Monday, February 27, 2017

2017-02-27 לורי שם-טוב ומוטי לייבל

לעיוני, כשופט תורן, הגיע לפני זמן קצר מעין-ערר מטעמו של מר מוטי לייבל, שנשלח למזכירות בית המשפט בפקסימיליה בשם בא כוחו, עו"ד מידן. החשוד-העורר, כך עולה מן הבקשה, מבקש להשיג על החלטת הקצין הממונה במשטרת מסובים לעניין שחרורו בערובה, כאשר תנאי לשחרור, כך לפי האמור בבקשה (ואין לדעת אם קיימים תנאים נוספים): הפקדה כספית במזומן בסך 5,000 ₪.
מבלי להדרש לעניינים שונים הקשורים בבקשה, הרי שהבקשה כפי שהגיעה לעיוני אינה כוללת העתק מהחלטת הקצין הממונה. בשלב זה אין אפוא כל אפשרות לבחון את ההחלטה כיאות, כאשר היא אינה מונחת לפני בית המשפט. ממילא גם יש מקום לתגובה טרם קביעת עמדה שיפוטית.
נוכח האמור, תתבקש תגובתה המיידית של משטרת ישראל. לתגובה יצורף אף העתק החלטתו של הקצין הממונה. אקדים ואומר, זאת על מנת למצות את בחינת האפשרות לשחרור החשוד עוד במהלך הלילה: ככל שהחשוד ייוותר במעצר אך בשל אי הפקדת הסכום במזומן כפי שתואר בבקשה, הרי שהקצין הממונה יתבקש (לעת הזו וכל עוד לא ניתן היה לבחון את ההחלטה ולקבל את תגובת המשטרה – לא כצו) לבחון חלופות אחרות באשר לתנאי שחרורו של החשוד בערובה. בכלל זאת, בידו לבחון אפשרות להסתפקות בהתחייבות עצמית, ערבות צד ג', או הפחתת היקף ההפקדה במזומן להיקף שבידי החשוד לעמוד בו עוד הלילה, באופן שיאפשר את שחרורו בתנאים שייקבעו. כל זאת בלא לגרוע מתנאים אחרים לשחרור, ככל שנקבעו.
ככל שתוגש תגובה במהלך הלילה הרי שהמזכירות מתבקשת להביאה לעיוני.
העתק פורמלי של החלטתי זו ייחתם מחר בבוקר והמזכירות תתייקו בתיק בית המשפט, לאחר פתיחתו (כאשר לעת הזו אין מספר תיק להליך).
המזכירות מתבקשת להודיע לב"כ החשוד, והלה יידע את משטרת מסובים, שם ניתן להבין כי נמצא החשוד.
החלטתי ניתנת עתה, שעה 00:20, יום א' באדר התשע"ז, 27 בפברואר  2017 
+++++++++
המקור: פוסט בפייסבוק dani carmi
מחר בבוקר בשעה 8 וחצי, יובא מוטי לייבל העיתונאי  להארכת  מעצר אצל שופט בוייצמן 1 בתל אביב
מוטי מסרב לשלם 5000 שח לשחרורו
מעצרו נובע כנראה מתלונה שהגישה השופטת יוכבד גרינוולד
נא לבוא ולתמוך בו
אנו במהפכה נגד העוולות הגזעניות שפוגעות בגברים יהודים גרושים וילדיהם
לא נחדל.
++++++++
1 hr
2,156 Views
ד.
מוטי יובא מחר ב-8:30 לשופט מעצר בבית משפט שלום ת"א.
כולם מוזמנים.
_______________________________________________
השופטת יוכבד גרינוולד רנד - מאמינה בתום לב שאבא זה כספומט...
פוסקת לאדם שמרוויח 5,000 שקלים בחודש מזונות בגובה של 5,900 שקלים בחודש!
 השופטת יוכבד גרינוולד רנד מנתקת הורים מהילדים שלהם כי יש לה כוח של אלוהים ומאחורי הדלתיים הסגורות...
לא עוד גרינוולד - מעתה כל ההתנהלות העבריינית שלך תצא החוצה!
 אז הלכנו צוות "לכל ילד יש שם" כדי להזכיר לה מה היא עושה שם ומה היא אמורה לעשות
ּּּּ


ּּ================
2017-02-26 מעצר של מוטי לייבל היום - עדכונים
=====================
המחאה לא מתה בכלל.  היא נולדה בגלגול שני, שונה לגמרי. והרשויות מפעילות שיטות של רוסיה הסובייטית לדכא אותה...
 מוטי נעצר בסוף דיון בבית המשפט השלום ת"א על בקשה של עוס"יות לצו הרחקה. הדיון נערך בדלתיים סגורות מסיבות בלתי ידועות.. השופטת בן יצחק, שפברקה דיונים על אמנון פורת.
לאחר הדיון הופיעו ארבעה סמויים ועצרו את מוטי.  אור ברוך וכפיר יצאו מיד לתחנת אור יהודה, לשם נלקח.
עדכון מאור:
בזמן המעצר לא הוצג צו מעצר. למה היה צורך בשוטרים סמויים בבית המשפט - לא ברור...
מוטי מוחזק עד מחר בבוקר, יובא להארכת מעצר בשלום ת"א, וייצמן 1.
 סיבת המעצר קשורה ככל הנראה לפעולת מחאה מול בית שופט/ת במוצ"ש.
Joseph Zernik with Gavrihel Gal and 2 others.
19 hrs
ידי סמויים בתום דיון בשלום ת"א
===================
הדיון היה בבקשה צו הרחקה על הטרדה מאיימת של עו"סיות, לפני השופטת בן-יצחק. העוסיות ביקשו דלתיים סגורות , והשופטת נעתרה לבקשתן, כך שלא יכולנו להיות בדיון.
בסוף הדיון, מוטי יצא, והסביר לנו בקווים כלליים מה היו הטיעונים נגדו... למשל על כך שפירסם תמונה קלאסית של שלומית עם ראשו של יוחנן על מגש הכסף... טענו שזה איום.
במקביל הופיעו 4 בריונים באזרחי. אני לא נשארתי אח"כ, אבל אור OR Baruch מדווח שמספר דקות אח"כ מוטי שאל אותם למה הם עוקבים אחריו, ואז הם עצרו אותו, כנראה לוקחים אותו לאור-יהודה.

ּּּּּּּּ

2017-02-27 Protest against corruption of the Attorney General generates unique perversions by judges...

2017-02-27 המחאה נגד היועמ"ש מנדלבליט - השופט עודד מורנו יוצר תיעוד ייחודי של שיבוש הליכי משפט...

המחאה נגד היועמ"ש מנדלבליט - השופט עודד מורנו יוצר תיעוד ייחודי של שיבוש הליכי משפט...
השופט עודד מורנו קיים דיון על מעצר שווא באשמת "הפרה" כביכול של "הסכמות" עם "פעילים המובילים" - שלא היו ולא נבראו.  פרוטוקול הדין משובש לחלוטין, והשופט מסרב לאפשר לבדוק אם בכלל חתם על הפרוטוקול...  ועכשיו - הוא מוחק מרישום בקשות שכבר נרשמו כדין... לפניו, עסקה השופטת שלהבת קמיר-וייס בשיבוש הליכים חמור לא פחות...  מערכת המשפט ואכיפת החוק היא קדקוד השחיתות השלטונית!
קראו את הפוסט השלם: