Saturday, June 3, 2017

2017-06-04 עורכי דין במדי המשטרה - נוכלים בחסות החוק!

 עורכי דין במדי המשטרה - נוכלים בחסות החוק!
גם את הפוסט הזה לא פירסמתי לפני האירוע, כדי שלא להפחיד את אנשי המחאה!
יועמ"ש משטרת ישראל, תנ"צ עו"ד שאול גורדון, שלח ביום חמישי מכתב מפוברק - "... החליט מפקד מחוז המרכז שלא לאפשר המשך ההפגנות בכיכר גורן".  אבל על בקשה לאישור ישיר על ידי משרד מפקד מחוז מרכז, ניצב מוטי כהן, שאכן קיימת החלטה כזאת  - לא ענו כלל...
בהליכים נגד פעיל המחאה מוטי לייבל נוצר תיעוד ייחודי: משטרת ישראל מקיימת מתקן כליאה בלתי חוקי במרתפי מטה מחוז ת"א (סלמה). המשטרה קוראת לו "בית מעצר יפתח".  את התנאים בו יש לראות כעינויים שנועדו לסחוט הודאות מחשודים. עצם קיומו של מתקן כליאה של בור שחור הוא הפרה חמורה של זכויות האדם בישראל!   בקשה על פי חופש המידע לגבי הבסיס החוקי להקמתו וניהולו של מתקן כליאה זה נשלחה לסגן ניצב עו"ד לימור בן נתן, הרשומה כ"ממונה על פי חוק חופש המידע" במשטרת ישראל. המשטרה מסרבת להנפיק מספר בקשה על פי חופש המידע. במקום זאת, הנפיק פקד עו"ד יניב המי, "קצין תלונות הציבור" של משטרת ישראל תשובה שקרית ומטעה שיש לראותה כהונאה.
בדו"ח הקרב לבדיקה התקופתית של ישראל על ידי מועצת זכויות האדם של האו"ם, אטען "שחיתות רחבת ממדים של בתי המשפט ומקצוע עריכת הדין, ואפליה באכיפת החוק בישראל". אלפי מסמכים הצטברו בחומר הראיות!

   
 
תמונות: יועמ"ש משטרת ישראל, תנ"צ עו"ד שאול גורדון שלח ביום חמישי שעבר מכתב מפוברק כחלק מניסיונות הפחדה לדיכוי מחאה חוקית נגד היועמ"ש אביחי מנדלבליט בפ"ת. משטרת ישראל מקיימת מתקן כליאה של בור שחור במרתפי מטה מחוז ת"א (סלמה). את התנאים בו יש לראות כעינויים, שנועדו לסחוט הודאות מחשודים.  סגן ניצב עו"ד לימור בן נתן, הרשומה כ"ממונה על פי חוק חופש המידע" במשטרת ישראל מסרבת לרשום בקשה על פי חוק חופש המידע, ופקד עו"ד יניב המי, "קצין תלונות הציבור" הנפיק תשובה שקרית ומטעה, שיש לראותה כהונאה.
______

מאהל המחאה ת"א, 04 ליוני - דוגמאות אחרונות מצביעות שוב על הסכנה שמציבים עורכי דין במדי המשטרה לחברה אזרחית מתוקנת וזכויות האדם בישראל:

א. יועמ"ש משטרת ישראל, תנ"צ עו"ד שאול גורדון
ביום חמישי, 01 ליוני, לקראת אירוע המחאה במוצ"ש נגד היועמ"ש אביחי מנדלבליט, הנפיק יועמ"ש משטרת ישראל, תנ"צ עו"ד שאול גורדון, מכתב שנחזה כפברוק או הונאה, שנועד להפחיד אזרחים שומרי חוק ולדכא את חופש הביטוי, חופש ההתאגדות, וחופש המחאה.
המכתב יצא במקביל למסע הפחדה בתקשורת וברשתות החברתיות, שצפויה אלימות משטרתית נגד אנשי המחאה החוקית בכיכר גורן בפ"ת.
מכתבו של יועמ"ש שאול גורדון (שהגיע בפקס ממכונת פקס בלתי תקינה) אומר בחלקו: "... החליט מפקד מחוז המרכז שלא לאפשר המשך ההפגנות בכיכר גורן".

תמונה:מכתבה של יועמ"ש משטרת ישראל שאול גורדון, שיש לראותו כפברוק שנועד להפחיד אזרחים שומרי חוק ולדכא את זכות המחאה.
_____ 

אבל על בקשה דחופה לאישור ישיר של לשכת מפקד מחוז מרכז, ניצב מוטי כהן, על קיום "החלטה" כזאת - לא ענו כלל.
הבקשה שנשלחה לניצב מוטי כהן עוד באותו היום, חמישי שעבר, אמרה בחלקה: 
 ...נודע לי על פי השמועה שכביכול הייתה החלטה של מפקד מחוז מרכז למנוע את קיום משמרת המחאה במוצ”ש הקרוב בכיכר גורן פ”ת. לפיכך, ככל שאכן הייתה החלטה של מפקד מחוז מרכז למנוע את קיום משמרת המחאה נגד היועמ”ש אביחי מנדלבליט במוצ”ש (03 ליוני, 2017)  בכיכר גורן פ”ת, הריני מבקש בזאת הודעה מידית וישירה ממך על כך. אנא כלול בהודעה כזאת את הפרטים המתאימים לגבי הבסיס החוקי לסמכותך לקבל החלטה כזאת, ופרטי טווח האיסור במקום ובזמן.   השארת המצב החוקי בעניין זה עמום ודו-משמעי, במקביל לאיומים חמורים באלימות של הרשויות על אזרחים שומרי חוק, נוגד את יסודות זכויות האדם וחברה אזרחית מתוקנת.
 תמונה: בקשה להודעה ראויה של מפקד מחוז מרכז מוטי כהן על "החלטה" ש"לא לאפשר את המחאה בכיכר גור"ן.
____________

מפקד מחוז מרכז מוטי כהן לא ענה כלל!

ב. סגן ניצב עו"ד לימור בן נתן, "ממונה על פי חוק חופש המידע" במשטרת ישראל. 
בהליכים נגד איש המחאה נגד שחיתות בתי המשפט לענייני משפחה מוטי לייבל נוצר תיעוד חסר תקדים לכך שמשטרת ישראל מקיימת מתקן כליאה בלתי חוקי במרתפי מטה מחוז ת"א (סלמה).  המשטרה קוראת למתקן בלתי חוקי זה "בית מעצר יפתח".  את התנאים במתקן זה יש לראות כעינויים שנועדו לסחוט הודאות מחשודים. עצם קיומו של מתקן כליאה של בור שחור הוא הפרה חמורה של זכויות האדם בישראל!  
בקשה על פי חופש המידע לגבי הבסיס החוקי להקמתו וניהולו של מתקן כליאה זה נשלחה לסגן ניצב עו"ד לימור בן נתן, הרשומה כ"ממונה על פי חוק חופש המידע" במשטרת ישראל. הבקשה בקשה מסמכים לגבי הבסיס החוקי להקמתו וניהולו של מתקן הכליאה "בית מעצר יפתח". הבקשה גם ביקשה העתק כתב מינוי של "ממונה על פי חוק חופש המידע" במשטרת ישראל.

תמונה: בקשה על פי חוק חופש המידע לגבי מתקן הכליאה של בור שחור במרתף מטה משטרת ת"א (סלמה).
____________

למרות פניות חוזרות, המשטרה מסרבת להנפיק מספר בקשה על פי חופש המידע כדין. 
במקום זאת, הנפיק פקד עו"ד יניב המי, קצין תלונות הציבור ביחידה לתלונות הציבור של משטרת ישראל שקרית ומטעה שיש לראותה כהונאה.
 תמונה: תשובה הונאתית על פי חוק חופש המידע לגבי מתקן הכליאה של בור שחור במרתף מטה משטרת ת"א (סלמה) כפי שהתקבלה בדוא"ל. התשובה היא לא על פי חוק חופש המידע - אלא על "תלונות הציבור", אינה חתומה, רק עמוד אחד מתוך 6 התקבל (ואת השאר אין שולחים למרות בקשות חוזרות), והתשובה היא על ידי מי שאינו ממונה על פי חוק חופש המידע. תוכנה שקרי ומטעה.
____________

דרישה חוזרת לתשובה על פי חוק חופש המידע אומרת:
לכבוד סנ"צ עו"ד לימור בן נתן, הממונה על פי חוק חופש המידע,ביום 22 למרץ, 2017, היגשתי את הבקשה על פי חוק חופש המידע שבנידון, ובכללה בקשה להעתק כתב מינוי עשוי כדין של הממונה על פי חוק חופש המידע במשטרת ישראל. אגרה שולמה כדין (מספר אישור 36946505).ביום 22 למאי, 2017, קיבלתי את הדוא"ל המצורף מאת פקד עו"ד יניב המי, “קצין תלונות הציבור", ובמצורף אליה עמוד אחד בלתי תקין, מתוך שישה כביכול.תשובתכם לא עמדה במועדים הקבועים בחוק חופש המידע, היא בלתי תקינה בעליל, וניתנה על ידי אדם חסר כל סמכות. יתרה מכך, העונה הוא עורך דין, ולכן אין ניתן לפטור את התנהלותו כנובעת מבורות, ויש לראות בה זילות החוק.הריני חוזר ודורש תשובה כדין, חתומה על ידי ממונה חופש המידע, בצירוף כתב מינויו/ה, ללא שיהוי נוסף. לנוכח העניין בו מדובר יש לראות את התנהלות משטרת ישראל בעניין בקשת חופש המידע זאת בחומרה יתרה.

 תמונה: דרישה חוזרת לתשובה כדין על פי חוק חופש המידע ממשטרת ישראל בעניין מתקן הכלייאה הבלתי חוקי במרתפי מטה מחוז ת"א (סלמה).
____________
המועד הסופי להגשת דוחות למועצת זכויות האדם של האו"ם לבדיקה התקופתית על ישראל נקבע ליום 29 ליוני, 2017. הבדיקה עצמה תתקיים בינואר 2018.
הדו"ח, על כתיבתו אני שוקד בימים אלה, טוען "שחיתות רחבת ממדים של בתי המשפט ומקצוע עריכת הדין, ואפליה באכיפת החוק בישראל".
חומר הראיות שהצטבר הוא בהיקף של אלפי מסמכים.  הבעיה היא לסכם ולתמצת את הראיות!2017-06-03 מוצ"ש אצל היועמ"ש הזמנה לכתבים הזרים - INVITATION FOR FOREIGN PRESS

2017-06-03 מוצ"ש אצל היועמ"ש - הזמנה נשלחה לכתבים הזרים בישראל!
===============
לנוכח הציפיה לאירוע גדול מהרגיל, ואיומים באלימות משטרתית.
קראו את הפוסט השלם: http://inproperinla.blogspot.com/2017/06/2017-06-03-invitation-for-foreign-press.html

TODAY June 3, , 19:00-22:00: Important anti government corruption protest in Petha-Tikvah, police violence threatened!

Protest will take place in Goren Square, Petah Tikvah. Map below.
The protests against Attorney General Avichai Mandelblit and cover-up of government corruption (particularly - failure to indict Netanyahu and his wife) have been conducted every Saturday night for about half a year.  Serious police violence was documented on a number of occasions.
This week, the protest is expected to be largest than ever, as it evolved into protest against repression of Freedom of Expression, Freedom of Protest.
Last Saturday night, police announced a ban on any type of protest in Petah Tikvah. Association for Civil Rights in Israel issued a protest letter, and the event took place (10-15 detained).
About 5 members of Knesset appeared last Saturday night in support of the right to protest and against police violence.
Earlier this week, the Knesset Legal Counsel issued an opinion that the event was an "illegal demonstration", and that Members of Knesset should not appear in the event. 
Later this week, Association for Civil Rights' Attorney Dan Yakir in Israel again issued a protest letter, challenging the Knesset Legal Counsel's opinion.
In response, Deputy Attorney General (Public-Constitutional) Raz Nizri later issued an opinion that the protest was permitted and legal.
The matter was also subject of petition to the Supreme Court, which in April ruled that protest on the street, across from the Attorney General's residence, was prohibited, but protest at a "different, but nearby" location (such as Goren Square) was permitted.
Regardless, media published earlier this week threats of "merciless" police violence tonight.
Netanyahu himself, issued this week a Twitter post, calling the protests "a putsch attempt" by "anarchists"...
READ MORE: 


2017-06-03 מוצ"ש אצל היועמ"ש אביחי מנדלבליט - פעלולי פרופגנדה והפחדה נגד אזרחים שומרי חוק...

מוצ"ש אצל היועמ"ש  אביחי מנדלבליט - פעלולי פרופגנדה והפחדה נגד אזרחים שומרי חוק...
יגאל אנקורי , סנ"צ בדימוס, יו"ר העמותה "התנועה למאבק בפשע ובשחיתות", נחזה  כמי שמשמש שופר לאיומי אלימות שלהמשטרה נגד אזרחים שומרי חוק. ניסיון נואל לשבש יסודות שלטון החוק וחברה אזרחית מתוקנת!. אליק מאור, עורך מגפון, עוסק לקראת ההפגנה בסדרת פרסומים הנחזים כניסיון הפחדה. חשש כבד של שימוש על ידי המשטרה בשיטות פרופגנדה נגד אזרחים שומרי חוק. פרופגנדה של הרשויות על הציבור נחשבת להתנהלות בלתי רצויה בחברה אזרחית מתוקנת.  ושימוש בכלי התקשורת לצורך זה גם מעלה תהיות לגבי חופש העיתונות והאתיקה המקצועית של העיתונאים הנוגעים בדבר...
קראו את הפוסט השלם:  http://inproperinla.blogspot.com/2017/06/2017-06-03_3.html1

 


א. פוסט מאיים של סנ"צ בדימוס יגאל אנקורי היום בפייסבוק


רבותי וגבירותי הנכבדים !
במוצאי שבת הזה 3/6/17 עומדת להתרחש הפגנה בלתי חוקית בכיכר גורן , בשכונת כפר גנים ג בפתח תקווה , לא הרחק מביתו של היועץ המשפטי לממשלה מר מנדלבליט היקר !
 אני צופה פיצוץ , דהינו , התפרעות ואלימות של מעצרים כי הפוליטיקאים טפסו טרמפ על הפעילים החברתיים , שכנראה רוצים להיבחר לכנסת !!
למען האמת לא ידעתי עד אתמול , שתושבי השכונה מתנגדים נחרצות להפגנות
 הסידרתייות , שכוללות צעדות עם צרחות במגפונים ובלווי שוטרי יס״מ חסרי האונים מצד המפגינים ולא עוצרים את הפגנות !
 עכשיו , הבנתי מדוע המשטרה לא מאשרת את ההפגנות שם ובכלל זה כול הפגנה בפתח תקווה למרות , שבית המשפט העליון החליט , שההפגנה במרחק מהבית של מנדלבליט אמורה להיות חוקית ומביאה לידי ביטוי את חופש הביטוי !
 הבנתי , שהיות והתושבים אינם מסכימים להפגנות והם עלולים לקחת את החוק לידיהם ולהתעמת עם המפגינים ( כך נודע לי ) חשבתי לעצמי , שנכונה החלטת המשטרה למנוע ולסכל עימות אלים , שיפגע ויסכן את שלום הציבור !!!
 במקרה שכזה , בית המשפט אינו יכול להתערב בשיקול דעתה הזה של המשטרה , כי הוא סביר וזה חלק מתפקידה של המשטרה !!
ולכן , כול אלה שיבואו להפגין ואו לצפות , שיקחו בחשבון , שהם עלולים להיעצר !
לשתף לשתף בבקשה !
 לגלגל לתמונות ההמחשה !
יגאל אנקורי, סגן ניצב בדימוס
מנהל ומייסד ״ התנועה למאבק בפשע ובשחיתות לישראל ״
מומחה למניעת פשע וחוקר פרטי .
WWW.ANTICRIME.CO.IL

LikeShow more reactions
Comment
22 Comments
Comments
Liderman Coins
תפסתי טרמפ

LikeShow more reactions
Reply5 hrs
יגאל אנקורי
תודה ושבת שלום ובוקר טוב מר לידרמן היקר והאציל !

LikeShow more reactions
Reply5 hrs
Jenny Donner Konigsberg
איך הפגנה לא חוקית? בעצמי שמעתי את השופט אומר שמותר להפגין ולמחות כל עוד עושים זאת במרחק אלף מטר מבית היועמ"ש.
עם כל הכבוד לתושבים, הם לא יכולים לקבוע למפגינים לא להפגין.
מחר ירצו התושבים להפגין בעצמם בנושא שמפריע להם, יבינו את חשיבות המחאה והזכות הבסיסית של אזרח במדינתו לחופש הביטוי.

LikeShow more reactions
Reply
2
5 hrs
לביאה אלון
קשקוש יח"צני מתחסד. א. תפקיד המשטרה בהגדרתו הינו לשמור על זכות המחאה האזרחית. זה אומר שמול התנגדות לבטוי המחאה המשטרה אמורה לעצור את המתנגדים ולסייע לקיום ההפגנה. ב. הודאה כי המשטרה חסרת אונים מול מתנגדים להפגנה היא תעודת עניות לכל הסגל הפיקודי בתחנה....See More

LikeShow more reactions
Reply
1
5 hrs
יגאל אנקורי
תודה ושבת שלום ובוקר טוב לביאה אלון היקרה ! 
הייתי מצפה ממך לסגנון אחר ! את יודעת כנראה הכול , אבל על משטרת ישראל את לא יכולה ללמד אותי ! היה ראוי שתלמדי קודם עלי מהדף כמו שאני עשיתי ותראי שאינני מתחסד ולא יחצ״ן של המשטרה אלא ההפך !
בקשר לתושבים את כנראה לא יודעת הכול , אני מדבר עם ההמנהיגות של השכונה ! והם התיעצו איתי !


LikeShow more reactions
Reply5 hrs
יגאל אנקורי
תודה ושבת שלום ובוקר טוב ליהושע קרני היקר והצדיק והאציל הדעתן !

LikeShow more reactions
Reply5 hrs
Albert Hokhberg
אם כך אזי כל הפגנה היא לא חוקית כי כל הפגנה מפריע למישהו. 
אני מכיר חלק מהמפגינים שם והם אנשים ישרים וממש לא רצים לכנסת. הם אנשים שאיכפת להם מהצדק טשלטטן החוק, הם מאסו בשחיתות!
Yuri polashtzuk
Joseph Zernik

LikeShow more reactions
Reply
1
5 hrs
יגאל אנקורי
תודה ושבת שלום ובוקר טוב אלברט היקר ! 
זה לא חוקי כי יש סיבות כאמור בפוסט ולא רק הפרעה ורעשים ! זה לא חד פעמי !
יש שם הרבה פעילים שרוצים להיות חברי כנסת ויש גם אחרים ! 
...See More

LikeShow more reactions
Reply4 hrs
לביאה אלון
איפה כתוב שאסור לנסות "להתלבש" על נושא צבורי במטרה להשיג פרסום וקידום פוליטי? למה הצטרפות כזו היא תירוץ ראוי לדעתך לאלימות משטרתית חסרת פרופורציה ומעצרים המוניים?

LikeShow more reactions
Reply4 hrs
יגאל אנקורי
יקירתי שוב לא קראת את דפי ! אני נגד האלימות המשטרתית ונגד מעצרים ועיכובים בלתי חוקיים ואני קורא לשינוי חוק המעצרים ! 
הפגנה פוליטית היא מקובלת עלי ואין הוראה בחוק האוסרת ! אבל , כשהיא מעודדת עבירות פליליות כמו התקהלות בלתי חוקית ואו הפגנה שאין לה רישי
...See More


LikeShow more reactions
Reply4 hrs
חיים ברנדס
מסכים עם כל מילה של יגאל אנקורי. התשובה של הציבור להפגנות הפוליטיות והלא חוקיות צריכה להיות: התעלמות מוחלטת! אל תבואו, על תכתבו על ההפגנה, פשוט תתעלמו!

LikeShow more reactions
Reply4 hrs
Albert Hokhberg
על מה ההפגנה?

LikeShow more reactions
Reply4 hrs
יגאל אנקורי
תודה ושבת שלום ובוקר טוב חיים ברנדיס היקר והאציל !

LikeShow more reactions
Reply4 hrs
עינבר קלדרון קידר
יגאל ידוע שהמשטרה מתכננת פעולה אלימה אין בררה חיבים לעשות משהו

LikeShow more reactions
Reply3 hrs
חיים ברנדס
המשטרה לא תכננה פעולה אלימה. המשטרה נערכת לפיזור הפגנה לא חוקית. אל תלכו לשם!

LikeShow more reactions
Reply3 hrs
David Davidov
בשבת 29.5.2017 התקיימה באותה ככר עצרת מחאה שקטה ללא מגפונים שאינה טעונה רישיון משטרתי.השוטרים שמרו עלינו וכיבדו אותנו. באיזה שהוא שלב התארגנה קבוצה שהחלה לצעוד לעבר ביתו של היועץ המישפטי ושענתה על הגדרת הפגנה וממנה לאחר אזהרה אכן נעצרו 20 איש. אני מתכ...See More


LikeShow more reactions
Reply
1
2 hrs
Jenny Donner Konigsberg
שני תיקונים קלים. שבת היתה 27.5.17 והיו 14 עצורים. 
גם אני חושבת שיש לקיים הפגנה במסגרת החוק ועל המשטרה לקיים את החוק ולאכוף אותו ולא לפגוע באזרחים לפי רשימות מוכנות מבעוד מועד מבלי שתתבצע כל פרובוקציה מצד אנשים שסומנו מראש.

LikeShow more reactions
Reply
1
1 hr
יגאל אנקורי
תודה ושבת שלום ג׳ני היקרה ! ד״ש להלל !

LikeShow more reactions
Reply52 mins
יגאל אנקורי
תודה ושבת שלום דב טנצר היקר והאציל הצדיק !

LikeShow more reactions
Reply48 mins
Joseph Zernik
יגאל אנקורי ירד מהפסים: "במוצאי שבת הזה 3/6/17 עומדת להתרחש הפגנה בלתי חוקית בכיכר גורן"???  מאיפה הוצאת את השטות הזאת? הרי אתמול פרסמתי את מכתב המשנה ליועמ"ש (ציבורי-חוקתי) רז נזרי, שאומר בפירוש שאירוע מחאה זה, שאינו הפגנה הנזקקת לרישיון, מותר! Albert Hokhberg

LikeShow more reactions
Reply16 minsEdited
Joseph Zernik
2017-06-02 מכתב חשוב של המשנה ליועמ"ש (ציבורי-חוקתי) רז נזרי לעו"ד דן יקיר מהאגודה לזכויות האזרח
====================
"משמרות מחאה שאינן טעונות היתר, המתנהלות ללא הפרעה לסדר הציבורי, יוכלו להתנהל כמקובל." 
* מכתבו של נזרי מגיע כתשובה לעו"ד דן יקיר מהאגודה, שכתב "משמרות המחאה בכיכר גורן בפתח תקווה בעד הזכות להפגין (כמו גם נגד היועץ המשפטי לממשלה) הן הפגנות חוקיות שאינן טעונות רישיון."
* מכתבו של יקיר נכתב בתגובה למכתבו של היועמ"ש לכנסת, שכינה אותנו בשגגה "הפגנה בלתי חוקית"...
* מכתבו של נזרי מעודד, כי הוא נראה כסותר את הידיעות שפורסמו, ונחזו כהזנה של המשטרה, שאנשי המחאה יפגשו השבוע "משטרה נוקשה... חסרת רחמים".


LikeShow more reactions
Reply21 mins
Joseph Zernik
מכתב רז נזרי לדן יקיר: עמוד 2


LikeShow more reactions
Reply20 mins
Joseph Zernik
מכתב רז נזרי לדן יקיר: עמוד 3


LikeShow more reactions
Reply20 mins
Joseph Zernik
מכתב רז נזרי לדן יקיר: עמוד 4

LikeShow more reactions
Reply19 mins
Joseph Zernik
יגאל אנקורי , סנ"צ בדימוס, יו"ר העמותה "התנועה למאבק בפשע ובשחיתות", נחזה  כמי שמשמש שופר לאיומי אלימות שלהמשטרה נגד אזרחים שומרי חוק. ניסיון נואל לשבש יסודות שלטון החוק וחברה אזרחית מתוקנת!
https://www.facebook.com/events/1510957382300456/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2223%22%2C%22action_history%22%3A%22null%22%7D

JUN3
Today 7 PMכיכר גורן, 49000 פתח תקווה, ישראל
103 people interested · 95 people going


ב. מאמר מאיים של אליק מאור במגפון

שוב מעצרים בגין תקיפת חייל במאה שערים

כפי שהמשטרה עשתה בשבוע שעבר ולפני יומיים, נשלח לובש מדים לשכונה, בעקבותיו נעו שוטרים מוסווים. כשהחייל הותקף, החלו המעצרים. במהלכם התלהטו הרוחות ונעצרו נוספים. החרדים טוענים לאלימות קשה מצד שוטרים
המאמר כלל משפט על ציפיה ל"משטרה נוקשה" ..."חסרת רחמים" - המשפט הוסר בעקבות הדיון להלן.

ג. פוסט מאיים של אליק מאור בפייסבוק

Alik Maor shared a link.
19 hrs
פרומו למחר בערב?
 המשטרה הסירה כפפות!


כפי שהמשטרה עשתה בשבוע שעבר ולפני יומיים, נשלח לובש מדים לשכונה, בעקבותיו נעו שוטרים מוסווים. כשהחייל הותקף, החלו המעצרים. במהלכם התלהטו הרוחות ונעצרו נוספים. החרדים טוענים לאלימות קשה מצד שוטרים
MEGAFON-NEWS.CO.IL

LikeShow more reactions
Comment
Comments
Joseph Zernik Alik Maor 
לא מבין למה אתה מנסה להתסיס לאלימות. אנחנו לא תקפנו מעולם אף אחד, ולא מתכוונים לתקוף אף אחד. 
ולא ענית עד היום על הפנייה שלי: מה היה המקור לפרסום שלך בתחילת השבוע, שיש לצפות למשטרה "נוקשה.. חסרת רחמים" במוצ"ש? זאת הייתה פרשנות שלך?פרסומים כאלה אינם משרתים את המטרה שלנו, אולי את מטרות המשטרה!!!

LikeShow more reactions
Reply
1
18 hrs
Edit
Alik Maor
לדעתך. לא לדעתי. אבל - כל אחד והתובנה שלו.

LikeShow more reactions
Reply18 hrs
Remove
Alik Maor
נ.ב אני לא מפרשן.

LikeShow more reactions
Reply18 hrs
Remove
Joseph Zernik
אז מה היה המקור לפרסום שלך בתחילת השבוע, שיש לצפות למשטרה "נוקשה.. חסרת רחמים" במוצ"ש? לא כתבת כל מקור בכתבה!

LikeShow more reactions
Reply18 hrs
Edit
Joseph Zernik
לא כתבת אפילו "גורמים יודעי דבר" או "מקורות מוסמכים". אז מה זה היה? לא פרשנות, אוקיי. אז המצאה שלך?

LikeShow more reactions
Reply18 hrs
Edit
Alik Maor
1. אני לא חייב לחשוף מקורות ולא אחשוף. 2. יתר הדברים והמסמכים הובאו בידיעה

LikeShow more reactions
Reply18 hrs
Remove
Alik Maor
ולגבי ציניות? קבל ניצחת.

LikeShow more reactions
Reply18 hrs
Remove
Joseph Zernik
לא ביקשתי שתחשוף מקורות. האם זה היה ממקור "יודע דבר" ,"מוסמך", או המצאה שלך?

LikeShow more reactions
Reply18 hrs
Edit
Joseph Zernik
זה לא אחראי לפרסם דבר כזה בצורה שפרסמת.

LikeShow more reactions
Reply18 hrs
Edit
Joseph Zernik
לא פרסמת כל מסמך שאומר דבר שיכול להתפרש כמקור למה שכתבת, ציטטתי לעיל.

LikeShow more reactions
Reply18 hrs
Edit
Alik Maor
ידידי. אני לא תחת חקירה. מיצינו את הנושא מבחינתי. צר לי שכך אתה חש. אבל זוהי זכותך.

LikeShow more reactions
Reply18 hrs
Remove
Joseph Zernik
בקיצור: יצאת נחזה כשופר של המשטרה, מהסוג הגרוע ביותר.

LikeShow more reactions
Reply18 hrs
Edit
Alik Maor
חוייכתי. הדבר מעיד על חוסר בינה לדעתי.. אבל - לבריאות

LikeShow more reactions
Reply18 hrs
Remove
Alik Maor
וזהו. יש לי דברים חשובים לעסוק בם מאשר להתנצח אתך.

LikeShow more reactions
Reply18 hrs
Remove