה" בלבד. 
"הכרעת הדין" מיום 14 לספטמבר, 2010, גם אינה מופיעה ברשימת "החלטות בתיק" ואינה מופיעה ברשימת "פסקי דין" של בית המשפט המחוזי נצרת.  רשימת "פסקי דין" הם "ספר יסוד" של כל בית משפט כשיר, המאשרים את תוקף פסקי הדין של אותו בית משפט.  בית משפט בו אין רישום מהימן של פסקי דין הוא בית משפט בלתי כשיר בעליל.
עו"ד גליל שפיגל, שהייתה סניגוריתו של זדורוב במשפט בנצרת לא סיפקה הסבר הגיוני לאי הימצאות פסק דין עשוי כדין. לאחר פרסום הממצאים, בעוד הערעור כביכול תלוי ועומד בבית המשפט העליון, כתב עו"ד אביגדור פלדמן (אז סניגורו, פרו בונו של זדורוב) שגם הוא לא הצליח למצוא את פסקי הדין של זדורוב, כי הלכו לאיבוד "ברוח המייללת לאורכו ולרובו של עמק יזרעאל". 
לגבי השופט חיים גלפז  - אין כל צורת חתימה מופיעה על מסמך כלשהו שנמצא עד היום בתיקים הקשורים לרומן זדורוב. לשופט חיים גלפז גם אין יומן שופט לתקופה המתאימה. יומן השופטת אסתר הלמן ליום 14 לספטבמר, 2010 נחזה כמשובש ושקרי.  יומני בית המשפט גם הם "ספרי יסוד" של כל בית משפט כשיר, המאשרים את תוקף ההליכים בהם השתתפו השופטים. בית משפט בו אין יומנים מהימנים הוא בית משפט בלתי כשיר בעליל. 
למרות חיפושים נרחבים ובקשות על פי חופש המידע על משרד המשפטים והנהלת בתי המשפט, לא נמצא עד היום כל תיעוד תקף של מינוי של השופט חיים גלפז כ"שופט עמית" בתקופה המתאימה.  עו"ד גליל שפיגל הסבירה שהוא היה "שופט במיל"... 
____

ניסיונות חוזרים לעיין בפסקי דין עשויים כדין לגבי זדורוב משנת 2010 בבית המשפט המחוזי נצרת העלו רק כתבי בית דין מפוברקים - דוגמה נוספת של "ירידה בפורמליזם - עלייה בערכים".
על עניין זה כתב עו"ד אביגדור פלדמן, אז סניגורו של רומן זדורוב בערעור בבית המשפט העליון - שאין ניתן למצוא את פסקי הדין של רומן זדורוב - כי הלכו לאיבוד "ברוח המייללת לאורכו ולרוחבו של עמק יזרעאל"...  

לאחר ניסיונות חוזרים לעיון, הנפיק נשיא בית המשפט המחוזי נצרת אברהם אברהם "החלטה בפתקית", המאיימת בהשתת קנסות על המבקש... זאת, כשהתקנות בעניין פשוטות וברורות: "כל אדם רשאי לעיין בהחלטות שאינן אסורות בפרסום על פי דין". ובית המשפט העליון עצמו הכריז על זכות העיון "עקרון יסוד בכל משטר דמוקרטי... חוקתי, על-חוקי..."

בהמשך, הנפיק השופט אברהם אברהם החלטה שיש לראות בה הודאה בהעלמת עין ובהעלמת ראיות לעבריינות חמורה של השופטים בבית המשפט המחוזי נצרת בתיק רומן זדורוב: יצחק כהן, אסתר הלמן, וחיים גלפז.

תמונות: החלטה של השופט אברהם אברהם, נשיא בית המשפט המחוזי נצרת על בקשות חוזרות לעיון בפסקי דין עשויים כדין בתיק מ"י נ רומן זדורוב (502-07) "... אלה אינן בקשות לעיון, כי אם חקירה שהמבקש עורך אודות תקפות פעולתה של מערכת נט-המשפט, ושאר מסכת טענות ביחס להתנהלות המותב בתיק הנ"ל. בכגון אלה אין לבית משפט זה להידרש..."
____

לסיכום:
העתירה כאן, אומ"ץ נ היועמ"ש ופרקליט המדינה, מדגימה היטב את השפל אליו ירדה מערכת המשפט במדינת ישראל. עצם קיום עתירה בעניין זכותה של הפרקליטות להדיח עד מומחה במשפט רצח, ייראה ללא כל ספק למשקיפים בינלאומיים כאבסורד גמור. וניהול עתירה בבית המשפט העליון ללא כתבי בית דין אמתיים (אותנטיים), עשויים כדין הוא בלתי נתפס במדינה מתוקנת.
במשפט רומן זדורוב התנהל גם בית המשפט המחוזי נצרת מתוך "ירידה בפורמליזם - עלייה בערכים": אין בנמצא פסקי דין עשויים כדין משנת 2010. "הכרעת הדין" ו"גזר הדין" של השופטים יצחק כהן, אסתר הלמן, וחיים גלפז הם בבירור כתבי בית דין מפוברקים.
כמובן, שלאור זאת שאין בנמצא פסקי דין עשויים כדין מבית המשפט המחוזי נצרת, יש לראות גם את הערעור שנמשך 5 שנים בבית המשפט העליון כתופעה של "ירידה בפורמליזם - עלייה בערכים"...
פרשת רומן זדורוב היא אולי פרשת השחיתות החמורה ביותר של מערכת המשפט בתולדות מדינת ישראל: תמונת ראי של פרשת מנדל בייליס - בה הורשע לשווא יהודי ברצח נער באוקראינה לפני מאה שנה...

להלן הבקשה שהוגשה היום לבג"ץ במלואה:

בבית המשפט העליון של מדינת ישראל

תנועת אומץ נ היועמ"ש, פרקליט המדינה ואח' בג"ץ 5514/16

מבקש העיון: דר' יוסף צרניק

בקשה להמצאה כדין של כתבי בית דין – הזמנה לדיון ופרוטוקול דיון - על פי החלטה מיום 16 למרץ, 2017
מבקש העיון, דר' יוסף צרניק מגיש בזאת את הבקשה שבנידון:
1. ביום 16 למרץ, 2017, התפרסמה החלטת בית המשפט על בקשתי (מס' י"ב) – לעיון ב"הזמנה לדיון עשויה כדין" ו"פרוטוקול דיון מיום 14 לפברואר, 2017 עשוי כדין". החלטה זאת אומרת: “אנו מורים כי מזכירות בית המשפט תמציא למבקש העיון, באמצעות הדואר, את ההזמנות לדיון שהתקיים ביום 14.02.17, ככל שהן קיימות, וכן את פרוטוקול הדיון שהתקיים ביום 14.02.17”.
2. בהמשך, קיבלתי מבית המשפט בדואר רשום עם אישור מסירה, ללא כל מכתב מלווה:[1]
א) העתק בלתי חתום ובלתי מאושר של ההחלטה הנ"ל;
ב) פלט בלתי מזוהה ממערכת מידע בלתי מזוהה, שסמכותה אינה ידועה (תמונה 1), וכן

תמונה 1: חלק מן הפלט ממערכת מידע, שנשלח ככל הנראה במקום "הזמנה לדיון עשויה כדין".
_____
ג) תדפיס בלתי חתום, שכותרתו "פרוטוקול" (תמונה 2).
תמונה 2: סוף העמוד האחרון (עמ' 13) של תדפיס בלתי חתום, שכותרתו "פרוטוקול", שנשלח ככל הנראה במקום "פרוטוקול דיון עשוי כדין".
_____
3. אדם בר-דעת לא יראה במשלוח דואר זה "המצאה", ולא יראה בכתבים שנשלחו בדואר "הזמנה לדיון עשויה כדין" ו"פרוטוקול עשוי כדין".
לפיכך, הריני מבקש בזאת המצאה כדין, עם מכתב מלווה בחתימת אדם בעל סמכות מתאימה במזכירות, המזהה ומאמת את הכתבים שנשלחו כ"הזמנה לדיון עשויה כדין" ו"פרוטוקול דיון עשוי כדין"(אם הם אכן כאלה), או מזהה ומאמת אותם כמה שהם. מן הראוי שבית המשפט העליון של מדינת ישראל יתנהל כבית משפט כשיר שבכתב (COMPETENT COURT OF RECORD) המקיים את יסודות ההליך הראוי.היום, 30 למרץ, 2017 _____________________
דר' יוסף צרניק – מבקש העיון
בעצמו, בלתי מיוצג

1 2017-03-21 Ometz v Attorney General et al (‫‪5514‬‬ ‫‪/16‬‬) - purported service of March 16, 2017 Decision on Request No 12 and “duly made Notice to Appear in Court” and “duly made Hearing Protocol” //
תנועת‬ אומץ נ היועמ"ש, פרקליט המדינה שרת המשפטים ואח' (בג"ץ 5515/16) המצאה כביכול של החלטה מיום 16 למרץ, 2017 על בקשה מס' 12, "הזמנה לדיון עשויה כדין" ו"פרוטוקול דיון עשוי כדין"

2017-03-29 Shin Bet, e-government, and safeguarding "procedures and institutions of a democratic regime"


Shin Bet, e-government, and safeguarding "procedures and institutions of a democratic regime"
Vague and ambiguous response by the Shin-Bet regarding its charge in the safeguard of "procedures and institutions of a democratic regime", stands contrary to ample evidence of serious fraud in e-government in all branches of the regime.

Read the complete post: http://inproperinla.blogspot.co.il/2017/03/2017-03-29-shin-bet-e-government-and.html

  
Figures:  Nadav Argaman - Shin-Bet Head
_____ 

OccupyTLV, March 29 - response [1] was  from the Prime Minister's office on inquiry addressed to Shin-Bet Head Nadav Argaman, pertaining to performing the Shin-Bet's duties pursuant to the Shin-Bet Act (2002) - safeguard of critical/vital IT systems of "procedures and institutions of a democratic regime".
The response says:
The Shin-Bet performs its duties, pursuant to the relevant law, pertaining to fulfilling its charge regarding various IT systems in the State of Israel.
Such response fails to address the inquiry. The inquiry [2] presented the contradiction in law regarding the Shin-Bet's duties:

  • The Shin-Bet Act (2002) charges the Shin-Bete with the safeguard of "procedures and institutions of a democratic regime".
  • The Authorization of Public Entities' Security Act (1998), after various modifications over the years, provides a list of entities and systems that the Shin-Bet is charged with protecting, but leaves out all entities that are vital/critical for "procedures and institutions of a democratic regime" - Knesset (parliament), Supreme Court, District and Magistrate Courts, Ministry of Justice, prisons, Central Election Committee, and more...
In response on previous inquiries on the Shin-Bet, which documented lack of integrity and/or fraud, pertaining to IT systems of the Supreme Court and the Central Election Committee, responses were received that the Shin-Bet was not charged with safeguard of integrity and security of such systems.

Moreover, according to media reports, Shin-Bet authorities relative to IT systems were further narrowed over the past year with the establishment of the "Cyber Authority" with no adequate legal foundation.   Authorities were transferred by the Prime Minister from the Shin-Bet to the Cyber Authority "by his own permission"...

Reports, published in international e-government conferences subject to international peer-review, document fraud in IT systems of the courts and other government branches, which should be deemed "unannounced regime change".

LINKS:
[1] 2017-02-28 Shin-Bet response re:: Shin-Bet duties and responsibilities relative to certification and security of Democratic Regime IT systems //
תשובת השב"כ: חובות השב"כ ואחריותו בנוגע לאישור ואבטחת מערכות מידע של "משטר דמוקרטי"
https://www.scribd.com/document/343441372/
[2] 2017-02-13 Request for Shin-Bet Head clarification: Shin-Bet duties and responsibilities relative to certification and security of Democratic Regime IT systems //
בקשה להבהרות ראש השב"כ: חובות השב"כ ואחריותו בנוגע לאישור ואבטחת מערכות מידע של "משטר דמוקרטי"
https://www.scribd.com/document/339240350/

2017-03-29 השב"כ, שמירת "סדרי משטר דמוקרטי ומוסדותיו", ומערכות המידע הממשלתיות

השב"כ, שמירת "סדרי משטר דמוקרטי ומוסדותיו", ומערכות המידע הממשלתיות
תשובה עמומה ודו-משמעית של השב"כ לגבי מילוי חובותיו בשמירה על  "סדרי משטר דמוקרטי ומוסדותיו", ומולה ראיות למכביר על הונאות חמורות במערכות המידע הממשלתיות של כל זרועות המשטר.
  

תמונות: התשובה העמומה והדו-משמעית על פניה לראש השב"כ נדב ארגמן אינה עולה בקנה אחד עם הראיות לגבי הונאות רחבות ממדים במחשוב הממשלתי בישראל.
______ 

מאהל המחאה ת"א, 29 למרץ - תשובה [1] התקבלה ממשרד ראש הממשלה על פנייה לראש השב"כ נדב ארגמן לגבי מילוי חובותיו של השב"כ על פי חוק השב"כ (2002) לגבי שמירה על מערכות המידע החיוניות/קריטיות ל"סדרי משטר דמוקרטי ומוסדותיו".

התשובה אומרת:
"שירות הביטחון הכללי מקיים את המוטל עליו על פי דין וכמפורט בחקיקה העוסקת בכך, בכל הנוגע למימוש אחריותו למערכות מידע שונות במדינה."

תשובת השב"כ אינה עונה על הפנייה כלל. הפנייה [2] הציגה את הסתירה  בחקיקה לגבי המוטל על השב"כ:
*  חוק השב"כ (2002) מפקיד את השב"כ על שמירת "סדרי משטר דמוקרטי ומוסדותיו".
חוק הסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (1998) לאחר עדכונים במשך השנים, מספק רשימות של גופים ומערכות שהשב"כ אחראי על אבטחתן, אך מותיר מחוץ לרשימות אלה את הגופים המרכזיים לסדרי משטר דמוקרטי - הכנסת, בית המשפט העליון, בתי המשפט המחוזיים והשלום, משרד המשפטים, בתי הסוהר,  וועדת הבחירות המרכזית, ועוד.

בתשובה על פניות קודמות לשב"כ, שתיעדו חוסר ישרה ו/או הונאות בנוגע למערכות המידע של בית המשפט העליון וועדת הבחירות המרכזית, ניתנו התשובות שהשב"כ אינו מופקד על ישרתן ואבטחתן של מערכות אלה.

יתרה מכך, על פי פרסומים בתקשורת, צומצמו בשנה האחרונה סמכויות השב"כ עוד יותר בעקבות הקמת "רשות הסייבר" ללא בסיס ראוי בחוק. סמכויות הועברו מהשב"כ לרשות הסייבר על ידי ראש הממשלה "ברשות עצמו".

מאמרים שפורסמו בכנסים אקדמיים בחו"ל בכפוך לבדיקת מומחים, מתארים הונאות במחשוב בתי המשפט ושאר מוסדות השלטון שיש לראותן כשינוי שיטת משטר בלתי מוכרז...קישורים:
[1]

2017-02-28 Shin-Bet response re:: Shin-Bet duties and responsibilities relative to certification and security of Democratic Regime IT systems //
תשובת השב"כ: חובות השב"כ ואחריותו בנוגע לאישור ואבטחת מערכות מידע של "משטר דמוקרטי"
[2]

2017-02-13 Request for Shin-Bet Head clarification: Shin-Bet duties and responsibilities relative to certification and security of Democratic Regime IT systems //
בקשה להבהרות ראש השב"כ: חובות השב"כ ואחריותו בנוגע לאישור ואבטחת מערכות מידע של "משטר דמוקרטי"