Monday, August 27, 2018

2018-08-28 מוטי לייבל והבור השחור במשטרת סלמה: אלשייך מתבקש לפעול מיד בעניין כליאה בלתי חוקית למטרת סחיטת הודאות בעינויים, מרמה בקיום חוק חופש המידע במשטרה


מוטי לייבל והבור השחור במשטרת סלמה: אלשייך מתבקש לפעול מיד בעניין כליאה בלתי חוקית למטרת סחיטת הודאות בעינויים, מרמה בקיום חוק חופש המידע במשטרה
מוטי לייבל הוא פעיל מרכזי במחאה נגד שחיתות בתי המשפט לענייני משפחה והרווחה ביחס ללקיחת ילדים מהוריהם.  בפרשת הבלוגרים והשופטים הנוקמים הוחזק מוטי לייבל במשך 10 ימים במרתפי משטרת ת"א בסלמה בתנאים שייחשבו לעינויים במטרה לסחוט הודאה.  אולם מסמך שחשף השופט עלאא מסארווה העלה חשש ברור, שמדובר במתקן כליאה בלתי חוקי בו נשללות זכויות העצירים - כולל הזכות לפגישה עם עורך דין בפרטיות...  בתשובה מפוברקת/מרמתית של משטרת ישראל על בקשת חופש המידע  - לא הצליחו למצוא מסמך חוקי המתיר את "בית מעצר יפתח" - הבור השחור במרתפי סלמה...  
המשטרה גם עוסקת במרמה בתשובות על פי חוק חופש המידע.  תשובת המשטרה לא ניתנה על ידי ממונה על פי חוק חופש המידע, והמשטרה לא מצאה מסמך מינוי של ממונה כזה בכלל. ובתשובה המפוברקת, הסתירו את רוב המידע המבוקש על מנת להסתיר את העבריינות ("חשש לחשיפת שיטות עבודה ואמצעים שבידי משטרת ישראל")... 
הפנייה למפכ"ל רוני אלשייך מבקשת שינקוט מיד בצעדים מתקנים. הפנייה הועתקה לח"כ בצלאל סמוטריץ', המתגלה שוב ושוב כקול כמעט יחיד בגינוי שחיתות מערכת החוק והמשפט בישראל, וכן לועד הציבורי נגד עינויים,  לאגודה לזכויות האזרח, לתנועה לחופש המידע, ול"שקוף".
פרשת הבלוגרים והשופטים הנוקמים יוצרת שוב ושוב תיעוד ייחודי של רשויות חוק ומשפט, שהפכו לארגוני פשע מדינתי ועוסקות בהפרות חמורות של חוקי ישראל וזכויות האדם... בקשר לפרשה זאת נחשפו בחודשים האחרונים שוב ושוב הפרות חמורות של חוקי המדינה וזכויות האדם בצוותא חדא של שוטרים ושופטים בבתי המשפט בתל-אביב: בהליכי מעצרים, בהליכי חיפושים ותפיסה, ובהליכי האזנות סתר... התופעה מוכרת היטב במשטרים מושחתים ברחבי העולם...
על רקע זה, נראה מסע היחצנות של נשיאת בית המשפט העליון אסתר חיות, על "חוקה", "כבוד האדם וחירותו", ותפקיד השופטים בשמירת זכויות האזרחים כמהתלה עצובה. 
ומעבר לכל - הכליאה בבור השחור הייתה רק פרק הפתיחה במשפט השדה המתנהל נגד הפעילים מוטי לייבל ולורי שם-טוב בבית המשפט המחוזי תל-אביב. השופטים הפסיקו לנסות להיראות כמי שמקיימים את החוק - פשוט משתינים מהמקפצה.  ההתעללות בבלוגרים מתוזמרת בדרגים הגבוהים ביותר - פרקליט המדינה שי ניצן והיועמ"ש מנדלבליט.  ושי ניצן מצא לנכון לציין את הפרשה כאחד ההישגים השיפוטיים החשובים בהקריירה השיפוטית של שופט בית המשפט העליון אורי שוהם...

  
תמונות.  מוטי ולורי - מובילי המאבק בשחיתות בתי המשפט לענייני משפחה והרווחה, הם עכשיו קורבנות התעללות רשויות החוק והמשפט.  מה שהתחיל בכליאה בלתי חוקית, ממשיך במשפט שדה.
---
   
תמונות. מטה משטרת ישראל - סלמה.  במרתף מנהלים מתקן כליאה בלתי חוקי לסחיטת הודאות בעינויים.  משאיות מעל לראש, מטווח ירי ברקע, מניעת הזכות ל"התאוורר", אור דלוק 24/7,  מניעת פגישה עם עורך דין בפרטיות. המפכ"ל רוני אלשייך מתבקש לטפל בעניין מיד.
---
תל-אביב, 28 לאוגוסט - פנייה נשלחה היום למפכ"ל רוני אלשייך (העתקה להלן) בבקשה לנקיטת צעדים מתקנים מידיים, לנוכח ראיות לניהול מתקן כליאה בלתי חוקי במרתפי משטרת סלמה בת"א למטרת סחיטת הודאות בעינויים. במקביל-  מרמה בקיום חופש המידע במשטרת ישראל - על מנת להסתיר את עבריינות המשטרה.
הפנייה למפכ"ל אלשייך הועתקה לח"כ בצלאל סמוטריץ'. סמוטריץ' התגלה בשנים האחרונות כאחד מחברי הכנסת היחידים המוכן להשמיע את קולו נגד שחיתות מערכת החוק והמשפט. הפנייה הועתקה גם לאגודה לזכויות האזרח, לוועד הציבורי נגד עינויים, לתנועה לחופש המידע, ול"שקוף".

בקשה חוזרת על פי חוק חופש המידע 
במקביל, הוגשה בקשה חוזרת על פי חופש המידע למשטרת ישראל, בדרישה לתשובה כדין על שאלות פשוטות:
א) כמה אנשים הוחזקו במתקן הבלתי חוקי במרתפי סלמה יותר מ-24 שעות בכל אחת מהשנים 2015, 2016, 2017, ושנת 2018 עד היום.
ב) תיעוד של מינוי כדין של ממונה חופש המידע במשטרה.
הבקשה החוזרת הוגשה לאחר שמשטרת ישראל לא ענתה כדין עד היום על בקשה קודמת על פי חופש המידע, שהוגשה לפני שנה.

תשובה מרמתית ומטעה על בקשה קודמת על פי חוק חופש המידע
ככל הנראה אין בכלל במשטרת ישראל ממונה על פי חוק חופש המידע. עוסקים במרמה באופן שגרתי ביחס לקיום חוק חופש המידע - כמו שורה ארוכה של יחידות שלטוניות אחרות.
א) המידע שסיפקה המשטרה מראה שמהתקן במרתפי סלמה מתנהל ללא הסמכה כלל
מתוך המידע שנמסר על ידי משטרת ישראל גם ברור שמתקן הכליאה במרתפי משטרת סלמה מתנהל ללא הסמכה חוקית. מתקני כליאה בלתי חוקיים מוכרים ברחבי העולם כ"בור שחור" - הפרה מתועבת במיוחד של זכויות האדם.

תמונות.  המתקן במרתפי סלמה מכונה על ידי המשטרה לפעמים "בית מעצר יפתח" ולפעמים "תא מעצר משטרת מרחב יפתח" (מס' 48 בטבלה).  תשובת משטרת ישראל מראה שהמתקן מתנהל ללא הסמכה וללא בסיס חוקי.
---
ב) המידע שספקה המשטרה מראה שהרוב המוחלט של מתקני המעצר בתחנות המשטרה מתנהלים ללא הסמכה חוקית
הבקשה הקודמת ביקשה את האסמכתות החוקיות לניהול מתקני כליאה על ידי משטרת ישראל.  התשובה המפוברקת סיפקה מידע שרובו לא לעניין - על בתי הסוהר של שב"ס - שאינם בסמכות משטרת ישראל בכלל.  אבל תשובת המשטרה לא סיפקה את האסמכתות לרוב המכריע של מתקני הכליאה המשטרתיים.

ג) המשטרה מסרבת לענות - האם בכלל קיים במשטרת ישראל ממונה חופש המידע?
התשובה הקודמת של משטרת ישראל לא התייחסה בכלל לבקשה לתיעוד מינוי ממונה על פי חוק חופש המידע במשטרת ישראל.  ממונה כזה אינו קיים ככל הנראה - הפרה בוטה של חוק חופש המידע על ידי משטרת ישראל.
ובהתאם - התשובה הייתה חתומה על ידי אדם חסר כל סמכות.
בקיצור, "פברוק" - מרמה בתשובת חופש המידע - התופעה השגרתית.  עורכי דין בשירות המדינה - עבריינים בחסות החוק.
תמונות.  תשובת חופש המידע של משטרת ישראל לא התייחסה כלל לבקשה לתיעוד מינוי ממונה חופש המידע במשטרת ישראל.  והתשובה חתומה על ידי אחד - עו"ד יניב המי - כאיל בשם הממונה על פי חוק חופש המידע, ללא ציון שמו וללא תיעוד של מינויו. מרמה שגרתית של עורכי דין בשירות המדינה.

---

ניהול הבור השחור במרתפי סלמה נחשף בפרשת הבלוגר מוטי לייבל

 

תמונות.  המסמך המפליל מאת קצין אג"מ יפו, רפ"ק גליל עמאסה, שנחשף על ידי השופט עלאא מסארווה, מתעד ניהול בור שחור - מתקן כליאה בלתי חוקי במרתפי סלמה, ת"א. במתקן זה מחזיקים עצורים תוך שלילת זכויותיהם, ובתנאים שייחשבו לעינויים - במטרה לחלץ הודאות.  השופט עלאא מסארווה סיפק שירות חשוב לכבוד האדם וחירותו במדינת ישראל!  

---

היחידה הממשלתית לחופש המידע במשרד המשפטים אינה מחזיקה תיעוד של מינוי ממונה כדין על פי חופש המידע במשטרת ישראל...
תלונה הוגשה גם ל"יחידה הממשלתית לחופש המידע" במשרד המשפטים (העתקה להלן), בעקבות סירובה של משטרת ישראל לענות על בקשת חופש המידע לגבי קיומו של ממונה כדין על פי חוק חופש המידע במשטרה. היחידה הממשלתית עצמה השיבה על פנייה קודמת -  שאין לה כל תיעוד של מינוי ממונה במשטרת ישראל...
דו"ח ממשלת ישראל למועצת זכויות האדם של האו"ם לבדיקה התקופתית של 2018 מתאר את הקמת היחידה הממשלתית לחופש המידע כצעד חשוב לקראת קיום חוק חופש המידע על ידי רשויות השלטון.  אולם המצב שנחשף במקרה זה, מעלה תהיות חמורות לגבי תפקודה של היחידה.

מסע היחצנות של נשיאת בית המשפט העליון נראה כמהתלה על רקע החשיפות החוזרות של הפרות חמורות של זכויות האדם בבתי המשפט של ת"א - צוותא חדא של השוטרים והשופטים


בחודשים האחרונים נחשפה סדרת כשלים חמורים בבתי המשפט בת"א:
א) פברוק/מרמה בהליכי חיפוש ותפיסה: שוטרים ושופטים בצוותא חדא עסקו במרמה בהליכי חיפוש ותפיסה במשך לפחות 10 שנים.  העניין נחשף לבסוף בפרשת הבלוגרים, ותועד בהחלטות נציב תלונות הציבור על השופטים.  גם במקרה זה היה השופט עלאא מסארווה זה שחשף את השחיתות ביחסי השוטרים והשופטים.
ב) פברוק/מרמה בהליכי מעצרים - השופטת המופתעת פוזננסקי היתה רק קצה הקרחון...
ג) פברוק/מרמה בהליכי צווים להאזנות סתר...


תמונה.  דו"ח ערנות לזכויות האדם, כפי שתומצת בדו"ח נציב זכויות האדם על ישראל לשנת 2018.
---
ניהול בור שחור - מתקן כליאה בלתי חוקי לסחיטת הודאות, והתשובה המפוברקת לשופט עלאא מסארווה, המרמה בקיום חוק חופש המידע במשטרת ישראל, והפברוקים/מרמה בהליכי חיפוש, תפיסה, מעצרים, והאזנות סתר - כולם חלק מהתופעה הכללית.  שוטרים, עורכי דין בשירות המדינה, ושופטים מנפיקים באופן שגרתי מסמכים חוקיים ומשפטיים מפוברקים - מרמתיים. התופעה מוכרת היטב ברחבי העולם כבר מאות שנים, והיא סממן מובהק של מערכת חוק ומשפט מושחתת עד היסוד. 
אבל אצלנו?  הפכו את זה ל"ענין פרוצדורלי".  ועל פי פרופ' מני מאוטנר, זאת בכלל תופעה מבורכת: "ירידת הפורמליזם - עליית הערכים".
לעומת זאת, פרופ' דפנה הקר, בתכתובת פרטית שהודלפה לתקשורת, מסבירה שבעצם התופעה היא "ירידת הפורמליזם - עליית הברדק", "ג'ונגל טוטלי בבתי המשפט", ואי אפשר לקרוא להם בתי משפט בכלל.
"יש ג'ונגל טוטאלי בבתי המשפט. תעשו הכול כדי לא להגיע אליהם"חשיפת "גלובס": התכתבות בפייסבוק בין משפטנים בכירים, שנתנו דרור למקלדתם בלי הפורמליות המקובלת, חושפת ביקורת על מערכת בתי המשפט למשפחה ובתי המשפט בכלל
https://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1001153449 


כבר אפלטון לפני 2,400 שנה הבין: שחיתות מערכת החוק והמשפט היא כשל טוטלי של המשטר.

הפנייה למפכ"ל רוני אלשייך
28 לאוגוסט, 2018

רוני אלשייך, מפכ”ל
משטרת ישראל
פקס: 02-5898823
ובדוא"ל: police.gov.il

הנידון: חשש חמור לכליאה בלתי חוקית ב"בית מעצר יפתח" למטרת סחיטת הודאות בעינויים, מרמה בקיום חוק חופש המידע – בקשה לצעדים מתקנים
 הריני מבקש בזאת את תשובתך בתוך 45 יום, בכפוף לחוק לתיקון סדרי המינהל (החלטות והנמקות), תשי"ט-1958
לכבוד המפכ”ל רוני אלשייך,
מצורפת בזאת בקשה חוזרת על פי חוק חופש המידע, שהוגשה אמש למשטרת ישראל.  המידע בבקשה זאת מעלה חששות חמורים:
א)  כליאה בלתי חוקית ב"בית מעצר יפתח" למטרת סחיטת הודאות בתנאים שייחשבו לעינויים,
ב) מרמה בקיום חוק חופש המידע במטרה להסתיר התנהלות זאת.
הריני מבקש בזאת שתנקוט מיד בצעדים המתקנים המתאימים ותודיעני על כך.
בברכה,
________________
דר' יוסף צרניק

סייג לזכויות האדם – אל”מ (ע”ר)
העתקים: 
ח"כ בצלאל סמוטריץ’
עו"ד רבקי דב"ש – היחידה הממשלתית לחופש המידע, משרד המשפטים;
עו"ד דן יקיר, היועץ המשפטי - האגודה לזכויות האזרח;
גב’ אפרת ברגמן-ספיר – הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל;
מר תומר אביטל – שקוף;

עו"ד עינת הורביץ – התנועה לחופש המידע.

בקשה חוזרת על פי חוק חופש המידע, שהוגשה למשטרת ישראל

 27 לאוגוסט, 2018

הממונה על פי חוק חופש המידע, משטרת ישראל
פקס: 02-5898823
ובדוא"ל:  police.gov.il

הנידון: בקשה על פי חוק חופש המידע - א) "בית מעצר יפתח", ב) ממונה כדין על פי חוק חופש המידע במשטרת ישראל

לכבוד הממונה על פי חוק חופש המידע,
תשובת משטרת ישראל (סימוכין 52518617) מיום 22 למרץ, 2017, על בקשת חופש המידע קודמת שהגשתי בנידון נחזית כבלתי תקינה.  לפיכך, הריני מגיש בזאת בקשה מתוקנת ומעודכנת, כדלהלן:
1. תשובתכם הנ"ל מראה ש"בית מעצר יפתח" ו/או "תא מעצר משטרת מרחב יפתח" (מס’ 48 בטבלה) אינו מתקן כליאה מוכרז כדין (תמונה).  לפיכך, הריני מבקש בזאת העתק של כל מסמך אמתי (אותנטי) בחתימת בעל הסמכות המתאימה, שהוא הבסיס החוקי להקמתו של מתקן כליאה זה והשימוש בו.
2. תשובתכם הנ"ל דחתה את הבקשה לקבלת מידע סטטיסטי לגבי החזקת אנשים בבתי המעצר המשטרתיים השונים תוך פילוח לגבי משך החזקתם, "לאור כמות הזמן הנדרשת לכך".  לפיכך, הריני מצמצם באופן קיצוני את הבקשה המקורית, ומבקש בזאת אך ורק מידע לגבי סך כל האנשים שהוחזקו ב"בית מעצר יפתח" מעבר ל-24 שעות בכל אחת מהשנים 2015, 2016, 2017, ובשנת 2018 עד היום.
3. תשובתכם הנ"ל לא התייחסה כלל לסעיף 5 בבקשה המקורית. לפיכך, הריני חוזר ומבקש בזאת העתק כתב מינוי עשוי כדין של הממונה על פי חוק חופש המידע במשטרת ישראל, או מראה מקום לפרסום המתאים ב”רשומות”.
תשובתכם הנ"ל לא נחתמה כראוי. לפיכך, הריני מבקש בזאת תשובה חתומה על ידי ממונה כדין על פי חוק חופש המידע במשטרת ישראל.
תשלום אגרת בקשה בוצע באתר שירות התשלומים הממשלתי, מספר אישור 69886780 .
בברכה,
________________
דר' יוסף צרניק
סייג לזכויות האדם – אל”מ (ע”ר)

העתקים: 
עו"ד רבקי דב"ש – היחידה הממשלתית לחופש המידע, משרד המשפטים;
עו"ד דן יקיר, היועץ המשפטי - האגודה לזכויות האזרח;
גב’ אפרת ברגמן-ספיר – הוועד הציבורי נגד עינויים בישראל;
מר תומר אביטל – שקוף;
עו"ד עינת הורביץ – התנועה לחופש המידע.

תלונה נגד משטרת ישראל, שהוגשה ליחידה הממשלתית לחופש המידע 

27 לאוגוסט, 2018

עו"ד רבקי דב”ש, היחידה הממשלתית לחופש המידע
משרד המשפטים
בדוא"ל: justice.gov.il
הנידון: תלונה נגד משטרת ישראל – אי מתן תשובה כדין על בקשת חופש המידע מיום 22 למרץ, 2017, בעניין ממונה על פי חוק חופש המידע במשטרת ישראל
הריני מבקש אישור קבלת התלונה והנפקת מספר תלונה כדין.
לכבוד עו"ד רבקי דב”ש, היחידה הממשלתית לחופש המידע,
הריני מגיש בזאת תלונה נגד משטרת ישראל כמפורט להלן.
תלונה על סירוב משטרת ישראל לענות על בקשת חופש המידע לגבי מינויו כדין של ממונה חופש המידע במשטרת ישראל
1. תלונות קודמות שהוגשו ליחידה הממשלתית לחופש המידע והחלטות בעניין תלונות אלה קבעו, שתשובות על בקשות על פי חוק חופש המידע חייבות להיות חתומות, והחתימה חייבת להיות של ממונה על פי חוק חופש המידע, שמונה כדין.
2. ביום22 למרץ, 2017, הגשתי את הבקשה על פי חוק חופש המידע (1998), בעניין ‫"בתי מעצר משטרתיים" (העתק מצורף), ושילמתי אגרה כדין.  מכיוון שהייתה זאת בקשת חופש המידע הראשונה שהגשתי למשטרת ישראל, כללתי כהרגלי סעיף מיוחד המבקש:
5. העתק כתב מינוי עשוי כדין של הממונה על פי חוק חופש המידע במשטרת ישראל.
3. תשובת משטרת ישראל מיום 22 למאי, 2017 (העתק מצורף) סיפקה מידע שרובו המוחלט אינו לעניין הבקשה (לגבי מתקני שב"ס, שאינם בסמכות משטרת ישראל). יתרת המידע – לגבי מתקני משטרת ישראל – נחזית כחלקית ביותר. אולם תלונה זאת אינה מתייחסת לעניינים אלה.
תשובת משטרת ישראל הנ"ל אינה מתייחסת כלל לסעיף הבקשה לגבי מינויו כדין של ממונה על פי חוק חופש המידע במשטרת ישראל (אם הוא קיים בכלל). עניין זה הוא נשוא תלונה זאת.
התשובה חתומה:
[חתימת יד בלתי מזוהה]
עו"ד יניב המי, פקד
ב/הממונה על חופש המידע
ק’ היחידה לתלונות הציבור
תשובה זאת בבירור אינה חתומה על ידי ממונה חופש המידע, כלומר – אינה חתומה כדין ע"י בעל הסמכות המתאימה. כמו כן, אינה מזהה בשמו את הממונה כדין (אם הוא קיים בכלל).
4. ביום 26 לאוגוסט, 2018, פניתי ליחידה לחופש המידע, משרד המשפטים, בניסיון לברר את שמו ותיעוד מינויו של ממונה חופש המידע במשטרת ישראל. פנייתי ציינה שאתר היחידה כולל מידע לגבי ממוני חופש המידע ביחידות הממשלה השונות, אך לגבי משטרת ישראל, אתר היחידה אומר: “לא נמצאו תוצאות לחיפוש שבצעת.” פנייתי ביקשה:
אודה אם תוכל לספק את שמם של ממוני חופש המידע במשטרת ישראל... ככל שהיו וקיימים ממונים כדין בשנת 2017 ובשנת 2018. כמו כן – ככל שהיו וקיימים ממונים כדין בשנים הנ”ל - אסמכתה ברשומות למינויים. 
5. באותו יום, קיבלתי תשובה: "הממונה על העמדת מידע לציבור במשטרת ישראל היא הגב' לימור בן נתן", אולם ללא כל אסמכתה למינוי זה.  פנייה נוספת באותו יום לגבי האסמכתה למינויה כדין של הגב’ לימור בן נתן, נענתה:
אני מצטערת אך את האסמכתאות למינויים תצטרך לבקש ממשטרת ישראל... הם אינם נמצאים ברשותנו.
קיום חוק חופש המידע, היחידה הממשלתית לחופש המידע, ומועצת זכויות האדם של האו"ם
דו"ח ערנות לזכויות האדם–אל"מ למועצת זכויות האדם של האו"ם לבדיקה התקופתית של שנת 2013, כלל מידע מפורט, המתעד את אי קיום חוק חופש המידע ע"י רשויות השלטון במדינת ישראל.
דו"ח ממשלת ישראל, משרד המשפטים, למועצת זכויות האדם של האו"ם לבדיקה התקופתית של שנת 2018, כלל מידע על הקמת היחידה הממשלתית לחופש המידע, כצעד לשיפור קיום חוק חופש המידע ע"י רשויות השלטון במדינת ישראל.  אולם דו"ח ערנות לזכויות האדם–אל"מ למועצת זכויות האדם של האו"ם לבדיקה התקופתית של שנת 2018, כלל שוב מידע מפורט, המתעד את אי קיום חוק חופש המידע ע"י רשויות השלטון במדינת ישראל.
דו"ח ערנות לזכויות האדם – אל"מ נכלל בדו"ח הסופי של נציב זכויות האדם של האו"ם על ישראל לשנת 2018, עם הערה האומרת בחלקה:
יש לראות את תקפותו וישרתו של כל מסמך חוקי ומשפטי מישראל כמפוקפקות במקרה הטוב. [פסקה 24]
תלונה זאת על משטרת ישראל מתעדת שוב מצב מסוג זה בדיוק: תקפותה וישרתה של תשובת חופש המידע הנ"ל של משטרת ישראל מפוקפקות במקרה הטוב, כיוון שאינה חתומה כדין, ומשטרת ישראל מסרבת לענות על בקשה מפורשת לגבי קיום ממונה כדין על פי חוק חופש המידע במשטרת ישראל.
פרסום מידע על ממוני חופש המידע ברשויות השונות על ידי היחידה הממשלתית לחופש המידע, בשעה שהיחידה טוענת שאין בידה כל אסמכתה לאמת מידע זה, היא כמובן דוגמה נוספת למצב זה. בנוסף, יש עניין מיוחד לתעד האם היחידה הממשלתית לחופש המידע רוצה, יכולה, מוכנה להתמודד ביעילות עם תלונות מסוג זה.
בקשה לתגובה/החלטה עשויה כדין על תלונה זאת
הריני מבקש בזאת, שהתגובה/החלטה בעניין תלונה זאת תיחתם על ידי אדם בעל הסמכות המתאימה, תוך ציון שמו ותפקידו.

בברכה,
דר' יוסף צרניק
ערנות לזכויות האדם – אל"מ (ע"ר)
תל-אביב

העתקים:  
עו"ד דן יקיר – האגודה לזכויות האזרח
מר תומר אביטל – שקוף
עו"ד עינת הורביץ - התנועה לחופש המידע